EL BLOC-VERDS VOL QUE S’ESTUDIE EL TRASLLAT DE LES ANTENES INSTAL·LADES FRONT AL COL·LEGI JOAN XXIII


Els econacionalistes proposen també que es constituïsca una comissió per tractar exclusivament el tema de les fonts generadores de camps electromagnètics i intentar la redacció i l’aprovació d’una ordenança municipal al respecte, prenent com a base els distints antecedents en altres municipis.

Gandia, 26 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC DENUNCIA QUE NOMÉS ES DESTINEN AL COMERÇ URBÀ "LES MOLLETES SOBRANTS D'ALTRES ACTUACIONS"


Els econacionalistes reclamen un pla ambiciós per a ajudar un dels puntals bàsics de l’economia de la ciutat

Lamenten que Orengo li lleve pes a la Unió de Comerciants “a l’hora de decidir què és bo i que no ho és en el futur del comerç de Gandia”


POLÍTICA COMERCIAL ERRÀTICA:
Amb canvis constants de models i de rumb.
Una política basada únicament en l’efecte mediàtic. On sempre el que es fa és el més meravellós, fantàstic i fabulós del món.
Una política que no practica l’autoavaluació i l’autocrítica dels resultats obtinguts.

PROPOSEN:
Un disseny rigorós fonamentat en l’assessorament tècnic adequat i la implicació dels sectors interessats.
La inversió de recursos econòmics suficients.
L’autonomia de gestió dels comerciants, sense dirigismes i ingerències del govern municipal.
El consens amb totes les forces polítiques presents al consistori.
Gandia, 25 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC PROPOSA UN GRAN ACORD DE CIUTAT ENTRE LES QUATRE FORCES POLÍTIQUES PER ABORDAR SERIOSAMENT LA SITUACIÓ ECONÒMICA


Els econacionalistes proposen la creació d'un espai "tan se val una comissió especial o un fòrum de treball on puguem aportar cadascú de nosaltres la seua visió i on consensuem mesures a curt, mitjà i llarg termini"


SITUACIÓ DRAMÀTICA: Consideren que allò urgent és la delicadíssima situació econòmica en general i la dramàtica situació personal de moltes famílies: "parlem de la crisi, dels desesperants índexs d'atur, dels expedients de regulació que es presenten diàriament, de l'amenaça de la pèrdua del lloc de treball, però també de l'endeutament excessiu de l'ajuntament o de la pèrdua d'equilibri entre els sectors productius, amb una agricultura i una pesca agonitzant, un procés de desmantellament industrial o els gravíssims problemes actuals i futurs dels sectors comercial i turístic per la manca de polítiques actives de promoció i suport i la inexistència d'una planificació mínimament seriosa i amb garanties"


ESPECTACLE LAMENTABLE: "el protagonitzat pel PP i pel PSOE, farcit d'insults, de desqualificacions personals, d'insinuacions o directament acusacions de corrupció: Orengo a Torró per la trama d'Orange Market i altres processos judicials; Torró a Orengo per Salsafor i altres processos també..."


Gandia, 20 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC-VERDS RECLAMA MÉS NETEJA AL POLÍGON ALCODAREls econacionalistes denuncien l'acumulació de brutícia en punts dels espais públics i sol·liciten més contenidors per a reciclatge i orgànica.

També recorden la necessitat que l'Urbà arribe a aquesta zona de la ciutat

Els membres del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia van estar dimarts passat al Polígon Alcodar, dins les habituals visites que setmanalment realitzen als barris de la ciutat. Després de parlar amb alguns empresaris de la zona, els econacionalistes van poder comprovar personalment l'estat d'abandonament i l'acumulació de brutícia i deixalles en alguns punts de l'espai públic.
Els empresaris també van denunciar l'escassa periodicitat de la neteja viària al polígon alcodar.
És per això, que el BLOC-Verds s'ha compromés a plantejar aquesta qüestió davant la Comissió de Serveis Bàsics a la Ciutadania i Medi Ambient, juntament la necessitat de col·locar-hi més contenidors per a matèria orgànica, així com de reciclatge.
D'altra banda, el BLOC-Verds també vol reivindicar, una vegada més, la necessària ampliació de la línia de l'Urbà per a que puga donar servei a les treballadores i treballadors del polígon alcodar, almenys en els horaris habituals d'inici i acabament de la jornada laboral.

Gandia, 19 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC-VERDS PRESENTA UNA MOCIÓ PERQUÈ LA UE TINGA EN COMPTE LA SINGULARITAT DE LA PIROTECNIA VALENCIANA

Moció:

Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, presenten davant el Ple de l’Ajuntament la següent:

PROPOSICIÓ
El Parlament Europeu va aprovar una directiva per tal de regular el mercat dels materials pirotècnics als països de la Unió Europea que restringix la comercialització i l’ús del material pirotècnic i, en conseqüència, pot suposar una limitació molt important per a la seua utilització en les manifestacions de cultura popular i tradicional valenciana de foc.
Concretament, la directiva fixa una distància mínima a la qual s’hauran de situar els assistents a una actuació amb material pirotècnic (15 metres), cosa que impediria la celebració normalitzada dels correfocs, de les revetlles de Sant Joan, d’alguns actes de les falles, dels Moros i Cristians... Així mateix, la directiva també prohibeix qualsevol activitat amb material pirotècnic en què intervinguen menors de 12 anys.
Els materials pirotècnics han estat utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i tradicional valenciana des de fa segles i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera de ser com a poble.
En este sentit, la directiva a què ens referim ha generat una gran preocupació en tots els col·lectius festers que han vist amenaçades les seues activitats.
Tenint en compte la perillositat de l’ús dels materials pirotècnics, cal valorar positivament l’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular esta qüestió per garantir en definitiva, la seguretat dels ciutadans. No obstant això, és igual de cert que les manifestacions de cultura popular i tradicional requeriran d’algun tractament específic per tal de no quedar directament afectades per esta regulació.
L’Estat espanyol ha de transposar esta directiva com a màxim el mes de gener de 2010, i per tant, és imprescindible que esta transposició preveja una excepcionalitat per a estes manifestacions de caràcter popular.
És per tot açò que es proposa l’adopció del següent

ACORD
Que l’Ajuntament de Gandia:

1.- Inste el Ministeri d’Indústria del Govern central que la transposició de la directiva 2007/23CE del Parlament Europeu contemple el caràcter singular dels elements festius valencians de cultura popular i tradicional amb foc, i, en conseqüència, establisca l’excepció de la normativa per a estes manifestacions.

2.- Demane al Govern de la Generalitat que recolze esta iniciativa i es dirigisca al Govern central donant suport a esta petició.

3.- Trasllade este acord al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat.
Gandia, 10 de febrer de 2009.

| Més

AMB ELS DINERS DE LA UPG INFANTIL ES PODEN PAGAR LES GUARDERIES I ELS LLIBRES DE TEXT I...

...SUBVENCIONAR LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LES AMPAs

DESPRESTIGI: Els econacionalistes lamenten que l'Ajuntament incomplisca el concurs estatal de projectes per al Museu Etnològic de la ciutat que s'havia de construir al voltant de la Casa de la Natura. "Això suposa un desprestigi per a l'Ajuntament mentre se’ls ompli la boca per la promoció de l’arquitectura i dels edificis singulars"


ALTRES PRIORITATS MÉS PEREMPTÒRIES:
Per exemple, la gratuïtat de les guarderies suposaria 140.000 euros i la gratuïtat dels llibres per a l’ESO (entenent que Conselleria va a subvencionar tota la primària) 300.000. És a dir, amb menys de la meitat del que costarà la construcció (que no el funcionament) d’eixa Universitat Popular Infantil tindríem la gratuïtat de les guarderies i dels llibres de text per als nostres fills.
Per contra, es podria, d’acord amb les AMPAs, reforçar les activitats extraescolars als propis col·legis, obtenint una Universitat Popular Infantil en cada col·legi, és a dir, una en cada barri


Gandia, 13 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC-VERDS PROPOSA LA COMPRA I LA RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL CALVARI DE BENIOPA


Els econacionalistes volen que s'integre dins el parc com a element simbòlic i donar-li un ús dotacional


Els/les membres del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia han estat aquest matí a Beniopa, dins les visites setmanals als barris de la ciutat. Els econacionalistes han aprofitat per comprovar el mal estat en que s'hi troba la popularment coneguda com a 'casa del Calvari'. "Tot i que l'edifici no té un gran valor aquitectònic - més enllà de les ceràmiques decoratives de caire religiós de la façana - cal destacar-lo com a element singular dins l'entorn paisatgístic en el qual s'emmarca".
És per això, que el BLOC-Verds proposa l'adquisició de l'immoble i la seua recuperació per tal de donar-li un ús dotacional i integrar-lo en el parc del Calvari, recuperant així una part de la memòria viva de Beniopa i Gandia.

Gandia, 10 de febrer de 2009

| Més

PSOE I PLATAFORMA S'OPOSEN A LA CREACIÓ D'UN CENTRE JOVE D'ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT


Els econacionalistes valoren postivament les accions que desenvolupa l'Ajuntament de Gandia, però consideren que cal incrementar els esforços per tal d'intensificar la tasca de prevenció

Facund Puig lamenta que Liduvina Gil "no siga capaç de comprometre's a estudiar la proposta"

El Grup Municipal del BLOC-Verds ha proposat, sense èxit, la creació a Gandia d’un Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, semblant als existents en altres ciutats de l’estat espanyol, "on es poden dur a terme, a més d’una atenció directa als joves, activitats educatives per a la joventut, activitats de formació per als professionals, activitats comunitàries de prevenció..."
En este centre s’oferiria un servei d’atenció específica per als adolescents, amb una visió multidisciplinar, per a resoldre els dubtes, les necessitats i les inquietuds relacionades amb la salut sexual dels nostres joves.
"Per això hem presentat l’esmena d’addició, perquè centralitzant en este recurs els esforços municipals, amb l’ajuda de les administracions central i autonòmica, es puga oferir un servei global que permeta oferir una formació completa en una qüestió que afecta de manera particular el futur dels nostres adolescents i de les seus famílies"·
Finalment, PSOE i Plataforma de Gandia han votat en contra de l'esmena argumentant que Gandia ja està treballant suficientment en aquest camp. Facund Puig, tot i reconèixer les accions que s'hi desenvolupen des de l'Ajuntament i des de les diferents administracions, considera que "l’Ajuntament de Gandia ha d'incrementar els esforços per tal d’intensificar la tasca de prevenció davant les xifres preocupants, tan d'embarassos no desitjats, com de contagis de la SIDA entre la nostra joventut"
Per contra, el BLOC-Verds sí que ha recolzat la moció socialista. És per aquesta raó, que Puig ha lamentat que la responsable de Benestar Social i Joventut "no haja estat capaç ni de comprometre's, com a mínim, a estudiar la nostra proposta".

Gandia, 5 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC PREGUNTARÀ DIMECRES SOBRE EL CANVI NORMATIU PER EVITAR MÉS TANCAMENTS DE CASALS FALLERS


El Grup Parlamentari BLOC-Compromís va presentar una Proposició No de Llei al respecte el 3 de desembre passat

Josep Miquel Moya va assistir ahir a una comissió de treball auspiciada per la Generalitat Valenciana

El Grup Parlamentari del BLOC-Compromís preguntarà el pròxim dimecres, a Les Corts, sobre la proposició No de Llei que van presentar el 3 de desembre passat. Els nacionalistes instaven "la Conselleria de Governació a propiciar un canvi normatiu en la Llei 4/2003, de la Generalitat, d'Espectacles públics i activitats recreatives, i en la normativa de desenvolupament reglamentari a fi que l’activitat de casal faller es contemple com una activitat específica de caràcter lúdic i no siga assimilada a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical"
El BLOC recorda els darrers tancaments de diversos locals destinats a casals fallers en diverses poblacions com Gandia o Aldaia. Aquests tancaments han estat propiciats per diverses sentències judicials que han emparat el dret dels ciutadans a no sofrir més molèsties que les quals estan legalment permeses.
"No obstant això, no cal oblidar que els casals fallers realitzen una sèrie d'activitats lúdiques festives i culturals, que entronquen amb les tradicions valencianes i que són necessàries protegir i fomentar, dintre del compliment estricte del marc legal vigent"
Consideren que el conflicte que s'ha produït es deu principalment a la deficient regulació legal dels casals fallers en la normativa vigent, que és la Llei 4/2003 de la Generalitat valenciana, d'Espectacles públics i activitats recreatives. "I diem deficient regulació ja que en el nomenclàtor d'activitats subjectes a regulació, no figura específicament els casals fallers". Segons asseguren, això implicaria que a l'hora de qualificar l'activitat que en ells es desenvolupa, s'assimile a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical. Atès que en la majoria dels casos, els locals fallers no es destinen a activitats amb ambientació musical, hauria de tenir-se en compte en la normativa assenyalada, en un apartat específic aquesta circumstància, "el que permetria enquadrar en el marc legal als locals fallers i els permetria desenvolupar la seua activitat amb tota normalitat, per a major tranquil·litat dels fallers i dels seus conveïns i ciutadania en general". En el cas de les falles que pretenguen destinar els seus locals a activitats amb ambientació musical, haurien de prendre les mesures legals per a adaptar-los a aquestes circumstàncies.
Precisament, ahir va tindre lloc una primera comissió de treball auspiciada per la Generalitat Valenciana i que va comptar amb la presència del secretari autonòmic de Governació o els directors generals d'Espectacles i de Seguretat i Protecció Ciutadana, a més de representants veïnals, de les falles i representants polítics de diferents ajuntaments valencians, com ara Alcoi o Aldaia, dins la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El portaveu del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia, Josep Miquel Moya hi va assistir com a representant del BLOC.

Gandia, 5 de febrer de 2009

| Més

EL MINISTERI VOL OCUPAR ELS TERRENYS PER A L'ACCÉS SUD AL PORT SENSE INFORMAR DEL PREU ALS PROPIETARIS


El BLOC-Verds denuncia la indefensió de les persones afectades per l'expropiació

El Ministeri de Foment està convocant els propietaris afectats per l'expropiació forçosa de terrenys per on passarà l'accés sud al port. La intenció és que acudisquen a l'Ajuntament de Gandia per tal signar l'acta d'ocupació per part del Ministeri de les seues finques.
Des del Bloc Nacionalista Valencià hem tingut coneixement que els propietaris i les propietàries afectats desconeixen el preu real que el govern de l'Estat pagarà per l'esmentada expropiació.
Els econacionalistes entenem que el Ministeri de Foment ha tingut el temps suficient per tal de valorar, d'acord amb la tipologia del sòl, i pagar la quantitat que s'estime adequada. Pel contrari, només han avançat una quantitat a compte, però desconeixem si s'ajusta al valor real de les propietats.
És per això, que des del BLOC denunciem la indefensió total d'aquestes persones a les quals se'ls ha comunicat l'ocupació immediata dels seus terrenys, sense conèixer amb certesa quina és la indemnització que rebran.

Gandia, 4 de febrer de 2009

| Més

EL DINERS QUE TORNARÀ GANDIA EN INTERESSOS I AMORTITZACIÓ SE SITUA JA EN 1.040 EUROS L'HORA (1.815 EN 2013)


L'AJUNTAMENT I L'EMPRESA PÚBLICA: En un any i poc de vida, l’empresa ja ha demanat préstecs per valor de 61 milions d’euros, que si li’ls sumem als 112 que reconeix l'Ajuntament més els 5 de l’Innova, sumen 178 milions d'euros.
AMB EL BLOC AL GOVERN: Pel que fa a allò de culpar al Bloc del que va passar en l’anterior legislatura, com si el PSOE no haguera governat, cal dir que en tota la legislatura demanàrem 65 milions (uns 16 milions d’euros a l’any), per suposat sempre dins dels paràmetres legals
Uns paràmetres legals dels que s’han eixit, gràcies a l’empresa
Perquè ens dos anys escassos de legislatura, este govern haurà demanat 30 milions l’ajuntament i 61 l’empresa, és a dir, 91 milions d’euros en dos anys: 45,5 milions per any

Gandia, 2 de febrer de 2009

| Més

EL BLOC-VERDS NO ESTÀ A FAVOR DE L'AUGMENT DELS PREUS DELS CURSOS DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA


INCREMENT PREUS CURSOS FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
EL BLOC-VERDS NEGA QUE ESTIGA A FAVOR DE L'AUGMENT DEL 20-40 PER CENT DELS PREUS "I MENYS EN ÈPOCA DE CRISI"
Facund Puig sol·licita una reunió extraordinària del Consell d'Administració de la Fundació Esportiva Municipal "perquè se'ns informe dels increments de preus que ha aplicat l'Ajuntament"

VOLEN DEIXAR BEN CLAR:
- L’únic increment de preu que ha recolzat el BLOC-Verds és el del 4’2% de mitjana aplicat a alguns dels cursos i sempre perquè la contrapartida que s’oferia era la de l’accés lliure a la resta d’instal·lacions esportives.

- És cert que vam vore amb bons ulls el canvi en l’estructura dels cursos de quadrimestral a trimestral, però amb el benentés que la disminució d’hores d’eixos cursos comportaria una disminució paral·lela dels preus. Cosa ben lògica, d’altra banda.

Gandia, 2 de febrer de 2009

| Més