EL BLOC-VERDS RECORDA QUE ESTÀ A FAVOR DE LES EMPRESES PÚBLIQUES ‘AMB OBJECTIUS CLARS, DEFINITS I INQÜESTIONABLES’


Moya respon a Orengo que s’abstindrà perquè li preocupa la falta de concreció i de participació

"Amb l’anterior empresa pública, se’ns preguntava: estan vostés d’acord amb la creació d’una empresa pública d’urbanisme? I nosaltres responguérem: depén. Per fer què? Per fer habitatge de promoció, renovar Simancas i el Grup Porta i construir l’edifici Tossal. Estem d’acord. Ara se’ns pregunta: estan d’acord en que l’empresa pública assumixca també competències en turisme i esports. En principi, sí. Però, per fer què coses concretes? Ja ho veurem, se’ns diu. I nosaltres contestem, igual que contestàrem en el seu dia, que ens sembla una bona idea segons de què coses se n’ocupe. I anirem posicionant-nos quan les sapiguem".
Així de contundent s’ha mostrat el portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds, Josep Miquel Moya sobre la pregunta que li feia ahir l’alcalde Orengo respecte al seu posicionament sobre les empreses públiques. El Bloc s’abstindrà perquè tot i que entenen que les empreses públiques poden ser un bon instrument per resoldre problemes o enllestir projectes o iniciatives d’interés general, els preocupa la falta de concreció i, a més, per a un tema tan important consideren que se’ls ha donat molt poca participació. "El senyor alcalde ens preguntava per què aprovàrem la creació d’AMUHSA per a tres finalitats concretes i no ho aprovem ara per a 15. Però en la seua pregunta està la contestació: efectivament, aprovàrem, i ho saben perquè insistírem juntament tant amb el PP com membres de la Plataforma, quatre, no tres, qüestions concretes amb les que estàvem d’acord, després d’aprovar, per cert, també mecanismes de participació de l’oposició que reclamaven, legítimament, des de la Plataforma, que no sabem si tindrem ací"
Per tant, per als econacionalistes el seu posicionament és ben senzill d’entendre i és un posicionament absolutament coherent amb el que han fet fins ara.


Gandia, 12 de setembre de 2007

| Més