LA CONSELLERIA APLICARÀ UNA DISMINUCIÓ CONSIDERABLE EN LES AJUDES PER A LA MATRÍCULA DEL PRIMER CICLE DE LES ESCOLES INFANTILS


La retallada de l’ajuda mensual és del 25% en els diversos nivells d’ensenyament i es va anunciar el passat 8 de setembre “quan el curs ja s’havia iniciat”.

El BLOC-Verds presenta una moció a l’Ajuntament de Gandia “perquè la Conselleria anul·le la resolució”.

L’alcalde de Xeresa traslladarà la moció a l’Assemblea de Regidors Nacionalistes que es reuneix demà a Alzira “perquè el BLOC la presente a tots les municipis valencians”.

Presentaran també una Proposició No de Llei a les Corts Valencianes.


FACUND PUIG: “El BLOC considera que esta mesura suposa una nova agressió contra les famílies amb fills i filles matriculats en estos nivells educatius i contra les administracions que tutelen eixos centres, perquè hauran de compensar amb recursos propis els ingressos que deixen de percebre de l’administració autonòmica”.

TOMÀS FERRANDIS: “En un moment de crisi, en què les famílies necessiten més del suport de les administracions públiques, actuacions com les que denunciem atempten directament contra l’economia de les famílies amb menors recursos”.

MODEL de MOCIÓ:

____________________________, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament d____________________, presenten davant el Ple municipal la següent:

PROPOSICIÓ

La Conselleria d’Educació acaba de publicar una resolució en què comunica a les escoles infantils de primer cicle que en el curs 2009-2010 aplicarà una disminució considerable en les ajudes que atorgava als pares i mares amb xiquets i xiquetes matriculats en estos centres.

La retallada de l’ajuda mensual és del 25% en el diversos nivells d’ensenyament.

L’argument que s’utilitza per a justificar el descens de l’ajuda és l’increment de sol·licituds rebudes. Evidentment, la Conselleria no es planteja la possibilitat d’augmentar el crèdit destinat a esta finalitat i mantenir la quantitat de les ajudes.

El BLOC considera que esta mesura suposa una nova agressió contra les famílies amb fills i filles matriculats en estos nivells educatius i contra les administracions que tutelen eixos centres, perquè hauran de compensar amb recursos propis els ingressos que deixen de percebre de l’administració autonòmica.

En un moment de crisi, en què les famílies necessiten més del suport de les administracions públiques, actuacions com les que denunciem atempten directament contra l’economia de les famílies amb menors recursos.

A més a més esta comunicació es fa pública ( si penjar-ho en una pàgina amagada del web de la Conselleria d’Educació suposa fer pública una cosa) el passat 8 de setembre, quan el curs ja s’havia iniciat.

El Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià a l’Ajuntament d_____________ considera que esta manera de gestionar els recursos educatius és totalment inadmissible i per això presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament d_________________:

1.- Demane a la Conselleria d’Educació l’anul.lació de la resolució de 8 de setembre de 2009 en què modifica els preus dels bons que rebran els alumnes matriculats en escoles infantils de primer cicle.

2.- Comunique l’acord a la Conselleria d’Educació.

La Safor-Valldigna, 11 de setembre de 2009

| Més