LA GENERALITAT MANTÉ CONVERSES AMB L’AJUNTAMENT PERQUÈ L’EDIFICI DE l’HOSPITAL VELL TINGA UN CARÀCTER SOCIAL

 • El Conseller de Sanitat respon a la pregunta del BLOC sobre el futur de l’actual Francesc de Borja, una vegada construït el nou hospital comarcal


 • Els nacionalistes proposen que siga un hospital de crònics i un casal d’associacions relacionades amb la salut

  "S’estan mantenint converses amb l’Ajuntament de Gandia a fi que l’Estat cedisca l’edifici i la Generalitat i l’Ajuntament, conjuntament, puguen determinar l’ús final de l’hospital que, en qualsevol cas, tindria un caràcter social".
  Aquesta és al resposta del Conseller de Sanitat, Manuel Cervera Taulet a la pregunta formulada pel diputat del BLOC a les Corts Valencianes, Enric Morera sobre la sort del l’actual edifici de l’hospital Francesc de Borja, una vegada s’inagure (¿??) el nou centre hospitalari.
  Hospital de crònics
  En aquest sentit, cal recordar que el BLOC Nacionalista Valencià proposava al seu programa electoral municipal que el vell hospital continue dedicant-se a l’atenció sanitària, per evitar la futura saturació de l’hospital d’aguts. "Tenint en compte la separació dels hospitals en aguts i crònics i que a Alacant s’estan creant nous hospitals de crònics (socio-sanitaris) en diverses comarques, considerem ineludible que l’actual edifici de l’hospital Francesc de Borja es reforme i es destine a hospital de crònics". Així, els nacionalistes consideren que hauria d’oferir els serveis de: Hospitalitació; Unitat de convalescència o rehabilitació; Unitat de cures pal·liatives; Unitat de cures continuades; Hospitalització domiciliària; Hospital de dia geriàtric; Teràpia ocupacional i fisioteràpia…
  Casal d’Associacions
  El BLOC també proposa que l’edifici de l’actual hospital dedique una part al futur Casal d’Associacions relacionades amb la salut, un espai que done acollida a les entitats de Gandia i la comarca que es dediquen a l’ajuda de diferents col·lectius. "Estem parlant, per exemple, de l’Associació de Malalts Mentals, l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, l’Associació de Malalts de Pàrkinson, l’Associació d’operats de laringe, el Col·lectiu Obertament...
  Benefici indirecte
  D’altra banda, també consideren que l’aprofitament del vell hospital com a nou hospital de crònics tindria un efecte molt positiu sobre els comerços que es troben al voltant del vell edifici i/o que tenen un clar enfocament cap a l’hospital i per tant són negocis relacionats amb la salut o es beneficien clarament del moviment de persones al voltant del mateix.

  Gandia, 7 d’abril de 2008

| Més