COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC-VERDS


Assumpte: declaracions Fernando Mut sobre Iberdrola

Davant les novament desafortunades declaracions del líder de la Plataforma de Gandia i regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, Fernando Mut, el Grup Municipal del Bloc-Verds vol manifestar el següent:
1.- Que fa la sensació que el fet d’haver assumit responsabilitats de gestió no ha modificat els costums del senyor Mut des de la seua arribada a l’escena política ja que continua utilitzant l’insult com a instrument d’expressió cada vegada que fa qualsevol manifestació pública, la qual cosa dóna mostra tant de la seua educació com de la seua vàlua humana
2.- Que el compromís del Bloc per treballar pel bé de la ciutat i dels interessos generals no es veurà modificat ni pels insults del senyor Mut ni per les seues eixides de to i que, naturalment, no emprarem mai la seua estratègia de desqualificacions personals, encara que realitze manifestacions tan ridícules com les darreres
3.- Que sembla ser que el senyor Mut no és capaç de parlar de cap tema sense utilitzar adjectius despectius, que ell qualifica d’irònics, amb un mal gust evident i un sentit de l’humor un pèl pervertit. Tot i això, per al Bloc no és gens preocupant ni novedosa esta particularitat digna de psiquiatres, després d’haver estat escoltant durant huit anys els insults vessats contra l’anterior govern municipal, sobretot contra l’alcalde Orengo i comprovar la seua miraculosa conversió en lloances
4.- El que sí que ens preocupa és la seua falta de capacitat per al diàleg i la seua tendència a convertir qualsevol tema en una qüestió personal, aspectes gens recomanables per a qui té responsabilitats de govern en la nostra ciutat. Ja ens va donar una mostra amb la demanda del catàleg de béns i espais protegits i ara sembla també haver assumit la crítica feta pel nostre grup a la manca d’inversions en la xàrcia de mitja tensió per part d’Iberdrola
5.- De la mateixa manera que lamentem que, com a representant del govern municipal i, per tant, de tots els ciutadans, el regidor d’Urbanisme, senyor Mut, siga capaç de donar informacions a mitges o falsejades fins i tot en temes que no han estat de la seua responsabilitat, amb l’única finalitat d’aparéixer als mitjans de comunicació i poder regalar-nos amb les seues "iròniques" declaracions

6.- Pel que fa al tema que ens ocupa i preocupa volem recordar que amb la posada en funcionament de la nova línia, el grup municipal del Bloc-Verds recordàrem que hi havia pendent la restauració dels danys forestals ocasionats per Iberdrola i proposàrem que l’Ajuntament fera una avaluació, al marge del nostre convenciment en que també s’hauria d’insistir en la incoació de la sanció administrativa pertinent per incomplir les condicions ambientals de l’autorització de la Generalitat. Efectivament, ho recordàrem el dia en que acabaven les obres perquè no es poden entendre estes com a finalitzades fins que no es repose el dany forestal. D’altra banda, els tres mesos de què parla el senyor Mut ho són (segons consta en l’autorització) per presentar l’informe d’impacte a les aus, que, òbviament, s’ha d’avaluar amb el temps, però no per la reposició del dany causat a la muntanya, comprovable físicament hui en dia
7.- En eixa manifestació, ja reiteràvem la importància d’unes adequades inversions en la xàrcia de mitja tensió per evitar les apagades a que ens acostumava Iberdrola i que dies després, amb la nova línia ja en marxa, es tornaren a produir. Este fet ens ha donat la raó i, probablement, això haja estat el que, incomprensiblement, ha molestat el senyor Mut, qui ara anuncia eixes inversions que nosaltres reclamàvem i aprofita per insultar la nostra reflexió, sobre la que res va dir en el seu moment
8.- Des del Bloc ens alegrem que hi hagen previstes inversions per a la modernització de la xàrcia elèctrica (producte, com reconeix el senyor Mut, del treball de l’anterior govern) i que l’Ajuntament tinguera previst exigir a Iberdrola la reparació dels danys causats en l’obertura dels accessos de la línia d’alta tensió, la qual cosa hagués pogut comunicar públicament en el seu dia, sense haver de recórrer a l’insult
9.- Per això, suposem que donarà suport a les mocions que presentarem en el proper plenari demanant a la Generalitat que no done per acabats els treballs fins que eixa reposició estiga conclosa i en les condicions adequades, d’una banda, i, d’una altra, perquè l’Ajuntament de Gandia, en nom de tots els usuaris i empresaris afectats per la darrera apagada, demane a la Generalitat l’inici d’un expedient sancionador, com estan fent altres administracions autonòmiques en defensa dels interessos generals
10.- Finalment, li preguem al senyor Mut que canvie d’actitud i sàpiga actuar amb una major dosi de paciència (i no estaria gens malament que també d’educació) perquè el Bloc continuarà plantejant totes aquelles qüestions que considere beneficioses per a la nostra ciutat i, al pas que va, potser se li acaben massa prompte els adjectius despectius i tinga que posar-se a treballar seriosament, per a la qual cosa, per cert, tindrà la nostra col·laboració.


Gandia, 20 d’agost de 2007

| Més