EL BLOC PROPOSA UN GRAN ACORD DE CIUTAT ENTRE LES QUATRE FORCES POLÍTIQUES PER ABORDAR SERIOSAMENT LA SITUACIÓ ECONÒMICA


Els econacionalistes proposen la creació d'un espai "tan se val una comissió especial o un fòrum de treball on puguem aportar cadascú de nosaltres la seua visió i on consensuem mesures a curt, mitjà i llarg termini"


SITUACIÓ DRAMÀTICA: Consideren que allò urgent és la delicadíssima situació econòmica en general i la dramàtica situació personal de moltes famílies: "parlem de la crisi, dels desesperants índexs d'atur, dels expedients de regulació que es presenten diàriament, de l'amenaça de la pèrdua del lloc de treball, però també de l'endeutament excessiu de l'ajuntament o de la pèrdua d'equilibri entre els sectors productius, amb una agricultura i una pesca agonitzant, un procés de desmantellament industrial o els gravíssims problemes actuals i futurs dels sectors comercial i turístic per la manca de polítiques actives de promoció i suport i la inexistència d'una planificació mínimament seriosa i amb garanties"


ESPECTACLE LAMENTABLE: "el protagonitzat pel PP i pel PSOE, farcit d'insults, de desqualificacions personals, d'insinuacions o directament acusacions de corrupció: Orengo a Torró per la trama d'Orange Market i altres processos judicials; Torró a Orengo per Salsafor i altres processos també..."


Gandia, 20 de febrer de 2009

| Més