EL BLOC-VERDS DEMANA LA GRATUÏTAT DE LES ESCOLES INFANTILS I QUE ES RETORNEN ELS DINERS DE L’AUGMENT QUE S’HA APLICAT "TOT I LA CRISI ECONÒMICA"


Presenten al·legacions a la Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic d’Escoleta Infantil Municipal:

El BLOC-Verds s’ofereix als pares i mares per assessorar-los en la redacció d’al·legacions particulars, ja que el període d’exposició pública finalitza el 3 de setembre pròxim.

AL·LEGACIONS:Volem, per suposat, la seua gratuïtat, tal i com acordà el plenari ara fa tres anys. I si, com és previsible, no s’accepta la proposta, demanem:

  • Que es retorne la diferència que s’ha cobrat de més per concepte de matrícula ja que la nova ordenança de preus públics encara no està en vigor.
  • Demanem que es torne el preu del menjador a 2 €/dia i que es faça una convocatòria pública de beques de menjador.
  • I, finalment, demanem que cas de no aprovar-se la gratuïtat, es calcule el que ha de pagar cada família, com es feia abans, és a dir, en funció de la renda per càpita familiar, un sistema que ajudava a disminuir el que pagaven les famílies amb menys ingressos “.

JOSEP M MOYA: “Amb el que es pensa gastar en un sol pis dels 327 que es pensen comprar, es podria garantir eixa gratuïtat i, fins i tot, establir un sistema de bons per als qui hagen d’utilitzar les escoletes privades, que ajudara també este sector”.


| Més