EL BLOC-VERDS PRESENTA UN RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA NEGATIVA DE LA JUNTA DE GOVERN A PROTEGIR ROMAGUERA


Els econacionalistes consideren que el govern fa una interpretació “purament subjectiva i interessada” de l’informe arqueològic de Víctor Algarra i Joan Cardona.

Moya continua sense saber res de l’informe arquitectònic encomanat per l’Ajuntament a Carles Dolç.

La conclusió a què arriba la JGL no té en compte el dictamen del Consell Valencià de Cultura (que recomana la protecció i catalogació de l’alqueria de Romaguera) “ni la petició de nombrosos professors universitaris ni els informes dels historiadors Isabel Canet, Ferran Garcia-Oliver i l’arqueòleg Carles Miret en el mateix sentit”.

Informen del recurs Paz Olmos Peris, directora general de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport.


| Més