EL BLOC-VERDS S’ABSTINDRÀ EN LA VOTACIÓ DE LA NOVA CONTRACTA DEL FEM


EL BLOC-VERDS S’ABSTINDRÀ PERQUÈ ÉS “INCOMPLET” I NO FOMENTA EL RECICLATGE O EL SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS


El reglament només arreplega les obligacions dels ciutadans i ciutadanes en relació amb este servei. “En canvi, no fa cap referència a les obligacions i les responsabilitats que haurien d’assumir tant l’ajuntament com l’empresa concessionària: manteniment de contenidors, neteja de contenidors, distància als contenidors de reciclatge, oficina de reclamacions del servei...”.

Per als econacionalistes, el reglament tampoc aporta solucions al problema del foment de la separació en origen dels residus i de la recollida selectiva.

Pel que fa al contracte, “no observem cap aposta decidida perquè en els deu anys que durarà la concessió hi haja un increment evident dels punts de reciclatge en relació als actualment existents, ni una diversificació dels productes susceptibles de ser separats en origen”.

FACUND PUIG: “Cinquanta, seixanta o setanta contenidors soterrats, a 10 anys vista, són ben poca cosa si tenim en compte que actualment hi ha en la ciutat un miler de contenidors d’orgànic i uns quatre-cents cinquanta dels tres productes que separem en la via pública: vidre, paper i lleugers”.


Gandia, 12 d’agost de 2009


| Més