ES PRESENTA L’ASSOCACIÓ DONES EN BLOC DE LA SAFOR-VALLDIGNAEl principal objectiu del nou col·lectiu és lluitar per la igualtat efectiva entre les dones i els homes a la nostra comarca
Dones en BLOC de la Safor-Valldigna, naix com a resposta a les inquietuts d’un grup de dones nacionalistas de la comarca i té com a objectiu prioritari lluitar per la igualtat efectiva entre les dones i els homes en tots els àmbits. Segons la seua presidenta, Eva Pellicer altres objectius prioritaris són:
Contribuir a sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes de la importancia d’assolir esta igualtat efectiva
Lluitar contra tota forma d’exclusió i discriminació per raó de sexe, i contra la violencia de gènere
Aconseguir un increment de les dones en la vida política i institucional
I Establir relacions amb altres entitats que treballen l’àmbit del feminisme i del nacionalisme, per tal de treballar de forma coordinada.
"Des el Bloc portem un anys treballant per aconseguir avanços en aquesta matèria (xarrades, exposicions, taules redones, ...) quasi sempre al voltant del dia en contra de la violència de gènere i del dia de la dona treballadora, però es des de fa uns mesos que ens hem plantejat la possibilitat de constituir-nos en associació. Aquesta idea hem anat madurant-la i pulint-la i és, aleshores, fins que el dia 29 de febrer ens varen decidir a donar el pas" . Segons ha explicat Pellicer, la data, 29 de febrer, ha estat triada, per dues raons: La primera és que és un dia extrordinari. "Així nosaltres pensem que la lluita per l’igualtat efectiva entre homes i dones al segle XXI, deuria de ser també una anomalia, però la relitat és que les dones continuem patint discriminacions tant a l’ambit laboral, social com familiar". La segona raó, és que és l’últim dia de febrer i dona inici al mes de març, on es conmemora el dia de la dona treballadora.
L’associació, no és excluivament per a militants i simpatitzants del BLOC, sinò que està oberta a totes aquelles dones "que comparteisquen les nostres inquietuds i vullguen acostar-se per treballar amb nosaltres i aportar-nos les seves idees i projectes"
La està ubicada, al carrer Tossal, 5 i per a incriure’s les interessades poden acudir a la seu del Bloc de la Safor o en breu al blog de l’associació que està en construcció.
8 de març
Per la seua banda, Sandra Cardona ha aprofitat per convidar les dones a participar en tots els actes que els siga posible i que es plantegen al voltant de 8 de març arreu de la nostra comarca, així com els programats a València, "com ara la manifestació unitària que tindrà lloc a les 19.30 hores, al parterre València o el sopar amb la nostra candidata Isaura Navarro…"
Precissament, la vicepresidenta de l’associació, Mercedes Sánchez va enumerar les principals propostes en matèria d’Igualtat de la coalició BLOC-INICIATIVA-VERDS. "Les dones del Bloc pensem que la igualtat de drets no es dòna automàticament, i per això es una exigencia social que asumim. Encara estem lluy d’una societat d’igualtat d’oportunitats però cal esforçant-se pera conseguir eixa igualtat reial. Per això, des del BLOC-Iniciativa-Verds proposem entre altres les següents mesures:
142. Continuar amb un ampli desplegament de les campanyes de sensibilització i informació i de mesures de prevenció, cal mirar de front i atendre a les víctimes de la violència, i per tant
proposem:
143. Creació, en totes les comunitats autònomes d'un nombre suficient de Centres Públics Integrals d'Acollida de dones víctimes de violència de gènere.
144. Duplicar el nombre de Centres 24 hores i pisos tutelats i centres d'acollida que existiesen actualment.
151. Plans d'Igualtat obligatoris per a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores.
154. Desenvolupament curricular de l’assignatura d’Educació per la Ciutadania per part especialistes, a més de proposar que siga impartida per especialistes en igualtat.
155. Xarxa d'escoles infantils públiques de 0 a 3 anys, proposem 100.000 en tot l'Estat.
156. Canvis en les mesures de conciliació del mercat de treball.
330. Duplicar les partides pressupostàries a la Llei de Violència de Gènere per a garantir l'eficàcia de les mesures regulades així com avançar en la sensibilització, prevenció i detecció mitjançant el seu desplegament normatiu i competencial. Desenvolupament del Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció, concertat amb les comunitats autònomes i les administracions locals.
331. Duplicar el pressupost de la Llei d'Igualtat de dones i homes així com l'ampliació dels permisos de paternitat i maternitat a 20 / 26 setmanes.
336. Revisar el llistat de malalties professionals que donen dret a les prestacions d’invalidesa o incapacitat, incorporant patologies específiques de les dones que en l’actualitat no es contemplen, com és el cas de la fibromiàlgia "Gandia, 4 de març de 2008

| Més