ISAURA NAVARRO RECLAMA MÉS PROTECCIÓ PER A EVITAR LA DESAPARICIÓ DE LA PESCA VALENCIANA

La candidata del BLOC-INICIATIVA-VERDS presenta als responsables de la confraria de pescadors del Grau de Gandia les seues propostes per al sectorLa diputada i cap de llista de la coalició BLOC-INICIATIVA-VERDS ha demanat aquest matí al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació una major implicació i protecció cap a un sector, el pesquer que agonitza a poc a poc.
En primer lloc, Isaura Navarro aposta per una diferenciació clara entre la pesca Mediterrània i l’Atlàntica mitjançant la creació, per exemple, de dues direccions generals "perquè no tenen res a veure, però en canvi reben el mateix tractament. Naturalment, alguna cosa té a veure el fet que la pràctica totalitat de càrrecs polítics estatals tinguen relació o siguen del nord i semblen desconéixer la realitat mediterrània".
Una altra de les qüestions és el preu de les peces capturades. Cada vegada és més reduït en origen, mentre que en destí és més car. "Els pescadors no estan aconseguint un guany econòmic, mentre que estan treballant molt dur per a sobreviure. Considerem que ha d’haver un major control, és necessari que s’establesca un preu mínim i estudiar mesures d’intervenció dels preus en destí perquè continue existint la nostra pesca, pq si no deixapareixerà. Cal protegir el sector"
Estudiar, juntament amb la patronal del sector, la possibilitat d’establir un sou mínim per als pescadors contractats és una altra de les propostes del BLOC-INICIATIVA-VERDS. "La majoria dels pescadors treballen "a la part", és a dir, a un percentatge de la venda del peix obtingut. És cert que, en bons moments, és més interessant per a ells però també ho és que estan exposats. L’establiment d’un sou mínim és una mesura que pot crear conflicte amb els armadors però potser siga una manera de mantindre en l’activitat a molta gent que l’ha abandonada en els últims temps".


Gandia, 3 de març de 2008

| Més