MOCIÓ EN DEFENSA DELS MÚSICS VALENCIANSJosep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l´Ajuntament de Gandia, presenten davant el Ple de l’ajuntament la següent:

PROPOSICIÓ

La música valenciana, com una de les manifestacions més arrelades al País Valencià, constitueix un fenomen únic i exclusiu de la nostra terra.
Dins de la música valenciana cal fer menció especial a la música interpretada pels nostres cantautors i grups de músics que amb el nom de col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià interpreten música exclusiva en la nostra llengua, preservant la cultura valenciana més genuïna.
Davant l’abandonament i l’oblit que pateix este col·lectiu en particular i la música en valencià en general per part de les administracions valencianes, que haurien de ser les més interessades en la seua promoció, proposem l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Que l’Ajuntament de Gandia:
1.1.- Recolze el col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, amb l’objectiu de salvaguardar la cançó en la nostra llengua.
1.2.- Inste el Consell de la Generalitat a augmentar les ajudes per a l’edició discogràfica d’este col·lectiu i de la música en la nostra llengua.
1.3.- Inste el Consell de la Generalitat Valenciana i la Ràdio Televisió Valenciana que este col·lectiu, i la música cantada en la nostra llengua, dispose d’un espai permanent de difusió i promoció a Canal 9 i/o Punt 2 i a Ràdio 9.
1.4.- Propose a la Diputació de València que incloga en la seua programació cultural de manera permanent l’actuació de músics i cantants que canten en valencià.
1.5.- Promoga, en les manifestacions festives de la ciutat, la realització d’actuacions i concerts tant del col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, com de qualsevol grup o artista què s´expresse en la nostra llengua, donant especial importància als grups o artistes de la Safor i de la nostra ciutat.
1.6.- Organitze, fora de les festes locals, el "Dia de la Música en Valencià", amb actuacions de músics i cantants en valencià.
1.7.-Faça arribar els acords presos a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Cultura, a la direcció de l’Institut Valencià de la Música, als Portaveus dels Grups Parlamentaris a les Corts Valencianes, a la Presidència de la Diputació de València, a l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i als membres del Consell de RTVV.

Gandia, 6 de març de 2008


JOSEP MIQUEL MOYA TORRES FACUND PUIG MUÑOZ

| Més