EL BLOC PRESENTA LA CAMPANYA EL COMERÇ URBÀ DÓNA VIDA PER RECOLZAR EL SECTOR FRONT LES AMENACES DE LES GRANS SUPERFICIES DE L’EXTRARADI
Es repartiran futllets i cartells per les zones comercials de la ciutat enumerant 10 raons per comprar als comerços de l’interior de Gandia
Ivà Bonet recorda la importància del comerç minorista per a l’economia local i per a donar vida als barris de la ciutat
El BLOC presentarà una proposta a les Corts Valencianes perquè es creen mecanismes de suport i protecció del comerç urbà tradicional front a les grans superfícies
Josep Miquel Moya pregunta al PSOE "si després de tot el que els han dit als comerciants de la ciutat sobre possible saturació, etc., van a emetre informe favorable al Zentro" i a Torró si pensa acompanyar a les associacions de comerciants de Gandia per convéncer la conselleria que no autoritze el nou gran centre comercial, "a l’igual que ho fa amb les AMPES per demanar millores en els centres educatius"

El secretari local del BLOC, Ivà Bonet ha presentat aquest matí una nova campanya de campanya de suport al comerç urbà tradicional de Gandia i de concienciació ciutadana del fonamental paper econòmic que compleix "i, sobretot, de l’insubstituïble paper social". Sota el lema EL COMERÇ URBÀ DÓNA VIDA, el col·lectiu nacionalista de Gandia repartirà milers de futllets i cartells informatius enumerant "10 bones raons per comprar als comerços de l’interior de Gandia". Bonet ha recordat que el comerç local no només dóna una marca pròpia, diferencia a Gandia d’altres ciutats, també és una autèntic motor de l’economia local "creant llocs de treball estable, sinó que també dóna vida. De fet, els barris sense comerç es converteixen en zones-dormitori. Creguem q el futur d’una ciutat com Gandia no pot desplaçar-se a l’extraradi, sobretot si estem apostat per la revitalització dels barris… "
El Bloc ha recordat que "hem estat l’únic partit al llarg de la història de Gandia que s’ha oposat sistemàticament a la instal·lació de grans superfícies pel perjudici que causen al xicotet comerç local"
Per la seua banda, el portaveu del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia ha recordat que la campanya sorgeix també del compromís amb les distintes associacions de comerciants de Gandia, "preocupades, igual que nosaltres pel futur, davant de les darreres decisions preses pel govern municipal però, sobretot, per la falta de perspectiva i de criteri. La clara predilecció d’Orengo pels grans centres comercials a l’extraradi (que s’estan qüestionant ara a tot arreu d’Europa després d’avaluar els seus efectes) es justifica en una pretesa defensa del lliure mercat, de la lliure competència i de l’interés per a l’usuari, que ens pot dur amb el temps a un col·lapse econòmic i al deteriorament de les relacions socials".
Josep Miquel Moya també ha aprofitat la roda de premsa per dir-li al líder del PP, Arturo Torró que té molta feina per convéncer a l’administració autonòmica "que cal capgirar la política comercial i no si val a donar autoritzacions a totes les grans superfícies que ho demanen"
Pel que fa al document signat per l’anterior regidor d’Urbanisme, Jaume Borràs, Moya ha confessaT "que desconeixíem la seua literalitat i que alguna de les clàusules ha variat respecte a l’esborrany que nosaltres pactàrem però evidentment tots votàrem a favor del conveni urbanístic. Un conveni que pretenia dues coses: la permuta d’uns terrenys per obtindre 5.000 metres per instal·lar serveis relacionats amb el transport, que malgrat l’anunci del Sr. Novell que tindríem en unes setmanes, no acaba d’arribar. I la instal·lació d’un parc de mitjanes com a solució intermèdia a la possibilitat, legal i pitjor, d’un nou gran centre comercial a l’ús. També volem fer palesa una contradicció: la resolució de la Conselleria parla de 8 locals comercials mentre que el projecte presentat públicament n’inclou 15. Nosaltres no sabem si este canvi és suficient per entendre que este nou projecte en realitat no té autorització, però ens sembla prou significatiu que ningú diga res al respecte, sobretot el govern municipal, que ha de donar llicència en base a la resolució de la conselleria"
El portaveu econacionalista ha fet un advertiment: S’està tramitant un altre expedient d’autorització per al centre comercial "El Zentro" (número d’expedient de la conselleria AGS 2008/002, autorització grans superfícies). "Ja sabem que és el que pensa el govern. De fet sembla que el PSOE estava esperant que el Bloc abandonara el govern municipal per donar solta a tots els temes pendents en matèria de grans superfícies. Però ens agradaria saber si després de tot el que els han dit als comerciants de la ciutat sobre possible saturació, etc., van a emetre informe favorable a este nou gran centre comercial i si també diran que fa bé i complementa l’actual comerç existent i que els accessos són perfectes, i tot això".
Però la gran pregunta, assegura el BLOC, és per a Torró: "igual que acompanya a AMPES per demanar millores en els centres educatius, acompanyarà a les associacions de comerciants per convéncer la conselleria que no autoritze este nou centre comercial?"
Per últim, els econacionalistes han anunciat que presentaran una proposta a les Corts Valencianes per a què s’habiliten mecanismes de suport al comerç tradicional valencià.
Gandia, 16 de maig de 2008

| Més