L’ALCALDE INCOMPLEIX LA PARAULA DONADA AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE CONSENSUAR EL DESTÍ DELS DINERS (40 MILIONS) DEL CÀNON DE L’AIGUA

 • Per al PSOE "el gran descobriment de la legislatura" és sanejar l’economia municipal a càrrec del rebut de l’aigua dels contribuents
 • El govern rebutja la proposta del BLOC per a que els diners obtinguts pel rebut de l’aigua dels ciutadans es destinaren, prioritàriament, al manteniment i renovació de la xarxa, és a dir, a l’aigua.
 • Ens sembla molt poc ètic que es justifique esta utilització de part del cànon de l’aigua en la sentència de Costa i les factures extrapressupostàries, quan el 58% es destina a augmentar les partides del pressupost actual
 • Nosaltres serem més elegants que ells. Però no podem deixar passar insinuacions de mala gestió dels seus antics socis de govern que, com veieu no apareix per cap lloc: torne a recordar 300.000 euros d’extrapressupostàries en inversions (0,3 dels 12,2 milions, la mateixa quantitat que factures de telèfon impagades i menys que el deute del Departament de Mobilitat, que dirigeix Mascarell) o factures impagades de la contracta del fem


  JOSEP MIQUEL MOYA:
 • Com bé sabeu, potser millor que nosaltres perquè com de costum, se vos va explicar als mitjans de comunicació abans que als membres de la comissió, ahir tingué lloc una comissió d’hisenda on es va aprovar destinar 12,2 milions d‘€ a suplementar determinades partides del pressupost municipal
 • Voldríem diferenciar dos idees:
  D’on s’obtenen els diners
  On es destinen els diners
 • Pel que fa a l’origen, sabeu que són diners procedents del cànon de l’aigua
 • Per començar, el govern municipal ha incomplit una promesa, un acord, que va fer el propi alcalde en el Consell de Participació Ciutadana, on es va comprometre a que seria el Consell qui decidiria el destí dels diners del cànon que sobrepassaren els 15 milions que apareixien al pressupost
 • Un incompliment de la paraula donada per l’alcalde al màxim consell de participació, als membres del qual, per exemple als representants de les distintes associacions de veïns, podeu consultar i que suposem que haurà estat una gran decepció
 • Com diem, comencen a emprar-se els diners de l’aigua
 • I ho fan abans de decidir quants diners d’eixe cànon invertirem en la xarxa de l’aigua
 • El Bloc férem una proposta en la comissió, en defensa del que hem vingut mantenint els darrers mesos: que els diners obtinguts pel rebut de l’aigua dels ciutadans es destinaren, prioritàriament, al manteniment i renovació de la xarxa, és a dir, a l’aigua
 • La nostra proposta va ser ben senzilla: que quedara el tema sobre la mesa, fins disposar del famós Pla Director d’inversions per a l’aigua
 • Perquè del cànon de l’aigua hem ingressat 55 milions d’€. D’ells, 15 formen part del pressupost municipal aprovat. En resten, per tant, 40
 • L’empresa adjudicatària, en la seua proposta, quantifica les inversions recomanables, en 65 milions. És cert que potser no siguen definitivament 65. Però a hores d’ara no sabem quants en són
 • Per això, entenem que el més normal seria quantificar i aprovar eixe Pla Director, veure d’eixos 40 milions de més què anem a invertir en l’aigua, i, una vegada aclarit això, dedicar la resta al que es considere des del govern
 • La nostra proposta fou rebutjada, de manera que dels 40 milions de més, ja només podrem destinar a l’aigua, com a màxim 28, perquè 12 els destinem a altres coses
 • I a què coses?
 • La memòria de la Tinent d’Alcalde parlava de tres grans conceptes:
  La sentència del senyor Eduardo Costa
  Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any anterior (2007)
  I suplementació de partides que es consideren necessàries
 • Però, pel que sembla, en la seua intervenció pública, el Sr. Mascarell només volia incidir en dos d’ells: la sentència de Costa i les factures extrapressupostàries, que, són, simplement, factures de l’any anterior presentades enguany
 • I fa, com ja és habitual, insinuacions al respecte de la gestió dels seus anteriors socis de govern, és a dir, nosaltres
 • A nosaltres ens sorprèn tant d’interés en involucrar al Bloc en tot
 • El Bloc és corresponsable de la gestió de la legislatura anterior. Naturalment, cometérem errors, com tots. Però d’eixa gestió ens sentim ben orgullosos. No ho està el PSOE? On han quedat els 4 anys de bon govern?
 • Perquè sembla com si no haguera governat també, com si l’alcalde no fóra el mateix
 • El Sr. Mascarell declarava que no pagava la pena mirar enrere, a la gestió de medi ambient i d’inversions, com insinuant, de manera malintencionada, que els 12 milions són per pagar una mala gestió
 • Bé, doncs, anem a veure-ho per a què són eixos 12 milions
 • Efectivament, dels 12,2 milions d’€, es destinen 370.000 a la sentència del senyor Costa (un 3%)
 • A factures extrajudicials (torne a aclarir: factures de l’any anterior presentades en l’exercici actual), es destinen 4,7 milions d’€ (el 39%)
 • Queden 7,1 milions (el 58% d’eixos 12), 7,1, que es destinen a augmentar partides del pressupost actual
 • Ens sembla molt poc ètic que es justifique esta utilització de part del cànon de l’aigua en la sentència de Costa i les factures extrapressupostàries, quan el 58% es destina a augmentar les partides del pressupost actual
 • Però, a més, ell insinuava mala gestió de medi ambient i inversions
 • A nosaltres no ens han passat la relació exacta de les factures extrapressupostàries. Però pel que se’ns va dir, d’eixos 4,7 milions d’€, només 340.000 són del capítol d’inversions
 • Torne a repetir: només 340.000 euros del capítol d’inversions: menys del 3% d’eixos 12 milions
 • Mentre que en el capítol II, despesa corrent, hi ha, per exemple, 300.000 euros de telèfons o 400.000 de mobilitat
 • Però insinuen que són només factures de medi ambient i d’inversions
 • I efectivament, 2,7 milions de la recollida del fem (encara que no tots). Per això haurien d’explicar perquè no van pagar eixes factures de l’any 2007 (el fem és una taxa: es cobra al ciutadà el que costa) i en què es van gastar els diners de la taxa. O per què no els van incloure en els pressupostos actuals
 • En realitat, com confessaren en la comissió, encara que no en la roda de premsa, el que han fet és suplementar les partides que estan finançades amb PMS (venda de parcel·les) davant de la dificultat de vendre-les, finançant-les ara amb recursos ordinaris i per tant disposant dels diners d’immediat
 • Una mesura prudent, per cert, en la línia del nostre advertiment, ja que encara hi ha més d’11 milions per vendre del pressupost anterior
 • I han creat partides noves: 600.000 euros per a l’edifici del mercat, 1.000.000 per a actuacions urbanístiques, 500.000 per a la compra d’una casa de les muralles, 1,7 milions per a vials o 600.000 més per a la remodelació de l’edifici del carrer Duc Carles
 • En resum, els regidors del PSOE comentaven que estàvem davant de l’operació de la legislatura: efectivament, la gran operació, el gran descobriment de la legislatura és sanejar l’economia municipal a càrrec del rebut de l’aigua dels contribuents
 • Destinant els diners a suplementar partides existents, crear altres o canviar el que estava finançat amb PMS
 • Nosaltres serem més elegants que ells. Però no podem deixar passar insinuacions de mala gestió dels seus antics socis de govern que, com veieu no apareix per cap lloc: torne a recordar 300.000 euros d’extrapressupostàries en inversions (0,3 dels 12,2 milions, la mateixa quantitat que telèfons i menys que mobilitat) o factures impagades de la contracta del fem
 • Jo crec que este també és un magnífic avís per als actuals socis
 • Però el que més ens importa és, torne a repetir:
 • Primer: que falten a la promesa de l’alcalde de dur el debat del destí de l’excedent al Consell de Participació Ciutadana
 • I, segon, que destinen 12 milions d’€ (2.000 milions de pessetes) d’eixe excedent del cànon, sense que tinguem abans dissenyat i quantificat el Pla Director, és a dir, les inversions necessàries per a l’aigua


| Més