MOYA FA PÚBLIQUES LES FACTURES IMPAGADES DE L’ANTERIOR GOVERN PER DESMENTIR LES INSINUACIONS DEL PSOE I LA PDG SOBRE LA GESTIÓ DEL BLOC-ESQUERRA VERDA


  • Es pregunten amb les dades a la mà, "on està la mala gestió del departaments del Bloc i d’Esquerra Verda?"


  • Demostren que no hi ha cap factura extrapressupostària del Departament de Planificació i Projectes, pràcticament cap de Cultura, Educació i Esports (180.000 € d’un pressupost total de més de 7 milions) i 1.000.000 de la recoliida del fem (sobretot per l’últim rebut impagat de desembre del 2007) sobre un pressupost de més de 20 milions


  • Als econacionalistes els sembla "més estranys" els 222.000 € impagats dels telèfons o els 400.000 de mobilitat


  • "Per això ens sembla indecent que, per justificar un nou pacte de govern, i per curar-se en salut de les crítiques legítimes de l’oposició a la decisió que han pres ara amb els diners de l’aigua, que és allò important, intenten desprestigiar amb mentides la gestió del seus antics socis"JOSEP MIQUEL MOYA:El segon tema de què volíem parlar era novament referent a la suplementació de 12 milions d’€, concretament i per raons òbvies, a la justificació que s’ha donat
Val a dir que per a nosaltres no és gens agradable estar parlant d’açò i que estem convençuts que es tracta d’intentar desviar l’atenció sobre el que realment és important: el fet que s’estan utilitzant els diners de l’aigua per a altres finalitats, no només els 15 milions inicials sinó, ara, altres 12
D’esta manera, el rebut de l’aigua que paguen els ciutadans s’empra per a altres coses i les inversions que necessita la xarxa suposaran en un futur un nou augment del rebut
Continuem, per tant, sense entendre per què no s’acceptà la nostra proposta d’aprovar primer el Pla Director d’Inversions per a l’Aigua per saber quants diners anem a invertir i decidir quants milions del cànon utilitzarem i, solament després, incorporar als pressupostos el que sobre
Eixe debat sí que ens interessa. No tant al que volen portar-nos, però com díem, no podem deixar passar per alt les insinuacions sobre la gestió del Bloc-Els Verds en la passada legislatura que va realitzar tant el portaveu del PSOE, com, després, alguns assessors del govern muncipal
Abans, però, volem tornar a deixar clar que el Bloc se sent ben orgullós del treball realitzat, un treball que, amb els possibles errors, creiem que fou ben fructífer per a la ciutat i volem agrair la col·laboració dels tècnics municipals i la possibilitat que se’ns va brindar de poder treballar per la ciutat
Ahir donàrem resposta a les mentides sobre la mala gestió i les factures impagades dels departaments d’inversions i medi ambient, encara que no teníem totes les xifres
Hui ja les tenim. I amb l’única intenció de deixar-ho ben clar, volem fer-les públiques, lamentant novament que, per culpa de la falta d’ètica i les mentides d’alguns, açò esdevinga un debat entre antics socis de govern que treballàrem honestament pel futur de Gandia. O almenys això creiem nosaltres
Vos facilitem una còpia de la llista de les partides que se suplementen
Si anem per capítols, podreu apreciar que hi ha 559.000 € del capítol I (de personal), dels quals 370.000 són per fer front a la sentència del senyor Costa i 188.000 per a programes europeus
Per al capítol II (despeses corrents) es destinen 4.450.000 €, dels quals 4.200.000 són per fer front a factures extrapressupostàries, les que dia el Sr. Mascarell que havíem originat el Bloc i Esquerra Verda
Ens detindrem ací i em permetreu que no vos passe el llistat d’eixes factures extrapressupostàries per què no sé si puc fer-ho legalment i per què apareixen, lògicsament, els proveïdors municipals. La podeu consultar, si voleu, però us he fet un resum per departaments, perquè puguem constatar tots la veracitat de les paraules del portaveu socialista
Redondejant
Alcaldia: 46.000 euros
Recursos Humans: 31.000 euros
Adminstració i modernització (sobretot despeses de telèfon): 222.000 euros
Seguretat Ciutadana: 72.000 euros
Mobilitat (la del Sr. Mascarell): 409.000 euros
Serveis Urbans (inclós medi ambient): 2.763.000 euros
Dels quals:
Faturació d’electricitat: 456.000
Netejes diverses: 264.000
Recollida de fem: 1.033.000
I una particularitat:
Aproximadament el 80% de les factures són del període d’agost a desembre de 2007, és a dir, amb el nou govern municipal
Continuant amb el repàs dels departaments:
Urbanisme: 62.000 euros
En estos 62.000 € de l’actual departament d’urbanisme haurien d’estar incloses les factures de l’antic Departament de Planificació i Projectes que insinuava el Sr. Mascarell. Per al qui vulga comprovar-ho, us diré que no hi ha cap factura d’eixe departament
Foment económic: 250
Turisme: 150.000
CSI-COM: 17.000 euros
Cultura: 66.000 euros
Biblioteques i Museus: 0 euros
Educació: 0 euros
Benestar social: 98 €
Dona: 3.100
Integració-Cooperació: 74.000
Esports i Joventut: 125.000 (totes les facures des del mes de setembre i, per tant, tampoc generades per nosaltres)
Participació Ciutadana: 100.000 euros
I les Juntes de Districte (totes): 45.000 (també des del mes de juliol)
Nosaltres preguntem: amb estes dades a la mà, on està la mala gestió del departaments del Bloc i d’Esquerra Verda?
Ja hem vist que no hi ha cap factura extrapressupostària del Departament de Planificació i Projectes, pràcticament cap de Cultura, Educació i Esports (180.000 € d’un pressupost total de més de 7 milions) i 1.000.000 de la recoliida del fem (sobretot per l’últim rebut impagat de desembre del 2007) sobre un pressupost de més de 20 milions
A nosaltres ens semblen més estranys els 222.000 € dels telèfons o els 400.000 de mobilitat
Hi ha també 342.000 € de factures extrapressupostàries del capítol d’inversions. D’ells, 200.000 són del Departament de Planificació i Projectes: concretament, 87.000 de l’equipament audivisual del Serrano, 86.000 de la certificació final dels camps de Roís de Corella i 30.000 de les voreres al barri de Venècia. La resta o són d’altres departaments o són generades pel nou govern municipal
Eixa és la realitat de les factures extrapressupostàries de què parlava el Sr. Mascarell
Seguint amb l’ús d’eixos 12 milions d’€, incorporen 180.000 per al capítol IV (subvencions), que va destinades al Consorci de Bombers, Mancomunitat i pagament de medicaments
900.000 € de transferència de capital, 200.000 per a Gandia TV i 600.000 per a l’edifici de recaptació
I s’incorporen 6 milions al capítol VI d’inversions
Comentàrem ahir que fonamentalment es tracta de canviar el finançament per venda de sòl i en eixe supòsit trobem més d’1’5 milions i noves actuacions (com l’edifici del mercat) i ahí trobem aproximadament 1 milió, i la resta per augmentar partides existents
Algú insinuava ahir que per a les desviacions del pressupost de l’obra del Passeig, que obligarà a fer un modificat
Sincerament, desconec la xifra exacta de possible modificat de l’obra. És possible que siga d’1 milió d’€ (ho voldria comprovar). Una desviació d’1 milió en una obra de 6 milions, i d’eixa complexitat, (un 16%) no és desitjable però no seria estranya
El que sí que és estrany és que només es parle d’eixe possible modificat i que assessors del govern municipal insinuen només això, quant nosaltres, i suposem que ells també, tenim constància d’altres modificats molt superiors i en uns volums d’obra molt inferiors
Nosaltres coneixem molt poques obres que es liquiden a 0, és a dir, sense augments. Per això, trobem inútil estar parlant d’açò
Però no tolerarem insinuacions interessades i mitges veritats
Ahir algú parlava, amb la inconsciència que dóna la falta de responsabilitat, de que van trobant-se coses
No fa falta que busque més. Nosaltres li les ensenyem totes quan vulga
Ara, només un xicotet resum, sense entrar en més detalls:
Els possibles modificats d’11 obres gestionades pel Bloc, per un valor de vora 20 milions d’€, pot estar, aproximadament en 2 milions. 11 obres per un valor de 20 milions: 2 de desviació (un 10%)
Els possibles modificats de 5 obres no gestionades pel Bloc, per un valor d’uns 10 milions d’€, pot ser aproximadament, de 3 milions, un 30%
Tornem a repetir que coneixem molt poques obres sense liquidacions o modificats, ni nostres ni de ningú
I no creiem que l’anterior govern municipal, al front del qual es trobava el mateix alcalde que l’actual, gestionara malament
Per això ens sembla indecent que, per justificar un nou pacte de govern, i per curar-se en salut de les crítiques legítimes de l’oposició a la decisió que han pres ara amb els diners de l’aigua, que és allò important, intenten desprestigiar amb mentides la gestió del seus antics socis
Nosaltres no farem igual
Senzillament li demanem al govern que es pose a treballar per la ciutat i als nostres antics i qui sap si futurs socis que tinguen un poquet més de respecte. Almenys el mateix que els tenim nosaltres


QUADRE RESUM
MAJORS INGRESSOS: 12.215.000 € (cànon de l’aigua)
DESTÍ:
- Capitol I (Personal): 560.000
- Capítol II (Despesa corrent): 4.450.000
- Capítol IV (Subvencions): 181.000
- Capítol VI (Inversions): 6.107.000
- Capítol VII (Transferències): 918.000
DETALL:
CAPÍTOL I:
- Sentència Eduado Costa: 372.000
- Programes europeus: 188.000
CAPÍTOL II:
- Factures extrapressupostàries: 4.191.000
- Altres conceptes: 259.000
FACTURES EXTRAPRESSUPOSTÀRIES DEPARTAMENTS
- Alcaldia: 46.000
- Recursos Humans: 31.000
- Administració i modernització: 222.000
(fonamentalment factura de telèfons: 127.000)
- Seguretat Ciutadana: 72.000
- Mobilitat: 409.000
- Serveis Urbans i Medi Ambient: 2.763.000
Facturació electricitat: 456.000
Netejes diverses (col·legis, festes...): 264.000
Recollida de fem: 1.033.000
(rebut de desembre ’07: 428.000)
- Urbanisme: 62.000
Planificació i Projectes: 0 €
- Foment econòmic: 250
- Turisme: 150.000
- CSI-COM: 17.000
- Cultura: 66.000
- Biblioteques i Museus: 0
- Educació: 0
- Benestar social: 98
- Dona: 3.100
- Integració i Cooperació: 74.000
- Esports: 108.000
- Joventut: 17.000
- Participació Ciutadana: 100.000
- Juntes de Districte: 45.000
CAPÍTOL IV:
- Bombers: 119.000
- Mancomunitat: 27.000
- Medicaments: 32.000
- Altres: 3.000
CAPÍTOL VI:
- Extrapressupostàries: 343.000
- Altres: 5.764.000
- Edifici Mercat: 600.000
- Pista atletisme: 140.000
- Canvis PMS: 1.900.000
- Plaça Navarra: 280.000
- Entrades ciutat: 313.000
- Compra casa: 499.000
- Teatre Serrano: 90.000
- Camps R. Corella: 86.000
- Vials: 1.750.000
- Edifici Biblioteca: 108.000
- Museu Etnològic: 76.000
CAPÍTOL VII:
- GTV: 200.000
- Edifici Recaptació: 600.000
- Subvenció vivendes: 80.000
LIQUIDACIONS I MODIFICATS OBRES (aproximat)
La llei permet un 10% de liquidació i un 20% de modificat:30%


| Més