EL BLOC-VERDS DUBTA QUE SIGA LEGAL INCOPORAR PMS AL CAPITAL DE LA SOCIETAT INICIATIVES PÚBLIQUES


La Junta General de la societat Iniciatives Públiques, SA aprova demà l’ampliació del seu capital social mitjançant l’aportació de l’Oficina d’Informació i Turisme de la Platja, que fou comprada per l’ajuntament amb diners del Patrimoni Municipal del Sòl (PMS)
Moya recorda que el PMS només pot destinar-se a la construcció de VPO, altres fins d’interés social
Els econacionalistes també adverteixen que el Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques també va acordar aportar també part d’este immoble com a capital social de l’empresa mixta de turisme "i, òbviament, en aquest cas no s’acompleixen clarament els requisits legals sobre la utilització del PMS"


JOSEP MIQUEL MOYA:
Bon dia, volia manifestar el nostre posicionament al respecte d’un acord pres per la Comissió d’Administració i Modernització del passat dilluns i que es trasllada a la Junta General de la societat "Iniciatives Públiques" de demà dijous
Es tracta de l’ampliació del seu capital social mitjançant l’aportació de l’immoble de l’Oficina d’Informació i Turisme de la Platja
Nosaltres tenim seriosos dubtes sobre la legalitat d’esta mesura
Este edifici fou comprat per l’Ajuntament amb diners del Patrimoni Municipal del Sòl (PMS)
Sabeu que el PMS només pot destinar-se a la construcció de VPO o altres fins d’interés social. En esta ciutat va haver un gran debat a eixe respecte
En abril del 2005, el Conseller de Territori va exonerar alguns solars de destinar-los a construir VPO, per una petició municipal fonamentada en que parlàvem de sòl comercial, industrial o per a vivendes unifamiliars, on no es podia o no tenia sentit construir VPO
El Conseller, per tant, diu que no fa falta que en eixos solars es construïsquen VPO. És a dir, que podem vendre’ls. Però els diners de la venda sí que s’han de destinar a VPO o a altres fins socials, que, a més, apareixen enumerats
Per suposat, els diners del PMS sempre poden destinar-se a augmentar el PMS, com és el cas: amb diners de PMS comprem este edifici
Per tant, este edifici forma part del registre del Patrimoni Municipal del Sòl
De la mateixa manera que les accions d’Iniciatives Públiques en les que es transformem, són PMS i així han de constar en el registre municipal
Amb això, sembla que tots estem d’acord
El nostre dubte legal és senzill: ja que l’empresa té altres finalitats que no són VPO i que, segons la resolució del conseller, no són d’interés social, seria il·legal emprar este capital social per a elles
Pensem, per tant, que no és legal esta aportació provinent del Patrimoni Municipal del Sòl a no ser que l’única activitat que realitzara l’empresa, a partir d’ara, fóra la construcció de VPO
Però, a més, el Consell d’Administració va prendre en el seu dia, l’acord que fins hui no té validesa, d’aportar a la seua vegada part d’este immoble com a capital social de l’empresa mixta de turisme
I, òbviament, l’empresa de turisme de cap manera té com a finalitat ni construir VPO ni cap dels fins socials aprovats per la Generalitat
Per això, nosaltres entenem que estem davant d’una mesura de dubtosa legalitat i que pot ocasionar greus problemes per a les empreses i per a l’ajuntament


| Més