EL BLOC-VERDS SATISFET PERQUÈ L'ORDENAÇA ES MILLORA I ACCEPTA LES SEUES APORTACIONS

SUBVENCIONS PER A LA COMPRA I LLOGUER DE LOCALS ASSOCIACIONS


FACUND PUIG:

L'ordenança va ser aprovada pel Consell de Participació Ciutadana celebrat el dimecres 23 de juliol.
El BLOC ha recolzat l'aprovació de l'ordenança i ha participat activament a perfilar aspectes de la redacció definitiva.
Volem agrair al regidor de Participació Ciutadana la voluntat de consens mostrada al llarg de la tramitació.
Esta és una ordenança que millora sensiblement la precedent i pretén ajudar i reforçar l'associacionisme de la ciutat.
Des d'eixe punt de vista, el BLOC considera que l'Ajuntament, que té recursos per atendre les necessitats diverses de Gandia, també ha de realitzar esforços per potenciar el moviment associatiu.
El BLOC ha recolzat la proposta que s'ha sotmés a votació per diverses raons, entre les quals voldríem destacar les següents:
1 - Possibilitat d'accedir a les ajudes municipals de totes les associacions amb un marcat caràcter social.
2 - Establiment d'un tope màxim d'ajuda per associació, amb una sèrie d'excepcions, per tal de possibilitar que una major quantitat d'associacions es puguen beneficiar.
3 - Reforçament del paper del Consell de Participació Ciutadana com a órgan que decidirà, a partir de les bases aprovades i si s'acomplixen els requisits exigits a l'ordenança, les s'ajudes que s'hagen d'atorgar.
4 - Establiment d'una sèrie de garanties, com el dret d'adquisió preferent del local per part de l'Ajuntament en el cas que l'associació que l'ha adquirit vulga vendre'l abans d'haver transcorregut els vint anys que marca l'ordenança, per a evitar que certes situacions que es van produir sota el paraigües de l'anterior ordenança no es tornen a produir.

Gandia, 25 de juliol de 2008

| Més