TERRITORI ACCEPTA AMPLIAR L'ESPAI PER A LA BIBLIOTECA DE SIMANCAS PERÒ REBUTJA L'AL·LEGACIÓ A SANXO LLOP

El BLOC-Verds considera que aquesta reordenació és negativa perquè allunya els espais comercials de "l’entorn immediat de l’hospital" i perquè pot tindre un evident efecte negatiu en el comerç urbà tradicional
.
Sort desigual per a les propostes presentades per Facund Puig, membre del Grup Municipal del BLOC-Verds a la Comissió Municipal de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, celebrada ahir dilluns.
En primer lloc, es va aprovar per una unimitat l'al·legació del BLOC-Verds a la remodelació del Barri de Simancas i que sol·licitava "que es modifique el projecte per assegurar que l'espai reservat per a biblioteca de barri compte, almenys, amb 300 m2 de superfície útil segons el Decret 119/200, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana"
Per contra, el govern municipal va rebutjar una al·legació dels econacionalistes per tal que s'elimine la proposta de modificació del Pla Parcial del Sector Sanxo Llop que fa referència a la reordenació del sòl comercial en considerar que esta reordenació és negativa per dues raons: "d’una banda, perquè allunya els espais comercials, és a dir, els serveis, de "l’entorn immediat de l’hospital" (objectiu que es perseguia en el pla i que queda ben palés i recollit en l’article 12.2 de les normes urbanístiques) i, d’una altra, perquè pot tindre un evident efecte negatiu en el comerç urbà tradicional en conformar-se un nou i potent espai comercial (una espècie de carrer comercial de 500 metres) que, juntament amb els grans centres comercials existents a l’entrada sud de la ciutat, pot suposar una "barrera comercial" dissuasòria des del sud"
El BLOC-Verds ha recordat que la ubicació en el sector del futur Hospital Comarcal de la Safor ha condicionat totalment el seu desenvolupament "fent-nos perdre l’oportunitat d’instal·lar en este espai un polígon industrial de qualitat i obligant-nos, de manera lògica, a permetre determinats usos com ara els comercials" que possibiliten oferir els serveis complementaris que necessita una potent infrastructura sanitària. Des d’eixe punt de vista, per a Puig l’existència d’espais comercials en les parcel·les circumdants a l’hospital té una lògica indiscutible.


Gandia, 29 de juliol de 2008

| Més