EL VEÏNAT DE VELES E VENTS MOSTRA AL BLOC-VERDS LES DEFICIÈNCIES DE LA URBANITZACIÓ


Els/les membres del Grup Municipal del BLOC-Verds de l'Ajuntament de Gandia es van reunir, recentment, amb els/les representants de l'Associació de Veïns de la Urbanització Veles e Vents, a la platja de Gandia. El col·lectiu veïnal va traslladar els econacionalistes algunes de les principals reivindicacions de la zona, sobretot pel que fa a les deficiències i els treballs pendents d'acabament la urbanització: voreres (taulells sense rejuntar); asfaltat dels carrers i pendents; manca de zones verdes: mobiliari, jocs infantils i tancament; pals de fusta d’Iberdrola i traçat aeri; telèfons…
La manca de senyalització (plaques dels noms de carrers (22) ; senyals de trànsit caigudes (15); números de policia… o la demanda de neteja dels solars (carrers del Gall de Canyar i del Sarset) són altres de les queixes de l'associació de veïns va voler fer arribar al BLOC-Verds.

Gandia, 28 de juliol de 2008

| Més