EL GOVERN HI MENYSPREA I EXCLOU L'OPOSICIÓ AL PUR ESTIL PPCONSELL D'ADMINISTRACIÓ INICIATIVES PÚBLIQUES

Josep Miquel Moya: I tot, desgraciadament, per culpa d'un govern que, en la seua major part, es diu socialista però que ha obert, de bat a bat, la porta de la sospita


Al Consell d'Administració de l'empresa mixta de turisme, GANDIAPROTUR s'hi exclou l’oposició però també els possibles futurs socis, amb l’única intenció d’un control absolut… No ens agradaria que açò estiguera relacionat amb el fet que el càrrec de conseller serà remunerat…


El Govern no compleix amb el seu compromís de fer unes bases que marquen un criteris clars de quines persones es poden acollir al programa SOS Vivenda, podent fer i desfer, conforme els convinga…


En el projecte de Simancas és també demostratiu de quin és l’ús que volen fer d’eixes empreses: signen un contracte per a l’execució (en setembre) de 115.000 euros i ara es modifica per pagar-li 320.000, quan el preu inicial va ser un dels motius per adjudicar-li-ho i la variació del pressupost del projecte és d’un 25% que hagués justificat un augment d’uns 30.000 euros però no de més de 200.000, quasi el 200% del contracte inicial
JOSEP M MOYA:


Bon dia
Compareixem Emili Ripoll, membre del Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques, i jo mateix per parlar-vos del Consell de l’altre dia
Un Consell on es va tornar a demostrar dues coses:
d’una banda, el menyspreu als membres del consell que no controlen i allò que el govern entén per participació
i, d’una altra, per a què coses han creat estes empreses
Hi havia tres temes en l’ordre del dia:
Gandiaprotur, l’empresa de turisme
El programa de compra d’hipoteques i posterior lloguer
El projecte de Simancas
Pel que fa a Gandiaprotur, s’ha fet una proposta per ampliar fins a 12 (el màxim possible) els membres del Consell d’Administració. És a dir, 4 membres més
De nou, cap d’ells ha estat ofert a este grup polític. Però probablement tornaran a negar la falta de participació
Però no s’exclou només el Bloc. S’exclouen també possibles futurs socis de l’empresa
Perquè és curiós que s’aprove obrir un termini perquè altres entitats o associacions puguen demanar la seua participació en l’empresa però al mateix temps s’ocupen tots els llocs del Consell d’Administració
No ens agradaria que açò estiguera relacionat amb el fet que ja coneixeu que el càrrec de conseller d’esta empresa serà remunerat (no tardaran molt en posar-se el sou) i que podria explicar l’afany en la creació de tanta empresa pública en esta legislatura
Però com dic, una exclusió total del que no siga el govern municipal, al pur estil PP de les empreses de la Generalitat, sense cap voluntat o intenció d’escoltar cap proposta
I fins i tot fan esforços per disfressar el fet de no tindre més remei que acceptar-ne alguna, encara que siga per una qüestió de legalitat, com és el cas de l’aportació de l’immoble de l’oficina de turisme que va ser al·legat pel Bloc, que ara canvien però, diuen, que per altres motius, qualificant el fet de la coincidència amb l’al·legació del Bloc de simple anècdota. Com dic, ni tan sols tenen l’honradesa de reconèixer la veritat
En definitiva, exclusió de l’oposició a l’ajuntament però també dels possibles futurs socis, amb l’única intenció d’un control absolut, i falta de cavallerositat i d’honradesa, per no dir d’ètica i de decència, quan ni siquiera es vol reconèixer una obvietat
Respecte als altres dos temes, us parlarà Emili Ripoll, membre del Consell d’Administració d’Iniciatives
EMILI
Com bé ha dit Emili, cal ressaltar alguns aspectes curiosos d’estos altres dos temes aprovats
D’una banda, el programa SOS Vivenda, sobre el qual reclamàrem en el seu dia uns criteris, unes bases públiques, a les quals els ciutadans que ho volgueren pogueren acollir-se, per no convertir les ajudes en discrecionals. Se’ns va dir que no calien, però ara se’ns presenten
SOS Vivenda és una bona iniciativa, que podria tindre un marcat caràcter social, complementari d’altres programes
Però les bases són en realitat un calc dels criteris per atorgar VPO
Així poden acollir-se, per exemple, totes aquelles unitats familiars que no arriben a guanyar uns 45.000 € anuals. És a dir, el 70% de la població
A nosaltres ens sembla un límit exagerat, i un pèl allunyat del que hauria de ser un criteri social
Perquè 45.000 € anuals són molts diners
Però, a més, les bases, poden donar peu a la picaresca
Nosaltres posàrem alguns exemples que no se’ns van saber resoldre, com, per exemple, els drets d’ús, és a dir, els usdefruits o els supòsits d’ampliacions d’hipoteca que no es destinen a la pròpia vivenda
Però, a més, cal també tornar a constatar que no ha hagut mai la més mínima intenció d’escoltar allò que podíem suggerir
De fet, el Consell d’Administració havia d’aprovar les línies generals d’esta campanya el dimecres a les 12
L’executiva del Bloc es va reunir, les va estudiar i va fer una sèrie d’aportacions
Però en el mateix Consell on s’havien de discutir i aprovar se’ns van repartir ja els fullets impressos
Òbviament, els importava un pepino el que diguérem, perquè ells ja havien pres la decisió
I l’altre tema, el de Simancas, és també demostratiu de quin és l’ús que volen fer d’eixes empreses: no només adjudicaran els contractes a qui vulguen sinó que, a més, els pagaran el que vulguen, com demostra el fet que se signe un contracte per a l’execució del projecte de Simancas en setembre de 115.000 euros i ara es modifique per pagar-li 320.000, quan el preu inicial va ser un dels motius per adjudicar-li-ho i la variació del pressupost del projecte és d’un 25% que hagués justificat un augment d’uns 30.000 euros però no de més de 200.000, quasi el 200% del contracte inicial
En definitiva, el Bloc estem cada vegada més convençuts de la nostra oposició a esta manera de concebre les empreses públiques, que van a marcar sens dubte un abans i un després en la vida política de la ciutat, desgraciadament per culpa d’un govern que, en la seu major part, es diu socialista però que ha obert, de bat a bat, la porta de la sospita

| Més