EL BLOC-VERDS SORPRÉS PER L'ENGANY DE MASCARELL SOBRE LA PRESÈNCIA DE POLICIES EN ELS BARRISLa Plataforma Sindical de la Policia Local revela que mai ha hagut els efectius promesos fa set mesos i que han desaparegut els comissaris de proximitat


Facund Puig insta el govern municipal a arribar a una entente amb els policies locals

Els econacionalistes qüestionen la capacitat de negociació del regidor de Seguretat Ciutadana per resoldre un conflicte que pot ser nefast per a la imatge d'una ciutat turística com la nostra


Facund Puig:Bon dia, l'objectiu d'aquesta roda de presa és donar a conèixer el punt de vista del BLOC-Verds sobre el conflicte laboral q manté l'Ajuntament de Gandia i la policia local.
En primer lloc, dir que en la informació que tenim ve arreplegada dels mitjans de comunicació, dels sindicats i dels agents de la policia amb qui ens hem posat en contacte.
El govern no ens ha informat ni de les propostes que ha realitzat als representants sindicals, ni de la situació de la negociació.

El conflicte ha tret a la llum diverses qüestions:
Evidentment, les reivindicacions laborals del col·lectiu de la policia local.
Aspectes relacionats amb les condicions de treball de la policia local:
El meu grup desconeixia que la policia local haguera de pagar-se, per exemple, el 50 per cent de les armilles antibala…
O l'engany de la reestructuració policial anunciada pel senyor Mascarell el mes de novembre de l'any passat i que pretenia ser la gran revolució en matèria de seguretat ciutadana.
Començarem per este últim aspecte:
Diversos representants de les associacions de veïns han vingut criticant en les juntes de districte la menor presència policial als barris des que es va posar en marxa la famosa reestructuració policial de la ciutat.
Ara la plataforma sindical de la policia local ha fet públic el gran frau d'aquella mesura:
Mai ha ha hagut els efectius promesos en cada districte.
No s'ha complit la promesa d'una dotació motoritzada per a cada districte treballant simultàniament les 24 hores del dia (4 dotacions per a la ciutat)
Sembla que hi ha hagut moments en què dues dotacions motoritzades han hagut de cobrir la ciutat i la platja.
I si és cert que la figura de l'inspector, que es pretenia lligat al barri, acaba de desaparèixer en les funcions que tenia encomanades de policia de proximitat, tal i com afirma la plataforma sindical de la policia local, el desgavell és ja impossible de suportar.
Torne a insistir, no se'ns pot vendre fa set mesos una reestructuració de la presència de la policia local en els distints districtes de la ciutat com una mesura novedosa i efectiva per a la seguretat ciutadana, i ara haver comprovat que allò no va arribar a posar-se en pràctica mai.

1 - Pel que fa a les reivindicacions del col·lectiu de la policia local, el BLOC-Verds vol fer els comentaris següents:
Els policies locals han fet ja 2 actes públics de protesta: Bandera blava i plenari…
No fan hores extres
N'anuncien altres més massius
Això vol dir que el conflicte no pararà si no s'arriba a un acord.
Per tant, instem el govern municipal a arribar a una entente amb els policies locals.
Hi ha dos qüestions a tindre en compte:
El treball policial d'esta ciutat està basat en les hores extres.
L'increment molt elevat de la productivitat d'alguns alts càrrecs que ha obert el trestellador de les reivindicacions salarials dels treballadors municipals.
I és que no és convenient per a ningú posar en evidència la imatge de la seguretat pública d'una ciutat turística a l'inici de la campanya d'estiu.
El que és ben cert és que el conflicte amb la policia local no es resoldrà:
Ni amb més policia nacional en pràctiques
Ni amb policies interins
Ni amb policies en comissió de servei
Perquè no coneixen bé la ciutat. Perquè no tenen experiència.
Este anunci pot encrespar més els ànims.
La resolució del problema de la policia local passa, entre altres qüestions, per abordar el problema amb un talant reconciliador.
Sembla que el conflicte es va avivar, en part per l'actitud mantinguda pel regidor de Seguretat Ciutadana durant el procés negociador i els "piropos" que va llançar als representants dels sindicats. Tal vegada, el Senyor Alcalde hauria de posar al front de la negociació o persones amb més capacitat de diàleg per resoldre un conflicte que pot ser nefast per a la imatge d'una ciutat turística com la nostra.


Gandia, 04 de juliol de 2008
| Més