EL BLOC-VERDS APLAUDEIX LA RECTIFICACIÓ DE GIL I EL RETORN AL SISTEMA ANTERIOR

BEQUES MENJADORS
L'Ajuntament ha publicat ràpidament unes "Bases Reguladores per a la Concessió de Beques de Menjador Escolar en Educació Infantil i Ensenyament Primari de Centres Concertats per al Curs Escolar 2008-2009"
Fa dos dies, el regidor del Bloc-Verds, Facund Puig, denunciava que, a diferència de com venia fent-se fins ara, l’Ajuntament de Gandia havia decidit no fer públiques les bases per a la concessió de beques de menjador del curs escolar 2008-2009 i havia substituït el procediment habitual per un altre en què cada sol·licitant havia de dirigir la seua petició al Departament de Serveis Socials perquè l’avaluara, sense conéixer prèviament els criteris que se seguirien per a la concessió de les ajudes.
Immediatament es produïa la resposta de Liduvina Gil, responsable de Benestar Social, expressant les excel·lències del nou sistema de concessió i acusant el portaveu del Bloc-Verds de provocar una alarma social innecessària.
La sorpresa del nostre grup ha arribat en el moment en què, amb posterioritat a les manifestacions de Facund Puig i de Liduvina Gil, el primer criticant el nou sistema i la segona defensant-lo, hem tingut notícies que l’Ajuntament de Gandia, a pesar del que afirmava la responsable de Benestar Social, ha canviat de criteri novament i ha publicat ràpidament unes "Bases Reguladores per a la Concessió de Beques de Menjador Escolar en Educació Infantil i Ensenyament Primari de Centres Concertats per al Curs Escolar 2008-2009".
En el document s’enumeren els requisits que han de complir les persones beneficiàries, l’import de les ajudes, el lloc i el termini de presentació de sol·licituds i la documentació que cal presentar.
El grup del Bloc-Verds vol manifestar la seua perplexitat per esta successió de decisions contradictòries.
De fet, encara que la Regidora de Benestar Social no ha volgut reconéixer-ho, s’ha produït la rectificació d’una decisió incomprensible que havia començat a acumular una successió de crítiques de les famílies que havien rebut l’ajuda en anys anteriors.
A pesar de tot, Facund Puig ha afirmat, d’una banda, que el seu grup aplaudix la rectificació i el retorn al sistema anterior, i, de l’altra, que amb la seua denúncia el Bloc-Verds de cap manera pretenia causar cap tipus d’alarma, sinó que el que buscava era provocar el que finalment s’ha aconseguit, que a partir del coneixement públic, el sistema d’atorgament d’ajudes tornara a recuperar el nivell de transparència que este tipus de procediment exigix.

| Més