EL BLOC-VERDS CONSIDERA 20 ANYS MASSA TEMPS PER CANVIAR LES TUBERIES PERQUÈ ES TRACTA D'UN MATERIAL PERILLÓS I QUE PERD MOLTA AIGUA

PLA DIRECTOR DE L'AIGUA POTABLE

Denuncien que planteja algunes actuacions a molt llarg termini, "quan perfectament es podrien abordar en un període de temps més curt"


Consideren que no resol adequadament la qüestió de l’estalvi i la reutilització de l’aigua i presenta llacunes importants "perquè no atén aspectes relacionats amb la introducció d’innovacions tecnològiques per a garantir l’activitat de les plantes de tractament o per a introduir mecanismes eficaços per a la detecció de fuites"


Per a Puig el pla acabarà pagant-se amb l’increment de la tarifa que actualment suporten els consumidors de Gandia."Si el govern actual s’ha polit 27 milions d’euros del cànon de l’aigua en tres mesos, com hem de creure que es guardarà ni un cèntim per a fer front a substitucions de tuberies que s’haurien de fer l’any 2027?"

Gandia, 12 de setembre de 2008

| Més