EL BLOC-VERDS ES PREGUNTA SI EL CANVI DEL SISTEMA RESPON AL PLA DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA ANUNCIADA PER ORENGO

BEQUES MENJADOR

L’ajuntament ha decidit no publicar enguany eixa convocatòria d’ajudes i l’ha substituïda per un sistema de petició individual, "no regulat per bases objectives i prèviament conegudes pels interessats. L'Ajuntament de Gandia està optant per un sistema menys transparent, més subjectiu i més graciable en funció de qui estudie la petició. Un sistema que, estranyament, no fa públics els criteris d’atorgament"Mostren la seua preocupació per les repercussions d’una mesura que pot arribar a castigar de manera més directa aquelles famílies amb escassos recursos en un moment de crisi econòmica"Incrementar i centrar-se en les beques de menjador no era una de les raons adduïdes per la regidora d’Educació per a no atendre la gratuïtat dels llibres de text i la de les escoles infantils municipals? Com s’entén esta restricció ara?"


Puig recorda que les beques pretenen ajudar a les famílies amb menors recursos i equilibrar i compensar les ajudes que rebien els alumnes de l’escola pública i els de l’escola concertada perquè no hi haguera desequilibri entre ambdós sistemes


Gandia, 16 de setembre de 2008

| Més