EL GOVERN PRETEN ESCATIMAR DINERS AMB TUBERIES QUE DUREN LA MEITAT DE LES PROPOSADES PER AGUAS DE VALENCIA

PLA DIRECTOR DE L'AIGUA


Els econacionalistes denuncien que es preten quadrar a la baixa el cost de les inversions a realitzar, "perquè ja s'han gastat més de la meitat del canon de l'aigua en altres qüestions"


Puig lamenta que l'assessor de Medi Ambient qüestione ara la proposta tècnica de l'empresa concessionària "més tenint en compte l'experiència d'Aguas de Valencia en la distribució d'aigua en ciutats costaneres i dels cent anys que porta treballant a Gandia"

Donades les prohibicions de la UE, demanen que es mantinga el ritme de renovació de les tuberies per a 2009 durant 12 anys, "així, 8 abans del que preveu el Pla Director estarien renovades totes les tuberies de fibrociment"Gandia, 26 de setembre de 2008

| Més