EL BLOC CREU QUE ORENGO CONTINUA BENEFICIANT ELS GRANS CENTRES COMERCIALS


Els econacionalistes demanen que s’aplique, “de manera valenta”, una discriminació positiva envers el comerç urbà

POC INTERÉS:

Es va anunciar la línia de subvencions als comerços afectats per les obres, però ben poc interés sembla que tenien quan han hagut d’habilitar la partida ara, tot i que eixes ajudes són conseqüència d’un protocol signat en febrer i els pressupostos que aprovaren en abril havien oblidat eixos diners

Hi ha altre tipus d’anuncis particularment curiosos i amb els que sembla que falten al respecte als comerciants. Es prometen ajudes per als comerciants que ja són un dret per a qualsevol ciutadà de Gandia, com el del fraccionament de l’IBI, que apareix des de fa molts anys en l’ordenança de l’impost. Però no tenen cap escrúpol en vendre això com una mesura d’ajuda al comerç

SENYALITZACIÓ:

A les entrades de la ciutat es vol senyalitzar, com a àrea comercial, les distintes zones: Benieto, Vital, Rafalcaid... amb la indicació del preceptiu aparcament. És a dir, cap preferència de les zones comercials urbanes. Al contrari, ja des de l’entrada es desvia al potencial client cap als centres comercials de l’extraradi. I és més: es pretenia informar de com arribar a eixos espais de l’exterior també des del centre de la ciutat.

CANVIS DUBTOSOS:

Al Polígon de Benieto, la difunta Ciutat del Transport, es va permetre un espai comercial amb uns establiments determinats que, dien, no entraven en competència amb el comerç de la ciutat. Fa poc de temps, ha obert un gran comerç de calcer. Entenem que la venda de sabates sí que entra directament en competència amb el comerç de la ciutat. Bé: este centre, no apareix en la proposta formulada originalment, i que és l’aprovada per la Conselleria. On hui hi ha un establiment de sabates, en la proposta hi havia dos xicotets restaurants de menjar ràpid

Nosaltres hem demanat veure l’expedient de les llicències d’activitat i d’obertura però, com podreu imaginar perquè ja és habitual, no ens han autoritzat eixa consulta

CAL UNA UNIÓ FORTA:

El Bloc volem fer una crida als membres de la Unió: han de trobar la fórmula per estar realment units i treballar en defensa dels interessos del comerç local perquè és indispensable l’existència d’eixa federació que plantege seriosament els seus problemes i siga capaç d’interlocutar amb l’administració i reivindicar el que calga

Per poder aplicar la seua política comercial, a Orengo li molesta una federació de comerciants de Gandia unida, activa, informada, reivindicativa


Gandia, 12 de juny de 2009

| Més