L’AJUNTAMENT EXECUTA LES OBRES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SENSE INFORMAR I REBRE L’AUTORITZACIÓ LEGAL


JOSEP MIQUEL MOYA:

Estan obligats (Llei de Contractes) perquè el projecte ha de ser aprovat, necessàriament, pel plenari municipal, tal i com férem en l’anomenada fase 1, és a dir, el nou aparcament de la Plaça El·líptica

Algú podrà considerar açò un tema menor, una qüestió burocràtica, però és més que això, perquè podem tindre problemes, i, en este cas, dels grossos

En esta legislatura ens hem acostumat a que als membres de l’oposició se’ls negue la informació, se’ls negue la participació que seria desitjable
Gandia, 26 de juny de 2009


| Més