EL BLOC PREOCUPAT PER LES DECISICIONS QUE ES PRENEN SOBRE EL MAGa I QUE EL PODEN PORTAR “A UNA VERTADERA RUÏNA”


Facund Puig manifesta que en este assumpte hi ha hi ha moltes qüestions que no estan gens clares “i que al nostre grup li agradaria que algú aportara un poc de llum”:

· Per què s’ha produït un canvi d’empresa que gestiona el MAGA si no hi ha hagut cap procés de contractació nou que avale eixa modificació?

· Si la resposta és que s’havia acabat el contracte, per què no se n’ha encetat un de nou?

· O si era per a un període de temps curt, per què no s’ha prorrogat l’anterior?

· Per què s’ha prescindit d’una empresa especialitzada en gestió de museus que havia guanyat el concurs a partir d’una concurrència pública, amb un projecte museístic per al MAGA?

· Per què no s’ha informat la comissió de cultura del canvi d’empresa ni de tots els bacs que està egant la gestió del MAGA?

· Quina experiència té la nova empresa en gestió de museus?

· Quin és el projecte museístic que ha presentat eixa nova empresa? Quines activitats pensa dur a terme per a dinamitzar i donar a conéixer el museu?

· Per quin període de temps s’ha fet la nova contractació?

· Quin cost té eixa nova contractació?

· Quins criteris s’han seguit per a seleccionar eixa empresa?

· Quina publicitat s’ha donat al procés de contractació?


Als regidors econacionalistes els preocupa molt el tractament que està rebent el MAGa. “Un museu que havia esdevingut un referent en el món de la didàctica de l’arqueologia en tot el País Valencià està caent cada vegada d’una manera més evident en el més profund dels abismes”

“I és que el nostre grup no pot entendre, ni molt menys compartir, que per a obrir un nou espai museístic hàgem de fer pols un de preexistent que tant bona acceptació ha tingut dins i fora de la nostra ciutat”


| Més