ARTICLES D'OPINIÓ D'IVÀ BONET


MICRO (27/03/08)
7 1/2 NOTICIAS (07/03/08)| Més

EL BLOC-VERDS DENUNCIA NOVES IRREGULARITATS QUE POSEN EN PERILL LA CONCESSIÓ DE L’AIGUA POTABLEL’ajuntament ha subscrit un contracte d’assistència en matèria jurídica i economicofinancera pel procediment negociat sense publicitat amb el gabinet d’advocats murcià ACAL, entre altres objectes, l’estudi de les ofertes presentades pels licitadors a la concessió de l’aigua i la preparació de la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractacióIrregularitats:


 1. Perquè els informes, externs o interns, només poden ser encomanats per la pròpia Mesa de Contractació, la qual, legalment constituïda, és l’única que assisteix a l’òrgan de contractació que és el Ple de l’Ajuntament

 2. I hi ha, a més, una inàudita celeritat:


 • El decret per encetar el procediment de contractació és de data 29 de febrer, quan es convida a les tres empreses

 • L’adjudicació (després de la renuncia de dues de les empreses convidades) es produeix el 10 de març

 • A l’endemà, dia 11, es procedeix (tot en el mateix dia) a la comunicació a l’empresa adjudicatària (per fax, a les 12,03 hores), l’ingrés d’esta de la fiança i la signatura del contracte

 • I el dia 17 de març, 6 dies després amb cap de setmana inclós, es presenta en l’Ajuntament l’informe, de 80 folis, que ja ha examinat la ingent documentació dels licitadors a la concessió de l’aigua


Roda de Premsa (26-3-08)

JOSEP M MOYA:

Bon dia,
Com va anunciar el regidor Sr. Mascarell, se’ns ha convocat a la Mesa de Contractació per a l’adjudicació de la concessió de l’aigua potable
Ja sabem tots com ha estat este procés i quin ha estat el posicionament del Bloc al respecte
No cal que recordem que, des del nostre punt de vista, ha estat un procediment precipitat en el que ha primat l’interés per una recaptació immediata de diners, deixant en un segon terme la qualitat tècnica del servei i, sobretot, els beneficis per als usuaris
Continuen havent massa coses sense resoldre, com per exemple les al·legacions al reglament, que ja sabeu que seran resoltes escoltant l’empresa adjudicatària, la qual cosa va en contra dels interessos dels ciutadans i usuaris
Però ara hi ha que afegir un nou greuge que, des del nostre punt de vista, suposa una nova irregularitat
Se’ns convoca ja per a la proposta d’adjudicació, en base als informes tècnics i un informe extern
Perquè sabeu que s’ha subscrit un contracte d’assistència en matèria jurídica i economicofinancera pel procediment negociat sense publicitat amb el gabinet d’advocats ACAL, entre altres objectes, l’estudi de les ofertes presentades pels licitadors a la concessió de l’aigua i la preparació de la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació
El Bloc ens assabentàrem d’eixe contracte el dia 14 pels mitjans de comunicació i esperàvem que es convocara la Mesa de Contractació per parlar-ne
En veure que no era així, férem una demanda per registre el dia 22 de març, que us adjuntem, en la que demanàvem la suspensió del procediment d’eixe contracte i la reunió urgent de la Mesa de Contractació
Per què? Molt senzill
Perquè els informes, externs o interns, només poden ser encomanats per la pròpia Mesa de Contractació, la qual, legalment constituïda, és l’única que assisteix a l’òrgan de contractació que és el Ple de l’Ajuntament
Això és el que diu literalment l’article 81.2 del Text Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; el que conclouen també molts informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (us adjuntem un d’ells) i, encara més, això és el que diu el propi Plec de Condicions Economicoadministratives aprovat pel propi govern municipal per a la concessió de l’aigua, en el seu article 46.2, que diu literalment: si la Mesa de Contractació, als efectes de formular la seua proposta d’adjudicació, estima precís recabar informes tècnics sobre les ofertes presentades ...
Al Bloc ens asombra i ens preocupa com es vulneren sistemàticament tots els procediments, inclús els que ells mateixos estableixen i confiàvem que, efectivament, es convocaria la Mesa de Contractació per aprovar eixe contracte d’assistència a un gabinet jurídic per a l’elaboració d’informes
Però comprovem novament que la presa en poder recaptar com més diners millor i com més prompte millor, torna a posar en perill la concessió
Repetim: segons la llei i segons el propi plec, era la Mesa de Contractació qui havia d’encomanar els informes tècnics i no cap decret d’algú que és, simplement, un membre més de la Mesa de Contractació
El que es fa ara és assumir per part dels tècnics municipals, les conclusions d’eixe informe extern, de manera que no es pot afirmar que s’adjudica en base al que diu l’empresa d’advocats, que és la coartada legal amb què compten
Però ací s’han tornat a botar el procediment i ells ho saben
I hi ha, a més, una inàudita celeritat
El decret per encetar el procediment de contractació és de data 29 de febrer, quan es convida a les tres empreses
L’adjudicació (després de la renuncia de dues de les empreses convidades) es produeix el 10 de març
A l’endemà, dia 11, es procedéis (tot en el mateix dia) a la comunicació a l’empresa adjudicatària (per fax, a les 12,03 hores), l’ingrés d’esta de la fiança i la signatura del contracte
I el dia 17 de març, 6 dies después amb cap de setmana inclós, es presenta en l’Ajuntament l’informe, de 80 folis, que ja ha examinat la ingent documentació dels licitadors a la concessió de l’aigua
Ja voldríem que es tinguera esta impressionant eficàcia per a altres coses que, desgraciàdament, s’eternitzen. En definitiva, una nova arbitrarietat
No obstant això, ara s’obre una nova etapa, radicalment diferent a la que ens trobàvem fins ara
Ara, estudiarem els informes tècnics i procurarem adjudicar la concessió a l’oferta més avantatjosa segons les condicions que, encara que no siguen les nostres, són les que s’han aprovat. Però des del convenciment que, amb uns altres plecs, el servei de l’aigua potable de Gandia hauria pogut arribar a ser realment excel·lent.


| Més

EL BLOC DEMANA A ORENGO I CAMPS QUE EXPLIQUEN LES RAONS DEL RETARD DE LES OBRES DE L’HOSPITAL I DEFENSEN ELS INTERESSOS DE GANDIA • Ivà Bonet veu en l’hospital un altre tren Gandia-Oliva-Dénia

 • Els nacionalistes consideren que és una "estafa a la Safor", ja que fa més d’un any de la foto de la primera pedra i cinc des de que la Generalitat anunciara el projecteTot just quan s’acompleix el primer any de la col·locació de la primera pedra del futur hospital comarcal les obres continuen pràcticament paralitzades sense que es coneguen els motius. És per aquesta raó, que el Bloc Nacionalista Valencià de Gandia ha tornat a eixir públicament aquest matí per preguntar-se "on estan ara els de la foto del 15 de març de 2007 (Mut, Orengo i Camps) i per què no expliquen que és el que està passant amb les obres de l’hospital". Per al secretari local, Ivà Bonet aquesta és una mostra més de la discriminació en infrastructures que pateix la nostra comarca i Gandia, "ja que semblem una taca negra al mapa del País Valencià i el projecte del nou hospital cada vegada es sembla més a la del tren Gandia-Oliva-Dénia". Bonet també ha acusat l’alcalde Orengo de "fer deixadesa de les seues obligacions i no defensar com cal els interessos de la nostra ciutat".

Per la seua banda, el responsable de Sanitat de l’executiva local del BLOC ha qualificat com a "estafa als saforencs i les saforenques" el retard a les obres d’un projecte que ha batejat com a "Sainet de l’Hospitat" o "Gran mentira de Camps". I és que Agustí De Miguel ha recodat cadascú dels capítols, d’anuncis i desmentits, sobre l’inici i acabament de les obres. "Recordem que ens van dir que l’hospital estaria acabat en 2008"

El BLOC ha demanat a Camps que vinga a Gandia per a explicar les raons del retard "si es poden justificar" i per a informar sobre la finalització, "ja que ens agradaria tornar a il·lusionar-nos amb una nova data".


Gandia, 25 de març de 2008

| Més

PEL AL BLOC ELS GRANS DERROTATS DE LES ELECCIONS SÓN LA PLURALITAT I EL PAÍS VALENCIÀ

 • Malgrat els condicionants, els nacionalistes faran una reflexió interna per analitzar les causes dels "mals resultats" obtinguts i han convocat assemblea local per al pròxim 2 d’abril
 • El BLOC, ara més que mai, continuarà treballant per la ciutat, per la comarca i pel país i reitera "el nostre compromís amb el valencianisme, la defensa del territori i de les polítiques de progrés i d’avanç social perquè considerem que és el nostre deure amb el nostre País, que no defensen ni defensaran ni PP ni PSOE"
 • "Per tant, fem una crida als ciutadans perquè continuen confiant en nosaltres, malgrat la conjuntura d’estes eleccions i repetim, ben clarament, que, malgrat tot, el Bloc continua treballant per la ciutat amb les mateixes forces i amb la mateixa il·lusió i estem a la disposició dels gandians i les gandianes"
 • Tot i no ser partidari d’extrapolar dades, Moya alerta que a Gandia hi ha més de 20.000 persones disposades a votar el PP. "Això, òbviament ens preocupa"
 • Ivà Bonet: "PSOE I PP ens han equiparat a altres regions de l’Estat sense personalitat pròpia"


RODA DE PREMSA


JOSEP MIQUEL MOYA:


Bon dia,
Compareixem per avançar, a l’espera de l’assemblea local convocada per al 2 d’abril, les nostres impressions sobre el resultat de les eleccions generals i el que ha succeït
Val a dir que, evidentment, no estem contents dels resultats. Considerem que han estat uns mals resultats. En realitat, tret d’alguna excepció, els únics que han guanyat han estat els dos partits majoritaris, mentre que hem perdut la resta, que és com dir que ha perdut la pluralitat
Però també ha perdut el País Valencià. A estes eleccions sembla que es presentaven únicament el PP i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que no el PSPV que ha desaparegut com a marca
Ha guanyat el bipartidisme i una idea d’Espanya vista únicament des de l’òptica de Madrid i han perdut el pluralisme, l’Espanya plurinacional i les possibles aportacions valencianes
Però, no obstant els mals resultats, volem agrair a eixos ciutadans i ciutadanes que, malgrat tot, han confiat en l’opció fresca, de renovació i de futur que suposa Bloc-Iniciativa-Verds
I volem fer-ho perquè, malgrat la dificultat de fer arribar el nostre missatge, en un sistema que algú molt encertadament ha qualificat de duopoli (un monopoli de dos), eixos votants han continuat confiant en el nostre país, fent cas omís als cants de sirena de l’anomenat vot útil, que fomenta eixe duopoli i va en contra dels interessos del poble valencià
El País Valencià ha funcionat també en clau espanyola. Consolidació del bipartidisme i assentament del sistema ideal per al PP i PSOE: l’alternança, mitjançant la qual o guanyen uns o guanyen altres. Ha estat el millor resultat aconseguit pel bipartidisme (més del 92% dels vots). I això empobreix de totes totes el panorama polític valencià que s’equipara, qualitativament, a altres comunitats autònomes sense personalitat pròpia; uns resultats extrapolables, per exemple, a La Rioja, Castella-Lleó o Castella-La Mancha
I eixa no és una bona notícia
Però, a més, al País Valencià ha tornat a guanyar, amb més diferència, el PP. Des del Bloc observem, amb molta preocupació, com, malgrat que milers de vots valencianistes i progressistes han caigut en el parany del vot útil, el PSOE (que no PSPV) ha perdut vots respecte al 2004, en benefici del PP, que ha augmentat la seua diferència, a pesar d’un augment significatiu de la participació
Per això, ens sentim capacitats per demanar a aquells que encara continuen creient en el nostre país i als qui, evidentment, no hem estat capaços de convéncer que érem la millor opció per als seus interessos, que reflexionen i avaluen la veritable utilitat del seu vot, que només serveix per reforçar el bipartidisme i una mateixa idea de la concepció d’Espanya, en la qual a aquells que ens sentim orgullosos de ser valencians se’ns té molt poc en compte
Almenys hi ha una bona notícia: el triomf del PSOE no ha estat amb majoria absoluta. Cap majoria absoluta és desitjable
Ara, el PSOE haurà d’establir, si més no, acords puntuals amb altres partits d’esquerra o nacionalistes, tot i la demonització dels nacionalismes democràtics que han fomentat tant el PSOE com el PP en esta passada legislatura
I a Gandia ha ocorregut una cosa semblant al País Valencià: el PP se’n va al 54% dels vots, amb una participació superior a la del 2004
Sabem que no es pot fer cap tipus de trasllació dels resultats d’unes eleccions generals a les locals. Sobretot per als partits minoritaris. El Bloc, per exemple, tradicionalment aconsegueix entre 2 i 3 vegades més en les eleccions municipals que en les generals
Però no deixa de ser preocupant, la pèrdua de vots del Bloc, d’Esquerra Unida, del PSOE i l’espectacular augment del PP que ha tornat a agrupar els seus votants tradicionals, que preferiren altres opcions en les passades eleccions municipals, i estic referint-me a la Plataforma
Cal insistir que no són resultats extrapolables de cap manera, però estes dades li donarien la majoria absoluta al PP front al PSOE i no hi hauria cap altra presència política en l’ajuntament
Així les coses, el PP s’ha tornat a situar en un lloc privilegiat, per la pèrdua de vots d’altres partits, justificada per als partits minoritaris en l’esmentat avanç del bipartidisme a nivell local, autonòmic i estatal, però de difícil lectura per al PSOE de Gandia
En esta ciutat hi ha més de 20.000 persones disposades a votar el PP. Això, òbviament ens preocupa
En definitiva, uns resultats absolutament mediatitzats per la perversa bipolarització del vot a nivell general, a la que estan sotmetent-nos els dos grans partits, en la seua estratègia de l’alternança
Uns resultats a nivell estatal que impedeixen el govern de la dreta però que obliguen a acords del PSOE amb altres forces, la qual cosa és altament positiva des del punt de vista democràtic, ateses les males experiències que suposen les majories absolutes
I unes eleccions en les que perd el País Valencià. El vot útil, a uns o a altres, no li ha servit de res al nostre país
Perquè s’ha tornat a votar, ara més que mai, als qui ja ens han demostrat massa vegades que, per exemple, no ens volen dur el tren Gandia-Dénia o alliberar de peatge l’autopista. I eixos són el PP i el PSOE, els dos
Al Bloc no ens consola continuar sent la tercera força a la Safor
El Bloc reconeixem els mals resultats obtinguts, malgrat tots els justificants que puguen existir
I sabem que els resultats ens obliguen a reflexionar, mitjançant els òrgans establerts del partit (executiva i assemblea) i amb els mecanismes de consulta als simpatitzants
I la primera conclusió de l’executiu local és que, ara més que mai, hem de continuar treballant per la nostra ciutat, per la nostra comarca, pel nostre país
Hem d’intentar fer arribar el nostre missatge malgrat els entrebancs antidemocràtics del PP i del PSOE
I hem de continuar demanant a aquells que confien en nosaltres per a la gestió dels seus ajuntaments que ho facen també per gestionar els seus interessos des d’altres àmbits
El Bloc reiterem el nostre compromís amb el valencianisme, la defensa del territori i de les polítiques de progrés i d’avanç social perquè considerem que és el nostre deure amb el nostre País, que no defensen ni defensaran ni PP ni PSOE
Per tant, fem una crida als ciutadans perquè continuen confiant en nosaltres, malgrat la conjuntura d’estes eleccions i repetim, ben clarament, que, malgrat tot, el Bloc continua treballant per la ciutat amb les mateixes forces i amb la mateixa il·lusió i estem a la disposició dels gandians i gandianes


| Més

TOMÀS FERRADIS: "Estadísticament, apostar pel vot d’esquerres és apostar per Isaura Navarro"El BLOC-INICIATIVA-VERDS valora de forma molt positiva la campanya de proximitat realitzada "perquè hem estat els únics que hem xafat el carrer durant aquestes dues setmanes"El darrer missatge de campanya del BLOC-INICIATIVA-VERDS ha estat per a explicar que, de forma matemàtica, l’únic vot útil per a l’esquerra és el vot a la coalició, ja que poden impedir que el PP guanye un diputat més per la província de València, mentre que el PSOE no té cap possibilitat d’aconseguir-lo. "Per tant, apostar pel vot progressista és apostar per Isaura Navarro". A més a més, segons l’alcalde de Xeresa i candidat per la Safor, Tomàs Ferrandis s’aconseguiria portar la veu del problemes dels valencians i de les valencianes, del dia a dia, al Parlament Espanyol.
Per la seua banda, l’altra candidata de la comarca, Helena Malona ha valorat molt positivament la campanya electoral realitzada per la coalició "perquè hem realitzat molts actes de campanya en la majoria dels pobles de la Safor-Valldigna on, per cert, la presència dels dos partits grans ha estat testimonial. Hem demostrat, per tant, per què aquestes són les nostres eleccions, perquè porten propostes reals que afecten a la gent. Som els únics que hem arreplegat la paraula del nostre poble".
Per a Malonda, altres raons de l’èxit cal buscar-les a les propostes presentades, més de 600, i a la candidatura. "Isaura Navarro, no només és una persona molt preparada, sinò que està avalada per la seua trajectòria durant aquests quatre anys al Congrés dels Diputats, on ha presentat més de 1.400 propostes, moltes d’elles sobre la nostra comarca, com ara sobre el tren Gandia-Oliva-Dénia, l’alliberament de l’AP7…".
Per a la número 7 per València, la gent ha valorat el compromís amb l’esquerra, el valencianisme i l’ecologisme que representa el BLOC-INICIATIVA-VERDS, "a pesar que els grans mitjans de comunicació han volgut silenciar a milers de valencians i valencianes".

Gandia, 7 de març de 2008

| Més

MOCIÓ EN DEFENSA DELS MÚSICS VALENCIANSJosep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l´Ajuntament de Gandia, presenten davant el Ple de l’ajuntament la següent:

PROPOSICIÓ

La música valenciana, com una de les manifestacions més arrelades al País Valencià, constitueix un fenomen únic i exclusiu de la nostra terra.
Dins de la música valenciana cal fer menció especial a la música interpretada pels nostres cantautors i grups de músics que amb el nom de col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià interpreten música exclusiva en la nostra llengua, preservant la cultura valenciana més genuïna.
Davant l’abandonament i l’oblit que pateix este col·lectiu en particular i la música en valencià en general per part de les administracions valencianes, que haurien de ser les més interessades en la seua promoció, proposem l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Que l’Ajuntament de Gandia:
1.1.- Recolze el col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, amb l’objectiu de salvaguardar la cançó en la nostra llengua.
1.2.- Inste el Consell de la Generalitat a augmentar les ajudes per a l’edició discogràfica d’este col·lectiu i de la música en la nostra llengua.
1.3.- Inste el Consell de la Generalitat Valenciana i la Ràdio Televisió Valenciana que este col·lectiu, i la música cantada en la nostra llengua, dispose d’un espai permanent de difusió i promoció a Canal 9 i/o Punt 2 i a Ràdio 9.
1.4.- Propose a la Diputació de València que incloga en la seua programació cultural de manera permanent l’actuació de músics i cantants que canten en valencià.
1.5.- Promoga, en les manifestacions festives de la ciutat, la realització d’actuacions i concerts tant del col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, com de qualsevol grup o artista què s´expresse en la nostra llengua, donant especial importància als grups o artistes de la Safor i de la nostra ciutat.
1.6.- Organitze, fora de les festes locals, el "Dia de la Música en Valencià", amb actuacions de músics i cantants en valencià.
1.7.-Faça arribar els acords presos a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria de Cultura, a la direcció de l’Institut Valencià de la Música, als Portaveus dels Grups Parlamentaris a les Corts Valencianes, a la Presidència de la Diputació de València, a l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i als membres del Consell de RTVV.

Gandia, 6 de març de 2008


JOSEP MIQUEL MOYA TORRES FACUND PUIG MUÑOZ

| Més

LES ALCALDIES DE LA SAFOR-VALLDIGNA DEMANEN EL VOT ÚTIL PER A QUÈ ELS AJUNTAMENTS VALENCIANS TINGUEN VEU A MADRID


Vicent Ribes recorda que el BLOC-INICIATIVA-VERDS li disputa el nové escó per València al PP


Les alcaldies i les regidores del Bloc Nacionalista Valencià a la Safor-Valldigna, representades pels alcaldes d’Almoines (Vicent Ribes) de Palmera (Àlvar Català) i de Xeresa, Tomàs Ferrandis s’han donat cita aquest matí davant la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor per demanar el vot dels municipis, per reivindicar el poder local. "Que no és un altre que el que garantirà la representació dels valencians i les valencianes al Parlament Espanyol. Nosaltres sabem molt bé la importància que té per al finançament local una veu íntegrament de la nostra terra que negocie a Madrid. Que li recorde a Zapatero, el deute històric que té amb el poble valencià, amb aquesta comarca…"
Per a Vicent Ribes, la única opció útil és la del BLOC-INICIATIVA-VERDS. Una possibilitat "real". En aquesta sentit, l’alcalde d’Almoines ha recordat que en aquests moments el BLOC-INICIATIVA-VERDS es disputa un escó, el nové, amb el PP per la circumscripció de València. "Per tant, podem guanyar-li a la dreta a València i, alhora, enviar a Isaura a Madrid. A més, el PP ja dòna per perdudes les eleccions. Això vol dir, que Zapatero haurà de negociar amb nosaltres per a garantir la seua investidura. El vot útil és, per tant, per al BLOC-INICIATIVA-VERDS"

Gandia, 6 de març de 2008

| Més

ENRIC MORERA DEMANA EL VOT VALENT I DE LA TERRA PER A CONDICIONAR LA INVESTIDURA DE ZAPATERO
 • El líder del BLOC denuncia el centralisme de PP i PSOE que ha penalitzat especialment la Safor-Valldigna i l’ha convertida en un caos pel que fa a les insfrastructures viàries


 • BLOC-INICIATIVA-VERDS exigirà l’alliberament de l’AP7, una circumval·lació per a Oliva (amb el menor impacte mediambiental possible) i el tren Gandia-Oliva-Dénia…

  El secretari general del BLOC, Enric Morera ha estat aquest matí a Oliva, acompanyat per regidors de la Safor, per denunciar el caos de les infrastructures viàries com a conseqüència, assegura, del model centralista del PP i del PSOE « que ha penalitzat especialment la nostra comarca. Tenim una autopistra amb peatge i cara. El model del centralisme del PSOE i del PP per a la Safor és un model de peatge per als valencians i les valencianes » En aquest sentit, el diputat autonòmic ha anunciat que el BLOC-INICIATIVA-VERDS continuarà exigint des del congrés que es done compliment a l’alliberament del peatge de l’autopista, tal i com ja han aprovat les Corts Valencianes. Morera ha denunciat el que considera un engany sistemàtic del PP i del PSOE pel que fa a projectes tan necessaris per a la vertebració del territori, com ara la circumval·lació d’Oliva o el tren Gandia-Oliva-Dénia.
  Precisament, aquestes seran algunes de les condicions que imposaran a partir del 10 de març per recolzar la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. « Sabem que totes les enquestes donen la victòria a Zapatero. Per tant, que la gent estiga tranquil ·la. El que hem de dir és que cal una veu valenciana, la d’Isaura Navarro i Maria Josep Ortega, per a que a l’hora de negociar la investidura de Zapatero s’escolte el nostre poble. Cal fer un vot valent, valencià, de la terra, per les nostres infrastructures… Som un poble digne, no una comunitat ofrenadora »
  Per la seua banda, la candidata de la Safor-Valldigna, Helena Malona ha demanat el vot de la proximitat, « perquè tots els problemes que coneguem cal portar-los on són invisibles, com fins ara el poble valencià. Un vot útil, amb totes les paraules, perquè ens representa i ens dignifica com a poble »

  Gandia, 5 de març de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS RECOLZA EL PROJECTE FIRA GANDIA PERÒ QÜESTIONA EL SEU TRASLLAT DES DE LA PLATJA A LA CIUTATFacund Puig veu una contradicció en la decissió, ja que fa uns mesos la ubicació marítima era "excel·lent" per fer front a la desestacionalització
Els econacionalistes critiquen que no s’haja informat del canvi a la Junta de Districte de la Platja
Un dels punts de l’ordre del dia de la Comissió de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Gandia, celebrada el dilluns passat, va abordar la qüestió de la instal·lació d’un espai per a la realització d’events de caràcter comercial, anomenat Fira Gandia.

Facund Puig, portaveu del Bloc-Verds en la comissió, va reiterar novament el recolzament del seu grup a la iniciativa de la qual s’informava. El posicionament favorable a la proposta ja havia sigut manifestat en el mes d’octubre de 2007 quan, en tractar del canvi de la ubicació del mercat dels diumenges del Grau, el govern municipal va informar de la possibilitat d’ubicar Fira Gandia en un solar de la platja.

No obstant el que diem, en la Comissió de dilluns, el Bloc-Verds va posar en evidència la contradicció que suposa el fet que el govern municipal proclamara públicament fa uns mesos les bondats de la ubicació de la Fira a la platja de Gandia, per la seua influència positiva en el procés de desestacionalització de l’activitat turística, i ara s’abandone eixa ubicació, se’n trobe una altra a Gandia i semble qua ací no haja passat cap cosa ni ningú recorde ja res d’allò de la desestacionalització.

D’altra banda, el Bloc-Verds considera que el govern municipal hauria d’haver informat d’eixe canvi d’ubicació, que havia creat unes certes expectatives entre veïns i comerciants, en la Junta de Districte de la Platja, cosa que no s’ha produït.

Al mateix temps, el nostre grup considera que, si el solar municipal del carrer Ribera Baixa de la platja torna a estar novament lliure, seria aconsellable que la Junta de Districte de la Platja reprenguera la possibilitat, ja debatuda en l’anterior legislatura, d’ubicar allí el mercat dels diumenges que se celebra en este districte, atenent principalment a les queixes manifestades pels veïns de les vivendes situades al carrer Rioja, lloc de l’actual ubicació.

Gandia, 5 de març de 2008


| Més

ES PRESENTA L’ASSOCACIÓ DONES EN BLOC DE LA SAFOR-VALLDIGNAEl principal objectiu del nou col·lectiu és lluitar per la igualtat efectiva entre les dones i els homes a la nostra comarca
Dones en BLOC de la Safor-Valldigna, naix com a resposta a les inquietuts d’un grup de dones nacionalistas de la comarca i té com a objectiu prioritari lluitar per la igualtat efectiva entre les dones i els homes en tots els àmbits. Segons la seua presidenta, Eva Pellicer altres objectius prioritaris són:
Contribuir a sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes de la importancia d’assolir esta igualtat efectiva
Lluitar contra tota forma d’exclusió i discriminació per raó de sexe, i contra la violencia de gènere
Aconseguir un increment de les dones en la vida política i institucional
I Establir relacions amb altres entitats que treballen l’àmbit del feminisme i del nacionalisme, per tal de treballar de forma coordinada.
"Des el Bloc portem un anys treballant per aconseguir avanços en aquesta matèria (xarrades, exposicions, taules redones, ...) quasi sempre al voltant del dia en contra de la violència de gènere i del dia de la dona treballadora, però es des de fa uns mesos que ens hem plantejat la possibilitat de constituir-nos en associació. Aquesta idea hem anat madurant-la i pulint-la i és, aleshores, fins que el dia 29 de febrer ens varen decidir a donar el pas" . Segons ha explicat Pellicer, la data, 29 de febrer, ha estat triada, per dues raons: La primera és que és un dia extrordinari. "Així nosaltres pensem que la lluita per l’igualtat efectiva entre homes i dones al segle XXI, deuria de ser també una anomalia, però la relitat és que les dones continuem patint discriminacions tant a l’ambit laboral, social com familiar". La segona raó, és que és l’últim dia de febrer i dona inici al mes de març, on es conmemora el dia de la dona treballadora.
L’associació, no és excluivament per a militants i simpatitzants del BLOC, sinò que està oberta a totes aquelles dones "que comparteisquen les nostres inquietuds i vullguen acostar-se per treballar amb nosaltres i aportar-nos les seves idees i projectes"
La està ubicada, al carrer Tossal, 5 i per a incriure’s les interessades poden acudir a la seu del Bloc de la Safor o en breu al blog de l’associació que està en construcció.
8 de març
Per la seua banda, Sandra Cardona ha aprofitat per convidar les dones a participar en tots els actes que els siga posible i que es plantegen al voltant de 8 de març arreu de la nostra comarca, així com els programats a València, "com ara la manifestació unitària que tindrà lloc a les 19.30 hores, al parterre València o el sopar amb la nostra candidata Isaura Navarro…"
Precissament, la vicepresidenta de l’associació, Mercedes Sánchez va enumerar les principals propostes en matèria d’Igualtat de la coalició BLOC-INICIATIVA-VERDS. "Les dones del Bloc pensem que la igualtat de drets no es dòna automàticament, i per això es una exigencia social que asumim. Encara estem lluy d’una societat d’igualtat d’oportunitats però cal esforçant-se pera conseguir eixa igualtat reial. Per això, des del BLOC-Iniciativa-Verds proposem entre altres les següents mesures:
142. Continuar amb un ampli desplegament de les campanyes de sensibilització i informació i de mesures de prevenció, cal mirar de front i atendre a les víctimes de la violència, i per tant
proposem:
143. Creació, en totes les comunitats autònomes d'un nombre suficient de Centres Públics Integrals d'Acollida de dones víctimes de violència de gènere.
144. Duplicar el nombre de Centres 24 hores i pisos tutelats i centres d'acollida que existiesen actualment.
151. Plans d'Igualtat obligatoris per a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores.
154. Desenvolupament curricular de l’assignatura d’Educació per la Ciutadania per part especialistes, a més de proposar que siga impartida per especialistes en igualtat.
155. Xarxa d'escoles infantils públiques de 0 a 3 anys, proposem 100.000 en tot l'Estat.
156. Canvis en les mesures de conciliació del mercat de treball.
330. Duplicar les partides pressupostàries a la Llei de Violència de Gènere per a garantir l'eficàcia de les mesures regulades així com avançar en la sensibilització, prevenció i detecció mitjançant el seu desplegament normatiu i competencial. Desenvolupament del Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció, concertat amb les comunitats autònomes i les administracions locals.
331. Duplicar el pressupost de la Llei d'Igualtat de dones i homes així com l'ampliació dels permisos de paternitat i maternitat a 20 / 26 setmanes.
336. Revisar el llistat de malalties professionals que donen dret a les prestacions d’invalidesa o incapacitat, incorporant patologies específiques de les dones que en l’actualitat no es contemplen, com és el cas de la fibromiàlgia "Gandia, 4 de març de 2008

| Més

PER AL BLOC-VERDS LA CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA MIXTA DE TURISME ÉS UNA ALTRA AVENTURA PER AMAGAR L’ENDEUTAMENT I PER A LA FUGIDA DEL CONTROL MUNICIPAL


Els nacionalistes s’oposen a l’empresa per diverses raons:


 • Pensem que l’objecte social és excessivament ampli i li dóna total i absoluta capacitat a l’empresa en temes que haurien de ser debatuts i consensuats al si de l’ajuntament i, per suposat, donant la participació adequada als grups polítics que hem tornat a ser immisericordement exclosos

 • S’està creant un ajuntament paral·lel que fuig del control polític i administratiu
  Parlem d’una empresa mixta que es valora precissament per la presència d’entitats privades però que menysprea, d’eixida, els socis

- No tindran capacitat de decisió

- No podran nomenar ni el President de la Junta General, de la que tampoc saben qui formarà part i com es repartiran els vots


 • I de la que, per suposat, cobraran tots. Una curiositat: els funcionaris públics i el polític, també?Roda de premsa 4-3-08

JOSEP MIQUEL MOYA:


Molt bon dia
Hui volem parlar-vos de la constitució de Gandiaprotur, una altra empresa, esta vegada referida al turisme
M’acompanya Emili Ripoll, membre del Bloc al Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques qui us comentarà, primer, les esmenes que presentàrem als estatuts, com ja férem en les altres empreses
Jo, després, comentaré altres aspectes del tema

EMILI RIPOLL:

BON DIA, COM HA DIT JOSEP, EL PASSAT DILLUNS 25 DE FEBRER, AL "CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’INICIATIVES PÚBLIQUES" EL SEGON PUNT DEL ORDRE DEL DIA VA SER L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE ESTATUTS DE L’EMPRESA MIXTA DE TURISME,
I COM SEMBLA QUE A HORES D’ARA I COM NO PODIA SER D’ALTRA MANERA, EL GOVERN DEL PSOE Y LA PLATAFORMA, TORNER A FALLAR EN LES FORMES; NO SABEM SI INTENCIONADAMENT, DEGUT A L’IMPROVISACIO EN QUE ESTA INSTALAT AQUEST GOVERN, O PERQUE TENEN CLARA LA SEUA MAJORIA ABSOLUTA I LA UTILITZEN COMFORME ELS CONVE.
ES CLAR QUE DESDE EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, NO ES PODEM APROVAR ELS ESTATUTS; SINO QUE HA DE SER LA JUNTA GENERAL DE L’EMPRESA, ON ESTAN REPRESENTATS TOTS ELS SOCIS, LA QUE ELS APROVE, I EN AQUEST CAS AL TRATARSE D’UNA EMPRESA MIXTA S´HAN DEIXANT DE BANDA A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES QUE PARTICIPEN EN L’EMPRESA JA QUE ESTOS NO ESTAVEN REPRESENTATS EN EL MOMENT DE L’APROVACIÓ.
DES DEL BLOC-VERDS, AL IGUAL QUE FEREM EN L’APROVACIO DELS ESTATUTS DE LES EMPRESES D’URBANISME I ESPORTS, HEM PLANTEJAT DIFERENTS DEMANDES DE LES QUE SOLS SE’NS HA ACCEPTAT UNA, EN LA QUE L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIO ASSESORA PASARA A SER COMPETÈNCIA DE LA JUNTA GENERAL I NO SOLS DEL PRESIDENT COM DESDE EL GOVERN PROPOSAVEN.
NO ENS HAN DEIXAT CLAR QUI FORMARÀ PART DE LA JUNTA GENERAL, I SI EN ELLA ANEM A ESTAR TOTS EL GRUPS POLITICS AMB REPRESENTACIO MUNICIPAL; ES CLAR QUE FARAN EL QUE ELS CONVINGA AL SR. ORENGO I AL SR. MUT EN CADA MOMENT.

NO SE’NS HA ACCEPTAT LA PROPOSTA D’UNA MAJOR ASIDUITAT DE LES JUNTES GENERALS NOSALTRES EM PROPOSAVEM TRES, PERÒ NOMES SERÀ UNA AL ANY; ES EL QUE AQUEST GOVERN ENTEN PER TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÒ.

UNA VEGADA MES ENS HAN DEIXAT FORA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIO, PER QUE COM DIU EL SR. ORENGO RALENTICEM LES DESICIONS O ES QUE TE POR A QUE ES CONEGUEN ALGUNES ACTUACIONS.

UNA COSA SI QUE ENS HA QUEDAT CLARA AQUESTA VEGADA I COM NOSALTRES JA HAVIEM DIT, ELS CONSELLERS VAN A COBRAR, A LO QUE EL BLOC-VERDS SEMPRE ENS EM OPOSAT.

LES COMPETENCIES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIO, EN EL QUE NOSALTRES COM EN COMENTAT AVANS NO ESTAREM REPRESENTATS, TAL COM FIGURA EN ELS ESTATUTS SERAN SENSE CARACTER LLIMATADOR, ES HA DIR PODRAN FER EL QUE ELS SEMBLE AL GOVERN SENSE COMPTAR EN ELS GRUPS DE L’OPOCICIO NI PASAR PER LA JUNTA GENERAL.

EL BLOC-VERDS COM NO PODIA SER DÚN ALTRA MANERA EM VOTAT EN CONTRA DE L’APROVACIO D’ELS ESTATUTS DE L’EMPRESA DE TURISME.

PERQUE S’HAN DEIXAT DE BANDA PER A LA SEUA APROVACIO A LES DIFERENTS ASSOCIACIONS I ENTITATS QUE EN MAJOR O MENOR MESURA PARTICIPEN COM A SOCIS EN L’EMPRESA.

NO S’ENS HA DONAT PARTICIPACIO A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIO I NOM SENS HA DEIXAT CLAR SI LA TINDREM EN LA JUNTA GENARAL, ES HA DIR CAP PARTICIPACIO NI CAP TRANPARENCIA.
I PERQUE ESTES EMPRESES PUBLIQUES, ES CONVERTIRAN EN INSTRUMENTS DE GESTIO, EN MANS SOLD DEL SR. ORENGO I EL SR. MUT PER A PODER FER I DESFER SENSE TINDRE QUE DONAR CAP EXPLICACIO A LA RESTA DE GRUPS AMB LEGITIMA REPRESENTACIO EN AQUEST AJUNTAMENT.

JOSEP MIQUEL MOYA:Com veieu, el primer que sobta és l’arrogància que es té
Es constitueix una empresa dedicada a temes turístics dins de la dinàmica de buidar de contingut l’ajuntament i escapar del control funcionarial i polític, i dels procediments de fiscalització i de participació
I es justifica, com a gran novetat, per la participació d’entitats privades relacionades amb el sector
Però, des de l’inici, és l’ajuntament el que pren les decisions, bandejant eixe sector privat. Es diu que només són propostes però ahí estan uns estatuts i un consell d’administració, que és on es decideixen les coses, dels quals no en sabien res els altres "socis" i que difícilment es qüestionarà perquè seria qüestionar noms concrets
Els estatuts diuen que el Consell d’Administració serà nomenat per la Junta General i esta la formen tots els socis. Per què no s’esperen a constituir la Junta General?
Per la nostra part, desconeixem si estarem presents en eixa Junta General i quina serà la nostra part de representació
Recordeu que quan reclamàvem participació dels grups polítics, se’ns deia que ja en teníem perquè estàvem en el Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques que era, a la vegada, la Junta General de les altres empreses
No era suficient, perquè són els consells d’administració qui tenen la potestat executiva i les Juntes Generals es reuneixen només una vegada a l’any
Però és que ara no sabem tampoc ni si allò era cert o, dit d’altra manera, si una vegada més se’ns va enganyar, a nosaltres i a l’opinió pública
M’explique: Gandiaprotur té 66 participacions, de les quals 54 són d’Iniciatives Públiques i 12 privades. Cadascún dels socis privats vota per les participacions que té. Però, qui vota per les 54 d’Iniciatives? Tots els membres del Consell de manera proporcional? En quina proporció? O votarà un, representant a la majoria i el seu vot valdrà per 54?
Però a més, els acords valdran si representen les 2/3 parts de les participacions. Això només ho aconsegueix Iniciatives, de manera que els altres socis no tenen cap capacitat de decisió
Deiem arrogància, perquè l’ajuntament se sent capacitat per proposar uns estatuts i un consell d’administració al marge dels altres socis
Però no només pren competències d’eixos socis sinó del propi ajuntament
Ja aporten a la nova empresa mixta part d’un local municipal que no és seu mentre no li’l done l’ajuntament
I quan li’l done, podrà l’ajuntament fer ús? O dependrà de la voluntat de la nova empresa mixta? Preguntes per a les que no tenen resposta
Els estatuts, a més, contemplen objectes socials tan ambiciosos que li donen absolutament tot el poder a l’empresa. Quin paper es reserva l’Ajuntament? I el Patronat de Turisme?
Parlem de generar entitats de finançament mixt, fer concessions a entitats privades de serveis públics, representar l’ajuntament, ... És el buidatge de l‘ajuntament en tota regla
Però, a més, hi ha trucs de màgia per controlar-ho més
Es diu que el President i el Secretari del Consell seran triats per este i seran els mateixos de la Junta General. Miren vostés: el Consell d’Administració no pot triar el President de la Junta General perquè està per baix d’ella. És com si deiguérem que la Junta de Govern de l’Ajuntament triarà l’alcalde
I clar, així, els socis que no estiguen en el Consell d’Administració no poden triar el President de la Junta General, de la qual són membres
I si la Junta General es reuneix una vegada a l’any, quin paper tenen els socis? No poden nomenar ni directors-gerents, ni consellers delegats, ...
S’ha produït també una evolució previsible respecte al paper dels consellers: en AMUHSA, l’empresa de l’anterior legislatura el càrrec de conseller era gratuït, en Iniciatives pot ser retribuït i ara ja serà retribuït. S’han confirmat les sospites: a cobrar de l’erari públic
Nosaltres no tenim res en contra dels noms que apareixen. Òbviament, estem en contra perquè no se’ns ha donat representació, com seria democràtic i com constantment exigeix el PSOE amb les empreses de la Generalitat, per fer ací el contrari del que reclama
Però hi ha un fet curiós i és la presència d’un representant de la Plataforma perquè s’ha afirmat que ho és en representació de la Plataforma, un grup polític de l’ajuntament. Per què eixe grup té representant i no el tenim la resta?
En definitiva, el Bloc tornem a oposar-nos a esta empresa per diverses qüestions, algunes d’elles coincidents amb les anteriors:
Pensem que l’objecte social és excessivament ampli i li dóna total i absoluta capacitat a l’empresa en temes que haurien de ser debatuts i consensuats al si de l’ajuntament i, per suposat, donant la participació adequada als grups polítics que hem tornat a ser immisericordement exclosos
S’està creant un ajuntament paral·lel que fuig del control polític i administratiu
Parlem d’una empresa mixta que es valora precissament per la presència d’entitats privades però que menysprea, d’eixida, els socis
No tindran capacitat de decisió
No podran nomenar ni el President de la Junta General, de la que tampoc saben qui formarà part i com es repartiran els vots
I de la que, per suposat, cobraran tots. Una curiositat: els funcionaris públics i el polític, també?
És a dir, una altra aventura, amb només dos objectius (més endeutament i la fugida del control municipal) i que, legalment, no sembla estar tampoc del tot clar| Més

ISAURA NAVARRO RECLAMA MÉS PROTECCIÓ PER A EVITAR LA DESAPARICIÓ DE LA PESCA VALENCIANA

La candidata del BLOC-INICIATIVA-VERDS presenta als responsables de la confraria de pescadors del Grau de Gandia les seues propostes per al sectorLa diputada i cap de llista de la coalició BLOC-INICIATIVA-VERDS ha demanat aquest matí al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació una major implicació i protecció cap a un sector, el pesquer que agonitza a poc a poc.
En primer lloc, Isaura Navarro aposta per una diferenciació clara entre la pesca Mediterrània i l’Atlàntica mitjançant la creació, per exemple, de dues direccions generals "perquè no tenen res a veure, però en canvi reben el mateix tractament. Naturalment, alguna cosa té a veure el fet que la pràctica totalitat de càrrecs polítics estatals tinguen relació o siguen del nord i semblen desconéixer la realitat mediterrània".
Una altra de les qüestions és el preu de les peces capturades. Cada vegada és més reduït en origen, mentre que en destí és més car. "Els pescadors no estan aconseguint un guany econòmic, mentre que estan treballant molt dur per a sobreviure. Considerem que ha d’haver un major control, és necessari que s’establesca un preu mínim i estudiar mesures d’intervenció dels preus en destí perquè continue existint la nostra pesca, pq si no deixapareixerà. Cal protegir el sector"
Estudiar, juntament amb la patronal del sector, la possibilitat d’establir un sou mínim per als pescadors contractats és una altra de les propostes del BLOC-INICIATIVA-VERDS. "La majoria dels pescadors treballen "a la part", és a dir, a un percentatge de la venda del peix obtingut. És cert que, en bons moments, és més interessant per a ells però també ho és que estan exposats. L’establiment d’un sou mínim és una mesura que pot crear conflicte amb els armadors però potser siga una manera de mantindre en l’activitat a molta gent que l’ha abandonada en els últims temps".


Gandia, 3 de març de 2008

| Més

ISAURA NAVARRO ALERTA QUE AL MONESTIR DE SIMAT S’ESTAN COMETENT DESPROPÒSITS QUE RECORDEN EL TEATRE ROMÀ DE SAGUNTLa candidata de la coalició BLOC-INICIATIVA-VERDS visita, acompanyada d’experts, les obres de restauració del monument cistercenc

La cap de llista del BLOC-INICIATIVA-VERDS al Congrès dels Diputats, Isaura Navarro va visitar dissabte les obres de reconstrucció i reposició que estan realitzant-se al Monestir de Santa Maria de la Valldigna. La diputada, va estar acompanyada d’un grup de catedràtics i professors universitaris i especialistes en restauracions i dels regidors i regidores del BLOC a la Valldigna, "ja que s’ha de comptar amb els especialistes per fer una reforma d’este calibre, s’ha d’escoltar l’ajuntament i la Mancomunitat, s’ha de comptar amb la gent que sap, que sap com tindre cura del nostre patrimoni. Per que això no és per a major glòria del partit popular sinó que el patrimoni cultural del País Valencià és del poble valencià i per això s’ha de protegir i s’ha de conservar".
Precisament, després d’escoltar l’opinió d’alguns experts sobre el terreny, Navarro va tornar a qualificar com a despropòsit les actuacions que s’hi estan realitzant, comparant-les fins i tot amb les del treatre Romà de Sagunt. "Això és el que fan i han fet les majories absolutes del partit socialista i el PP, destrossar el nostre patrimoni perquè no esl importa l’opinió de ningú. Les majories absolutes no són bones i per això s’ha de votar pluralisme, transparència i democràcia i per això s’ha de votar BLOC-INICIATIVA-VERDS".
Pel que fa als usos del monestir, i sobre la possibilitat que Santa Maria de la Valldigna es convertesca en hotel, la diputada va qualificar el projecte com a un altre "despropòsit, perquè el que s’ha de fer és invertir en turisme d’interior, rural i d’eixa manera la riquesa està en el nostre poble i serà de tota la ciutadania. Si es fa un hotel no sabem quin ús li donarà. Potser hi haurà qui se farà més ric, mentre que per al poble no se traduirà en riquesa… Les coses estan fent-se mal una i altra vegada i això hem d’aturar-ho. Queda molt de camí per davant, molta lluita, però tenim molta il·lusió per canviar les coses i per portar la veu valencianista a tot arreu. Ja ho estem fent a les institucions del nostre País, i ara vull portar-la a Madrid".

La Safor-Valldigna, 1 de març de 2008

| Més