PREMI ABRIL 2008Benvolgut company / benvolguda companya:

Ara fa huit anys que el Bloc de la Safor–Valldigna instaurà el Premi Abril, Premi d’Acció Cívica Valenciana que s’atorga a una persona o col·lectiu de la nostra comarca que s’haja caracteritzat al llarg de la seua trajectòria per la defensa de la nostra terra, la nostra cultura, llengua i tradicions des de qualsevol vessant.
Molts, i molt diferents, han sigut els guardonats al llarg d’estos anys. Des del Pare Vicent Faus al CEIC Alfons el Vell, passant per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, pel nostre inoblidable Joan Climent, del Col·lectiu de Mestres de la Safor, la Plataforma pels Pobles de la Safor o la Plataforma Cívica Independent Carretera No !.

Enguany, seguint eixe camí encetat, l’Executiva Comarcal del Bloc, ha decidit atorgar el VIII Premi Abril al Col·lectiu Obertament. Un col·lectiu que es composa únicament de persones creatives afectades per una malaltia mental greu, que utilitza diferents manifestacions artístiques com una forma d’expressió, comunicació i acció social. Un grup de persones que, a partir de les seues realitats, treballen per oferir un producte molt digne, culturalment parlant, molt arrelat al nostre territori. Contribueixen, des de l’estima, a la defensa i la promoció de la nostra terra. Com ells diuen, els diferents no tenen perquè ser ells ("Qüestionem la discapacitat de la societat per reconèixer la nostra capacitat").

És per això, perquè reconeguem la seua capacitat, que el proper divendres, dia 23 de maig, a les 20:30 h, a la sala d’actes de la Casa de Cultura Marqués González de Quirós, a Gandia, tindrà lloc l’entrega de la huitena edició del Premi Abril.

Esteu totes i tots convidats. No falteu.
Una abraçada,Facund Puig Muñoz
Secretari Comarcal del BLOC

| Més

EL BLOC PRESENTA LA CAMPANYA EL COMERÇ URBÀ DÓNA VIDA PER RECOLZAR EL SECTOR FRONT LES AMENACES DE LES GRANS SUPERFICIES DE L’EXTRARADI
Es repartiran futllets i cartells per les zones comercials de la ciutat enumerant 10 raons per comprar als comerços de l’interior de Gandia
Ivà Bonet recorda la importància del comerç minorista per a l’economia local i per a donar vida als barris de la ciutat
El BLOC presentarà una proposta a les Corts Valencianes perquè es creen mecanismes de suport i protecció del comerç urbà tradicional front a les grans superfícies
Josep Miquel Moya pregunta al PSOE "si després de tot el que els han dit als comerciants de la ciutat sobre possible saturació, etc., van a emetre informe favorable al Zentro" i a Torró si pensa acompanyar a les associacions de comerciants de Gandia per convéncer la conselleria que no autoritze el nou gran centre comercial, "a l’igual que ho fa amb les AMPES per demanar millores en els centres educatius"

El secretari local del BLOC, Ivà Bonet ha presentat aquest matí una nova campanya de campanya de suport al comerç urbà tradicional de Gandia i de concienciació ciutadana del fonamental paper econòmic que compleix "i, sobretot, de l’insubstituïble paper social". Sota el lema EL COMERÇ URBÀ DÓNA VIDA, el col·lectiu nacionalista de Gandia repartirà milers de futllets i cartells informatius enumerant "10 bones raons per comprar als comerços de l’interior de Gandia". Bonet ha recordat que el comerç local no només dóna una marca pròpia, diferencia a Gandia d’altres ciutats, també és una autèntic motor de l’economia local "creant llocs de treball estable, sinó que també dóna vida. De fet, els barris sense comerç es converteixen en zones-dormitori. Creguem q el futur d’una ciutat com Gandia no pot desplaçar-se a l’extraradi, sobretot si estem apostat per la revitalització dels barris… "
El Bloc ha recordat que "hem estat l’únic partit al llarg de la història de Gandia que s’ha oposat sistemàticament a la instal·lació de grans superfícies pel perjudici que causen al xicotet comerç local"
Per la seua banda, el portaveu del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia ha recordat que la campanya sorgeix també del compromís amb les distintes associacions de comerciants de Gandia, "preocupades, igual que nosaltres pel futur, davant de les darreres decisions preses pel govern municipal però, sobretot, per la falta de perspectiva i de criteri. La clara predilecció d’Orengo pels grans centres comercials a l’extraradi (que s’estan qüestionant ara a tot arreu d’Europa després d’avaluar els seus efectes) es justifica en una pretesa defensa del lliure mercat, de la lliure competència i de l’interés per a l’usuari, que ens pot dur amb el temps a un col·lapse econòmic i al deteriorament de les relacions socials".
Josep Miquel Moya també ha aprofitat la roda de premsa per dir-li al líder del PP, Arturo Torró que té molta feina per convéncer a l’administració autonòmica "que cal capgirar la política comercial i no si val a donar autoritzacions a totes les grans superfícies que ho demanen"
Pel que fa al document signat per l’anterior regidor d’Urbanisme, Jaume Borràs, Moya ha confessaT "que desconeixíem la seua literalitat i que alguna de les clàusules ha variat respecte a l’esborrany que nosaltres pactàrem però evidentment tots votàrem a favor del conveni urbanístic. Un conveni que pretenia dues coses: la permuta d’uns terrenys per obtindre 5.000 metres per instal·lar serveis relacionats amb el transport, que malgrat l’anunci del Sr. Novell que tindríem en unes setmanes, no acaba d’arribar. I la instal·lació d’un parc de mitjanes com a solució intermèdia a la possibilitat, legal i pitjor, d’un nou gran centre comercial a l’ús. També volem fer palesa una contradicció: la resolució de la Conselleria parla de 8 locals comercials mentre que el projecte presentat públicament n’inclou 15. Nosaltres no sabem si este canvi és suficient per entendre que este nou projecte en realitat no té autorització, però ens sembla prou significatiu que ningú diga res al respecte, sobretot el govern municipal, que ha de donar llicència en base a la resolució de la conselleria"
El portaveu econacionalista ha fet un advertiment: S’està tramitant un altre expedient d’autorització per al centre comercial "El Zentro" (número d’expedient de la conselleria AGS 2008/002, autorització grans superfícies). "Ja sabem que és el que pensa el govern. De fet sembla que el PSOE estava esperant que el Bloc abandonara el govern municipal per donar solta a tots els temes pendents en matèria de grans superfícies. Però ens agradaria saber si després de tot el que els han dit als comerciants de la ciutat sobre possible saturació, etc., van a emetre informe favorable a este nou gran centre comercial i si també diran que fa bé i complementa l’actual comerç existent i que els accessos són perfectes, i tot això".
Però la gran pregunta, assegura el BLOC, és per a Torró: "igual que acompanya a AMPES per demanar millores en els centres educatius, acompanyarà a les associacions de comerciants per convéncer la conselleria que no autoritze este nou centre comercial?"
Per últim, els econacionalistes han anunciat que presentaran una proposta a les Corts Valencianes per a què s’habiliten mecanismes de suport al comerç tradicional valencià.
Gandia, 16 de maig de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DENUNCIA QUE ES VULNERA EL DRET A SER ATÈS EN LA NOSTRA LLENGUA A LA COMISSARIA DE GANDIAMoya recorda que l’Estatut d’Autonomia, la Constitució Espanyola i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià garanteixen els drets lingüístics de valencians i valencianes "sense cap tipus de discriminació pel fet d’emprar una o altra llengua"

Els econacionalistes demanen que es facilite a tots els agents una mínima formació i informació sobre la realitat lingüística del País Valencià


Facund Puig Muñoz i Josep Miquel Moya Torres, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia, davant de la consideració del Ple presenten la següent

MOCIÓ

El passat 29 de febrer, la seu del BLOC de Gandia va patir un nou acte vandàlic, que afegir a una llarga llista, que va ser denunciat en la Comissaria de la Policia Nacional de Gandia.
La presentació de la denuncia va esdevindre un exercici de vulneració dels drets lingüístics dels valencianoparlants, ja que va ser impossible presentar-la verbalment en la nostra llengua perquè cap dels funcionaris presents a la comissaria entenia el valencià.
Estos fets foren posats en coneixement del Subdelegat del Govern a València, Sr. Luis Felipe Martínez Martínez, per escrit del dia 4 de març, i del Comissari en Cap de Gandia, Sr. Armando Jiménez, el passat 2 d’abril, amb la única pretensió que s’establiren els mecanismes necessaris per evitar que es tornaren a repetir situacions com la descrita, objectiu que fonamenta la present moció.
Efectivament, pel que fa a la cooficialitat del valencià i castellà, totes les administracions públiques radicades al País Valencià tenen el deure de garantir els drets lingüístics de valencians i valencianes, reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia Valencià, sense cap tipus de discriminació pel fet d’emprar una o altra llengua.
Així, l’article 3 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià proclama que "l’ús del valencià pels ciutadans , en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics sense que puga derivar-se de l’exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció", i l’article 4 conclou que "en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials". Al nostre parer, és indignant que després de 23 anys de l’entrada en vigor d’esta llei que emana de la Constitució i de l’Estatut, un ciutadà valencianoparlant no puga actuar de la mateixa manera que un castellanoparlant a l’hora de, per exemple i en el cas que ens ocupa, formular una denúncia en valencià en les comissaries valencianes, la qual cosa suposa una inculcació dels seus drets i, en conseqüència, una discriminació.
Així les coses, la pretensió d’esta moció no és cap altra que evitar en un futur situacions com esta a qualsevol ciutadà que, per les raons que siga, s’estime més expressar-se en la seu llengua materna, sense cap possible discriminació en un servei públic com és la policia nacional, garantint els drets dels ciutadans valencianoparlants. No es tracta de depurar cap responsabilitat sinó de demanar, a qui té la potestat i la competència, que s’articulen els sistemes adequats per fer-ho possible.
Hem d’agrair la recent resposta de la Delegació del Govern, a través del Subdelegat a València (que s’adjunta), en la que es reconeix el dret de qualsevol ciutadà o ciutadana d’interposar una denúncia en valencià i les instruccions donades "perquè es reitere el compliment de la normativa vigent pel que fa a la utilització del valencià", però entenem que en la defensa dels drets lingüístics dels valencianoparlants hem d’implicar-nos tots i, en conseqüència, és oportuna i convenient la present moció.
Per tot això, presenten la següent

PROPOSTA D’ACORD
1.- Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Delegació del Govern per demanar-li:
Que es procure que a la Comissaria de Gandia, i a qualsevol altra comissaria valenciana, sempre i en tot moment, hi haja present algun funcionari que entenga el valencià, per poder atendre adequadament els ciutadans i ciutadanes que s’estimen més expressar-se en valencià, i evitar així qualsevol tipus de discriminació com ara una excessiva demora en ser atesos.
Que es facilite a tots els agents, sobretot als provinents d’altres llocs de l’estat espanyol, una mínima formació i informació, per qualsevol mitjà (presencial, a distància o per escrit) sobre la realitat lingüística del País Valencià per evitar malinterpretacions fruit del desconeixement de la legalitat vigent, així com cursos de valencià perquè aquells que ho desitgen en puguen aprendre.
Gandia, 5 de maig de 2008Facund Puig Muñoz Josep M. Moya Torres

| Més

MOYA FA PÚBLIQUES LES FACTURES IMPAGADES DE L’ANTERIOR GOVERN PER DESMENTIR LES INSINUACIONS DEL PSOE I LA PDG SOBRE LA GESTIÓ DEL BLOC-ESQUERRA VERDA


 • Es pregunten amb les dades a la mà, "on està la mala gestió del departaments del Bloc i d’Esquerra Verda?"


 • Demostren que no hi ha cap factura extrapressupostària del Departament de Planificació i Projectes, pràcticament cap de Cultura, Educació i Esports (180.000 € d’un pressupost total de més de 7 milions) i 1.000.000 de la recoliida del fem (sobretot per l’últim rebut impagat de desembre del 2007) sobre un pressupost de més de 20 milions


 • Als econacionalistes els sembla "més estranys" els 222.000 € impagats dels telèfons o els 400.000 de mobilitat


 • "Per això ens sembla indecent que, per justificar un nou pacte de govern, i per curar-se en salut de les crítiques legítimes de l’oposició a la decisió que han pres ara amb els diners de l’aigua, que és allò important, intenten desprestigiar amb mentides la gestió del seus antics socis"JOSEP MIQUEL MOYA:El segon tema de què volíem parlar era novament referent a la suplementació de 12 milions d’€, concretament i per raons òbvies, a la justificació que s’ha donat
Val a dir que per a nosaltres no és gens agradable estar parlant d’açò i que estem convençuts que es tracta d’intentar desviar l’atenció sobre el que realment és important: el fet que s’estan utilitzant els diners de l’aigua per a altres finalitats, no només els 15 milions inicials sinó, ara, altres 12
D’esta manera, el rebut de l’aigua que paguen els ciutadans s’empra per a altres coses i les inversions que necessita la xarxa suposaran en un futur un nou augment del rebut
Continuem, per tant, sense entendre per què no s’acceptà la nostra proposta d’aprovar primer el Pla Director d’Inversions per a l’Aigua per saber quants diners anem a invertir i decidir quants milions del cànon utilitzarem i, solament després, incorporar als pressupostos el que sobre
Eixe debat sí que ens interessa. No tant al que volen portar-nos, però com díem, no podem deixar passar per alt les insinuacions sobre la gestió del Bloc-Els Verds en la passada legislatura que va realitzar tant el portaveu del PSOE, com, després, alguns assessors del govern muncipal
Abans, però, volem tornar a deixar clar que el Bloc se sent ben orgullós del treball realitzat, un treball que, amb els possibles errors, creiem que fou ben fructífer per a la ciutat i volem agrair la col·laboració dels tècnics municipals i la possibilitat que se’ns va brindar de poder treballar per la ciutat
Ahir donàrem resposta a les mentides sobre la mala gestió i les factures impagades dels departaments d’inversions i medi ambient, encara que no teníem totes les xifres
Hui ja les tenim. I amb l’única intenció de deixar-ho ben clar, volem fer-les públiques, lamentant novament que, per culpa de la falta d’ètica i les mentides d’alguns, açò esdevinga un debat entre antics socis de govern que treballàrem honestament pel futur de Gandia. O almenys això creiem nosaltres
Vos facilitem una còpia de la llista de les partides que se suplementen
Si anem per capítols, podreu apreciar que hi ha 559.000 € del capítol I (de personal), dels quals 370.000 són per fer front a la sentència del senyor Costa i 188.000 per a programes europeus
Per al capítol II (despeses corrents) es destinen 4.450.000 €, dels quals 4.200.000 són per fer front a factures extrapressupostàries, les que dia el Sr. Mascarell que havíem originat el Bloc i Esquerra Verda
Ens detindrem ací i em permetreu que no vos passe el llistat d’eixes factures extrapressupostàries per què no sé si puc fer-ho legalment i per què apareixen, lògicsament, els proveïdors municipals. La podeu consultar, si voleu, però us he fet un resum per departaments, perquè puguem constatar tots la veracitat de les paraules del portaveu socialista
Redondejant
Alcaldia: 46.000 euros
Recursos Humans: 31.000 euros
Adminstració i modernització (sobretot despeses de telèfon): 222.000 euros
Seguretat Ciutadana: 72.000 euros
Mobilitat (la del Sr. Mascarell): 409.000 euros
Serveis Urbans (inclós medi ambient): 2.763.000 euros
Dels quals:
Faturació d’electricitat: 456.000
Netejes diverses: 264.000
Recollida de fem: 1.033.000
I una particularitat:
Aproximadament el 80% de les factures són del període d’agost a desembre de 2007, és a dir, amb el nou govern municipal
Continuant amb el repàs dels departaments:
Urbanisme: 62.000 euros
En estos 62.000 € de l’actual departament d’urbanisme haurien d’estar incloses les factures de l’antic Departament de Planificació i Projectes que insinuava el Sr. Mascarell. Per al qui vulga comprovar-ho, us diré que no hi ha cap factura d’eixe departament
Foment económic: 250
Turisme: 150.000
CSI-COM: 17.000 euros
Cultura: 66.000 euros
Biblioteques i Museus: 0 euros
Educació: 0 euros
Benestar social: 98 €
Dona: 3.100
Integració-Cooperació: 74.000
Esports i Joventut: 125.000 (totes les facures des del mes de setembre i, per tant, tampoc generades per nosaltres)
Participació Ciutadana: 100.000 euros
I les Juntes de Districte (totes): 45.000 (també des del mes de juliol)
Nosaltres preguntem: amb estes dades a la mà, on està la mala gestió del departaments del Bloc i d’Esquerra Verda?
Ja hem vist que no hi ha cap factura extrapressupostària del Departament de Planificació i Projectes, pràcticament cap de Cultura, Educació i Esports (180.000 € d’un pressupost total de més de 7 milions) i 1.000.000 de la recoliida del fem (sobretot per l’últim rebut impagat de desembre del 2007) sobre un pressupost de més de 20 milions
A nosaltres ens semblen més estranys els 222.000 € dels telèfons o els 400.000 de mobilitat
Hi ha també 342.000 € de factures extrapressupostàries del capítol d’inversions. D’ells, 200.000 són del Departament de Planificació i Projectes: concretament, 87.000 de l’equipament audivisual del Serrano, 86.000 de la certificació final dels camps de Roís de Corella i 30.000 de les voreres al barri de Venècia. La resta o són d’altres departaments o són generades pel nou govern municipal
Eixa és la realitat de les factures extrapressupostàries de què parlava el Sr. Mascarell
Seguint amb l’ús d’eixos 12 milions d’€, incorporen 180.000 per al capítol IV (subvencions), que va destinades al Consorci de Bombers, Mancomunitat i pagament de medicaments
900.000 € de transferència de capital, 200.000 per a Gandia TV i 600.000 per a l’edifici de recaptació
I s’incorporen 6 milions al capítol VI d’inversions
Comentàrem ahir que fonamentalment es tracta de canviar el finançament per venda de sòl i en eixe supòsit trobem més d’1’5 milions i noves actuacions (com l’edifici del mercat) i ahí trobem aproximadament 1 milió, i la resta per augmentar partides existents
Algú insinuava ahir que per a les desviacions del pressupost de l’obra del Passeig, que obligarà a fer un modificat
Sincerament, desconec la xifra exacta de possible modificat de l’obra. És possible que siga d’1 milió d’€ (ho voldria comprovar). Una desviació d’1 milió en una obra de 6 milions, i d’eixa complexitat, (un 16%) no és desitjable però no seria estranya
El que sí que és estrany és que només es parle d’eixe possible modificat i que assessors del govern municipal insinuen només això, quant nosaltres, i suposem que ells també, tenim constància d’altres modificats molt superiors i en uns volums d’obra molt inferiors
Nosaltres coneixem molt poques obres que es liquiden a 0, és a dir, sense augments. Per això, trobem inútil estar parlant d’açò
Però no tolerarem insinuacions interessades i mitges veritats
Ahir algú parlava, amb la inconsciència que dóna la falta de responsabilitat, de que van trobant-se coses
No fa falta que busque més. Nosaltres li les ensenyem totes quan vulga
Ara, només un xicotet resum, sense entrar en més detalls:
Els possibles modificats d’11 obres gestionades pel Bloc, per un valor de vora 20 milions d’€, pot estar, aproximadament en 2 milions. 11 obres per un valor de 20 milions: 2 de desviació (un 10%)
Els possibles modificats de 5 obres no gestionades pel Bloc, per un valor d’uns 10 milions d’€, pot ser aproximadament, de 3 milions, un 30%
Tornem a repetir que coneixem molt poques obres sense liquidacions o modificats, ni nostres ni de ningú
I no creiem que l’anterior govern municipal, al front del qual es trobava el mateix alcalde que l’actual, gestionara malament
Per això ens sembla indecent que, per justificar un nou pacte de govern, i per curar-se en salut de les crítiques legítimes de l’oposició a la decisió que han pres ara amb els diners de l’aigua, que és allò important, intenten desprestigiar amb mentides la gestió del seus antics socis
Nosaltres no farem igual
Senzillament li demanem al govern que es pose a treballar per la ciutat i als nostres antics i qui sap si futurs socis que tinguen un poquet més de respecte. Almenys el mateix que els tenim nosaltres


QUADRE RESUM
MAJORS INGRESSOS: 12.215.000 € (cànon de l’aigua)
DESTÍ:
- Capitol I (Personal): 560.000
- Capítol II (Despesa corrent): 4.450.000
- Capítol IV (Subvencions): 181.000
- Capítol VI (Inversions): 6.107.000
- Capítol VII (Transferències): 918.000
DETALL:
CAPÍTOL I:
- Sentència Eduado Costa: 372.000
- Programes europeus: 188.000
CAPÍTOL II:
- Factures extrapressupostàries: 4.191.000
- Altres conceptes: 259.000
FACTURES EXTRAPRESSUPOSTÀRIES DEPARTAMENTS
- Alcaldia: 46.000
- Recursos Humans: 31.000
- Administració i modernització: 222.000
(fonamentalment factura de telèfons: 127.000)
- Seguretat Ciutadana: 72.000
- Mobilitat: 409.000
- Serveis Urbans i Medi Ambient: 2.763.000
Facturació electricitat: 456.000
Netejes diverses (col·legis, festes...): 264.000
Recollida de fem: 1.033.000
(rebut de desembre ’07: 428.000)
- Urbanisme: 62.000
Planificació i Projectes: 0 €
- Foment econòmic: 250
- Turisme: 150.000
- CSI-COM: 17.000
- Cultura: 66.000
- Biblioteques i Museus: 0
- Educació: 0
- Benestar social: 98
- Dona: 3.100
- Integració i Cooperació: 74.000
- Esports: 108.000
- Joventut: 17.000
- Participació Ciutadana: 100.000
- Juntes de Districte: 45.000
CAPÍTOL IV:
- Bombers: 119.000
- Mancomunitat: 27.000
- Medicaments: 32.000
- Altres: 3.000
CAPÍTOL VI:
- Extrapressupostàries: 343.000
- Altres: 5.764.000
- Edifici Mercat: 600.000
- Pista atletisme: 140.000
- Canvis PMS: 1.900.000
- Plaça Navarra: 280.000
- Entrades ciutat: 313.000
- Compra casa: 499.000
- Teatre Serrano: 90.000
- Camps R. Corella: 86.000
- Vials: 1.750.000
- Edifici Biblioteca: 108.000
- Museu Etnològic: 76.000
CAPÍTOL VII:
- GTV: 200.000
- Edifici Recaptació: 600.000
- Subvenció vivendes: 80.000
LIQUIDACIONS I MODIFICATS OBRES (aproximat)
La llei permet un 10% de liquidació i un 20% de modificat:30%


| Més

EL BLOC-VERDS DUBTA QUE SIGA LEGAL INCOPORAR PMS AL CAPITAL DE LA SOCIETAT INICIATIVES PÚBLIQUES


La Junta General de la societat Iniciatives Públiques, SA aprova demà l’ampliació del seu capital social mitjançant l’aportació de l’Oficina d’Informació i Turisme de la Platja, que fou comprada per l’ajuntament amb diners del Patrimoni Municipal del Sòl (PMS)
Moya recorda que el PMS només pot destinar-se a la construcció de VPO, altres fins d’interés social
Els econacionalistes també adverteixen que el Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques també va acordar aportar també part d’este immoble com a capital social de l’empresa mixta de turisme "i, òbviament, en aquest cas no s’acompleixen clarament els requisits legals sobre la utilització del PMS"


JOSEP MIQUEL MOYA:
Bon dia, volia manifestar el nostre posicionament al respecte d’un acord pres per la Comissió d’Administració i Modernització del passat dilluns i que es trasllada a la Junta General de la societat "Iniciatives Públiques" de demà dijous
Es tracta de l’ampliació del seu capital social mitjançant l’aportació de l’immoble de l’Oficina d’Informació i Turisme de la Platja
Nosaltres tenim seriosos dubtes sobre la legalitat d’esta mesura
Este edifici fou comprat per l’Ajuntament amb diners del Patrimoni Municipal del Sòl (PMS)
Sabeu que el PMS només pot destinar-se a la construcció de VPO o altres fins d’interés social. En esta ciutat va haver un gran debat a eixe respecte
En abril del 2005, el Conseller de Territori va exonerar alguns solars de destinar-los a construir VPO, per una petició municipal fonamentada en que parlàvem de sòl comercial, industrial o per a vivendes unifamiliars, on no es podia o no tenia sentit construir VPO
El Conseller, per tant, diu que no fa falta que en eixos solars es construïsquen VPO. És a dir, que podem vendre’ls. Però els diners de la venda sí que s’han de destinar a VPO o a altres fins socials, que, a més, apareixen enumerats
Per suposat, els diners del PMS sempre poden destinar-se a augmentar el PMS, com és el cas: amb diners de PMS comprem este edifici
Per tant, este edifici forma part del registre del Patrimoni Municipal del Sòl
De la mateixa manera que les accions d’Iniciatives Públiques en les que es transformem, són PMS i així han de constar en el registre municipal
Amb això, sembla que tots estem d’acord
El nostre dubte legal és senzill: ja que l’empresa té altres finalitats que no són VPO i que, segons la resolució del conseller, no són d’interés social, seria il·legal emprar este capital social per a elles
Pensem, per tant, que no és legal esta aportació provinent del Patrimoni Municipal del Sòl a no ser que l’única activitat que realitzara l’empresa, a partir d’ara, fóra la construcció de VPO
Però, a més, el Consell d’Administració va prendre en el seu dia, l’acord que fins hui no té validesa, d’aportar a la seua vegada part d’este immoble com a capital social de l’empresa mixta de turisme
I, òbviament, l’empresa de turisme de cap manera té com a finalitat ni construir VPO ni cap dels fins socials aprovats per la Generalitat
Per això, nosaltres entenem que estem davant d’una mesura de dubtosa legalitat i que pot ocasionar greus problemes per a les empreses i per a l’ajuntament


| Més

L’ALCALDE INCOMPLEIX LA PARAULA DONADA AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE CONSENSUAR EL DESTÍ DELS DINERS (40 MILIONS) DEL CÀNON DE L’AIGUA

 • Per al PSOE "el gran descobriment de la legislatura" és sanejar l’economia municipal a càrrec del rebut de l’aigua dels contribuents
 • El govern rebutja la proposta del BLOC per a que els diners obtinguts pel rebut de l’aigua dels ciutadans es destinaren, prioritàriament, al manteniment i renovació de la xarxa, és a dir, a l’aigua.
 • Ens sembla molt poc ètic que es justifique esta utilització de part del cànon de l’aigua en la sentència de Costa i les factures extrapressupostàries, quan el 58% es destina a augmentar les partides del pressupost actual
 • Nosaltres serem més elegants que ells. Però no podem deixar passar insinuacions de mala gestió dels seus antics socis de govern que, com veieu no apareix per cap lloc: torne a recordar 300.000 euros d’extrapressupostàries en inversions (0,3 dels 12,2 milions, la mateixa quantitat que factures de telèfon impagades i menys que el deute del Departament de Mobilitat, que dirigeix Mascarell) o factures impagades de la contracta del fem


  JOSEP MIQUEL MOYA:
 • Com bé sabeu, potser millor que nosaltres perquè com de costum, se vos va explicar als mitjans de comunicació abans que als membres de la comissió, ahir tingué lloc una comissió d’hisenda on es va aprovar destinar 12,2 milions d‘€ a suplementar determinades partides del pressupost municipal
 • Voldríem diferenciar dos idees:
  D’on s’obtenen els diners
  On es destinen els diners
 • Pel que fa a l’origen, sabeu que són diners procedents del cànon de l’aigua
 • Per començar, el govern municipal ha incomplit una promesa, un acord, que va fer el propi alcalde en el Consell de Participació Ciutadana, on es va comprometre a que seria el Consell qui decidiria el destí dels diners del cànon que sobrepassaren els 15 milions que apareixien al pressupost
 • Un incompliment de la paraula donada per l’alcalde al màxim consell de participació, als membres del qual, per exemple als representants de les distintes associacions de veïns, podeu consultar i que suposem que haurà estat una gran decepció
 • Com diem, comencen a emprar-se els diners de l’aigua
 • I ho fan abans de decidir quants diners d’eixe cànon invertirem en la xarxa de l’aigua
 • El Bloc férem una proposta en la comissió, en defensa del que hem vingut mantenint els darrers mesos: que els diners obtinguts pel rebut de l’aigua dels ciutadans es destinaren, prioritàriament, al manteniment i renovació de la xarxa, és a dir, a l’aigua
 • La nostra proposta va ser ben senzilla: que quedara el tema sobre la mesa, fins disposar del famós Pla Director d’inversions per a l’aigua
 • Perquè del cànon de l’aigua hem ingressat 55 milions d’€. D’ells, 15 formen part del pressupost municipal aprovat. En resten, per tant, 40
 • L’empresa adjudicatària, en la seua proposta, quantifica les inversions recomanables, en 65 milions. És cert que potser no siguen definitivament 65. Però a hores d’ara no sabem quants en són
 • Per això, entenem que el més normal seria quantificar i aprovar eixe Pla Director, veure d’eixos 40 milions de més què anem a invertir en l’aigua, i, una vegada aclarit això, dedicar la resta al que es considere des del govern
 • La nostra proposta fou rebutjada, de manera que dels 40 milions de més, ja només podrem destinar a l’aigua, com a màxim 28, perquè 12 els destinem a altres coses
 • I a què coses?
 • La memòria de la Tinent d’Alcalde parlava de tres grans conceptes:
  La sentència del senyor Eduardo Costa
  Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any anterior (2007)
  I suplementació de partides que es consideren necessàries
 • Però, pel que sembla, en la seua intervenció pública, el Sr. Mascarell només volia incidir en dos d’ells: la sentència de Costa i les factures extrapressupostàries, que, són, simplement, factures de l’any anterior presentades enguany
 • I fa, com ja és habitual, insinuacions al respecte de la gestió dels seus anteriors socis de govern, és a dir, nosaltres
 • A nosaltres ens sorprèn tant d’interés en involucrar al Bloc en tot
 • El Bloc és corresponsable de la gestió de la legislatura anterior. Naturalment, cometérem errors, com tots. Però d’eixa gestió ens sentim ben orgullosos. No ho està el PSOE? On han quedat els 4 anys de bon govern?
 • Perquè sembla com si no haguera governat també, com si l’alcalde no fóra el mateix
 • El Sr. Mascarell declarava que no pagava la pena mirar enrere, a la gestió de medi ambient i d’inversions, com insinuant, de manera malintencionada, que els 12 milions són per pagar una mala gestió
 • Bé, doncs, anem a veure-ho per a què són eixos 12 milions
 • Efectivament, dels 12,2 milions d’€, es destinen 370.000 a la sentència del senyor Costa (un 3%)
 • A factures extrajudicials (torne a aclarir: factures de l’any anterior presentades en l’exercici actual), es destinen 4,7 milions d’€ (el 39%)
 • Queden 7,1 milions (el 58% d’eixos 12), 7,1, que es destinen a augmentar partides del pressupost actual
 • Ens sembla molt poc ètic que es justifique esta utilització de part del cànon de l’aigua en la sentència de Costa i les factures extrapressupostàries, quan el 58% es destina a augmentar les partides del pressupost actual
 • Però, a més, ell insinuava mala gestió de medi ambient i inversions
 • A nosaltres no ens han passat la relació exacta de les factures extrapressupostàries. Però pel que se’ns va dir, d’eixos 4,7 milions d’€, només 340.000 són del capítol d’inversions
 • Torne a repetir: només 340.000 euros del capítol d’inversions: menys del 3% d’eixos 12 milions
 • Mentre que en el capítol II, despesa corrent, hi ha, per exemple, 300.000 euros de telèfons o 400.000 de mobilitat
 • Però insinuen que són només factures de medi ambient i d’inversions
 • I efectivament, 2,7 milions de la recollida del fem (encara que no tots). Per això haurien d’explicar perquè no van pagar eixes factures de l’any 2007 (el fem és una taxa: es cobra al ciutadà el que costa) i en què es van gastar els diners de la taxa. O per què no els van incloure en els pressupostos actuals
 • En realitat, com confessaren en la comissió, encara que no en la roda de premsa, el que han fet és suplementar les partides que estan finançades amb PMS (venda de parcel·les) davant de la dificultat de vendre-les, finançant-les ara amb recursos ordinaris i per tant disposant dels diners d’immediat
 • Una mesura prudent, per cert, en la línia del nostre advertiment, ja que encara hi ha més d’11 milions per vendre del pressupost anterior
 • I han creat partides noves: 600.000 euros per a l’edifici del mercat, 1.000.000 per a actuacions urbanístiques, 500.000 per a la compra d’una casa de les muralles, 1,7 milions per a vials o 600.000 més per a la remodelació de l’edifici del carrer Duc Carles
 • En resum, els regidors del PSOE comentaven que estàvem davant de l’operació de la legislatura: efectivament, la gran operació, el gran descobriment de la legislatura és sanejar l’economia municipal a càrrec del rebut de l’aigua dels contribuents
 • Destinant els diners a suplementar partides existents, crear altres o canviar el que estava finançat amb PMS
 • Nosaltres serem més elegants que ells. Però no podem deixar passar insinuacions de mala gestió dels seus antics socis de govern que, com veieu no apareix per cap lloc: torne a recordar 300.000 euros d’extrapressupostàries en inversions (0,3 dels 12,2 milions, la mateixa quantitat que telèfons i menys que mobilitat) o factures impagades de la contracta del fem
 • Jo crec que este també és un magnífic avís per als actuals socis
 • Però el que més ens importa és, torne a repetir:
 • Primer: que falten a la promesa de l’alcalde de dur el debat del destí de l’excedent al Consell de Participació Ciutadana
 • I, segon, que destinen 12 milions d’€ (2.000 milions de pessetes) d’eixe excedent del cànon, sense que tinguem abans dissenyat i quantificat el Pla Director, és a dir, les inversions necessàries per a l’aigua


| Més