ALMISERÀ APROVA UNA MOCIÓ DEL BLOC QUE DEMANA LA RETIRADA DE LA RETALLADA A LES ESCOLETES INFANTILS


- El plenari d'Almiserà va votar ahir demanar a la Conselleria d’Educació l’anul·lació de la resolució de 8 de setembre de 2009 en què modifica els preus dels bons que rebran els alumnes matriculats en escoles infantils de primer cicle.

- De fet, és un dels primers ajuntaments a demanar-ho de manera oficial. L'equip de govern del PP, amb cinc regidors, es va abstenir en la votació i la votació va eixir avant amb els 2 vots favorables de BLOC i PSOE.

La Conselleria d’Educació acabava de publicar una resolució en què comunicava a les escoles infantils de primer cicle que en el curs 2009-2010 aplicarà una disminució considerable en les ajudes que atorgava als pares i mares amb xiquets i xiquetes matriculats en estos centres. La retallada de l’ajuda mensual és del 25% en el diversos nivells d’ensenyament.

L’argument que s’utilitza per a justificar el descens de l’ajuda és l’increment de sol·licituds rebudes. Evidentment, la Conselleria no es planteja la possibilitat d’augmentar el crèdit destinat a esta finalitat i mantenir la quantitat de les ajudes.

El BLOC considera que esta mesura suposa una nova agressió contra les famílies amb fills i filles matriculats en estos nivells educatius i contra les administracions que tutelen eixos centres, perquè hauran de compensar amb recursos propis els ingressos que deixen de percebre de l’administració autonòmica. “En un moment de crisi, en què les famílies necessiten més del suport de les administracions públiques, actuacions com les que denunciem atempten directament contra l’economia de les famílies amb menors recursos”, va apuntar Xavi Martínez.

A més a més la comunicació de Conselleria es va fer pública (si penjar-ho en una pàgina amagada del web de la Conselleria d’Educació suposa fer pública una cosa) el passat 8 de setembre, quan el curs ja s’havia iniciat. El Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià a l’Ajuntament d'Almiserà considera que esta manera de gestionar els recursos educatius és totalment inadmissible.

Per això, va demanar “a la Conselleria d’Educació l’anul·lació de la resolució de 8 de setembre de 2009 en què modifica els preus dels bons que rebran els alumnes matriculats en escoles infantils de primer cicle”.

| Més

El PSOE i el PP actuen de manera irresponsable i deixen l’Ajuntament d’Almoines sense tresorer


No és la primera vegada que voten conjuntament i ja han impedit formar part de la Ramon Llull

La nit de dijous hi va haver plenari ordinari a l’Ajuntament d’Almoines, en el qual hi havia en l’ordre del dia l’elecció d’un nou tresorer, ja que l’edil Blanca Llorca deixava l’acta de regidora i les funcions de tresorera.

La sorpresa de l’equip de govern va arribar quan en la votació de l’elecció de nou tresorer, tant el PSOE com el PP van votar en contra. L’equip de govern va proposar que Raül Ribes, primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, fos el nou tresorer de l’Ajuntament d’Almoines. La sorpresa encara va ser més gran quan ni el PP ni el PSOE van proposar cap nom com alternativa.

Aquest fet és d’una gran irresponsabilitat perquè des de dilluns d’esta setmana els dos partits de l’oposició saben la proposta de l’equip de govern, i en el plenari de dijous no van aportar cap proposta alternativa.

El BLOC d’Almoines considera molt irresponsable aquesta actitud, ja que paralitzen el funcionament de l’Ajuntament. Tant el PSOE com el PP han exercit les funcions de govern a Almoines i saben el què significa no tindre tresorer: per exemple, el tresorer signa les nòmines dels treballadors del consistori o ordena el pagament als proveïdors.

De moment, l’alcalde ha convocat d’urgència els portaveus municipals a una reunió per a dilluns per buscar solucions, encara que les propostes alternatives han de venir de l’oposició ja que tenen majoria al plenari.

No a la Institució Ramon Llull

No és la primera vegada que PP i PSOE voten de manera irresponsable i conjunta. En el plenari d’abans de l’estiu, l’oposició va votar en contra de demanar una subvenció per a arreglar el parc del riu Serpis, i tant el PP i el PSOE van impedir que Almoines formés part de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull, cosa que sí han fet els ajuntaments de Gandia, Simat i Xeraco. El PSOE i el PP actuen de manera irresponsable i estan paralitzant l’Ajuntament d’Almoines sense oferir solucions.

| Més

EL BLOC-VERDS ALERTA SOBRE UNA POSSIBLE VULNERACIÓ DELS DRETS LEGALS DELS PROPIETARIS DEL POLÍGON SANTXO LLOP “QUE POT ACABAR ALS JUTJATS”


L’empresa urbanitzadora ha fet una revisió unilateral, a la baixa, dels drets d’adjudicació de parcel·les dels propietaris dels terrenys, que només afecta aquells propietaris que opten per la retribució en terrenys, mentre que suposarà un augment dels seus drets per a aquells que opten per la retribució en metàl·lic.

Els econacionalistes demanen a l’Ajuntament tota la documentació i la convocatòria d’una comissió d’urbanisme
.

JOSEP M MOYA: “El que fa APRUSA és obrir un nou període perquè els propietaris de Sanxo Llop, reiteren si opten per pagar en diners o en terrenys. Però, atenció, advertint que aquells que continuen manifestant la seua voluntat de pagar en terrenys perdran entre un 20 i un 23 % dels terrenys que inicialment li havien estat assignats (i que es corresponien amb la proposició presentada per la pròpia empresa). Mentre que, els qui opten per pagar en diners, tindran un increment de les seues parcel·les finals d’un 3,3 %”.

| Més

EL BLOC-VERDS NO ASSISTIRÀ A LA INAUGURACIÓ “A BOMBO I PLATERET” DE L’EXPOSICIÓ DEL PROJECTE DE RENZO PIANO


Els econacionalistes no volen entrar en el joc propagandístic d'Orengo i Mut, "
els quals mai no ens han informat del projecte i es neguen a dir-nos el que cobraran els grans arquitectes contractats”.

En primer lloc, el BLOC-Verds vol recordar el dret de la ciutadania -i els seus representants públics- a conèixer tots i cadascun dels projectes i accions de govern. Un precepte que el govern “del cristall de roca” ens nega sistemàticament a la resta de grups polítics. De fet, sobre el projecte del Palau de Congressos encomanat al prestigiós arquitecte italià no se’ns ha informat en cap comissió de l’Ajuntament, a pesar de la nostra insistència.
També hem sol·licitat, tan verbalment com per escrit, en diferents convocatòries de Comissions Informatives, la consulta dels expedients de contractació dels arquitectes Renzo Piano (Contracte Palau Congressos), Benedetta Tagliabue (Contracte Casa de la Música), Peter Eisenman (Contracte Edifici INNOVA), Álvaro de Rosa (Contracte remodelació Plaça del Prado), Patxi Mangado (Contracte per a l’Edifici de Pla de Reforma Interior de l’Av. del Grau) i el de l’arquitecte encarregat del projecte de la Quadra de Beniopa. Una informació que, d’acord amb el que estableix la llei (l’article 14 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals) s’ha de facilitar en un termini màxim de cinc dies. A hores d’ara, ja han passat 12 des de la darrera vegada que ho sol·licitàrem.
Front això, el govern d’Orengo i Mut s’estima més recórrer, una vegada més, a la propaganda institucional, tractant d’enlluernar la ciutadania amb projectes virtuals, mentre menyspreen i insulten els seus representants legítims negant-los la seua potestat fiscalitzadora.

| Més

El BLOC denuncia que la Diputació ha cobrat els rebuts domiciliats abans de l’acabament del termini


Alcaldes i regidors del Bloc Nacionalista Valencià han manifestat el seu disgust en comprovar com en aquells pobles on la recaptació dels tributs ha estat delegada al Servei de Gestió Tributaria de la Diputació de València (contribució rústica i urbana, impost sobre activitats econòmiques, taxa de recollida de fem domiciliari, taxa per subministre d’aigua potable, impost sobre vehicles... i altres taxes i arbitres) els rebuts domiciliats han estat cobrats un mes abans que acabara el termini.

Efectivament, el període de pagament voluntari estava establert entre el 15 de juliol i el 30 de setembre. Tanmateix, la Diputació va cobrar els rebuts el passat 28d’agost.

Des del BLOC s’entén que els rebuts domiciliats haurien de cobrar-se el darrer dia habilitat perquè eixe és un dels avantatges de la domiciliació. Sobretot, si tenim en compte que la Diputació de València cobra als distints ajuntaments adherits al servei entre un 3 i un 5%, depenent que les quantitats recaptades siguen liquidades als municipis en un sòl pagament, quan es produïsca, o distribuïdes proporcionalment cada mes en base a les xifres de l’any anterior.

A més a més, cal tindre en compte el perjudici que això comporta per als contribuents els quals, normalment, preveuen la despesa per a més tard. També en alguns casos els pot produir un problema de liquidesa, ja que són molts - i tots junts - els rebuts que s'han passat al cobrament.

Des del BLOC es considera que l’única justificació per haver cobrat els rebuts un mes abans de la fi del termini pot ser la necessitat de la Diputació d’obtindre liquiditat de tresoreria (diners disponibles) mentre retorna les quantitats que li corresponen a cada municipi.

| Més

EL BLOC-VERDS DENUNCIA QUE EL RITME D'INVERSIÓ EDUCATIVA CONTINUA SENT MOLT LENT...


FACUND PUIG:la Conselleria d’Educació hauria d’incrementar de manera decidida el ritme de remodelacions i de construcció de centres perquè l’escola pública de Gandia puga estar al lloc que li pertoca pel que fa a infrastructures educatives”.

Un any més el BLOC-Verds lamenta l’escassa inversió educativa de la Generalitat:

  • NOMÉS ESTAN EN OBRES: l’EOI i el Botànic Cavanilles
  • GRAN QUANTITAT D’AULES PREFABRICADES: Botànic Cavanilles, Josep Camarena, Col·legi d’Educació Especial Enric Valor, IES Tirant lo Blanc...
  • PENDENT DE REMODELACIÓ: IES Tirant lo Blanc, IES Veles e Vents, CP Cervantes...
  • NECESSITATS DE CONSTRUCCIÓ: Un centre de primària al Grau i un de secundària a la ciutat...
EN LA TEULADA DE L'AJUNTAMENT: Els econacionalistes continuen sense saber res de la compra i posterior cessió, per part de l’Ajuntament, del solar annex a l’IES Ausiàs March. “I això que la regidora d’Educació sempre ens contesta que és imminent...”

NOTA: Si vols rebre el contingut complet de la roda de premsa de Facund Puig, envia'ns un e-mail a: bloc@gandia.org

| Més

LA CONSELLERIA APLICARÀ UNA DISMINUCIÓ CONSIDERABLE EN LES AJUDES PER A LA MATRÍCULA DEL PRIMER CICLE DE LES ESCOLES INFANTILS


La retallada de l’ajuda mensual és del 25% en els diversos nivells d’ensenyament i es va anunciar el passat 8 de setembre “quan el curs ja s’havia iniciat”.

El BLOC-Verds presenta una moció a l’Ajuntament de Gandia “perquè la Conselleria anul·le la resolució”.

L’alcalde de Xeresa traslladarà la moció a l’Assemblea de Regidors Nacionalistes que es reuneix demà a Alzira “perquè el BLOC la presente a tots les municipis valencians”.

Presentaran també una Proposició No de Llei a les Corts Valencianes.


FACUND PUIG: “El BLOC considera que esta mesura suposa una nova agressió contra les famílies amb fills i filles matriculats en estos nivells educatius i contra les administracions que tutelen eixos centres, perquè hauran de compensar amb recursos propis els ingressos que deixen de percebre de l’administració autonòmica”.

TOMÀS FERRANDIS: “En un moment de crisi, en què les famílies necessiten més del suport de les administracions públiques, actuacions com les que denunciem atempten directament contra l’economia de les famílies amb menors recursos”.

MODEL de MOCIÓ:

____________________________, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament d____________________, presenten davant el Ple municipal la següent:

PROPOSICIÓ

La Conselleria d’Educació acaba de publicar una resolució en què comunica a les escoles infantils de primer cicle que en el curs 2009-2010 aplicarà una disminució considerable en les ajudes que atorgava als pares i mares amb xiquets i xiquetes matriculats en estos centres.

La retallada de l’ajuda mensual és del 25% en el diversos nivells d’ensenyament.

L’argument que s’utilitza per a justificar el descens de l’ajuda és l’increment de sol·licituds rebudes. Evidentment, la Conselleria no es planteja la possibilitat d’augmentar el crèdit destinat a esta finalitat i mantenir la quantitat de les ajudes.

El BLOC considera que esta mesura suposa una nova agressió contra les famílies amb fills i filles matriculats en estos nivells educatius i contra les administracions que tutelen eixos centres, perquè hauran de compensar amb recursos propis els ingressos que deixen de percebre de l’administració autonòmica.

En un moment de crisi, en què les famílies necessiten més del suport de les administracions públiques, actuacions com les que denunciem atempten directament contra l’economia de les famílies amb menors recursos.

A més a més esta comunicació es fa pública ( si penjar-ho en una pàgina amagada del web de la Conselleria d’Educació suposa fer pública una cosa) el passat 8 de setembre, quan el curs ja s’havia iniciat.

El Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià a l’Ajuntament d_____________ considera que esta manera de gestionar els recursos educatius és totalment inadmissible i per això presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament d_________________:

1.- Demane a la Conselleria d’Educació l’anul.lació de la resolució de 8 de setembre de 2009 en què modifica els preus dels bons que rebran els alumnes matriculats en escoles infantils de primer cicle.

2.- Comunique l’acord a la Conselleria d’Educació.

La Safor-Valldigna, 11 de setembre de 2009

| Més

EL BLOC CONSIDERA UN HONOR ACOLLIR EL CURS DE LA XARXA VIVES D'UNIVERSITATS I A ROBERT ARCHER


Condemnen
"l'absurda barreja entre llengua i política que conrea electoralment el PP".

Feliciten l'actitud de l'Ajuntament i l'animen a que
"juntament amb altres representants municipals socialistes, convencen el secretari general del PSPV-PSOE perquè canvie de postura".

Donada l'oposició de la dreta (PP o Plataforma) li reiteren al PSOE local la seua
"predisposició a continuar assegurant la majoria en temes com el que ens ocupa".


Arran de les darreres manifestacions del PP de Gandia sobre l’acte d’obertura del curs de la Xarxa Vives d’Universitats, el BLOC vol manifestar el següent:

PRIMER: Considerem un honor per a la nostra ciutat haver estat seu de l’esmentat curs i haver comptat amb la presència de Robert Archer, qui, a l’endemà, va inaugurar el Congrés sobre Ausiàs March organitzat per la Diputació de València i fou rebut a la Llotja pel president de la Generalitat, el president de la Diputació i l’alcaldessa de València, entre d'altres.

SEGON: Reiterem el nostre total suport a la pertinença de la ciutat de Gandia a la Xarxa de Ciutats Ramon Llull, com a instrument de defensa i promoció de la nostra llengua.

TERCER: L’absurda barreja entre llengua i política, que continua conreant electoralment el PP, ens ha dut a la permanent conflictivització de la llengua i als seus baixos nivells d’ús, que potser és el darrer objectiu no confessat del PP. Confondre o intentar confondre actes universitaris com el del darrer dilluns amb cap identificació dels valencians és, a banda dels possibles interessos electorals, una demostració d’incultura.

QUART: Des del BLOC entenem que posicionaments com este del PP de Gandia són els que donen una magnífica excusa perquè grupuscles organitzats acaben realitzant actes vandàlics i antidemocràtics, com el de les pintades al Palau Ducal.

CINQUÈ: És cert que al BLOC ens agradaria una major fermesa per part del PSOE valencià en qüestions referides a la defensa i promoció de la nostra llengua. En eixe sentit, ja lamentàrem l’inexplicable rebuig del Grup Parlamentari Socialista a les Corts Valencianes a la proposta del BLOC perquè la Generalitat Valenciana s’adherira a l’Institut Ramon Llull (del que ja formen part la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes i el Govern d’Andorra), com també ho és que sembla una contradicció que el Grup Parlamentari Socialista vote en contra d’eixa adhesió i que ajuntaments presidits per membres del PSOE en formen part. Però, contràriament al PP, des del BLOC saludem l’actitud de l’Ajuntament de Gandia i l’animem a que, juntament amb altres representants municipals socialistes, convencen el secretari general del PSPV-PSOE perquè canvie de postura.

SISÈ: Malgrat que la dreta de la ciutat (PP i Plataforma) s’ha posicionat en contra d’esta iniciativa en defensa i promoció del valencià i ja que Plataforma de Gandia forma part del Govern municipal, li reiterem al PSOE local la nostra predisposició a continuar assegurant la majoria en temes com el que ens ocupa.


| Més

EL BLOC CONDEMNA LES PINTADES AL PALAU I RECLAMA ESFORÇOS PER IDENTIFICAR ELS RESPONSABLES


El BLOC de Gandia lamenta, novament, la impunitat amb què actua a la nostra ciutat determinat grup de persones que des de fa anys vénen atacant les seus d’alguns partits polítics o agredint ciutadans que es manifesten pacíficament. La darrera aparició ha estat una pintada als murs del Palau Ducal de Gandia: un acte vandàlic i incívic, que dóna mostra del tarannà dels que l’han realitzat. Estos, baix l’aixopluc d’una pretesa “valencianitat” han deixat ben palès el seu poc respecte per la nostra cultura, en este cas, el nostre patrimoni, en atrevir-se a embrutar un dels edificis històrics més importants de la nostra ciutat.

El BLOC reclama un major esforç i interés per part de les forces de seguretat per acabar amb l’activitat d’este grupuscle incívic i perillós que atempta contra les persones (com l’agressió a la regidora del BLOC Maite Peiró) i els béns (com els actes vandàlics contra les seus del BLOC o EU o el Casal Jaume I) i, ara també, contra el nostre patrimoni.

| Més

EL BLOC-VERDS PREGUNTA PER L'INFORME PREVI DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT SOBRE LA CONVENIÈNCIA DEL PROJECTE DEL TRAMVIA AL MAR


Recorden que és preceptiu segons l'article 4 del Reglament d'Impacte Ambiental de la Comunitat Valenciana
.

Els econacionalistes també insten la Directora General de Gestió del Medi Natural:

  • que obligue l’Ajuntament de Gandia a realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental i sotmetre’l a exposició pública.
  • que en l’autorització administrativa del projecte, una vegada examinats els diferents documents ambientals, es tinga en compte l'afecció al Paisatge Protegit del Serpis, com és la seua obligació.

ESCRIT:

NA MARIA ÀNGELES CENTENO CENTENO
Directora General de Gestió del Medi Natural
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Generalitat Valenciana
Carrer de Francesc Cubells, 7
46011 València


Gandia, 3 de setembre de 2009


Amb data 23 de juliol de 2009 i número de registre d’eixida 31.507 de data 4 d’agost de 2009, va emetre vosté resolució sobre l’expedient 238/09-CON, del Projecte de Tramvia al Mar: Gandia-Grau-Platja de Gandia, substantivat per l’Ajuntament de Gandia.

En dita resolució eximia el projecte de ser sotmès a Avaluació d’Impacte Ambiental, atenent al Reglament d’Impacte Ambiental de la Comunitat Valenciana, el qual, efectivament, al seu annex I, no obliga als “tramvies el traçat dels quals transcórrega íntegrament per sòl urbà”, com és el cas.

Ara bé, el mateix decret, a l’annex II, apartat 3.b, inclou “les actuacions en matèria de vies de comunicació per a les que s’exigixca informació pública en la seua legislació sectorial”, com a actuacions que han de ser sotmeses a Estimació d’Impacte Ambiental, per a la qual cosa cal, un pronunciament previ de l’òrgan mediambiental (article 4) sobre “la conveniència o no de realitzar l’activitat projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que deuen establir-se en orde a l’adequada protecció del medi ambient i dels recursos naturals”. Pel que fa al procediment, els articles 29 a 31 del Decret 162/1990, que parlen de l’Estimació d’Impacte Ambiental, obliga l’Ajuntament a remetre el projecte juntament amb l’Estudi d’Impacte Ambiental (inclòs el resultat de l’exposició pública), per a que després la Direcció General de Gestió del Medi Natural formule la seua Estimació d’Impacte Ambiental i “les consideracions sobre l’efectivitat de les mesures de protecció proposades i la imposició, si s’escau, de les condicions de protecció ambiental que estime necessàries, que hauran de ser recollides en l’autorització administrativa del projecte”.

El Grup Municipal BLOC-Verds no tenim constància del seu pronunciament previ (preceptiu segons l’article 4 del Reglament), on manifeste la conveniència de l’activitat projectada i les condicions establertes.

Alhora, tampoc som conscients de l’existència de l’Estudi d’Impacte Ambiental que hauria d’acompanyar el projecte, ja que únicament s’ha tramitat un Estudi d’Integració Paisatgística, segons el Reglament de Paisatge.

Al mateix temps, volem recordar-li que, com vosté mateixa apunta, part de l’itinerari del tramvia projectat transcorre fitant amb un espai protegit pel Decret 39/2007 de la Generalitat Valenciana de declaració del Paisatge Protegit del Serpis, segons la Llei d’Espais Protegits. Es dóna la circumstància que és en este lloc, l’únic que el projecte constructiu (no el bàsic exposat al públic) manté la catenària aèria, amb l’impacte visual que suposa, en un lloc que, segons l’article 5.3 del Decret 39/2007, podria determinar-se com a “àrea d’esmorteïment d’impacte de l’entorn” en el futur (i actualment en tramitació) Pla Rector d’Usos i Gestió del Paisatge Protegit del Serpis.

Per tot això, li demanem:

  • que ens facilite còpia del seu pronunciament sobre la conveniència del projecte.
  • que obligue l’Ajuntament de Gandia a realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental i sotmetre’l a exposició pública.
  • que en l’autorització administrativa del projecte, una vegada examinats els diferents documents ambientals, es tinga en compte eixa afecció al Paisatge Protegit del Serpis, com és la seua obligació.

Josep Miquel Moya Torres

Regidor Portaveu Grup Municipal BLOC-Verds


| Més

EL BLOC-VERDS LAMENTA LA FALTA DE PLANIFICACIÓ D'OBRES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA


Les obres d'acondicionament dels carrers d'accés a l'FP comencen en el pitjor dels moments, ja que s'inicien al mateix temps que l'obertura de l'Institut de Formació Professional "Tirant lo Blanc".

Esta mateixa setmana han començat les obres d'acondicionament dels carrers d'accés a l'Institut de Formació Professional "Tirant lo Blanc", en un moment que per al Grup Municipal del BLOC-Verds és del tot inoportú.

En la mateixa setmana en què s'encetava també el nou curs a l'Institut, és incomprensible com l'Ajuntament de Gandia ha encetat estes obres sense tenir en compte les dificultats d'accés que anaven a suposar en un moment de màxima afluència de gent que ha de realitzar la matrícula al Centre Educatiu.


JOSEP M MOYA: "El que no entenem és la planificació d'obres d'este Ajuntament. No s'entén com s'ha desaprofitat un període de temps de 2 mesos d'estiu per a realitzar estes obres, i just ara que és quan més problemes suposa, és quan s'inicien. El BLOC-Verds no està en contra d'estes obres, que estem segurs són molt necessàries, sinó de la falta de planificació de les mateixes i de la quantitat de problemes que per este motiu s'estan generant".


| Més