EL BLOC-VERDS ALERTA SOBRE UNA POSSIBLE VULNERACIÓ DELS DRETS LEGALS DELS PROPIETARIS DEL POLÍGON SANTXO LLOP “QUE POT ACABAR ALS JUTJATS”


L’empresa urbanitzadora ha fet una revisió unilateral, a la baixa, dels drets d’adjudicació de parcel·les dels propietaris dels terrenys, que només afecta aquells propietaris que opten per la retribució en terrenys, mentre que suposarà un augment dels seus drets per a aquells que opten per la retribució en metàl·lic.

Els econacionalistes demanen a l’Ajuntament tota la documentació i la convocatòria d’una comissió d’urbanisme
.

JOSEP M MOYA: “El que fa APRUSA és obrir un nou període perquè els propietaris de Sanxo Llop, reiteren si opten per pagar en diners o en terrenys. Però, atenció, advertint que aquells que continuen manifestant la seua voluntat de pagar en terrenys perdran entre un 20 i un 23 % dels terrenys que inicialment li havien estat assignats (i que es corresponien amb la proposició presentada per la pròpia empresa). Mentre que, els qui opten per pagar en diners, tindran un increment de les seues parcel·les finals d’un 3,3 %”.

| Més