EL BLOC-VERDS DEMANA AL GOVERN QUE AGILITZE ELS TRÀMITS PER A FER OFICIAL LA BANDERA DE GANDIA

La inciativa va estar encetada la darrera legislatura per l’anterior regidor de Cultura, Marcel·lí Giner
.
El regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig va aprofitar la reunió de la Comissió de Cultura, divendres passat, per demanar al Govern municipal "que impulse novament l’expedient per sol·licitar al Consell d’Heràldica que oficialitze la bandera de la nostra ciutat "
La iniciativa va estar encetada la darrera legislatura per l'anterior tinent d’alcalde de Cultura, Educació i Esports, l’econacionalista Marcel·lí Giner.
Ara, haurà de ser la Comissió de Cultura, la que trasllade la proposta al Ple Municipal perquè aquest ho sol·licite al Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia, depenent de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.
El Bloc-Verds ha recordat la importància de legalitzar els nostres símbols oficials, tal i com ja han fet altres municipis del País Valencià. En aquest sentit, cal dir que Gandia només compta amb l’escut reconegut.


Gandia, 31 d’octubre de 2007| Més

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA APROVA L’ESMENA DEL BLOC-VERDS CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DE LA DESSALADORA DE DÉNIA

Facund Puig Muñoz, regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, en referència a la proposta d’acord de la moció presentada pel grup municipal popular de l’Ajuntament de Gandia sobre construcció de plantes dessaladores, inclòs com a punt 5.1. de l’ordre del dia del Ple de 29 d’octubre, presenta la següent

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ

Que siga substituït el text de la proposta d’acord de la moció presentada pel següent:
"Que l’Ajuntament de Gandia:
1.- Demane al Ministeri de Medi Ambient que:
1.1.- No pose en marxa cap dessaladora fins que es realitze un diagnòstic complet del sistema hídric valencià i s’hagen esgotat altres possibilitats alternatives per a l’ús raonable de l’aigua com la racionalització del procés urbanitzador, el foment de l’estalvi en l’ús de l’aigua, la reutilització efectiva dels cabdals depurats, la minimització de les pèrdues de les xarxes de distribució...
1.2.- Deixe sense efecte la proposta d’ubicació de la dessaladora al terme municipal de Dénia fins que els avanços tecnològics garantisquen que estes instal·lacions no provoquen cap impacte sobre el territori en què s’ubiquen.
1.3.- Una vegada complides les condicions anteriors, consensue amb els municipis i els sectors afectats per la instal·lació la seua ubicació.
2.- Trasllade el present acord al Ministeri de Medi Ambient; a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge; a la societat Aguas de las Cuencas Mediterráneas, ACUAMED; a l’Ajuntament de Dénia; a l’Ajuntament d’Oliva; als sectors afectats (confraria de pescadors de Gandia i de Dénia, associacions d’empresaris del sector turístic)."

Gandia, 26 d’octubre de 2007.

| Més

EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA LA PROPOSTA DEL BLOC-VERDS D’APLICAR L’EXEMPCIÓ DE L’IBI DE NATURALESA RÚSTICA


Els econacionalistes també sol·liciten que es sumprimisquen els índex dels mòduls de l’IRPF de totes les produccions agropecuàries del nostre terme municipal, situant-les en el valor zero
.


Finalment, el Ple de l’Ajuntament de Gandia, reunit ahir, va decidir incloure, en el punt que fea referència a la sol·licitud d’ajudes extraordinàries amb motiu de les pluges torrencials de l’11 al 19 d’octubre, una moció presentada pel Bloc-Verds on es demana al Ministeri d’Economia i Hisenda i al d’Agricultura, Pesca i Alimentació: "Que s’aplique l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica a totes les explotacions agrícoles del municipi de Gandia" . Però també "que es suprimisquen els índex dels mòduls de l’IRPF de totes les produccions agropecuàries del nostre terme municipal, situant-les en el valor zero"
I és que per als econacionalistes la situació de l’agricultura valenciana en general i la que es cultiva a Gandia està immersa en una situació de crisi permanent des de fa molts anys. "Els llauradors veuen com les seues terres fa temps que han deixat de ser rendibles econòmicament i les despeses originades per les explotacions agrícoles són, moltes vegades, molt superiors als ingressos percebuts per la venda dels seus productes"
La situació esdevé encara més dura si tenim en compte que els propietaris, a pesar de suportar l’absència de beneficis, han de fer front a tributs municipals i estatals, alguns dels quals es calculen sobre uns beneficis econòmics que realment no s’han produït.


Gandia, 30 d’ octubre de 2007

| Més

EL BLOC-VERDS VOL QUE ES SOL·LICITE A LES CORTS LA DECLARACIÓ DE GANDIA COM A GRAN CIUTAT DESPRÉS D’ASSABENTAR-SE QUE ORENGO MAI HO VA FEREn gener d’enguany el Ple va aprovar per unanimitat sol·licitar-ho

.
L’alcalde podria haver enganyat la ciutadania en fer de la iniciativa l’eix central de la seua campanya electoral

.


"No s’ha demanat que Gandia puga ser considerada gran ciutat? Què ha passat? Ens han enganyat? Es va aprovar aquella proposta simplement per poder traure la campanya publicitària?". Interrogants que necessiten ser contestats per al portaveu del Bloc-Verds. Josep Miquel Moya ha comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per anunciar que el seu grup sol·licitarà que es demane a les Corts la declaració de Gandia com a gran ciutat, després que l’alcalde haja reconegut públicament que no s’ha fet la petició, tot i haver passat 10 mesos des de que ho aprovara, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament de Gandia. "Però ara comprovem que la petició a les Corts no s’ha cursat (després de quasi un any) i es justifica dient que hi ha un problema en el padró. Però això ja ho sabíem i els vam avisar. I no va ser obstacle per fer una campanya institucional partidista (la campanya publicitària 75.000 raons, on apareixia únicament l’alcalde i candidat socialista i que el mateix PSOE va convertir en eix de la seua campanya electoral) per la qual cosa és fàcil deduir o almenys s’ha donat peu a que alguna gent ho pense així, que allò va ser un gran engany, una mera propaganda, amb el que construir una imatge determinada. Ens costa d’acceptar això, ens costa d’entendre com se pot arribar a instrumentalitzar les coses d’una manera tan premeditada"
Els econacionalistes continuen creient en les bondats de la declaració pel que fa a la descentralització, és a dir, potenciació dels districtes, l’assessoria jurídica municipal, creació del Consell Social de la Ciutat, de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions dels Ciutadans, ... més ingressos econòmics per poder prestar més i millors serveis, ... "tot i que la imatge que es va transmetre parlava d’un major poder de l’alcalde o de la incorporació de regidors no electes, aspecte este que també s’ha venut i, fins i tot, s’ha volgut donar la impressió que ja ha estat fet efectiu a Gandia"
És per això, que el Bloc-Verds ha sol·licitat que es faça efectiu l’acord del Ple de gener, que es curse la petició, "ja veurem quina és la resposta i mentre actualitzem o depurem el padró que sembla que també fa falta"Gandia, 26 d’octubre de 2007
LLEI DE GRANS CIUTATS
Roda de premsa 26-10-07


El Bloc vol reiterar el nostre acord amb la declaració de gran ciutat. I per això anem a demanar que es faça efectiva la petició, perquè estem sorpresos que no s’haja fet tot i que alguns van fer bandera d’açò, a lo grande, però no sabem si realment els importava
Tots recordem amb quin desplegament es va posar en marxa la iniciativa de gran ciutat i recordem, més encara, la campanya publicitària 75.000 raons que la va acompanyar, on apareixia únicament l’alcalde i candidat socialista i com el mateix PSOE va fer un eix de la seua campanya electoral d’allò de la gran ciutat
Però ara sembla que aquella petició no s’ha formulat mai i el Bloc pensem que estem davant d’un fet greu
No s’ha demanat que Gandia puga ser considerada gran ciutat?
Què ha passat? Ens han enganyat?
Es va aprovar aquella proposta simplement per poder traure la campanya publicitària?
Són interrogants que necessiten ser contestats
Nosaltres hem intent comprovar-ho perquè ens costava de creure i sol·licitàrem l’accés a l’expedient. Però encara que no ho hem pogut fer fins ara, l’alcalde ha reconegut que no s’ha fet eixa petició

I açò es mescla amb els encreuaments de declaracions entre el PP i el govern sobre el padró municipal i l’evidència, assumida per tots, que ens cal un major control en el tema, per raons òbvies
Sabeu que en gener d’enguany, el plenari municipal va aprovar unànimement, la declaració de gran ciutat
En aquell moment, es van cantar les excel·lències de ser considerada una gran ciutat, cosa que va tindre un amplíssim ressò i que va ser, com he dit, un dels eixos d’una campanya institucional (75.000 raons), amb l’única figura visible de l’alcalde i candidat del PSOE, en l’últim dia legal per llançar campanyes institucionals, i de la pròpia campanya del Partit Socialista
Pel que fa a la gran ciutat, nosaltres ens manifestàrem d’acord amb la iniciativa, altres més crítics i alguns obertament entusiastes
La imatge que es va transmetre parlava d’un major poder de l’alcalde o de la incorporació de regidors no electes, aspecte este que també s’ha venut i, fins i tot, s’ha volgut donar la impressió que ja ha estat fet efectiu a Gandia
Però el reconeixement de gran ciutat és molt més que això: descentralització (és a dir, potenciació dels districtes), assessoria jurídica, creació del Consell Social de la Ciutat, de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions dels Ciutadans, ... més ingressos econòmics per poder prestar més i millors serveis, ...

És a dir, compartim les bondats de la declaració, encara que hem dit moltes vegades que quan parlem de "gran ciutat" ho fem en sentit qualitatiu i no quantitatiu. No és el mateix una gran ciutat, que és el que som, que una ciutat gran que no ho volem ser
Quan es va discutir la petició hi havia dos problemes: un, el padró (la xifra reconeguda per l’INE no arribava encara a eixos 75.000 habitants) i l’altra respecte al moment en que havíem de demanar-ho (alguns pensàvem que s’hauria de fer a l’inici de la legislatura, dins dels sis primers mesos)
Però l’alcaldia pensava que es podia demanar quan fora i que encara que no arribàvem oficialment als 75.000 habitants havíem de demanar-ho (i tot seguit fer la campanya institucional de reforç)
Però ara comprovem que la petició a les Corts no s’ha cursat (després de quasi un any) i es justifica dient que hi ha un problema en el padró
Però això ja ho sabíem. I no va ser obstacle per fer una campanya institucional partidista, per la qual cosa és fàcil deduir o almenys s’ha donat peu a que alguna gent ho pense així, que allò va ser un gran engany, una mera propaganda, amb el que construir una imatge determinada
Ens costa d’acceptar això, ens costa d’entendre com se pot arribar a instrumentalitzar les coses d’una manera tan premeditada

Però les bondats del reconeixement de Gandia com a gran ciutat són evidents i, per això, per evitar qualsevol malinterpretació, per evitar tornar a sentir-nos enganyats, demanem a l’alcalde Orengo que trameta a les Corts la petició que va aprovar el ple de manera unànime el mes de gener, amb el cens de l’INE i el recurs de Gandia a eixe cens
Ja sabem que correm el perill que se’ns denegue per no arribar als 75.000, però eixe era un risc que coneixíem tots quan ho aprovàrem, fins i tot apareix en l’exposició de motius, i per suposat, el coneixia el mateix alcalde que, tot i això, va dur la proposta al plenari on s’incloïa l’obligació de comunicar l’acord a les Corts Valencianes. Un acord plenari que s’ha incomplit
Potser no férem bé les coses en aquell moment. Potser haurem d’esperar un any per complir les condicions necessàries per ser gran ciutat. Però no volem tindre la sensació que Orengo ha incomplit un acord plenari o ha mentit a la ciutadania, aprovant en el seu moment una cosa que sabia que no podia complir per utilitzar-la en benefici propi
Demanem, per tant, que es faça efectiu aquell acord, que es curse la petició i ja veurem quina és la resposta i mentre actualitzem o depurem el padró que sembla que també fa falta

| Més

EL BLOC-VERDS DE GANDIA DEMANA A LA GENERALITAT QUE ARXIVE L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA ACCIÓ CULTURAL PER MANTINDRE EL SENYAL DIGITAL DE TV3Els econacionalistes han presentat una moció al Ple perquè l’ajuntament sufrage part de la multa si aquesta no es retira

.
També insten les administracions autonòmiques catalana i valenciana a que acorden la reciprocitat de l’emissions del seus canals públics
.


El regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig ha donat conèixer el contingut d’una moció, que presentarà al pròxim Ple, condemnant la sanció econòmica de 300.000 euros imposada a Acció Cultural del País Valencià per emetre el senyal digital de TV3. "El Bloc-Verds considera que impedir que TV3 es puga veure al País Valencià és un atac contra la llibertat dels individus de rebre informació en la seua llengua. A més a més, pensem que és una agressió injustificada contra un dels mitjans que més ha contribuït a la normalització de la nostra llengua al llarg de tot el domini lingüístic."


Per aquesta raó, els econacionalistes consideren necessari que Gandia es pronuncie, sol·licitant:
- Que la Generalitat valenciana arxive l’expedient de tancament dels repetidors que garantixen la recepció de TV3.
- Que es retire la sanció econòmica desproporcionada de 300.000 euros imposada per la Generalitat valenciana a Acció Cultural del PV.
- Que si eixa sanció econòmica no es retira, que l’Ajuntament de Gandia recolze econòmicament a Acció Cultural perquè puga fer front a part del pagament d’eixa quantitat.
- Que les administracions autonòmiques catalana i valenciana es posen d’acord per garantir la recepció dels canals públics valencians a Catalunya i dels catalans al País Valencià.


Gandia, 25 d’octubre de 2007


Roda de premsa de Facund Puig:Desgraciadament, no és la primera vegada que ens veiem obligats a presentar una moció en el nostre ajuntament en defensa de les emissions de TV3 al País Valencià.
L’última de les propostes presentades és d’enguany mateix. Es va debatre al ple del mes d’abril passat.
Abans, al llarg dels més de 25 anys que fa que TV3 es pot veure al nostre territori, hi ha hagut manifestacions, concentracions, arreplega de signatures, arreplega d’ajuts econòmics... per defensar el dret de les valencianes i dels valencians de poder veure una altra televisió en la nostra llengua.
En un moment en què, cada vegada més, tenim possibilitats d’accedir a informació en les més diverses llengües del món, no té cap sentit que el govern valencià vulga acabar amb la recepció de les emissions dels quatre canals de la televisió de Catalunya.
El Bloc-Verds considera que impedir que TV3 es puga veure al País Valencià és un atac contra la llibertat dels individus de rebre informació en la seua llengua.
A més a més, pensem que és una agressió injustificada contra un dels mitjans que més ha contribuït a la normalització de la nostra llengua al llarg de tot el domini lingüístic.
Tots eixos arguments ens han conduït a presentar esta proposta per demanar:

- Que la Generalitat valenciana arxive l’expedient de tancament dels repetidors que garantixen la recepció de TV3.
- Que es retire la sanció econòmica desproporcionada de 300.000 euros imposada per la Generalitat valenciana a Acció Cultural del PV.
- Que si eixa sanció econòmica no es retira, que l’Ajuntament de Gandia recolze econòmicament a Acció Cultural perquè puga fer front a part del pagament d’eixa quantitat.
- Que les administracions autonòmiques catalana i valenciana es posen d’acord per garantir la recepció dels canals públics valencians a Catalunya i dels catalans al País Valencià.


MOCIÓ:Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, atenent al que disposa l’art. 97 del ROFJ (Real Decret 2568/1986), presenten davant del Plenari de l’Ajuntament de Gandia, la següent


P R O P O S T A

Com sabeu, la Generalitat Valenciana ha sancionat Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 – que afecta als canals digitals Canal 33, TV3, Canal 300 y 3/24 hores - a les nostres comarques, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa i judicial de cessament de les emissions – on s’inclourà, amb tota probabilitat el tancament del repetidor del Montdúver - i a una sanció econòmica de 300.000 euros.
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense imposicions polítiques de cap tipus.
Per això, recentment, Acció Cultural del País Valencià ha donat eixida a una campanya cívica de grans dimesions per fer front a les sancions imposades arbitràriament per la Generalitat, i provar d’impedir que els valencians i les valencians veiem vulnerats els nostres drets a la pluralitat informativa i a la normalització de la nostra llengua pròpia. Aquesta campanya està adreçada a rebre els màxims suports possibles en una qüestió que, considerem, afecta tota la nostra àrea lingüística. Com s’ha fet públic en les presentacions de la campanya, els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall –juntament amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler i Josep Alegre–, a títol individual, han estat els primers en signar una carta – que aportem com annex - on mostren la seua adhesió a ACPV i fan "una crida al conjunt de la societat perquè, amb la màxima implicació de tots, es puga fer front" a la situació creada amb la desproporcionada sanció econòmica imposada a ACPV, "entitat sense ànim de lucre (...) que no només s’ha preocupat de garantir l’emissió de TV3 al País Valencià, sinó que també ha treballat en tots els camps de la nostra cultura". Igualment, Antoni Tàpies ha cedit un original classificat per contribuir, amb les seues reproduccions, a "agrair i reconéixer" tots aquells que col·laboren en la campanya. L’objectiu és implicar el màxim de gent possible, per això s’ha demanat a entitats cíviques, polítiques, sindicals i culturals que s’afegesquen a la campanya i que col·laboren instant els seus socis a fer una aportació econòmica voluntària de 10 euros. Els diners recaptats s'ingressaran en un compte que estarà controlat notarialment per la Federació Llull (formada per ACPV, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear).
Entre les entitats que ja s’han mostrat disposades a implicar-se en la campanya es troben el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans; també els partits polítics Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Inicitiva per Catalunya-Verds i el Bloc Nacionalista Valencià han mostrat la voluntat de sumar-s'hi.


És per això, que el Grup Municipal del Bloc-Verds, proposa al Plenari l’adopció dels següents:

A C O R D S


- L’Ajuntament de Gandia reunit en sessió plenària, considera que la tasca realitzada per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les terres valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de forma decisiva a la pluralitat informativa. Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol. Així mateix, demanem a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de les Illes Balears la signatura d’un acord pel qual es garantisca la reciprocitat en l’emissió del senyal de les televisions públiques d’aquests tres territoris.

- L’Ajuntament de Gandia, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.

- El Plenari de l’Ajuntament de Gandia, habilitarà l’alcaldia perquè es reunisca amb els representants d’Acció Cultural del País Valencià per tal d’acordar el recolzament econòmic d’aquesta institució, amb la fi de fer front a la sanció de 300.00 euros que la Generalitat Valenciana ha imposat a l’associació cultural.


- Enviar aquest acord al Ministeri d’Indústria, a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears i a Acció Cultural del País Valencià.Gandia, 22 d’octubre de 2007.
Josep M. Moya Torres Facund Puig Muñoz

| Més

Impunitat o ineptitud ?Un any més, el Correllengua arriba a Gandia amb un to festiu i reivindicatiu del que és per als nacionalistes -els que concebem el futur d’este País com a poble i no com a una provincia més del Reino de España- ser i sentir-se valencians i valencianes.Però enguany, per primera vegada, s’ha celebrat fora de la Fira, amb l’excusa d’evitar problemes i enfrontaments entre els partits que governen a l’Ajuntament de Gandia, sent el gran abanderat el Sr. Fernando Mut, amb el PP, i ara transvestit de liberal socialdemòcrata, però profundament espanyolista, amb el vistiplau i satisfacció del Sr. Orengo i el PSOE, tan moderat, pactista i monàrquic actualment. La veritat és que seria un preu barat si amb aquest gest de bona voluntat s’aconseguira la unanimitat o, almenys, el respecte de tots cap a esta manifestació cultural i festívola tan important per a molts gandians i gandianes.
Però com ve sent habitual, la impunitat de l’extrema dreta en esta ciutat és total. Perquè després d’uns anys on s’ha cremat en diverses ocasions la seu del BLOC a Gandia, s’han apallissat membres del col·lectiu de gais i lesbianes quan han volgut, s’ha insultat i amenaçat xicons simplement per portar una samarreta amb una estrella roja... Després de tot açò, jo em pregunte, Com és possible que un altre any tornem a sofrir els insults i intents d’agressió de l’extrema dreta al Correllengua? Si passa tots els anys!!! És que la impunitat d’esta gent és tan gran que fan el que volen, on volen i quan volen? O és que els responsables polítics de la policia no sabien que tornaria a passar? Perquè el Sr. Vicent Mascarell estava allí ‘aguantant el ciri’ i no va dir ‘ni pio’. I ell és el responsable de la Policia Local. A l’igual que la seua antecessora, la Sra. Liduvina Gil, a la que no li va tremolar la mà en l’afer dels 13 xicons detinguts l’any 2005 per una protesta pacífica a la universitat, als que ara demanen elevades sancions i fins i tot penes de presó, també estava allí aguantat el ciri (perquè per a ells ciri o flama de la llengua, Correllengua o processó, tan se val). Jo no sé si és més impunitat que ineptitud, però a algú li pot semblar que van les dues agafades de la mà, perquè si l’anterior responsable o l’actual feren bé la seua faena açò no passaria tots els anys. Per acabar, una altra pregunta. ¿Si la manifestació fos del blaverisme i l’extrema dreta i foren nacionalistes d’esquerra els que els increparen, la policia ens haguera deixat com a ells o ens hagueren corregut a bastonades com als 13 xicons detinguts l’any 2005?

Ivà Bonet, Secretari Local del Bloc Nacionalista Valencià de Gandia

(Article publicat a la revista setmanal Gente de la Safor el 18-10-07)http://www.gentedelasafor.net/SECCIONES/Opinion/tabid/59/NoticiasPageID/1/ID/2003/Default.aspx

| Més

INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A.


Reunió Consell d’Administració 18-10-07
Roda de Premsa 19-10-07

.

Ahir es va celebrar el Consell d’Administració de l’empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, S.A., i, des del Bloc, compartim la idea que estem davant d’un dia important per al futur de la ciutat. Però, d’un dia important en un sentit negatiu
Fa dos mesos parlàvem d’este tema i fèiem pública la nostra abstenció ja que no teníem elements de judici suficients per definir-nos
Ara, podem dir ben clarament que el que se’ns vol vendre com un potent instrument de gestió, beneficiós per a Gandia, suposa, en realitat, l’assalt definitiu al desmuntatge del sistema de garanties i l’arraconament de part dels legítims representants dels ciutadans
El Bloc estàvem disposats a donar suport a la iniciativa si se’ns tenia en compte una sèrie de suggeriments, sobretot garanties de participació i evitar la imatge que les empreses públiques van a ser un nou espai de col·locació de gent afí
No hem tingut èxit i no tenim cap problema en declarar que ens sentim impotents. Francament, no podem fer res més i només esperem que siguen els ciutadans els qui, d’una manera o d’una altra, facen públic el seu descontent amb esta manera d’exercir les responsabilitats de govern
Acaben d’aprovar un instrument que els capacita per fer pràcticament el que vulguen, com vulguen i, de passada, acabar de donar cobertura personal a alguna gent

I posaré tres exemples:
El càrrec de conseller ja no serà gratuït sinó remunerat, amb un sou fix anual. És a dir, van a cobrar un sou. No tardarem massa en veure alguns noms que tots coneixem en eixos consells d’administració
El segon exemple és encara més demostratiu: abans hi havia constituïda una mena de comissió per avaluar les ofertes abans d’una adjudicació a una empresa, amb la participació de tots els grups polítics. Això, desapareix dels estatuts de les noves empreses. De manera que es capacita el president o vice-president, és a dir, el senyor Orengo o el senyor Mut per adjudicar contractes lliurement a qui estimen oportú
Potser se’ns diga que les adjudicacions es faran als consells d’administració de les distintes empreses
Però este és el tercer exemple: no se’ns ha volgut garantir la presència d’almenys un membre de cadascuns dels grups polítics de l’ajuntament en eixos consells, de manera que és ben probable que estiguen composats només pels dos grups del govern

És a dir, la majoria absoluta dels senyors Orengo i Mut està començant a funcionar i està desarticulant els sistemes de garanties, evitant qualsevol possibilitat de control i descobrint les veritables intencions d’este acord de govern:
Càrrecs remunerats (ja veurem amb quants diners i per a qui, cosa que se suma a l’espectacular augment dels assessors i personal de confiança)
Llibertat absoluta per a realitzar adjudicacions milionàries
Exclusió dels grups polítics de l’oposició
El Bloc, en la passada legislatura, intentà evitar precisament esta manera d’actuar, que ara pot posar en pràctica el senyor Orengo amb el vistiplau i el canvi de criteri del senyor Mut
A l’anterior empresa pública s’introduïren, introduírem, atenent l’exigència de l’aleshores PP, ara Plataforma, mecanismes que donaven garanties de control a l’oposició i eliminaven possibilitat de sospites. Eixes garanties s’han eliminat ara, una vegada que Orengo pot exercir d’alcalde absolut i que Mut està al govern
Però hi ha més: els objectes socials de les empreses que ara creen deixen sense contingut les àrees d’urbanisme i medi ambient i esports
Suposa deixar sense contingut la Fundació Esportiva, que és l’únic lloc on tenen representació els clubs esportius
O suposa furtar el sa debat sobre molts temes importants d’esta ciutat a la comissió d’urbanisme

Les noves empreses, ara ja no Societats Anònimes Municipals, sinó Societats Limitades, podran, per exemple:
Vendre sòl sense donar explicació del destí dels diners
Encetar actuacions que afecten al planejament urbanístic (per exemple, preguntem, ¿la discussió del nou Pla General o la requalificació de terrenys?)
Podrà realitzar actuacions en vies públiques i en infrastructures (amb capacitat, com diem, per adjudicar les obres a qui vulguen)
Hi ha també unes misterioses competències en matèria de "iniciatives empresarials dirigides a la gestió i conservació dels recursos naturals"
Serveis industrials i comercials
O, pel que fa a l’empresa d’esports: programes esportius, organització de competicions o gestionar les escoles esportives, fins ara adjudicades per concurs i, des d’ara, també a lliure criteri del govern municipal
El Bloc hem plantejat una sèrie de demandes. No se’ns ha acceptat cap:
Ni la gratuïtat del càrrec de conseller
Ni la garantia de la presència de tots els grups polítics en tots els consells d’administració
Ni un sistema obert i públic per a les adjudicacions
Ni la conveniència d’una major assiduïtat en les reunions de la Junta General (ara només una a l’any: nosaltres en proposàvem almenys tres)
No se’ns ha aclarit quin és el sistema de votació i què representem cadascun dels regidors en la Junta General
(Cal repetir que moltes d’estes demandes les va fer la Plataforma en el seu dia i nosaltres, el Bloc, les acceptàrem per a l’empresa pública d’habitatge. Ara s’eliminen i es neguen)
S’ha eliminat també la finalització del manament dels conselleres quan acabe la legislatura, de manera que si la Junta general anomena nou consell un mes abans de les properes eleccions, seran estos qui estaran durant tota la següent legislatura. Doneu-se compte del que acabe de dir!
S’han eliminat els avanços d’auditoria (com també va introduir la Plataforma en l’anterior)
I estos temes, que com dic es poden resumir en càrrecs remunerats, capacitat lliure d’adjudicació a les empreses que vulguen i exclusió de la representació dels grups de l’oposició, este espècie "d’asalto al banco central", han començat a materialitzar-se ja:
En el mateix Consell s’aproven dos plecs administratius (habitatges a Benipeixcar III i Grup Porta), per valor de 4,4 milions d’euros (750 milions de pessetes) l’adjudicació de les quals correspondrà a la "direcció de l’empresa"
O s’aprova la contractació d’un vol aeri, per valor de 300.000 euros (50 milions de pessetes) i, textualment, es faculta el senyor Mut perquè puga decidir l’adjudicació
O se’l faculta també per concertar una operació de crèdit de 6 milions d’euros (1.000 milions de pessetes), per comprar, per cert, una parcel·la comercial, que, haurem de tornar a vendre, esperem que a major preu, és a dir, estem convertint-nos en uns especuladors més
I jo no estic inventant-me res: ahí teniu la documentació. Per cert, com sempre, donada, però només per a canvis d’unes quantes paraules sense importància, diuen, cinc minuts abans de l’inici de la reunió
En resum, una idea que va nàixer per donar cobertura a finalitats socials ben concretes (vivenda de promoció, grup porta, simancas, ...) i que podria ser un magnífic instrument de gestió, com diuen, es conveteix en una poderosa arma de control i destrucció massiva, en este cas, de l’ajuntament, que s’exercirà:
Furtant-li la veu i la participació a part dels legítims representants de la ciutadania
Atorgant-se la capacitat per realitzar les adjudicacions a qui vulguen
Possibilitant la col·locació remunerada dels pocs que deuen quedar
I traslladant totes les inversions i, per tant, diferint el deute municipal, al més pur estil de la Generalitat Valenciana, tan criticada, per cert, per les altes instàncies del Partit Socialista
A nosaltres ens agradaria veure la reacció de determinades veus si açò que acaben de consumar el PSOE i la Plataforma ho hagués fet el PP. Parle de veus de col·lectius ciutadans, de mitjans de comunicació, ..., que estan hipnotitzades, narcotitzades, emmordassades, que no són capaces de qüestionar ja res, senzillament perquè emana d’un anomenat Partit Socialista
Ens agradaria que fórem capaces de bastir mecanismes igual de valents i sense cap tipus de vergonya, com el d’ara, per agilitar les prestacions socials o per fer efectives les ajudes a entitats i col·lectius socials. Però com veiem, són coses que probablement no interessen a este nou govern

El Bloc manifestem, per tant:
la nostra rotunda disconformitat a l’ús que es vol fer d’un bon instrument com són les empreses públiques
lamentem el canvi de criteri dels qui des de l’oposició demanaven transparència i ara en el govern se sumen al desig de control total de l’alcalde Orengo que, sortosament, poguérem evitar nosaltres durant quatre anys
i, encara que manifestem també les poques possibilitats de maniobra que tenim, exigirem a eixes empreses públiques la resolució de tots els problemes d’esta ciutat, alguns d’ells realment prioritaris, amb celeritat perquè ara ja no es tindrà cap excusa
I continuem lamentant haver de situar-nos cada vegada més en una oposició dura vistes les maneres i les pretensions del govern

Josep M Moya, Portaveu del Grup Municipal BLOC-Verds Ajuntament de Gandia


| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA QUE ES CONSTITUISQUEN TOTS ELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Per als econacionalistes hi ha assumptes importants que requerixen del debat amb els veïns i les veïnes de Gandia
.

El Grup Municipal del BLOC-Verds considera que s’ha d’accelerar la constitució de tots els òrgans de participació ciutadana, donat que cada dia van apareixent més assumptes on és molt important conèixer l’opinió de la ciutadania, com s’ha vist en els casos de les infrastructures hidràuliques, del projecte d’accés sud al port (rotonda de Venècia), el trasllat del mercat de la platja… per posar només alguns exemples on no s’ha tingut en consideració el veïnat.
En aquest sentit, cal recordar, per exemple, que l’article 34 de la Carta de Participació Ciutadana de Gandia estableix que "El mandat del president i dels membres de les justes municipals de districte en els seus càrrecs respectius serà el mateix de la corporació municipal que els nomena".
No cal dir, que ja han passat quatre mesos des de l’inici de la nova lesgislatura i encara no s’han convocat les juntes de districte, a pesar que, respecte a legislatures anteriors, s’ha nomenat personal de confiança destinat als barris i s’han assignat regidors amb dedicació exclusiva per als districtes.
Els econacionalistes proposen que s’incloga en la carta de participació ciutadana un termini màxim per a la constitució de les juntes municipals de districtes, a partir de la constitució de les noves corporacions, així com que es regule el procediment d’elecció dels membres de les juntes de districte per tal que siga el mateix per a tots els barris.

Gandia,18 d’octubre de 2007

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA LA COL·LABORACIÓ DE TOTS PER SOLUCIONAR LES MANCANCES D’INFRASTRUCTURES PER A L’EVACUACIÓ D’AIGÜES I CONTRA LES AVINGUDES


Els econacionalistes lamenten les crítiques i els insults rebuts quan van denunciar la situació, reconeguda ara pel responsable de Territori i Sostenibilitat, Fernando Mut

| Més

EL BLOC-VERDS REITERA LES CRÍTIQUES PER LA FALTA DE PARTICIPACIÓ VEÏNAL EN LA DECISSIÓ DE TRASLLADAR EL MERCAT DE LA PLATJA


Facund Puig satisfest per la nova rectificació del govern
Els econacionalistes demanen més rigorositat en les formes

El Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia s’ha ratificat aquest matí en les seues crítiques per la falta de participació ciutadana a la decisió del govern de canviatr d’ubicació el mercat de la platja.
Facund Puig ha recordat que, atenent a la convocatòria de la comissió de Promoció Econòmica, el punt 6 de l’ordre del dia es titula: "Informació sobre el canvi d’ubicació del mercat de la platja. (Secció Comerç i Empresa)" . Per tant, en cap lloc s’especifica que es tracte d’una proposta d’acord, simplement s’informa als membres de la comissió sobre una decissió, tal i com es despren de la documentació presentada.
Literalment, aquest és el text facilitat als membres de la comissió:
" INFORMACIÓ SOBRE EL TASSLLAT DEL MERCAT DE LA PLATJA
Atès el malestar amb el veïnat que ha aprovat l’ubicació del mercat que es cel·lebra els diumenges al carrer Rioja, va a traslladar-se a la Plaça i Passeig Rosa dels Vents, mantenint els titulars, característiques i dimensions dels llocs.
Donades les dimensions actuals del mercat la nova ubicació afectarà a la zona descrita en tota la seua extensió.
Els horaris i dies d’activitat del mercat es mantindran sense canvis.
Atenent la legislació vigent es notificarà a la Direcció General de Comerç prèviament al seu trasllat. "
Com s’hi pot apreciar, el document constata una decisió ja presa. No obstant això, si el que es vol ara és donar cabuda a la participació política i ciutadana, el Bloc-Verds es manifesta satisfet amb la nova rectificació del govern, tot i que prega als responsables que prenguen les mesures oportunes per garantir el correcte funcionament dels mecanismes de participació veïnal. Tammateix, als econacionalistes els agradaria que en el futur es tinguera més rigorositat en la redacció dels punts de l’ordre del dia.


Gandia, 17 d’octubre de 2007| Més

EL BLOC-VERDS REITERA LA NECESSITAT D’UN PLA ESTRATÈGIC PER AL TURISME FRONT ELS RESULTATS DE L’ESTIU I LA POSSIBILITAT DE CRISI EN EL SECTOR


Facund Puig lamenta que es canvie l’ubicació del mercat de la platja sense consultar els veïns i les juntes de districte dels barris marítims

.

El regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig ha tornat a sol·licitar la conveniència d’un Pla estratègic per al Turisme, aprofitant que la comissió de Promoció Econòmica d’ahir dilluns fea balanç de la temporada turística. "El nostre grup va manifestar que les xifres no poden conduir a l’autocomplaença, perquè alguns dels representants del sector ja s’havien encarregat de manifestar que els resultats de la campanya no eren positius". No obstant això, els econacionalistes van reiterar la conveniència d’estar preparats davant la possible agudització de la situació de crisi en el sector per a pròxims exercicis.
A grants trets, el Pla Estratègic per al Turisme a Gandia del Bloc-Verds ha d’incloure aspectes com:

- El paper de les administracions en la programació i l’execució de la política turística.
- Els instruments per a la promoció turística de la ciutat.
- L’oferta hotelera, hostelera i d’apartaments.
- Una aplicació integral de la política de qualitat duta a terme en la zona de l’arena a la resta de serveis municipals de la platja.
- El paper que han de realitzar els espais naturals existents al voltant de la platja.
- L’oferta cultural i lúdica...

"No es tracta només de comptar si ens han visitat cinquanta francesos o alemanys més o menys que l’any anterior, sinó de saber quins elements tenim a l’abast per a millorar la nostra oferta turística i quina ha de ser la nostra planificació per al sector a curt, mitjà i llarg termini"
D’altra banda, l’edil econacionalista també ha lametat l’anunci sobre el canvi d’ubicació del mercat dels diumenges a la platja, el qual passaria del carrer Rioja al Passeig de la Rosa dels Vents. El grup Bloc-Verds no està d’acord en la manera en què s’ha pres la decisió perquè no s’ha consultat les noves Juntes de Districte de la Platja i del Grau, que encara no s’han constituït; No s’ha informat l’associació de veïns de la platja, "com ha manifestat públicament el seu president"; Hi havia una alternativa més interessant de traslladar el mercat a un solar de propietat municipal ubicat al carrer Ribera Baixa, que havia sigut analitzada en l’anterior Junta de Districte de la Platja. "Fins i tot hi havia consignació pressupostària per condicionar eixe terreny". A més, per a Puig la nova ubicació pot "ferir de mort" el mercat que se celebra els dijous al Grau, a causa de la proximitat en la instal·lació d’ambdós ofertes.
Els Bloc-Verds, per tant, considera que, novament, han fallat les formes. Que en lloc de preguntar els interessats i els seus representants, el que es fa és informar de les actuacions a cosa feta, quan les decisions han estat ja preses. "Mal inici per a una legislatura que volia caracteritzar-se pel foment de la participació i de la descentralització. Per voler donar un major dinamisme als barris. L’altre dia vam assistir a l’episodi de la rotonda de Venècia, en què els veïns es van haver d’enterar pel nostre grup que anava a ser aprovada en el plenari. Ara, novament ha hagut de ser el Bloc-Verds el que els ha informat del canvi d’ubicació d’este servei"


Gandia, 10 d’octubre de 2007

| Més

El BLOC PREGUNTA ORENGO SI ESTÀ A FAVOR D’URBANITZAR LA PLATJA DE L’AHUIR

Els econacionalistes demanen desclassificar l’actual superfície urbanitzable per convertir-la en paratge natural municipal
.

Al secretari local del Bloc Nacionalista Valencià de Gandia li preocupa "el gir de 180 graus que ha donat l’actual govern PSOE-PdG pel que fa a polítiques urbanístiques, sobretot pel que fa a la protecció de la platja de l’Ahuir, el darrer tram verge de costa que ens queda i un dels pocs que ha sobreviscut a l’especulació urbanística al País Valencià". Ivà Bonet, s’ha pronunciat aquest matí sobre les declaracions del titular d’Urbanisme i líder de la Plataforma de Gandia on assegurava que "el objetivo del gobierno de Gandia es desarrollar urbanísticamente esta zona, aunque con la baja edificabilidad que permite el Plan General de Ordenación Urbana". És per això, que els nacionalistes han demanant a l’alcalde que "aclarisca si el PSOE està d’acord o en contra que s’urbanitze la platja de l’Ahuir per a construir xalets de luxe".
Per al BLOC, donada que la llei estatal del sòl "deixa clar que les desclassificavions no tenen indemnitzacions" l’anunciada revisió del Pla General d’Ordenació Urbana és una bona oportunitat per a alliberar l’espai que queda com a urbanitzable de baixa densitat per a convertir-lo en parc natural municipal "que regenere els terrenys abandonats, regulant l’ús agrícola, a l’igual que ocorre al paratge natural municipal Parpalló-Borrell, a la marjal Pego-Oliva o a l’Albufera…"
Ivà Bonet també ha denunciat la constatació també a Gandia "de la línia que la dreta segueix al País Valencià, que és la urbanització, reclassificació, mentre que s’obliden les polítiques mediambientals". En este sentit, ha recordat que Mut no és només regidor d’urbanisme, "també és responsable d’una part de l’antiga àrea de Medi Ambient".
Per últim, el Bloc ha anunciat que tant el seu grup municipal, com els diputats del Bloc-Compromís mamprendran les actuacions que creguen convenients per aclarir el futur de la platja de l’Ahuir.

| Més

EL BLOC DENUNCIA ELS DARRERS ATACTS FEIXISTES A LES SEUS DE VALÈNCIA


El Bloc es planteja acudir al Parlament Europeu per demanar protecció
.

La seu nacional del Bloc Nacionalista Valencià va patir ahir un nou atac amb la instal·lació d’un artefacte explosiu casolà que no va arribar a causar ferits ni danys materials de consideració. També la seu del col·lectiu local de València, en el carrer Arquitecte Alfaro, es va despertar ahir amb danys en les seues portes. Des del Bloc Nacionalista Valencià de Gandia volem expressar la nostra indignació per les contínues agressions feixistes que provoquen la indefensió d’una sèrie de demòcrates que l’única cosa que fem és defendre un projecte polític valencianista, i estem ja farts d’esta situació. És per això, que el Bloc es planteja acudir a instàncies internacionals com el Parlament Europeu per a demandar protecció davant d’esta allau d’agressions que responen a una trama organitzada, davant de la inoperància i passivitat de la policia i els seus responsables polítics. Cal recordar, que el Bloc ha patit més de 50 actes delictius als seus militants a través d’accions com a agressions físiques, amenaces per internet i verbals, pintades en les seus i crema de vehicles dels regidors i ací no es fa res. Només a Gandia, han estat nombrosos els atacs patits a la nostra seu, el darrer va cremar la porta d'accès, tot i que va estar a punt de provocar danys majors.
En este sentit, instem a les forces policials i al delegat del Govern en la Comunitat, Antoni Bernabé, a actuar perquè hi ha una impunitat molt gran cap a una trama organitzada terrorista que actua en el País Valencià. Per últim, els nacionalistes volem condemnar l'atemptat terrorista d'ahir a Bilbao i solidaritzar-nos amb l'escorta ferit.

| Més

EL BLOC-VERDS RESPON BOIX QUE HA ABANDONAT EL PLE PER RESPONSABILITAT I PER DIGNITAT


Moya assegura que és el govern el causant de la crispació amb la seua actitud
.


El portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds, Josep Miquel Moya ha respost aquest matí al socialista Alfred Boix, el qual divendres demanava calma "en la línia del que reclama la ciutadania, diu. No sé a quina ciutadania es refereix perquè amb la que nosaltres parlem el que reclamen realment és polítics seriosos, honestos i responsables, que no afirmen públicament coses que saben que no són certes i que treballen pels interessos generals".
Els econacionalistes han reiterat la voluntat de realitzar una oposició tranquil·la, però no a qualsevol preu "si esta declaració de principis va a ser utilitzada per intentar burlar-se o és interpretada com un xec en blanc, estan ben equivocats"
En aquest sentit, Moya ha recordat que el Bloc va abandonar el Plenari perecisament per responsabilitat i per dignitat, primer amb els seus votants i després amb la credibilitat política: "continuar seguint-los el joc sí que és irresponsable i això sí que seria fer deixadesa de les nostres funcions. Es va canviar un dictàmen de la comissió introduint precisament el que nosaltres havíem propiciat: la discusió al voltant de la rotonda de Venècia, que els ha posat molt nerviosos, cosa que s’entén perquè ja és ben preocupant que l’Ajuntament de Gandia aprove una cosa i en el mateix plenari que l'aprova prometa que no es farà. I s’intenta humiliar-nos, de manera gratuïta, donant la paraula en control d’òrgans de la corporació a un membre del govern, quan el mateix alcalde i la mateixa llei ens ho va negar l’anterior legislatura. I dic de manera gratuïta perquè el que demanava el senyor Mut ho pot fer l’alcalde directament (sense l’estratègia de buscar d’intermediari el senyor Mut) o pot demanar-ho el senyor Mut en una Junta de Portaveus o amb una moció. I no feia falta donar-nos a entendre per part del senyor Orengo que quan estàvem al govern ell feia el que volia i ara que estem a l’oposició, més encara. Això, és voler burlar-se de nosaltres, i nosaltres no anem a consentir que ningú ho faça"
Per úlitm, el Bloc-Verds s’ha preguntat quina seria la reacció d’Alfred Boix amb una actitud semblant per part d’un alcalde del PP.


Gandia, 8 d’octubre de 2007

| Més

EL BLOC-VERDS CONSIDERA "MOLT BONA" LA FIRA I FESTES 2007


Tot i això, per als econacionalistes no ha seguit la progressió que s’esperava i per a properes edicions caldria més activitat al carrer, millor aprofitament dels espais, preus més populars, així com una major valencianització de la festa
.


Resum roda de premsa del portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds, Josep Miquel Moya:


Des del Bloc-Verds volem fer, com sempre, una valoració de la passada edició de la Fira 2007, amb l’única intenció d’aportar la nostra visió perquè, si es creu convenient, siga tinguda en compte, a l’espera de poder intercanviar impressions, d’una manera més assaonada, al si de la comissió de cultura

Per això, farem un repàs a aquelles qüestions que considerem encertades i a aquelles que no les considerem tant, amb l’esperança de poder continuar millorant el que du camí de convertir-se en un gran referent festiu i cultural

Per començar, i que no hi haja possibilitat de cap equívoc, volem dir clarament que a nosaltres, la Fira del 2007 ens ha semblat una molt bona fira

Però pensem que hagués pogut ser millor encara i que hi ha detalls que cal vigilar i corregir

Però volem felicitar els responsables de l’organització perquè sabem dels esforços que suposa organitzar una Fira, siga com siga, i cal agrair-los la seua implicació

No només als responsables i tècnics dels Departament de Cultura sinó a tots els col·laboradors, molts d’ells anònims, sense el treball dels quals no seria possible

Així mateix, també a les forces de seguretat, de manteniment i de neteja que han de redoblar esforços en eixos dies

Com deia, una bona Fira que, tot i això, ens fa l’efecte que no ha seguit la progressió que s’esperava, després dels darrers tres anys

El Bloc ens sentim orgullosos d’haver instaurat, quan hem tingut l’oportunitat, una nova concepció de la Fira i Festes, un camí sense retorn, que ens obligue a entendre la Fira com el millor moment per projectar la nostra ciutat i convertir l’espai urbà, el carrer, en l’espai d’encontre, de festa, d’animació, de diversió, de felicitat

Ningú ho qüestiona això ja, però l’evolució que es duia, des del nostre punt de vista, ha quedat truncada

Des del Bloc sempre hem apostat per una Fira participativa, popular i valenciana

Voldríem referir-nos a unes quantes qüestions concretes, detalls que, tot i no invalidar la Fira, ens semblen importants:

PARTICIPATIVA

L’activitat al carrer, l’espontània, ha estat menys nombrosa que l’edició anterior, la qual cosa ha fet que molta gent se sentira un poc decebuda, sobretot perquè, sabent que l’any anterior comptàvem amb el factor sorpresa i enguany no, calia oferir-li a la gent allò que esperava. Perquè tots sabem (i eixa era la finalitat de la fira al carrer) que la gent ix a passejar en Fira i ara sabíem que ho faria en major numero i amb la intenció de trobar-se coses

S’ha comentat que s’ha substituït la quantitat per la qualitat. Potser siga un criteri però pensem que calia continuar apostant per la quantitat, fins guanyar definitivament tots els espais, per després anar augmentatn a poc a poc la qualitat

Molts pares ens han fet arribar la seua impressió que mancaven coses per a xiquets i que, es diu, han tornat a tindre que creuar la passarel·la, necessàriament

La concepció dels espais:

Per a nosaltres ha estat una errada abandonar la Plaça de les Escoles Pies, on no va haver res tret de l’escalada, perquè entenem que és un espai que, al mateix temps, dóna vida als carrers que la connecten amb el Passeig: Vila-nova (encertada la seua utilització per a la mostra de cotxes antics), Duc Carles i Carrer Major, la qual cosa crea, a més a més, un circuit per a la gent

Per contra, la disponibilitat de la Plaça del Prado, a la que el trasllat de la Plaça del Mosset ha estat un encert (l’any passat, el primer any, comprovàrem que l’experiència podia resultar però el lloc no era el més còmode, precisament per la gran afluència). Ara bé, s’ha malbaratat la Plaça, que hauria d’haver estat un lloc que bullira ja que és una plaça peatonal

POPULAR

Hi ha un tema que hauríem de vigilar: els preus

Els preus de les atraccions, els preus de les parades ambulants, els preus dels concerts

Les atraccions són cares, els preus dels productes i de les consumicions al carrer eren cars i continuem afirmant que pagar 43 € per a un concert, siga el que siga, no entra dins de la concepció de preu popular, sense qüestionar la qualitat del concert (insuperable) ni que realment el preu s’ho valga

Encertat el progrés amb els concerts de la Plaça del Tirant, gratuïts, cosa que es va encetar l’any passat i enguany sí que ha hagut una evolució pel que fa a la qualitat i és una alternativa als concerts de pagament que ajuden a augmentar l’ambient de festa

VALENCIANA

Nosaltres continuarem insistint en que la Fira de Gandia ha de tindre el seu propi segell, la seua marca, que no pot ser altra que el conreu de la diferència, d’allò que som. La presència de referents a la nostra valencianitat ha estat menor que els anys darrers, no hi ha el recolzament que es mereixen algunes activitats ben nostres (pilota, tir i arrossegament, ...) i s’han introduït altres que no ens diuen absolutament res, i tot i que poden ser una oferta més (discutible o no) no poden convertir-se en el referent de la Fira de Gandia. Em referisc a l’Oktober Fest que pot haver estat un èxit d’afluència però pot ser un èxit que desvirtue la Fira. És a dir, com una cosa més, bé; com l’eix de la Fira, no

I continuem pensant que no és adequat promocionar activitats lligades quasi exclusivament al consum d’alcohol. Per cert, el senyor Mascarell té problemes d’oïda o d’assimilació de conceptes, perquè va dir que el Bloc havien qualificat els joves de Gandia de borratxos i m’agradaria que demostrara on hem dit nosaltres això.

S’ha parlat també de l’encert en la programació, en els espectacles:

Este és un tema complicat, perquè hi ha gustos de tota classe i l’obligació és programar activitats i concerts per a tots els gustos. Des de fa temps hi ha espais ben definits per a públics determinats (Plaça Major, Plaça de les Cultures, Plaça Tirant, Teatre, ...) i no es pot jutjar amb ulls d’un públic els espectacles que estan pensats per a un altre públic

Per a nosaltres, que ni Bisbal ni Bertín Osborne ompliren com es pensara no és una equivocació dels programadors sinó un senyal de bona salut de la societat gandiana

I es deu també, segurament, a la multiplicitat en l’oferta, que algú vol reduir i nosaltres pensem que és just al contrari

I voldria acabar parlant de dues coses:

L’espai Borja. Pensem que a l’espai Borja li ha faltat contingut perquè eixe pot ser l’eix sobre el que pivote el referent, la valencianitat (capaç d’exportar-se al món) que demana la Fira i que en els últims anys es projecta

Finalment, d’un altre aspecte encara no aconseguit (ni en esta ni en les passades edicions) que es intentar rescatar el caràcter comercial de la Fira, com el té la Fira de Totsants a Cocentaina o la de Xàtiva, ...

En definitiva, una bona Fira, que, no obstant, no ha seguit la progressió que s’esperava i que haurà de vigilar, des de la nostra opinio, algun aspecte:

Més activitat de carrer

Més clarificació i aprofitament dels espais, sobretot les places

Una popularització real dels preus

Una major valencianització (sense que això vulga dir excloure grans actuacions o que les actuacions hagen de ser en la nostra llengua: nosaltres no estem parlant d’això sinó d’un major lligam de les festes amb la nostra cultura, i la nostra història, sobretot, mitjançant els Borja i els clàssics)

Detalls i temes que no invaliden la Fira del 2007 però dels quals ens agradaria parlar amb els responsables en algun lloc

| Més

MANIFEST 9 D'OCTUBRE 2007En les darreres setmanes, i com a conseqüència de la proximitat de les eleccions generals, el Partit Popular i el Partit Socialista han protagonitzat un enfrontament mediàtic i parlamentari amb les infrastructures i les inversions de l’estat en el País Valencià com a element central.
De sobte, els partits espanyols sembla que han caigut en el compte que els valencians i les valencianes eixim clarament perjudicats en l’actual estructura territorial de l’Estat espanyol. Eixíem perjudicats amb Aznar i eixim perjudicats amb Zapatero. Perquè allò que els dos partits centralistes no veuen –o no volen veure– és que el problema no és conjuntural; no depén de la bona voluntat del govern de torn, sinó que és un problema estructural, que es deu a la manca de capacitat d’autogovern del govern de la Generalitat. Ni més ni menys.
Ara que ells ho han tret a la palestra amb finalitat exclusivament partidista és quan els nacionalistes els recordarem que ja vam dir NO a un Estatut de vergonya. I que vam dir no, entre d’altres coses, perquè sabíem que eixe Estatut no garantiria la nostra autonomia financera i ens condemnaria a mantindre una relació de dependència total del govern de Madrid. No ens van fer cas aleshores i ara, en ple debat sobre els Pressupostos Generals de l’Estat, i amb les eleccions generals en perspectiva, uns es trauen de la mànega un patètic victimisme i els altres es dediquen a cantar les glòries del govern Zapatero.
Des del BLOC entenem que aquest 9 d’octubre ha de servir, més que mai, per posar de manifest davant la societat valenciana que quan els nacionalistes reclamem més recursos per al nostre autogovern no parlem de coses vagues, sinó que estem demanant allò imprescindible per garantir una millora en la qualitat de vida dels valencians i les valencianes. La construcció de línies de rodalia entre Gandia i Dénia i entre Castelló i Vinaròs; la millora substancial de la línia entre Xàtiva i Alcoi; l’alliberament de l’AP-7; l’increment dels recursos per fer front als reptes de la llei de dependència o per satisfer la creixent demanda en l’àmbit de l’ensenyament i la sanitat... Tot això i moltes altres coses que influeixen en la vida diària dels homes i les dones que vivim ací només és possible amb diners, i aquestos diners només estaran garantits a través d’un sistema de finançament estable que no ho deixe tot a la bona voluntat del govern de torn.
La presència dels diputats nacionalistes a les Corts Valencianes ha estat fonamental per posar de manifest que, més enllà de la guerra de xifres i els retrets interessats, als dos partits centralistes no els interessa canviar les actuals regles de joc. Unes regles de joc que ells mateixos ens van imposar a través de l’Estatut de la vergonya. De qui és la culpa que després de tants anys el govern central i el Consell encara no hagen signat un conveni per a la construcció, per exemple, del tren Gandia-Dénia? És culpa d’ells, d’uns i dels altres, d’aquells que han fet de la submissió a Madrid la seua raó de ser.
Enguany és el 800 aniversari del naixement de Jaume I, del rei que va crear una estructura política independent anomenada Regne de València, una independència que va conservar durant pràcticament cinc segles i que va ser arrabassada brutalment després de la Batalla d’Almansa.
Enguany el BLOC, expressió política del valencianisme progressista, d’aquelles dones i d’aquells homes que ens resistim a la desaparició del nostre poble, ret homenatge a Jaume I com a símbol de la nostra llarga història i de la nostra voluntat de construir un futur més lliure.
País Valencià, 9 d’octubre de 2007

| Més

9 d'Octubre

Companyes i companys,

Com sabeu, demà dimarts commemorem el Dia del Poble Valencià. És per això, que des del Bloc hem programat activitats que es desenvoluparan, a partir de les 10 del matí, a la plaça rei en Jaume I. Volem comptar-hi amb la vostra presència. Entre altres raons, perquè la dreta de la ciutat també hi anirà (hui i demà) per a "ofrenar noves glòries..." i demostrar la seua capacitat de mobilització.


ACTE PROGRAMAT:

9.30 h - Acte Cívic Institucional Ajuntament de Gandia - ofrena llorer Jaume I

10.00 h - Ofrena llorer Bloc Nacionalista Valencià + lectura manifest commemoractiu del 9 d'Octubre + interpretació de la Muixaranga


FEM BLOC. FEM PAÍS !!!!

| Més

ÈXIT DEL CORRELLENGUA 2007


Els regidors del Bloc-Verds a l'Ajuntament de Gandia, Josep Miquel Moya i Facund Puig, acompanyats pel secretari Nacional i diputat autonòmic pel Bloc-Compromís, Enric Morera i altres alcaldes, regidors i militants nacionalistes de la Safor-Valldigna, van participar ahir en el Correllengua 2007.Gandia, 6 d'octubre de 2007

| Més

EL BLOC VERDS ACUSA ORENGO DE MENTIR I MANTINDRE UNA ACTITUD ABSOLUTISTA

Els econacionalistes abandonen el Ple d'ahir, després que l'alcalde es 'burlara' d'ells
.

Josep Miquel Moya, portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds:

Ahir assistírem a un plenari patètic d’eixos que fan caure la cara de vergonya
El senyor Orengo, amb el recolzament, vistiplau i aplaudiment de la Plataforma, està perdent els papers o, probablement, està, ara, en el seu veritable paper: una espècie de Nerò, que creu que és l’amo de la ciutat i dels seus habitants
El senyor Orengo no té cap problema en mentir públicament i sembla que, a més, disfruta fent-ho
El senyor Orengo creu que, per la seua condició d’alcalde de la ciutat, pot utilitzar la seua fictícia bonhomia i aficció als xistes fàcils per intentar humiliar a la resta de membres del plenari, en este cas amb l'inestimable ajuda del seu cosí, el senyor Boix
Com deia, el senyor Orengo menteix, es bota la llei, dóna cobertura a una falsedat de document públic, i es burla de l’oposició o intenta burlar-se perquè podem assegurar-li que d’este grup polític no va a fer-ho
El Bloc estem en l’oposició perquè no vulguérem compartir govern amb la dreta d’esta ciutat. Ara veiem que el senyor Orengo està retrobant-se a si mateix, probablement tornant als seus origens i, sense una constant veu de la consciència al seu costat, comença a perdre els papers, actitud que pot dur a algun funcionari a clavar-se en algun problema
El Bloc volem fer una oposició constructiva i col·laboradora però éstà clar que ni Orengo ni Mut volen eixe tipus d’oposició i haurem d’endurir el nostre posicionament, sobretot davant d’un govern que tant en el fons com en la forma es troba més a la dreta que mai, que menteix sense escrúpols i que pensa que tot es pot solucionar amb diners, fins i tot l’adhesió de les persones o dels col·lectius
Farem un repàs, però tindrem temps d’anar parlant de tots els temes:

Decrets d’alcaldia:

Tot i que la llei obliga a donar compte dels decrets d’alcaldia, estos no formen part de la documentació del plenari i se’ns dóna compte com si fora un favor. Clar, parlem dels decrets de nomenament del personal de confiança i algú podria pensar que els dóna vergonya declarar la legió de personal amb què s’ha rodejat l’emperador Orengo. Encara no ens han passat la relació completa perquè hi ha gent que està per l’ajuntament que no sabem ni quines funcions realitza ni quina és la seua cobertura contractual

Consell Municipal del V Centenari de Francesc de Borja:
El senyor Orengo es bota l’acord unànime de la Comissió de Cultura de la passada legislatura i presenta una proposta diferent, de la que elimina, per exemple, la presència dels sindicats i la capacitat per nomenar membres del Consell de Participació Ciutadana, en el que no sembla creure, ja que només li interessen els llocs on se li ret pleitesia
El Bloc proposem que estiguen presents els Escolapis, Amics de la Seu o el Consell dels Joves, cosa que s’accepta i es ven com a pròpia però s’intenta pressionar als joves perquè renuncien a la seu participació

Reglament Orgànic:
Encomanem un reglament orgànic a un despatx d’advocats, amb diners de tots, per a una cosa realment insignificant, tot i que tenim contractat en més de 300.000 euros un altre despatx d’advocats per a eixes qüestions. Però això no sembla importar-los

Transferència de crèdits:
Tornen a rebutjar, per tercera vegada, la possibilitat d’augmentar la partida per al manteniment dels col·legis públics i declaren obertament, sense cap probelema, tant el senyor Boix com el senyor Mut, que tenen altres prioritats. Ho haurem d’explicar això als pares i mares i a la comunitat educativa!
Ara es disposaven de 350.000 euros, fa uns dies disposavem de quasi 2 milions i són incapaços de posar 100.000 euros per suplementar la partida de millora de col·legis que s’han gastat en altra cosa que intentarem averigüar
I el senyor Boix s’atreveix a insinuar, pequè no fan mai cap acusació concreta sinó sempre covards insinuacions, que el Bloc no ha fet el que tocava en educació, quan ell i tots els qui estaven en el govern municipal sap perfectament la duresa que tinguérem que mantindre en les negociacions dels pressupostos per poder incrementar les partides anomenades socials
Li demanem al senyor Boix que pregunte quina és l’opinió del món educatiu respecte al treball realitzat pel Bloc en eixe departament i li anunciem que farem un repàs de l’evolució pressupostària, amb la presència del Bloc en el govern, i averiguarem en què s’han gastat els diners que estaven destinats al manteniment dels col·legis públics

Accés sud al Port
L’ajuntament de Gandia va donar ahir conformitat al traçat de l’accés sud al Port
En la comissió de territori pregunte expressament si hi havia contemplada la rotonda de Venècia i si s’havia parlat amb els veïns. Davant de la resposta afirmativa, donem la nostra conformitat
Però després descobrim que, com sempre, se’ns ha mentit: no s’ha parlat amb ningú, i els veïns de Rafalcaid i de Venècia mostren la seua preocupació
Nosaltres els convidem a que intenten parlar amb els responsables del govern per aclarir el tema
Se’ns acusa de maniobra política i les nostres converses són qualificades pel senyor Mut de "corredories pels barris". Això és el que ell entén per informar els veïns, ell, el mestre, en companyia d’altres membres del seu partit, d’incitar els veíns de Marxuquera, Santa Anna, Grup Porta, i un llarg etcètera ... Suposem que les seues reunions no serien "corredurias"
Nosaltres sabem de la importància del accés sud, sobretot pel que fa al Hospital Comarcal. Per això, presentem una esmena perquè quede sobre la taula, és a dir, que no aprovem el traçat, fins que es parle amb els veïns afectats o, en tot cas, que aprovem el traçat que afecta l’hospital i deixem en suspens la resta. No se’ns accepta
És cert que nosaltres vàrem forçar que hi hagueren reunions amb els veïns. Estes es produeixen només amb els de Venècia, no amb els de Rafalcaid (tot i que el senyor Mut menteix públicament assegurant que les ha tingudes, quan això no és cert). Als veïns i ahir en el plenari, s’assegura que no hi haurà rotonda en Venècia, en contra del que s’havia dit en la comissió i en contra del que apareix al plànol del projecte que aprovem, amb una rotonda com un piano

La conclusió, per tant, és: aprovem una cosa per a no fer-la. O, dit d’altra manera, el que s’aprova al plenari no val per a res perquè després nosaltres farem el que creguem. Llàstima que en este cas a qui corresponga fer-la siga al Ministeri. Jo no sé si els veïns han de fiar-se d’això o no, però sé que mala cosa és que admetem públicament que , l’ajuntament de Gandia pot aprovar una cosa per a no complir-la. Si es així, res costava acceptar la nostra proposta de deixar per a més endavant el traçat de la segona part
Les nostres converses amb els veïns han posat molt nerviosos al govern municipal perquè els hem obligat a tancar un acord i a comprometre’s, hem demostrat els seus enganys i les seues mentides i hem fet evident que hi ha algun responsable de barri que juga de bulto
Particularment patètica va ser la intervenció del senyor Sarch, dient que jo sempre havia estat d’acord amb eixe traçat. En realitat, el que jo no he fet mai és mentir els veïns i a ell, com a president de l’associació de veïns de Venècia, menys encara. Per això sempre li he dit que veig molt difícil que el Ministeri accepte una carretera sense eixida, és a dir, sense rotonda i que, en tot cas, això s’havia de negociar prèviament amb el Ministeri. Ha estat el senyor Orengo qui sempre li ha promés que no hi hauria rotonda però ahir l’aprovàrem en el projecte. Li recomane al senyor Sarch que apunte millor a partir d’ara i que no se li apegue la capacitat de mentir dels seus correligionaris
I dir-los que nosaltres continuarem informant els veïns sempre de tot allò que els puga afectar, li semble bé o mal al govern municipal
I en este cas, els veïns hauran de fiar-se de la paraula donada, tantes vegades incomplida (i només hi ha que vore l’acord de govern Orengo-Mut) però han de saber que ahir, el plenari va aprovar el projecte amb la rotonda inclosa. Tota la resta són cants de sirena

I en este punt encara es va produir un fet més important que no sabem si pot tindre conseqüències: es va produir una falsificació de document públic
La proposta aprovada per la comissió de territori no era, exactament, la que es va dur a plenari, tot i que enla documentació es deia que sí que ho era. El que es va introduir era precisament una referència a eixa rotonda de Venècia, que no estava inclosa en la comissió i que s’introdueix arran de les reunions amb els veïns, forçades per la nostra intervenció
Este fet gravíssim, que es canvie una proposta d’acord sense dir res, el posarem en coneixement del secretari general, que mirava perplex el tema, al que no semblava donar-li importància el senyor Orengo, acostumat, per lo vist a canviar els acords segons li semble. Inàudit!

Pregunta sobre els abonaments de 12 h.:
El Bloc férem una pregunta sobre la supressió dels abonaments de 12 hores en l’aparcament del Serpis, uns abonaments que com sabeu utilitzaven sobretot comerciants, treballadors i veïns i que, a més, plou sobre mullat, amb l’intent d’augment de les tarifes i de supressió de la mitja hora gratuïta
El senyor alcalde va mentir assegurant que els abonaments es van reposar el mateix dia que nosaltres férem la denúncia pública
De tota manera, fem una crida a tots aquells ciutadans que tenien els abonaments de 12 hores i l’han hagut de canviar a un de 24 a que vagen i, en base a les paraules del senyor Orengo, que nosaltres els podem facilitar, demanen que els ho retornen

I, finalment, es va produir un fet lamentable que va colmar la nostra paciència, després d’assistir a continues burles del senyor Orengo, amb intervencions que aprofiten el seu torn de paraula per desqualificar, mentir i acusar greuement, per exmple, al Centre Històric
El senyor Orengo va concedir la paraula al senyor Mut en l’apartat de control d’òrgans de la corporació
En la passada legislatura als membres del Bloc se’ns va negar eixa possibilitat atenent el que diu la llei. Ahir, el mateix alcalde i la mateixa llei, sense cap tipus de remordiment de consciència, va afirmar que ara, li interessava interpretar el contrari i va donar la paraula al senyor Mut en un apartat que no dóna possibilitat de rèplica i que va ser aprofitat per fer un panegíric del govern i insultar a l’oposició
El Bloc no va a permetre que intenten burlar-se d’ell i, per això, abandonàrem el plenari
I anunciem que la nostra actitud serà equiparable a la del senyor Orengo perquè no ens fa ninguna por, i entenem que haurà de ser la nostra obligació, enfrontar-nos a un alcalde que manipula la documentació, menteix públicament i intenta humiliar als representants de la ciutadania

Gandia, 5 de setembre de 2007

| Més

Companyes i companys,

Com sabeu, el pròxim divendres 5 d'octubre tindrà lloc el Correllengua 2007 que organitza Acció Cultural del País Valencià i la Fundació Casal Jaume I de Gandia. Sens dubte, una cita important per al valencianisme polític i cultural i on la presència del BLOC també ha de ser destacada.
És per això, que ens agradaria comptar-hi amb vosaltres, tant a la cercavila, com als diferents actes programats:

17:45h. Animació infantil i exposició dels dibuixos del Correllengua escolar a la plaça Rei en Jaume I.
19:30h. Cercavila. Eixida des de la plaça Rei en Jaume I.
21:30h. Plaça del Prado: Lectura del Manifest del Correllengua 2007 a càrrec de MªJosep Escrivà Sopar de pa-i-porta i Karaoke amb música en valencià.
01:00h. Plaça del Prado: Concert jove correllengua 2007: amb Obrint Pas, Desgavell i The Skartats.
Us esperem.

Fem BLOC. Fem PAÍS !!!!


NOTA: Únicament heu de reservar la taula per al sopar, que aquest any compta amb la particularitat que cadascú podrà dur-se el que vulga, inclús la beguda. A més tindreu servei de barra, a càrrec dels Maulets. Les reserves podeu fer-les per telèfon (669890120; 96 295 12 22) o per correu electrònic (gandia@acpv.cat; administracio@fundacio.net ).


| Més