EL BLOC-VERDS REITERA LA NECESSITAT D’UN PLA ESTRATÈGIC PER AL TURISME FRONT ELS RESULTATS DE L’ESTIU I LA POSSIBILITAT DE CRISI EN EL SECTOR


Facund Puig lamenta que es canvie l’ubicació del mercat de la platja sense consultar els veïns i les juntes de districte dels barris marítims

.

El regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig ha tornat a sol·licitar la conveniència d’un Pla estratègic per al Turisme, aprofitant que la comissió de Promoció Econòmica d’ahir dilluns fea balanç de la temporada turística. "El nostre grup va manifestar que les xifres no poden conduir a l’autocomplaença, perquè alguns dels representants del sector ja s’havien encarregat de manifestar que els resultats de la campanya no eren positius". No obstant això, els econacionalistes van reiterar la conveniència d’estar preparats davant la possible agudització de la situació de crisi en el sector per a pròxims exercicis.
A grants trets, el Pla Estratègic per al Turisme a Gandia del Bloc-Verds ha d’incloure aspectes com:

- El paper de les administracions en la programació i l’execució de la política turística.
- Els instruments per a la promoció turística de la ciutat.
- L’oferta hotelera, hostelera i d’apartaments.
- Una aplicació integral de la política de qualitat duta a terme en la zona de l’arena a la resta de serveis municipals de la platja.
- El paper que han de realitzar els espais naturals existents al voltant de la platja.
- L’oferta cultural i lúdica...

"No es tracta només de comptar si ens han visitat cinquanta francesos o alemanys més o menys que l’any anterior, sinó de saber quins elements tenim a l’abast per a millorar la nostra oferta turística i quina ha de ser la nostra planificació per al sector a curt, mitjà i llarg termini"
D’altra banda, l’edil econacionalista també ha lametat l’anunci sobre el canvi d’ubicació del mercat dels diumenges a la platja, el qual passaria del carrer Rioja al Passeig de la Rosa dels Vents. El grup Bloc-Verds no està d’acord en la manera en què s’ha pres la decisió perquè no s’ha consultat les noves Juntes de Districte de la Platja i del Grau, que encara no s’han constituït; No s’ha informat l’associació de veïns de la platja, "com ha manifestat públicament el seu president"; Hi havia una alternativa més interessant de traslladar el mercat a un solar de propietat municipal ubicat al carrer Ribera Baixa, que havia sigut analitzada en l’anterior Junta de Districte de la Platja. "Fins i tot hi havia consignació pressupostària per condicionar eixe terreny". A més, per a Puig la nova ubicació pot "ferir de mort" el mercat que se celebra els dijous al Grau, a causa de la proximitat en la instal·lació d’ambdós ofertes.
Els Bloc-Verds, per tant, considera que, novament, han fallat les formes. Que en lloc de preguntar els interessats i els seus representants, el que es fa és informar de les actuacions a cosa feta, quan les decisions han estat ja preses. "Mal inici per a una legislatura que volia caracteritzar-se pel foment de la participació i de la descentralització. Per voler donar un major dinamisme als barris. L’altre dia vam assistir a l’episodi de la rotonda de Venècia, en què els veïns es van haver d’enterar pel nostre grup que anava a ser aprovada en el plenari. Ara, novament ha hagut de ser el Bloc-Verds el que els ha informat del canvi d’ubicació d’este servei"


Gandia, 10 d’octubre de 2007

| Més