EL BLOC-VERDS DE GANDIA DEMANA A LA GENERALITAT QUE ARXIVE L’EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA ACCIÓ CULTURAL PER MANTINDRE EL SENYAL DIGITAL DE TV3Els econacionalistes han presentat una moció al Ple perquè l’ajuntament sufrage part de la multa si aquesta no es retira

.
També insten les administracions autonòmiques catalana i valenciana a que acorden la reciprocitat de l’emissions del seus canals públics
.


El regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, Facund Puig ha donat conèixer el contingut d’una moció, que presentarà al pròxim Ple, condemnant la sanció econòmica de 300.000 euros imposada a Acció Cultural del País Valencià per emetre el senyal digital de TV3. "El Bloc-Verds considera que impedir que TV3 es puga veure al País Valencià és un atac contra la llibertat dels individus de rebre informació en la seua llengua. A més a més, pensem que és una agressió injustificada contra un dels mitjans que més ha contribuït a la normalització de la nostra llengua al llarg de tot el domini lingüístic."


Per aquesta raó, els econacionalistes consideren necessari que Gandia es pronuncie, sol·licitant:
- Que la Generalitat valenciana arxive l’expedient de tancament dels repetidors que garantixen la recepció de TV3.
- Que es retire la sanció econòmica desproporcionada de 300.000 euros imposada per la Generalitat valenciana a Acció Cultural del PV.
- Que si eixa sanció econòmica no es retira, que l’Ajuntament de Gandia recolze econòmicament a Acció Cultural perquè puga fer front a part del pagament d’eixa quantitat.
- Que les administracions autonòmiques catalana i valenciana es posen d’acord per garantir la recepció dels canals públics valencians a Catalunya i dels catalans al País Valencià.


Gandia, 25 d’octubre de 2007


Roda de premsa de Facund Puig:Desgraciadament, no és la primera vegada que ens veiem obligats a presentar una moció en el nostre ajuntament en defensa de les emissions de TV3 al País Valencià.
L’última de les propostes presentades és d’enguany mateix. Es va debatre al ple del mes d’abril passat.
Abans, al llarg dels més de 25 anys que fa que TV3 es pot veure al nostre territori, hi ha hagut manifestacions, concentracions, arreplega de signatures, arreplega d’ajuts econòmics... per defensar el dret de les valencianes i dels valencians de poder veure una altra televisió en la nostra llengua.
En un moment en què, cada vegada més, tenim possibilitats d’accedir a informació en les més diverses llengües del món, no té cap sentit que el govern valencià vulga acabar amb la recepció de les emissions dels quatre canals de la televisió de Catalunya.
El Bloc-Verds considera que impedir que TV3 es puga veure al País Valencià és un atac contra la llibertat dels individus de rebre informació en la seua llengua.
A més a més, pensem que és una agressió injustificada contra un dels mitjans que més ha contribuït a la normalització de la nostra llengua al llarg de tot el domini lingüístic.
Tots eixos arguments ens han conduït a presentar esta proposta per demanar:

- Que la Generalitat valenciana arxive l’expedient de tancament dels repetidors que garantixen la recepció de TV3.
- Que es retire la sanció econòmica desproporcionada de 300.000 euros imposada per la Generalitat valenciana a Acció Cultural del PV.
- Que si eixa sanció econòmica no es retira, que l’Ajuntament de Gandia recolze econòmicament a Acció Cultural perquè puga fer front a part del pagament d’eixa quantitat.
- Que les administracions autonòmiques catalana i valenciana es posen d’acord per garantir la recepció dels canals públics valencians a Catalunya i dels catalans al País Valencià.


MOCIÓ:Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, atenent al que disposa l’art. 97 del ROFJ (Real Decret 2568/1986), presenten davant del Plenari de l’Ajuntament de Gandia, la següent


P R O P O S T A

Com sabeu, la Generalitat Valenciana ha sancionat Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 – que afecta als canals digitals Canal 33, TV3, Canal 300 y 3/24 hores - a les nostres comarques, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa i judicial de cessament de les emissions – on s’inclourà, amb tota probabilitat el tancament del repetidor del Montdúver - i a una sanció econòmica de 300.000 euros.
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense imposicions polítiques de cap tipus.
Per això, recentment, Acció Cultural del País Valencià ha donat eixida a una campanya cívica de grans dimesions per fer front a les sancions imposades arbitràriament per la Generalitat, i provar d’impedir que els valencians i les valencians veiem vulnerats els nostres drets a la pluralitat informativa i a la normalització de la nostra llengua pròpia. Aquesta campanya està adreçada a rebre els màxims suports possibles en una qüestió que, considerem, afecta tota la nostra àrea lingüística. Com s’ha fet públic en les presentacions de la campanya, els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall –juntament amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler i Josep Alegre–, a títol individual, han estat els primers en signar una carta – que aportem com annex - on mostren la seua adhesió a ACPV i fan "una crida al conjunt de la societat perquè, amb la màxima implicació de tots, es puga fer front" a la situació creada amb la desproporcionada sanció econòmica imposada a ACPV, "entitat sense ànim de lucre (...) que no només s’ha preocupat de garantir l’emissió de TV3 al País Valencià, sinó que també ha treballat en tots els camps de la nostra cultura". Igualment, Antoni Tàpies ha cedit un original classificat per contribuir, amb les seues reproduccions, a "agrair i reconéixer" tots aquells que col·laboren en la campanya. L’objectiu és implicar el màxim de gent possible, per això s’ha demanat a entitats cíviques, polítiques, sindicals i culturals que s’afegesquen a la campanya i que col·laboren instant els seus socis a fer una aportació econòmica voluntària de 10 euros. Els diners recaptats s'ingressaran en un compte que estarà controlat notarialment per la Federació Llull (formada per ACPV, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear).
Entre les entitats que ja s’han mostrat disposades a implicar-se en la campanya es troben el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans; també els partits polítics Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Inicitiva per Catalunya-Verds i el Bloc Nacionalista Valencià han mostrat la voluntat de sumar-s'hi.


És per això, que el Grup Municipal del Bloc-Verds, proposa al Plenari l’adopció dels següents:

A C O R D S


- L’Ajuntament de Gandia reunit en sessió plenària, considera que la tasca realitzada per Acció Cultural del País Valencià fent possible la recepció de la TV3 a les terres valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de forma decisiva a la pluralitat informativa. Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol. Així mateix, demanem a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de les Illes Balears la signatura d’un acord pel qual es garantisca la reciprocitat en l’emissió del senyal de les televisions públiques d’aquests tres territoris.

- L’Ajuntament de Gandia, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.

- El Plenari de l’Ajuntament de Gandia, habilitarà l’alcaldia perquè es reunisca amb els representants d’Acció Cultural del País Valencià per tal d’acordar el recolzament econòmic d’aquesta institució, amb la fi de fer front a la sanció de 300.00 euros que la Generalitat Valenciana ha imposat a l’associació cultural.


- Enviar aquest acord al Ministeri d’Indústria, a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears i a Acció Cultural del País Valencià.Gandia, 22 d’octubre de 2007.
Josep M. Moya Torres Facund Puig Muñoz

| Més