EL BLOC-VERDS DEMANA QUE ES CONSTITUISQUEN TOTS ELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA


Per als econacionalistes hi ha assumptes importants que requerixen del debat amb els veïns i les veïnes de Gandia
.

El Grup Municipal del BLOC-Verds considera que s’ha d’accelerar la constitució de tots els òrgans de participació ciutadana, donat que cada dia van apareixent més assumptes on és molt important conèixer l’opinió de la ciutadania, com s’ha vist en els casos de les infrastructures hidràuliques, del projecte d’accés sud al port (rotonda de Venècia), el trasllat del mercat de la platja… per posar només alguns exemples on no s’ha tingut en consideració el veïnat.
En aquest sentit, cal recordar, per exemple, que l’article 34 de la Carta de Participació Ciutadana de Gandia estableix que "El mandat del president i dels membres de les justes municipals de districte en els seus càrrecs respectius serà el mateix de la corporació municipal que els nomena".
No cal dir, que ja han passat quatre mesos des de l’inici de la nova lesgislatura i encara no s’han convocat les juntes de districte, a pesar que, respecte a legislatures anteriors, s’ha nomenat personal de confiança destinat als barris i s’han assignat regidors amb dedicació exclusiva per als districtes.
Els econacionalistes proposen que s’incloga en la carta de participació ciutadana un termini màxim per a la constitució de les juntes municipals de districtes, a partir de la constitució de les noves corporacions, així com que es regule el procediment d’elecció dels membres de les juntes de districte per tal que siga el mateix per a tots els barris.

Gandia,18 d’octubre de 2007

| Més