EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA LA PROPOSTA DEL BLOC-VERDS D’APLICAR L’EXEMPCIÓ DE L’IBI DE NATURALESA RÚSTICA


Els econacionalistes també sol·liciten que es sumprimisquen els índex dels mòduls de l’IRPF de totes les produccions agropecuàries del nostre terme municipal, situant-les en el valor zero
.


Finalment, el Ple de l’Ajuntament de Gandia, reunit ahir, va decidir incloure, en el punt que fea referència a la sol·licitud d’ajudes extraordinàries amb motiu de les pluges torrencials de l’11 al 19 d’octubre, una moció presentada pel Bloc-Verds on es demana al Ministeri d’Economia i Hisenda i al d’Agricultura, Pesca i Alimentació: "Que s’aplique l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica a totes les explotacions agrícoles del municipi de Gandia" . Però també "que es suprimisquen els índex dels mòduls de l’IRPF de totes les produccions agropecuàries del nostre terme municipal, situant-les en el valor zero"
I és que per als econacionalistes la situació de l’agricultura valenciana en general i la que es cultiva a Gandia està immersa en una situació de crisi permanent des de fa molts anys. "Els llauradors veuen com les seues terres fa temps que han deixat de ser rendibles econòmicament i les despeses originades per les explotacions agrícoles són, moltes vegades, molt superiors als ingressos percebuts per la venda dels seus productes"
La situació esdevé encara més dura si tenim en compte que els propietaris, a pesar de suportar l’absència de beneficis, han de fer front a tributs municipals i estatals, alguns dels quals es calculen sobre uns beneficis econòmics que realment no s’han produït.


Gandia, 30 d’ octubre de 2007

| Més