INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA, S.A.


Reunió Consell d’Administració 18-10-07
Roda de Premsa 19-10-07

.

Ahir es va celebrar el Consell d’Administració de l’empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, S.A., i, des del Bloc, compartim la idea que estem davant d’un dia important per al futur de la ciutat. Però, d’un dia important en un sentit negatiu
Fa dos mesos parlàvem d’este tema i fèiem pública la nostra abstenció ja que no teníem elements de judici suficients per definir-nos
Ara, podem dir ben clarament que el que se’ns vol vendre com un potent instrument de gestió, beneficiós per a Gandia, suposa, en realitat, l’assalt definitiu al desmuntatge del sistema de garanties i l’arraconament de part dels legítims representants dels ciutadans
El Bloc estàvem disposats a donar suport a la iniciativa si se’ns tenia en compte una sèrie de suggeriments, sobretot garanties de participació i evitar la imatge que les empreses públiques van a ser un nou espai de col·locació de gent afí
No hem tingut èxit i no tenim cap problema en declarar que ens sentim impotents. Francament, no podem fer res més i només esperem que siguen els ciutadans els qui, d’una manera o d’una altra, facen públic el seu descontent amb esta manera d’exercir les responsabilitats de govern
Acaben d’aprovar un instrument que els capacita per fer pràcticament el que vulguen, com vulguen i, de passada, acabar de donar cobertura personal a alguna gent

I posaré tres exemples:
El càrrec de conseller ja no serà gratuït sinó remunerat, amb un sou fix anual. És a dir, van a cobrar un sou. No tardarem massa en veure alguns noms que tots coneixem en eixos consells d’administració
El segon exemple és encara més demostratiu: abans hi havia constituïda una mena de comissió per avaluar les ofertes abans d’una adjudicació a una empresa, amb la participació de tots els grups polítics. Això, desapareix dels estatuts de les noves empreses. De manera que es capacita el president o vice-president, és a dir, el senyor Orengo o el senyor Mut per adjudicar contractes lliurement a qui estimen oportú
Potser se’ns diga que les adjudicacions es faran als consells d’administració de les distintes empreses
Però este és el tercer exemple: no se’ns ha volgut garantir la presència d’almenys un membre de cadascuns dels grups polítics de l’ajuntament en eixos consells, de manera que és ben probable que estiguen composats només pels dos grups del govern

És a dir, la majoria absoluta dels senyors Orengo i Mut està començant a funcionar i està desarticulant els sistemes de garanties, evitant qualsevol possibilitat de control i descobrint les veritables intencions d’este acord de govern:
Càrrecs remunerats (ja veurem amb quants diners i per a qui, cosa que se suma a l’espectacular augment dels assessors i personal de confiança)
Llibertat absoluta per a realitzar adjudicacions milionàries
Exclusió dels grups polítics de l’oposició
El Bloc, en la passada legislatura, intentà evitar precisament esta manera d’actuar, que ara pot posar en pràctica el senyor Orengo amb el vistiplau i el canvi de criteri del senyor Mut
A l’anterior empresa pública s’introduïren, introduírem, atenent l’exigència de l’aleshores PP, ara Plataforma, mecanismes que donaven garanties de control a l’oposició i eliminaven possibilitat de sospites. Eixes garanties s’han eliminat ara, una vegada que Orengo pot exercir d’alcalde absolut i que Mut està al govern
Però hi ha més: els objectes socials de les empreses que ara creen deixen sense contingut les àrees d’urbanisme i medi ambient i esports
Suposa deixar sense contingut la Fundació Esportiva, que és l’únic lloc on tenen representació els clubs esportius
O suposa furtar el sa debat sobre molts temes importants d’esta ciutat a la comissió d’urbanisme

Les noves empreses, ara ja no Societats Anònimes Municipals, sinó Societats Limitades, podran, per exemple:
Vendre sòl sense donar explicació del destí dels diners
Encetar actuacions que afecten al planejament urbanístic (per exemple, preguntem, ¿la discussió del nou Pla General o la requalificació de terrenys?)
Podrà realitzar actuacions en vies públiques i en infrastructures (amb capacitat, com diem, per adjudicar les obres a qui vulguen)
Hi ha també unes misterioses competències en matèria de "iniciatives empresarials dirigides a la gestió i conservació dels recursos naturals"
Serveis industrials i comercials
O, pel que fa a l’empresa d’esports: programes esportius, organització de competicions o gestionar les escoles esportives, fins ara adjudicades per concurs i, des d’ara, també a lliure criteri del govern municipal
El Bloc hem plantejat una sèrie de demandes. No se’ns ha acceptat cap:
Ni la gratuïtat del càrrec de conseller
Ni la garantia de la presència de tots els grups polítics en tots els consells d’administració
Ni un sistema obert i públic per a les adjudicacions
Ni la conveniència d’una major assiduïtat en les reunions de la Junta General (ara només una a l’any: nosaltres en proposàvem almenys tres)
No se’ns ha aclarit quin és el sistema de votació i què representem cadascun dels regidors en la Junta General
(Cal repetir que moltes d’estes demandes les va fer la Plataforma en el seu dia i nosaltres, el Bloc, les acceptàrem per a l’empresa pública d’habitatge. Ara s’eliminen i es neguen)
S’ha eliminat també la finalització del manament dels conselleres quan acabe la legislatura, de manera que si la Junta general anomena nou consell un mes abans de les properes eleccions, seran estos qui estaran durant tota la següent legislatura. Doneu-se compte del que acabe de dir!
S’han eliminat els avanços d’auditoria (com també va introduir la Plataforma en l’anterior)
I estos temes, que com dic es poden resumir en càrrecs remunerats, capacitat lliure d’adjudicació a les empreses que vulguen i exclusió de la representació dels grups de l’oposició, este espècie "d’asalto al banco central", han començat a materialitzar-se ja:
En el mateix Consell s’aproven dos plecs administratius (habitatges a Benipeixcar III i Grup Porta), per valor de 4,4 milions d’euros (750 milions de pessetes) l’adjudicació de les quals correspondrà a la "direcció de l’empresa"
O s’aprova la contractació d’un vol aeri, per valor de 300.000 euros (50 milions de pessetes) i, textualment, es faculta el senyor Mut perquè puga decidir l’adjudicació
O se’l faculta també per concertar una operació de crèdit de 6 milions d’euros (1.000 milions de pessetes), per comprar, per cert, una parcel·la comercial, que, haurem de tornar a vendre, esperem que a major preu, és a dir, estem convertint-nos en uns especuladors més
I jo no estic inventant-me res: ahí teniu la documentació. Per cert, com sempre, donada, però només per a canvis d’unes quantes paraules sense importància, diuen, cinc minuts abans de l’inici de la reunió
En resum, una idea que va nàixer per donar cobertura a finalitats socials ben concretes (vivenda de promoció, grup porta, simancas, ...) i que podria ser un magnífic instrument de gestió, com diuen, es conveteix en una poderosa arma de control i destrucció massiva, en este cas, de l’ajuntament, que s’exercirà:
Furtant-li la veu i la participació a part dels legítims representants de la ciutadania
Atorgant-se la capacitat per realitzar les adjudicacions a qui vulguen
Possibilitant la col·locació remunerada dels pocs que deuen quedar
I traslladant totes les inversions i, per tant, diferint el deute municipal, al més pur estil de la Generalitat Valenciana, tan criticada, per cert, per les altes instàncies del Partit Socialista
A nosaltres ens agradaria veure la reacció de determinades veus si açò que acaben de consumar el PSOE i la Plataforma ho hagués fet el PP. Parle de veus de col·lectius ciutadans, de mitjans de comunicació, ..., que estan hipnotitzades, narcotitzades, emmordassades, que no són capaces de qüestionar ja res, senzillament perquè emana d’un anomenat Partit Socialista
Ens agradaria que fórem capaces de bastir mecanismes igual de valents i sense cap tipus de vergonya, com el d’ara, per agilitar les prestacions socials o per fer efectives les ajudes a entitats i col·lectius socials. Però com veiem, són coses que probablement no interessen a este nou govern

El Bloc manifestem, per tant:
la nostra rotunda disconformitat a l’ús que es vol fer d’un bon instrument com són les empreses públiques
lamentem el canvi de criteri dels qui des de l’oposició demanaven transparència i ara en el govern se sumen al desig de control total de l’alcalde Orengo que, sortosament, poguérem evitar nosaltres durant quatre anys
i, encara que manifestem també les poques possibilitats de maniobra que tenim, exigirem a eixes empreses públiques la resolució de tots els problemes d’esta ciutat, alguns d’ells realment prioritaris, amb celeritat perquè ara ja no es tindrà cap excusa
I continuem lamentant haver de situar-nos cada vegada més en una oposició dura vistes les maneres i les pretensions del govern

Josep M Moya, Portaveu del Grup Municipal BLOC-Verds Ajuntament de Gandia


| Més