TERRITORI ACCEPTA AMPLIAR L'ESPAI PER A LA BIBLIOTECA DE SIMANCAS PERÒ REBUTJA L'AL·LEGACIÓ A SANXO LLOP

El BLOC-Verds considera que aquesta reordenació és negativa perquè allunya els espais comercials de "l’entorn immediat de l’hospital" i perquè pot tindre un evident efecte negatiu en el comerç urbà tradicional
.
Sort desigual per a les propostes presentades per Facund Puig, membre del Grup Municipal del BLOC-Verds a la Comissió Municipal de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, celebrada ahir dilluns.
En primer lloc, es va aprovar per una unimitat l'al·legació del BLOC-Verds a la remodelació del Barri de Simancas i que sol·licitava "que es modifique el projecte per assegurar que l'espai reservat per a biblioteca de barri compte, almenys, amb 300 m2 de superfície útil segons el Decret 119/200, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana"
Per contra, el govern municipal va rebutjar una al·legació dels econacionalistes per tal que s'elimine la proposta de modificació del Pla Parcial del Sector Sanxo Llop que fa referència a la reordenació del sòl comercial en considerar que esta reordenació és negativa per dues raons: "d’una banda, perquè allunya els espais comercials, és a dir, els serveis, de "l’entorn immediat de l’hospital" (objectiu que es perseguia en el pla i que queda ben palés i recollit en l’article 12.2 de les normes urbanístiques) i, d’una altra, perquè pot tindre un evident efecte negatiu en el comerç urbà tradicional en conformar-se un nou i potent espai comercial (una espècie de carrer comercial de 500 metres) que, juntament amb els grans centres comercials existents a l’entrada sud de la ciutat, pot suposar una "barrera comercial" dissuasòria des del sud"
El BLOC-Verds ha recordat que la ubicació en el sector del futur Hospital Comarcal de la Safor ha condicionat totalment el seu desenvolupament "fent-nos perdre l’oportunitat d’instal·lar en este espai un polígon industrial de qualitat i obligant-nos, de manera lògica, a permetre determinats usos com ara els comercials" que possibiliten oferir els serveis complementaris que necessita una potent infrastructura sanitària. Des d’eixe punt de vista, per a Puig l’existència d’espais comercials en les parcel·les circumdants a l’hospital té una lògica indiscutible.


Gandia, 29 de juliol de 2008

| Més

EL VEÏNAT DE VELES E VENTS MOSTRA AL BLOC-VERDS LES DEFICIÈNCIES DE LA URBANITZACIÓ


Els/les membres del Grup Municipal del BLOC-Verds de l'Ajuntament de Gandia es van reunir, recentment, amb els/les representants de l'Associació de Veïns de la Urbanització Veles e Vents, a la platja de Gandia. El col·lectiu veïnal va traslladar els econacionalistes algunes de les principals reivindicacions de la zona, sobretot pel que fa a les deficiències i els treballs pendents d'acabament la urbanització: voreres (taulells sense rejuntar); asfaltat dels carrers i pendents; manca de zones verdes: mobiliari, jocs infantils i tancament; pals de fusta d’Iberdrola i traçat aeri; telèfons…
La manca de senyalització (plaques dels noms de carrers (22) ; senyals de trànsit caigudes (15); números de policia… o la demanda de neteja dels solars (carrers del Gall de Canyar i del Sarset) són altres de les queixes de l'associació de veïns va voler fer arribar al BLOC-Verds.

Gandia, 28 de juliol de 2008

| Més

FACUND PUIG: "QUAN NO HI HA ARGUMENTS, APAREIXEN LES DESQUALIFICACIONS"El BLOC-Verds reitera que és difícil buscar el consens quan es fa públic que en dos mesos començaran les obres de la segona remodelació de la Plaça del Prado
Gandia, 25 de juliol de 2008

| Més

FACUND PUIG: "LA VERITAT ÉS QUE HAURÍEM AVANÇAT MOLT MÉS SI DES D'UN PRINCIPI EL PSOE HAGUERA BUSCAT EL CONSENS"Per al BLOC-Verds eixa voluntat no ha existit fins que no hi ha hagut una resolució judicial pel mig. Orengo no ha recongut el problema, l'ha volgut obviar i ara, amb l'aigua al coll, pretén reaccionar
.


Els econacionalistes veuen amb bons ulls les mesures proposades si s'apliquen adequadamentGandia, 25 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS SATISFET PERQUÈ L'ORDENAÇA ES MILLORA I ACCEPTA LES SEUES APORTACIONS

SUBVENCIONS PER A LA COMPRA I LLOGUER DE LOCALS ASSOCIACIONS


FACUND PUIG:

L'ordenança va ser aprovada pel Consell de Participació Ciutadana celebrat el dimecres 23 de juliol.
El BLOC ha recolzat l'aprovació de l'ordenança i ha participat activament a perfilar aspectes de la redacció definitiva.
Volem agrair al regidor de Participació Ciutadana la voluntat de consens mostrada al llarg de la tramitació.
Esta és una ordenança que millora sensiblement la precedent i pretén ajudar i reforçar l'associacionisme de la ciutat.
Des d'eixe punt de vista, el BLOC considera que l'Ajuntament, que té recursos per atendre les necessitats diverses de Gandia, també ha de realitzar esforços per potenciar el moviment associatiu.
El BLOC ha recolzat la proposta que s'ha sotmés a votació per diverses raons, entre les quals voldríem destacar les següents:
1 - Possibilitat d'accedir a les ajudes municipals de totes les associacions amb un marcat caràcter social.
2 - Establiment d'un tope màxim d'ajuda per associació, amb una sèrie d'excepcions, per tal de possibilitar que una major quantitat d'associacions es puguen beneficiar.
3 - Reforçament del paper del Consell de Participació Ciutadana com a órgan que decidirà, a partir de les bases aprovades i si s'acomplixen els requisits exigits a l'ordenança, les s'ajudes que s'hagen d'atorgar.
4 - Establiment d'una sèrie de garanties, com el dret d'adquisió preferent del local per part de l'Ajuntament en el cas que l'associació que l'ha adquirit vulga vendre'l abans d'haver transcorregut els vint anys que marca l'ordenança, per a evitar que certes situacions que es van produir sota el paraigües de l'anterior ordenança no es tornen a produir.

Gandia, 25 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS S'ALEGRA QUE EL CANVI DE TALANT DE MASCARELL PROPICIE UN POSSIBLE ACORD AMB ELS SINDICATS

Mascarell no aclareix les condicions del principi d'acord ni tampoc la vigència a hores d’ara de l’estructuració per districtes de la intervenció de la policia local
.


Demanen la convocatòria per al mes de setembre d’una comissió informativa en què es done compte de quin serà el model que s’aplicarà una vegada haja passat l’estiu
.


La incidència en el reforç de la policia de proximitat i de l’increment de la presència en barris amb focus concrets de delinqüència seran dos aspectes en què insistirà el BLOC-Verds
Gandia, 24 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS SOL·LICITA QUE S'INICIE UN PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA ABANS DE REALITZAR LA NOVA ACTUACIÓ AL PRADO


Critiquen que no s'ha complit el compromís d'estudiar-la a la Junta de Districte del Raval-Prado: Però la culpa no és només d’una part del govern. El PSOE és corresponsable d’haver ningunejat els representants polítics i veïnals en la presentació del que es pensa fer al Prado

.
Els econacionalistes eviten valorar el nou projecte perquè
només el coneixem pel que han dit d’ell els mitjans de comunicació i pel vídeo de quatre minuts. No obstant això, en una primera ullada s’intuïxen algunes solucions que són molt qüestionables, però esperarem a conéixer-les millor per analitzar-les…

.
Facund Puig es pregunta també pel cost del nou projecte i si ja s'ha recepcionat l’obra actual del Prado i qui es farà càrrec de les deficiències que encara no s’han resolt…
Gandia, 22 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC CONSIDERA CURIÓS QUE LA PLATAFORMA CRITIQUE LES OBRES REALITZADES PEL SEU SOCI DE GOVERN


Els econacionalistes sempre han reconegut els problemes a les actuacions del Prado i el Passeig, per això no les vam voler recepcionar, fins que les empreses els subsanaren.

.
Facund Puig es pregunta si el secretisme al voltant de la remodel·lació del Prado correspon a les noves formes de Participació Ciutadana que anuncia Soldevila

Les declaracions realitzades ahir pel regidor de la Plataforma de Gandia, Javier Soldevila han causat com a mínim, sorpresa en el Grup Municipal del BLOC-Verds. Sobretot, pel que fa a les crítiques a les obres realitzades la passada legislatura a Marxuquera i Rafalcaïd pels socis majoritaris del govern. "És curiós que la Plataforma critique unes actuacions que eren competència de l'anterior regidor d'Urbanisme, el socialista Jaume Borràs, el qual hui continua lligat al govern, com a conseller de l'empresa pública d'urbanisme… Els únics retrets que li hem fet al nou responsablede Territori, Fernando Mut, és la incapacitat per donar solució als problemes que hi estan sorgint o que s'anuncien terminis de finalització d'obra que són incapaços de fer complir". En aquest sentit, Puig es pregunta sobre l'opinió de José Manuel Orengo, "l'alcalde del quatre anys de bon govern" després d'escoltar les dures crítiques del seus socis.
Pel que fa les referències al Prado i el Passeig, projectes que els econacionalistes van impulsar la passada legislatura, el BLOC ha recordat que en cap cas va ocultar a la ciutadania els problemes que hi van sorgir, "per això nosaltres mai arribàrem a recepcionar les obres, no les acceptàrem perquè els problemes no s'havien resolt. La pregunta seria per què ara Mut s'ha fet càrrec d'unes actuacions que no estan ben acabades…"
Puig també ha recordat que aquests projectes van ser molt ben planificats i consensuats amb totes les forces polítiques i el veïnat. En aquest sentit, "és difícilment creïble que el senyor Soldevila parle d'una nova cultura de participació ciutadana quan, per exemple, ha estat incapaç d'informar sobre la remodel·lació de la Plaça del Prado. Primer s'anuncien les coses a la premsa i després a la Junta de Districte. Això, no va succeïr mai la legislatura passada".Gandia, 22 de juliol de 2008
Tirem ma d'hemeroteca ???

| Més

L'AJUNTAMENT ABOCA PLÀSTICS I ALTRES MATERIALS NO BIODEGRADABLES EN L'ENTORN DE LA MARJAL

El BLOC-Verds denuncia també l'existència d'un abocador incontrolat a l’entrada del camí d’accés a la parcel·la municipal

L’Ajuntament de Gandia està utilitzant una parcel·la municipal situada a la zona de la marjal de Gandia, al costat de l’antiga canera, per a acumular restes de material vegetal procedent de la poda dels arbres.
Este fet, en principi, no hauria de provocar cap problema. Però la qüestió adquireix una altra dimensió quan, en una visita realitzada a l’espai a què ens referim, hem comprovat com, al costat d’estes restes de poda, s’hi acumula una gran quantitat de plàstics, vidres i altres materials procedents de la neteja de l’arena de la platja.

El Grup Municipal del Bloc-Verds entén que estos darrers materials no haurien de ser acumulats en un lloc tan sensible mediambientalment com és l’entorn de la marjal, evidentment no haurien de ser cremats amb les restes de poda, i perfectament podrien ser classificats i reciclats.
El Bloc-Verds considera que l’Ajuntament de Gandia i les empreses contractades per l’administració municipal, haurien de donar exemple en les seues actuacions per evitar que alguns particulars tinguen la temptació de fer el que està permetent-se en la parcel·la municipal. I és que la imatge que està oferint-se per part de l’administració local no és en absolut modèlica.
Precisament perquè es puga evitar este tipus de situacions, el Bloc-Verds ve reivindicant des de l’inici de la legislatura que la consecució de polítiques de qualitat en les actuacions municipals de la platja no haurien de quedar circumscrites a l’espai de la zona de bany i s’haurien d’ampliar a la totalitat dels serveis municipals que funcionen a la Platja de Gandia.
Aprofitem esta nota de premsa per denunciar, al mateix temps, l’existència d’un abocador incontrolat a l’entrada del camí d’accés a la parcel·la municipal


No entenem com, en un lloc tan visible, l’Ajuntament de Gandia encara no s’ha preocupat de netejar l’espai i de reciclar els productes (roba, plàstic, vidre, paper..) que hi ha escampats.
El Grup Municipal del Bloc-Verds demana, doncs, a la Regidoria de Medi Ambient que controle els abocaments que s’estan fent a la parcel·la a què ens referim i al camí d’accés i classifique i recicle tots aquells materials susceptibles de ser-ho.

Gandia, 22 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DENUNCIA LA SUCESSIVA PÈRDUA D'AJUDES DE LES NOSTRES BIBLIOTEQUESFacund Puig insta els governs autonòmic i central perquè negocien un nou model de finançament autonòmic que garantisca els recursos econòmics per habitant suficients per a atendre totes les polítiques socials i culturals


Els econacionalistes reclamen el govern de la Generalitat Valenciana una partida econòmica amb el pressupost necessari per a poder assumir les condicions del conveni que hauria de signar amb el Ministeri de Cultura. El País Valencià va ser l’única comunitat autònoma que no va signar el conveni. Esta situació ha suposat per a les biblioteques la pèrdua de 2.222.071 euros aportats pel Ministeri de Cultura i, conseqüentment, una altra quantitat semblant aportada per la Generalitat Valenciana, corresponent a 2007.

Gandia, 21 de juliol de 2008

| Més

FACUND PUIG: "EN UN GOVERN AMB EL BLOC, L'ALQUERIA NO SERIA ENDERROCADA"EL BLOC-VERDS DEMANA A L'IVVSA QUE CONSERVE L'EDIFICI I A LA CONSELLERIA DE CULTURA QUE EL DECLARE BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL.
" Es tracta d’un exemple típic de l’arquitectura rural del segle XIX de la nostra comarca i que el propi Ajuntament va incloure en el Catàleg de Custòdia del Patrimoni de Gandia com a element singular ecocultural de la nostra ciutat "
.
"La propietària, davant el perill que la construcció fóra derruïda, va sol·licitar a la Conselleria de Cultura la seua inclusió en el Catàleg de Béns i Edificis Protegits"
.
"No entenem la caça de bruixes iniciada contra ella per exigir una compensació econòmica justa per la cessió d’un edifici que era, a més, la seua residència, i per haver-la aconseguida"
.
"Pensem que la conservació de l’alqueria és perfectament compatible amb el PAI de santa Anna i que no té perquè endarrerir-lo ni un sol dia. Per tant, no entenem l’interès del PSOE-PLATAFORMA de lligar la destrucció de l’Alqueria Romaguera amb l’impuls del PAI de Santa Anna"


| Més

IVÀ BONET: PER CULPA DEL PP LA CITRICULTURA JA NO ÉS UNA ALTERNATIVA A LA CRISI DE LA CONSTRUCCIÓEl BLOC assegura que el sector ha perdut un 40 per cent dels llocs de treball i la superfície agrícola a la comarca s'ha reduït un 30 per cent


Tot i "les nefastes polítiques del PP", des del Col·lectiu Local del BLOC de Gandia es vol llançar un missatge d'esperança, perquè el sector continua viu, vol continuar produïnt i exportant. El Secretari Local, Ivà Bonet ha recordat que del total de les exportacions citrícoles que es realitzen a la Mediterrània, el 60 per cent són de l'Estat Espanyol i d'aquest percentatge, un 80 per cent correspon a la taronja valenciana. "Està en la teulada del PP salvar un sector capdavanter en exportacions a Europa i que dóna molts llocs de treball. En aquest sentit, és important una bona política de preus. El BLOC va presentar a les Corts una proposició de llei perquè es pactaren els preus mínims…"


La consellera suspèn
I és que per al BLOC un any és temps més que suficient perquè s'evidencie que la nova conselleria d'agricultura - en la qual tenien dipositades algunes expectatives, perquè coneix el sector i era molt fàcil superar Cotino - "no té idees, no ha detectat quina és la problemàtica del camp i no ha sabut o volgut donar-li solucions…" Per al responsable d'Agricultura de l'Executiva Local del BLOC de Gandia, Agustí de Miguel algunes iniciatives com la creación d'un observatori de preus o la compra per contracte "no han servit per combatre l'especulació, entre altres qüestions perquè no s'hi han dedicats mitjans econòmics, ni inspectors per controlar-ho…"

Gandia, 17 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC EXIGEIX LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER D'EDUCACIÓ


L'Executiva Comarcal dels nacionalistes torna a denunciar la persecució personal contra Batiste Malonda

Per al BLOC Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna la darrera decissió de la Conselleria d'Educació d'obrir un expedient sancionador contra l'exdirector del CP El Castell d'Almoines, Batista Malonda, fet que l'impedirà formar part del nou equip directiu del centre en qualitat de Cap d'Estudis, "és una demostració més que la Generalitat està continuant amb l'assetjament personal (polític i professional) contra Malonda i tot el que representa".
Per als nacionalistes, afortundament l'actitud continuista de la nova responsable del centre i de l'equip directiu "demostra que la comunitat educativa d'Almoines està més unida que mai, i que el projecte pedagògic encentat per Malonda - reconegut i mereixedor de diverses distincions i reconeixements en l’àmbit de l’educació, en la innovació educativa i en el treball per una escola pública, democràtica i valenciana - roman viu per damunt de les persones i a pesar de les mesures inquisidores del PP"
El BLOC continuarà reivindicant, a través de mocions als ajuntaments i iniciatives parlamentàries, més autonomia per als centres educatius valencians. En aquest sentit, cal recordar que la LOE permet a la Generalitat no prorrogar les direccions dels centres. Aquesta actitud va en contra del dret de la comunitat educativa a participar en el nomenament de la direcció dels centres escolars públics i "suposa la voluntat de l’administració educativa valenciana de nomenar directors submissos i afins als seus plantejaments pedagògics"
És per tot això, que el BLOC Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna exigeix la dimissió del conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, "com a responsable últim de la persecució personal que està vivint Batiste Malonda i la comunitat educativa d'Almoines, la Safor i el País Valencià".
La Safor-Valldigna, 16 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA QUE S'ACATE LA SENTÈNCIA I ES CREE UNA COMISSIÓ PER ACORDAR LES MESURES CORRECTORES ENTRE TOTES LES PARTS


Moya recorda que el PSOE va cometre "una errada garrafal i que tindrà fortes conseqüències i les hagués pogut tindre encara pitjors" per no acceptar la declaració de Zona Acústicament Saturada proposada pel BLOC-EV, aleshores soci de govern. PP i Plataforma també votaren en contra fa un any
.Els econacionalistes es pregunten què passarà quan d'ací poc finalitze la moratòria d'un any per a l'atorgament de llicències, perquè es podran tornar a demanar les llicències que es vulguen i es tornarà a agreujar el problema o es podria crear un altre semblant en qualsevol altre lloc. I què passa amb la zona d’equipaments? En el millor dels casos no estarà enllestida abans de tres anys, a partir dels quals haurien de començar els trasllats. Però el jutge ha donat cinc mesos de termini per a la declaració de ZAS i per aplicar les mesures correctores que apareixen en la Llei 30/2002.
I tot això, lamentant la poca responsabilitat i la nul·la valentia per abordar els problemes dels qui hui ens estan governant i que votaren en contra del que ara el jutge ha dictaminat
Gandia, 15 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA QUE S'INVESTIGUEN ELS FETS PEL DESPRESTIGI A LA IMATGE TURÍSTICA I A LA CLASSE POLÍTICA


JOSEP M MOYA:

"Després de veure algunes parts de la conversació que han aparegut transcrites, els ciutadans tenen dret a la sospita, però no només per este cas, sinó en totes i cadascuna de les contractacions que faça este ajuntament"
.
"Nosaltres no sabem si tot açò, com argumenten de manera ja clàssica PSOE i Plataforma, és un muntatge del Sr. Torró. El govern municipal podrà dedicar-se a acusar a qui vulga, quan ell ja està acusat. Però faria millor en aclarir què és el que realment ha passat en tot això i demanar-se, encara que siga internament, explicacions. I demanar disculpes a l’opinió pública. Almenys, el Bloc ho fem en nom de tots"Gandia, 15 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS CONSIDERA GREU I INDIGNANT QUE ES DESCONEGA SI HI HA PRESÈNCIA POLICIAL ALS BARRIS


Facund Puig sol·licita la convocatòria de la comissió de seguretat per conèixer de manera oficial la situació, així com l'estat de les negociacions entre l'Ajuntament de Gandia i la policial local

I és que per el Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia és una situació incòmoda no rebre informació sobre el conflicte "més enllà del que hem pogut seguir als mitjans de comunicació o als comunicats de la plataforma sindical".
Per a Facund Puig, allò "més greu" és assabentar-se per la pròpia policia que mai s’ha posat en pràctica la mesura de dedicar 22 policies per cadascun dels quatre gran districtes en què està dividida la ciutat. Que moltes vegades només hi ha hagut dos dotacions mòbils per a tota la ciutat i el Grau i la platja. O que els inspectors han deixat de funcionar com a policia de proximitat i han tornat als grups de seguretat ciutadana…"Resulta indignant que set mesos després d’haver-se anunciat la gran reestructuració de la implantació de la policia local de Gandia, que teòricament permetia una major presència d’efectius als carrers de la nostra ciutat, ens hàgem enterat pels sindicats que aquella mesura no va arribar a aplicar-se mai. És a dir, que si atenem al que ara han fet públic els representants sindicals de la policia local, hauríem siguts víctimes d’un engany que nosaltres no voldríem que quedara impune"
Puig recorda que a la incertesa cal afegir la impugnació de la borsa per part dels sindicats o la supressió del servei de quads a la sorra de la platja…
Gandia, 14 de juliol de 2008

| Més

EL VEÏNAT DEL GRAU ES QUEIXA DE LA FALTA D'INFORMACIÓ EN TEMES COM LA CONCESSIÓ DE L'AIGUA, LA POLICIA AL CARRER O ELS PROJECTES QUE S'HI DEIXAREN

  • El BLOC-Verds fa un repàs dels temes més importants de l'actual legislatura i es compromet a mantindre'ls informats permanentment
  • L'associació mostra la seua preocupació en aspectes com la construcció de vivendes socials, la cobertura sanitària les 24 hores o les ajudes per a la rehabilitació de vivendes…
El portaveu del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia, Josep Miquel Moya, acompanyat pels membres de l'executiva local del BLOC, Eva Pellicer i Emil Ripoll es van reunir dimarts amb l'Associació de Veïns del Grau. Moya va fer un repàs del que van ser els principals temes que han centrat aquest primer any de legislatura, així com les raons que dugueren el BLOC a l'oposició, després que Orengo optés per pactar amb la dreta i no reeditar el pacte de progrés que el va dur a l'alcaldia i que va propiciar "Quatre anys de bon govern" (eslogan de la pre-camanaya d'Orengo).
Així, a la reunió es va informar de temes com "la falta de transparència i informació del govern cap a l'oposició i la ciutadania" ; la destinació final de bona part dels 55 milions d'euros obtinguts de la concessió de l'aigua; la creació d'empreses mixtes, seguint el model del PP a la Generalitat, "els membres de les quals estan posats a dit, on s'exclou l'oposició…"; els diners que li costarà a la ciutadania "la contractació de gent desmesurada, tant d'assessors, com a través d'empreses externes que treballen per a l'Ajuntament, l'augment del complement de productivitat per a alguns alts funcionaris…"; "les mentires" sobre la presència de més policia al carrer, aspecte que ja denunciaven els veïns i les veïnes i "que ha estat confesat darrerament pels mateixos sindicats…"; la situació dels projectes que el BLOC (Planificació i Projectes) havia encentat al Grau l'anterior legislatura "i que ara es troben aturats", com ara el Passeig Perimetral (balcó al port), l'obertua del carrer Daoiz i Velarde…
Els econacionalistes també van informar sobre diferents mocions presentades i que afecten al districte marítim, com ara propostes per a la neteja de barrancs, la millora de la depuradora i l'emissari submarí o les al·legacions al projecte d'ampliació del port, entre altres.
I entre les preguntes del veïnat, cal destacar les relatives a la situació de les 250 vivendes de protecció oficial sortejades i adjudicades la legislatura passada "però que no estàn construïdes"; la situació del contenidors soterrats; les obres en el Clot de la Mota, en Mare Nostrum…; l'atenció sanitària les 24 hores (centre salut, farmàcia, pediatra…); neteja de carrers i parcs; les ajudes a la rehabilitació d'habitatges…

Gandia, 10 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DENUNCIA LA POLÍTICA DE FETS CONSUMATS DEL GOVERN PEL QUE FA A LES GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALSLa comissió aprova, amb el vot en contra del BLOC, un informe favorable perquè la Conselleria atorgue llicència d'activitats a El Zentro, quan ja fa molts mesos que s'hi troba en funcionament...

Facund Puig: Què passaria ara si la Generalitat denega la llicència ? Doncs això, política de fers consumats…

L'Ajuntament qualifica com a "no rellevant" l'impacte sobre el comerç preexistent, però la Unió de Comerciants de Gandia emet un informe desfavorable

Els econacionalistes reiteren el seu rebuig a la proliferació de Grans Superficies Comercials i recolzen el comerç urbà

Gandia, 09 de juliol de 2008

| Més

ACCEPTADA LA PROPOSTA DEL BLOC-VERDS D'ATURAR LES OBRES A LA N-332 DURANT L'ESTIU


L'Ajuntament sol·licitarà al Ministeri de Foment que s'ajornen els treballs a la carretera N-332, entre Xeresa i Gandia, fins que passe l'estiu per tal de no perjudicar la campanya turística

Gandia, 09 de juliol de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS CONSIDERA POSITIU L'ANUNCI D'INICI DE LES OBRES DE L'HOSPITAL PERÒ ÉS EXCÈPTIC DESPRÉS D'ANY I MIG DE RETARD


Josep Miquel Moya: A banda que tenim la sensació que sempre vénen a anunciar alguna cosa d’este estil quan hi ha sobre la taula algun tema o informacions negatives per al govern, com ara tenim el conflicte amb la policia local i la mentida de la reestructuració de la policia de barri, les contractacions massives o les acusacions de l’organitzador de Salsafor…


Els econacionalistes desconeixen si les millores que s'anuncien al projecte justifiquen el retard o és una altra excusa molt socorreguda (projecte del port, edifici musical Beniopa-Passeig, Ribera del Serpis, Simancas…) per amagar la incapacitat de gestió d’un govern més preocupat en altres coses, diguem-ne més domèstiques o personals…


Gandia, 08 de juliol de 2008

| Més

EL GOVERN HI MENYSPREA I EXCLOU L'OPOSICIÓ AL PUR ESTIL PPCONSELL D'ADMINISTRACIÓ INICIATIVES PÚBLIQUES

Josep Miquel Moya: I tot, desgraciadament, per culpa d'un govern que, en la seua major part, es diu socialista però que ha obert, de bat a bat, la porta de la sospita


Al Consell d'Administració de l'empresa mixta de turisme, GANDIAPROTUR s'hi exclou l’oposició però també els possibles futurs socis, amb l’única intenció d’un control absolut… No ens agradaria que açò estiguera relacionat amb el fet que el càrrec de conseller serà remunerat…


El Govern no compleix amb el seu compromís de fer unes bases que marquen un criteris clars de quines persones es poden acollir al programa SOS Vivenda, podent fer i desfer, conforme els convinga…


En el projecte de Simancas és també demostratiu de quin és l’ús que volen fer d’eixes empreses: signen un contracte per a l’execució (en setembre) de 115.000 euros i ara es modifica per pagar-li 320.000, quan el preu inicial va ser un dels motius per adjudicar-li-ho i la variació del pressupost del projecte és d’un 25% que hagués justificat un augment d’uns 30.000 euros però no de més de 200.000, quasi el 200% del contracte inicial
JOSEP M MOYA:


Bon dia
Compareixem Emili Ripoll, membre del Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques, i jo mateix per parlar-vos del Consell de l’altre dia
Un Consell on es va tornar a demostrar dues coses:
d’una banda, el menyspreu als membres del consell que no controlen i allò que el govern entén per participació
i, d’una altra, per a què coses han creat estes empreses
Hi havia tres temes en l’ordre del dia:
Gandiaprotur, l’empresa de turisme
El programa de compra d’hipoteques i posterior lloguer
El projecte de Simancas
Pel que fa a Gandiaprotur, s’ha fet una proposta per ampliar fins a 12 (el màxim possible) els membres del Consell d’Administració. És a dir, 4 membres més
De nou, cap d’ells ha estat ofert a este grup polític. Però probablement tornaran a negar la falta de participació
Però no s’exclou només el Bloc. S’exclouen també possibles futurs socis de l’empresa
Perquè és curiós que s’aprove obrir un termini perquè altres entitats o associacions puguen demanar la seua participació en l’empresa però al mateix temps s’ocupen tots els llocs del Consell d’Administració
No ens agradaria que açò estiguera relacionat amb el fet que ja coneixeu que el càrrec de conseller d’esta empresa serà remunerat (no tardaran molt en posar-se el sou) i que podria explicar l’afany en la creació de tanta empresa pública en esta legislatura
Però com dic, una exclusió total del que no siga el govern municipal, al pur estil PP de les empreses de la Generalitat, sense cap voluntat o intenció d’escoltar cap proposta
I fins i tot fan esforços per disfressar el fet de no tindre més remei que acceptar-ne alguna, encara que siga per una qüestió de legalitat, com és el cas de l’aportació de l’immoble de l’oficina de turisme que va ser al·legat pel Bloc, que ara canvien però, diuen, que per altres motius, qualificant el fet de la coincidència amb l’al·legació del Bloc de simple anècdota. Com dic, ni tan sols tenen l’honradesa de reconèixer la veritat
En definitiva, exclusió de l’oposició a l’ajuntament però també dels possibles futurs socis, amb l’única intenció d’un control absolut, i falta de cavallerositat i d’honradesa, per no dir d’ètica i de decència, quan ni siquiera es vol reconèixer una obvietat
Respecte als altres dos temes, us parlarà Emili Ripoll, membre del Consell d’Administració d’Iniciatives
EMILI
Com bé ha dit Emili, cal ressaltar alguns aspectes curiosos d’estos altres dos temes aprovats
D’una banda, el programa SOS Vivenda, sobre el qual reclamàrem en el seu dia uns criteris, unes bases públiques, a les quals els ciutadans que ho volgueren pogueren acollir-se, per no convertir les ajudes en discrecionals. Se’ns va dir que no calien, però ara se’ns presenten
SOS Vivenda és una bona iniciativa, que podria tindre un marcat caràcter social, complementari d’altres programes
Però les bases són en realitat un calc dels criteris per atorgar VPO
Així poden acollir-se, per exemple, totes aquelles unitats familiars que no arriben a guanyar uns 45.000 € anuals. És a dir, el 70% de la població
A nosaltres ens sembla un límit exagerat, i un pèl allunyat del que hauria de ser un criteri social
Perquè 45.000 € anuals són molts diners
Però, a més, les bases, poden donar peu a la picaresca
Nosaltres posàrem alguns exemples que no se’ns van saber resoldre, com, per exemple, els drets d’ús, és a dir, els usdefruits o els supòsits d’ampliacions d’hipoteca que no es destinen a la pròpia vivenda
Però, a més, cal també tornar a constatar que no ha hagut mai la més mínima intenció d’escoltar allò que podíem suggerir
De fet, el Consell d’Administració havia d’aprovar les línies generals d’esta campanya el dimecres a les 12
L’executiva del Bloc es va reunir, les va estudiar i va fer una sèrie d’aportacions
Però en el mateix Consell on s’havien de discutir i aprovar se’ns van repartir ja els fullets impressos
Òbviament, els importava un pepino el que diguérem, perquè ells ja havien pres la decisió
I l’altre tema, el de Simancas, és també demostratiu de quin és l’ús que volen fer d’eixes empreses: no només adjudicaran els contractes a qui vulguen sinó que, a més, els pagaran el que vulguen, com demostra el fet que se signe un contracte per a l’execució del projecte de Simancas en setembre de 115.000 euros i ara es modifique per pagar-li 320.000, quan el preu inicial va ser un dels motius per adjudicar-li-ho i la variació del pressupost del projecte és d’un 25% que hagués justificat un augment d’uns 30.000 euros però no de més de 200.000, quasi el 200% del contracte inicial
En definitiva, el Bloc estem cada vegada més convençuts de la nostra oposició a esta manera de concebre les empreses públiques, que van a marcar sens dubte un abans i un després en la vida política de la ciutat, desgraciadament per culpa d’un govern que, en la seu major part, es diu socialista però que ha obert, de bat a bat, la porta de la sospita

| Més

EL BLOC-VERDS SORPRÉS PER L'ENGANY DE MASCARELL SOBRE LA PRESÈNCIA DE POLICIES EN ELS BARRISLa Plataforma Sindical de la Policia Local revela que mai ha hagut els efectius promesos fa set mesos i que han desaparegut els comissaris de proximitat


Facund Puig insta el govern municipal a arribar a una entente amb els policies locals

Els econacionalistes qüestionen la capacitat de negociació del regidor de Seguretat Ciutadana per resoldre un conflicte que pot ser nefast per a la imatge d'una ciutat turística com la nostra


Facund Puig:Bon dia, l'objectiu d'aquesta roda de presa és donar a conèixer el punt de vista del BLOC-Verds sobre el conflicte laboral q manté l'Ajuntament de Gandia i la policia local.
En primer lloc, dir que en la informació que tenim ve arreplegada dels mitjans de comunicació, dels sindicats i dels agents de la policia amb qui ens hem posat en contacte.
El govern no ens ha informat ni de les propostes que ha realitzat als representants sindicals, ni de la situació de la negociació.

El conflicte ha tret a la llum diverses qüestions:
Evidentment, les reivindicacions laborals del col·lectiu de la policia local.
Aspectes relacionats amb les condicions de treball de la policia local:
El meu grup desconeixia que la policia local haguera de pagar-se, per exemple, el 50 per cent de les armilles antibala…
O l'engany de la reestructuració policial anunciada pel senyor Mascarell el mes de novembre de l'any passat i que pretenia ser la gran revolució en matèria de seguretat ciutadana.
Començarem per este últim aspecte:
Diversos representants de les associacions de veïns han vingut criticant en les juntes de districte la menor presència policial als barris des que es va posar en marxa la famosa reestructuració policial de la ciutat.
Ara la plataforma sindical de la policia local ha fet públic el gran frau d'aquella mesura:
Mai ha ha hagut els efectius promesos en cada districte.
No s'ha complit la promesa d'una dotació motoritzada per a cada districte treballant simultàniament les 24 hores del dia (4 dotacions per a la ciutat)
Sembla que hi ha hagut moments en què dues dotacions motoritzades han hagut de cobrir la ciutat i la platja.
I si és cert que la figura de l'inspector, que es pretenia lligat al barri, acaba de desaparèixer en les funcions que tenia encomanades de policia de proximitat, tal i com afirma la plataforma sindical de la policia local, el desgavell és ja impossible de suportar.
Torne a insistir, no se'ns pot vendre fa set mesos una reestructuració de la presència de la policia local en els distints districtes de la ciutat com una mesura novedosa i efectiva per a la seguretat ciutadana, i ara haver comprovat que allò no va arribar a posar-se en pràctica mai.

1 - Pel que fa a les reivindicacions del col·lectiu de la policia local, el BLOC-Verds vol fer els comentaris següents:
Els policies locals han fet ja 2 actes públics de protesta: Bandera blava i plenari…
No fan hores extres
N'anuncien altres més massius
Això vol dir que el conflicte no pararà si no s'arriba a un acord.
Per tant, instem el govern municipal a arribar a una entente amb els policies locals.
Hi ha dos qüestions a tindre en compte:
El treball policial d'esta ciutat està basat en les hores extres.
L'increment molt elevat de la productivitat d'alguns alts càrrecs que ha obert el trestellador de les reivindicacions salarials dels treballadors municipals.
I és que no és convenient per a ningú posar en evidència la imatge de la seguretat pública d'una ciutat turística a l'inici de la campanya d'estiu.
El que és ben cert és que el conflicte amb la policia local no es resoldrà:
Ni amb més policia nacional en pràctiques
Ni amb policies interins
Ni amb policies en comissió de servei
Perquè no coneixen bé la ciutat. Perquè no tenen experiència.
Este anunci pot encrespar més els ànims.
La resolució del problema de la policia local passa, entre altres qüestions, per abordar el problema amb un talant reconciliador.
Sembla que el conflicte es va avivar, en part per l'actitud mantinguda pel regidor de Seguretat Ciutadana durant el procés negociador i els "piropos" que va llançar als representants dels sindicats. Tal vegada, el Senyor Alcalde hauria de posar al front de la negociació o persones amb més capacitat de diàleg per resoldre un conflicte que pot ser nefast per a la imatge d'una ciutat turística com la nostra.


Gandia, 04 de juliol de 2008
| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA LA REDUCCIÓ DE L'ÚS I EL RECICLATGE DE LES BOSSES DE PLÀSTIC A GANDIAPer als econacionalistes és necessària la col·laboració entre l'Ajuntament, els consumidors/les consumidores i els/les comerciants. En aquest sentit, proposen una campanya de conscienciació per a reduïr-ne l'ús i la seua substitució per alternatives menys agressives amb el medi ambient


Facund Puig insta el Govern Central i la Generalitat que s'impliquen amb ajudes econòmiques i en la investigació de nous materials més ecològics…

La moció es traslladarà a la resta de municipis de la comarca amb representació del BLOC


Gandia, 1 de juliol de 2008

| Més