EL BLOC-VERDS ESTUDIA PRESENTAR UN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL GOVERN PER DESENTIMAR LES SEUES AL·LEGACIONS A LA INCORPORACIÓ INADEQUADA

...DE PMS COM A CAPITAL SOCIAL DE LES EMPRESES MIXTES
Sospiten que es persegueix desafectar com a PMS l’edifici de l'Oficina de Turisme de la Platja per poder vendre’l també posteriorment i pagar, per exemple, contractes de gent o productivitats milionàries. I si no, temps al temps
Paradoxalment, el Consell d'Administració d'Iniciatives Públiques canviarà la naturalesa de l'aportació per acabar acceptant implicítament una de les al·legacions dels econacionalistes:
Un canvi que intentaran disfressar del que vulguen per no admetre que s’havien equivocat, que tampoc passaria res perquè tots ens equivoquem
Els econacionalistes defensen que es puga vendre PMS per a fins socials com diu la llei. Però fins socials clars i coneguts d’avantmà

Gandia, 30 de juny de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DENUNCIA L'INOPORTUNITAT DE LES OBRES A LA N-332 ENTRE XERESA I GANDIA


Els econacionalistes no entenen per què Foment ha esperat a l'estiu per acometre els treballs que han provocat cues i han col·lapsat la Natzaret-Oliva
Facund Puig demana més informació per als usuaris i els ajuntaments afectats

El regidor del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia, Facund Puig ha criticat aquest matí el caos provocat pels tallaments, com a conseqüència de les obres de millora i acondicionament de la N-332 entre Xeresa i Gandia. I és que per a Puig l'actuació del Ministeri de Foment és "inoportuna" perquè coincideix amb l'inici de la temporada d'estiu quan es multiplica considereblament el trànsit de vehicles.
Per a l'econacionalista el problema és doble. D'una banda, es col·lapsa l'accés a la ciutat de Gandia i, d'altra, es desvia el trànsit cap a la platja, sobrecarregant la carretera Natazaret-Oliva, la qual ja suporta una gran afluència de cotxes durant aquesta època de l'any.
El BLOC-Verds troba a faltar una major comunicació, no només cap als ajuntaments afectats, "que segons sembla està sent nul·la. Però sobretot, als usuaris que es mereixen conèixer el calendari d'actuacions, així com les rutes alternatives plantejades"

Gandia, 26 de juny de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA UN CONVENI AMB LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER PER A LA NETEJA DELS BARRANCS I ELS RIUS PER SEGURETAT


Tot i no ser competència municipal altres ajuntamets i/o mancomunitats ja han assumit la neteja

Moya recorda que l'Ajuntament de Gandia va obtindre una autorització en març-abril de 2007, però desconeix perquè un any després no s'hi ha actuatJosep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia i membre de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, demana al President de l’esmentada Comissió que s’incloga en l’ordre del dia de la propera convocatòria la següent
MOCIÓ
El terme municipal de Gandia compta amb nombrosos barrancs que, de vegades, no s’hi troben en les condicions adequades de neteja, la qual cosa produeix una situació d’insalubritat però sobretot de perillositat davant possibles avingudes.
La titularitat d’estos barrancs i, en conseqüència, l’obligació del seu manteniment i neteja, correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Malgrat l’indubtable aposta que ha realitzat els darrers anys a la nostra ciutat i a la nostra comarca, entenem que l’extrem que ens ocupa no ha estat suficientment abordat per l’organisme competent.
En els últims anys, la Confederació ha signat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per procurar eixe manteniment i neteja, com els signats amb els ajuntaments de la Ribera, en març del 2005, dins del Programa de Condicionament de Caixers, que es podria prendre com a model per atendre les antigues demandes, per exemple, dels veïns del Barranc de Sant Nicolau.
Per tot això, elevem a la consideració de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, la següent
PROPOSTA
Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar-li l’establiment del mecanisme de col·laboració més adequat que permeta mantindre en perfectes condicions tots els barrancs del nostre terme municipal.


Gandia, 20 de juny de 2008Josep Miquel Moya Torres
Regidor-Portaveu del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia

| Més

EL BLOC-VERDS NO VOL TERMINIS, SINÒ TOT L'INTERÉS DEL GOVERN PER FINALITZAR COM CAL LES OBRES DE MARXUQUERAEls econacionalistes comproven amb preocupació com es manté un desnivell molt perillós a Montesol i s'amunteguen de forma il·legal restes de tuberies de fibrociment


Vigilaran perquè les zones verdes s'adeqüen al projecte en camí Llossar


"Que s'aplique la nova cultura de les obres, sobretot, on està incomplint-se reiteradament". Aquesta és la primera conclusió del BLOC-Verds després de visitar ahir les obres d'urbanització d'algunes zones de Marxuquera i comprovar com "no només no s'acompleixen els terminis, sinò que amb el ritme que s'hi està duent no es pot assegurar quan estaran finalitzats els treballs". És per aquesta raó, que el portaveu del grup municipal ha demanat el govern que pose tot l'interés. I és que assegura que el temps de retard de les obres durant la present legislatura, sota la responsabilitat de Mut, seria quasi igual que el transcorregut amb el mandat de l'anterior responsable d'Urbanisme, "tantes vegades criticat per Mut. Per tant, ni Borràs ni Mut han acomplit els terminis. Nosaltres, podem entendre la complexitat de determinades actuacions, però en aquest cas no estem veguent cap esforç per acabar-les"
Josep Miquel Moya ha mostrat la seua preocupació en comprovar com, sis mesos després que ho denunciara, continua en el mateix "estat perillós" un camí de Montesol que presenta un fort desnivell sense cap protecció, "més que una xicoteta tanca en alguns trams o una cinta, en altres ". Moya també ha demanat la retirada immediata de les restes de tuberies de fibrociment que s'hi amunteguen.

Gandia, 24 de juny de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS SOL·LICITA INFORMACIÓ SOBRE LA PRODUCTIVITAT ASSIGNADA A ALGUNS FUNCIONARIS I ELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS A EMPRESES DE SERVEIS

Els econacionalistes volen que es convoque quan més prompte millor la Junta de Portaveus


Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia i membre de la Junta de Portaveus, s’adreça a vosté i com a President de l’esmentada Junta de Portaveus li
DEMANA
Que es convoque el més aviat possible l’esmentada Junta perquè se’ns informe de dos temes que han estat polèmics els darrers dies: la productivitat assignada a determinats funcionaris i els distints contractes administratius a empreses de serveis.
Pel que fa a les productivitats, la informació de què disposem prové únicament dels representants sindicals a l’Ajuntament, informació que no hem poguda contrastar amb el govern perquè eixa decisió no se’ns ha explicat en cap lloc. Vosté és coneixedor que el Bloc ve demanant des de fa temps una Relació de Llocs de Treball global i que no som partidaris de decisions puntuals però així i tot no hem opinat públicament perquè desconeixem els motius que justifiquen les productivitats aprovades i el càlcul de les seues quanties.
Sobre els contractes, el Bloc demanàrem una relació, el més aproximada possible, amb esment exprés de les persones contractades amb l’objectiu de saber quines són les funcions que realitza cadascú. Esta demanda l’efectuàrem en el mes d’octubre de 2007 (fa 8 mesos) sense que a hores d’ara, vulnerant el dret a la informació dels membres corporatius, tinguem cap resposta. Suposem que les contractacions deuen estar al llibre registre de contractes i, per tant, és relativament senzill atendre la demanda, sense que supose, tampoc, cap paràlisi de l’activitat municipal. Però entendrà que el fet que passe el temps i no se’ns done alimenta les suspicàcies.
Per tot això li preguem que siga atesa la nostra demanda i es convoque la Junta de Portaveus per informar-nos d’eixes decisions preses o, en tot cas, se’ns facilite per escrit, atenent la legislació vigent, la informació demandada.

Gandia, 20 de juny de 2008Josep Miquel Moya Torres

| Més

EL BLOC-VERDS SOL·LICITA INFORMACIÓ SOBRE CANAL GANDIA A YOUTUBE

Desconeixen l'ús d'un càmera instal·lada al Gabinet Municipal de Premsa

Volen saber per què no s'hi pengen també les declaracions de l'oposició "a pesar d'estar anunciades les rodes de premsa municipal"

http://es.youtube.com/canalgandia


Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, s’adreça a vosté per demanar-li la convocatòria d’una Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Gandia per informar-nos de la iniciativa de l’anomenat Canal Gandia que apareix a Youtube i que sembla estar gestant-se en estos moments.
Efectivament, a la Sala de Premsa Municipal s’ha instal·lat una càmera web que sembla enregistrar les rodes de premsa. Desconeixem si ho fa en directe, de la mateixa manera que ignorem, i ens preocupa, l’ús que d’eixes imatges se’n pot fer, saber si enregistra només quan hi ha una roda de premsa o està permanentment connectada i també capta a micròfon tancat, la qual cosa seria una violació de la privacitat, i altres extrems.
Al mateix temps, hem comprovat com en eixe Canal Gandia en proves s’anuncien les rodes de premsa municipals però en la pàgina d’inici només estan penjades les del govern, sense que aparega cap roda de premsa, del tema que siga, de l’oposició, tot i que s’entenga que el Gabinet de Premsa Municipal ha d’estar al servei de tota la corporació i no només d’una part d’ella.
En fi, atenent tots els interrogants al respecte i les possibles conseqüències legals que podria provocar no articular adequadament una idea que pot ser interessant, és pel que li preguem que convoque una Junta de Portaveus per rebre la informació que mereixem.
Gandia, 20 de juny de 2008Josep Miquel Moya Torres
Regidor-Portaveu del Bloc-Verds a l’Ajuntament de GandiaSR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA

| Més

El PSOE i les seues consignesArran de la justificada protesta dels grups de l’oposició davant el reiterat menyspreu del govern, el PSOE i la Plataforma han tornat amb allò de la "pinça" i la "crispació". Bona excusa té el malalt, que es pixa al llit i diu que sua! La cosa va així: el PSOE pacta governar amb els antics membres del PP i obliga el Bloc a ocupar l’oposició. El Bloc exercim d’oposició, on també s’hi troba l’actual PP. Per tant, el Bloc i el PP tenen un pacte. Un sofisma perfecte, que en boca del portaveu del PSOE, el senyor Mascarell, es converteix en una consigna, tan repetida com ridícula, que acorden en els despatxos els qui abans anaven insultant-se pels corredors i querellant-se pels jutjats.
En el seu ja reconegut i antològic menyspreu per tot, no són capaços de respectar ni la institució que dirigeixen. Deu ser perquè la creuen seua i no de tots. La darrera, era la tercera vegada que feien tard (ben tard) al plenari municipal, sense cap avís previ als qui esperàvem a l’hora assenyalada de la convocatòria, mentre ells (PSOE i Plataforma) estaven plàcidament reunits. Diuen que estudiant unes mocions d’urgència presentades pel PP i pel Bloc. Per començar, el grup municipal que represente no coneix encara eixes mocions del PP i que ens haurien d’haver sigut lliurades a nosaltres també per al seu estudi. Però la seua democràcia de baixa qualitat sembla que els impedeix pensar en les seues obligacions i en el respecte a la resta de grups. Pel que fa al Bloc, és cert que presentàrem una esmena d’urgència: per registre d’entrada i lliurada en mà a cada grup, mitja hora abans del plenari. Però el portaveu del PSOE amaga que ells ens feren arribar una altra: per baix de la porta del despatx, quaranta-cinc minuts abans del plenari i que va motivar la nostra moció.
Siga com siga, sembla com si fos una gran novetat la presentació de mocions d’urgència, possibilitat que arreplega la llei i que ni una nova interpretació "estil Orengo" pot impedir. Per cert, que la no discussió d’algunes mocions d’urgència ocasionà que l’antic PP del senyor Mut, abandonara la passada legislatura una sessió plenària. Ara, sembla que el color del cristall amb què es mira és diferent. Abans, quan se’n presentava alguna o hi havia qualsevol motiu que ho justificara, es feia ús d’un aparell ben útil en estos casos: el telèfon. I s’avisava la resta de grups de la situació. O es convenia un recés durant la sessió per poder parlar-ne. Ara, el govern es reuneix, sense presses i tan se val quina siga l’hora establerta. Tu, mentre, has d’esperar a que ells acaben. I això és el que va tornar a passar el mes passat: els regidors del Bloc hi érem a l’hora; els del govern, no. I en un gest de protesta i perquè, efectivament, tenim molta feina, decidírem anar-nos-en als nostres despatxos a treballar, a l’espera que ens avisaren que ja podíem començar el plenari. Però, sense cap càrrec de consciència (ja veus què demanem!) començaren i acabaren el plenari sense dignar-se avisar ningú.
I encara gosen interpretar els fets com un intent de crispació de l’oposició. Mentre el govern treballa, diuen. El món a l’inrevés. Perquè és precisament el seu "treball" el que crispa amb les seus decisions: crispen a la federació de veïns, a qui ningunejen; al col·lectiu d’homosexuals, amb campanyes homòfobes; al club nàutic, amb enganys; als sindicats, amb augments astronòmics dels sous d’uns pocs privilegiats..., per posar uns quants exemples recents. I quan el Bloc, que assistim al·lucinats al govern que major menyspreu està mostrant per l’oposició i els seus representants i la participació col·lectiva, protestem, la demagògica conclusió és que crispem la vida política. I, per suposat, es torna amb la consigna de la "pinça".
En fi, sí que haurem de coincidir en què la ciutadania ens jutjarà a tots. Jutjarà a un govern megalòman i ineficaç. Jutjarà a una Plataforma servil, incapaç de defensar els sues propis plantejaments, en una espècie de "senyor, sí, senyor!" permanent, amb l’únic objectiu d’ostentar el poder, per aplicar una política clientelista sense precedents. Jutjarà el senyor Orengo, que per intentar perpetuar-se en el poder, siga com siga, ha tirat per la borda molts anys de coherència ideològica del PSOE i comença a mostrar-se com un alcalde egòlatra que premia, pel seu propi interés, l’oposició que va fer el senyor Mut o el senyor Pérez Gea durant 8 anys, amb un sucós pacte de govern. I jutjarà el Bloc, que intentem, dignament, fer una oposició responsable, coherent, en defensa dels interessos generals i que continuem esperant qualsevol gest per parlar del que calga.

Josep Miquel Moya Torres, portaveu del Grup Municipal

| Més

ELS VEÏNS DEL GRAU I LA PLATJA TINDRAN UN ABONAMENT REDUÏT A L'APARCAMENT DEL PORT
La comissió de Seguretat, Mobilitat i Serveis Bàsics a la Ciutadania accepta estudiar la proposta presentada pel BLOC-
Verds

Facund Puig recorda que és discriminatori que els residents de la zona paguen durant l'estiu (a l'hivern és gratuït) el doble que a la resta d'aparcaments públics de la ciutat

Facund Puig Muñoz, Regidor del Grup Municipal Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia i membre de la Comissió Municipal Informativa de Seguretat i Trànsit, al President de l’esmentada Comissió s’adreça per exposar-li:
El passat 4 de juny fou inaugurada l’ampliació de l’aparcament del Port, per la qual cosa volíem fer-los arribar la nostra felicitació. Este aparcament resulta ja quasi indispensable tant a l’hivern com a l’estiu, atesa la falta d’alternatives per la zona.
Desconeixem si enguany, com els altres anys, l’aparcament serà de pagament en els mesos d’estiu. Si és així, li pregaríem que tinguera en consideració debatir a la propera comissió, de manera urgent, la proposta d’aplicació d’una mesura que fa temps que ve demanant-se, que fa temps que ve prometent-se, però que no s’ha executat mai, tot i semblar justa i convenient: els abonaments per a residents habituals, òbviament, a una tarifa més reduïda que per a l’usuari en general.
L’esmentat aparcament és de caràcter gratuït durant l’hivern i és on aparquen habitualment els residents permanents de la zona, ja que no hi ha cap altra alternativa prop. Però a l’estiu han d’abonar la mateixa tarifa que qualsevol visitant. Una tarifa per abonament mensual que l’any anterior fou d’aproximadament el doble que la que hi ha establerta per als aparcaments públics de la ciutat (100 euros mensuals front a 50).
Entenem que això pot ser discriminatori i, per tant, demanem que o s’adeqüen les tarifes a les dels altres aparcaments de la ciutat o s’aplica per als residents habituals un abonament semblant.
Esperem que, com demanem, siga convocada la comissió que vosté presideix per poder tractar l’assumpte.
Gandia, 18 de juny de 2008Facund Puig Muñoz

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA QUE L'AJUNTAMENT S'IMPLIQUE I RESOLGA EL PROBLEMA DE LA QUALITAT DE L'AIGÜES DE LES PLATGES DE VENÈCIA I RAFALCAID

MOCIÓ SOBRE LA DEPURADORA I L'EMISSARI SUBMARÍ

Li demanen 4 coses a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals:

 • Que augmente la capacitat de la depuradora, que no només tracta aigües de Gandia sinó també d’altres pobles del sud
 • Que aplique la depuració terciària que permetria reutilitzar l’aigua i que l’aigua vessada a la mar estiguera més depurada
 • I que repare l’emissari submarí, que sembla tindre fuites per tots els llocs, alguns d’ells molt prop de les platges
 • I, de passada, li demanen també que acabe amb els projectes de desodorització per evitar les olors

Josep Miquel Moya:

"Esta sí que és una proposta en defensa de la millora de la qualitat de les aigües de Venècia i de Rafalcaid, que té conseqüències positives per al turisme (per la imatge) però sobretot per als seus residents, per als qui, mentre algú els diu mentides, altres continuem treballant"

Gandia, 19 de juny de 2008

| Més

EL GOVERN MENTEIX QUAN DIU QUE HA INCLÒS EN LES AL·LEGACIONS L'INFORME ALTERNATIU DE LA UPV I MESURES CORRECTORES PER A VENÈCIA I RAFALCAID

PROJECTE AMPLIACIÓ DEL PORT
ORENGO NOMÉS ENVIA A L'AUTORITAT PORTUÀRIA UN TERCER INFORME ENCOMANAT A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) (A LA QUAL SE LI OCULTEN LES CONCLUSIONS DE LA UPV)


ARA APAREIX MISTERIOSAMENT UN ANNEX A L'INFORME DE LA UPC QUE SÍ CONFIRMA LES ADVERTÈNCIES DE SERRA (UPV) I DEL BLOC SOBRE RAFALCAID I VENÈCIA


JOSEP MIQUEL MOYA:

"Us tornem a facilitar el decret pel qual s’aproven les al·legacions de l’Ajuntament de Gandia. Com podeu comprovar no hi ha cap referència a l’estudi de la UPV elaborat pel Catedràtic de Ports i Costes, Josep Serra, ni cap demanda de mesures correctores per a les platges de Venècia i Rafalcaid"

"No entenem com s’és capaç de mentir, de mentir-li als ciutadans, en una qüestió que, a més, és fàcilment comprovable. Potser siga una nova manera de fer política (o no tan nova) i que és conseqüència de la preocupació dels distints col·lectius pels possibles efectes que anuncia l’estudi del catedràtic de la UPV"

FACUND PUIG:

"Sembla que després de l’evidència, el govern ha demanat un annex a la Universitat de Catalunya sobre les reflexions del senyor Serra. Són dos fulls que vénen a corroborar el nostre posicionament de prudència perquè confirmen el que el Dr. Serra apuntava en el seu estudi"

"No sabem què ha motivat la demanda d’este annex, que aparegut al nostre calaix de grup. Però sí que sabem que no existia ni ha estat adjuntat en les al·legacions de l’Ajuntament a l’Estudi d’Impacte Ambiental"

"De la mateixa manera que ara apareixen també a l'annex les al·legacions del BLOC sobre els impactes a les platges de Venècia i Rafalcaid, rebutjades pel govern"

| Més

EL BLOC ALERTA DE LA IRRESPONSABILITAT QUE SUPOSA OBVIAR ELS IMPACTES QUE PLANTEJA L'ESTUDI ALTERNATIU DE LA UNIVERTITAT


REUNIÓ DEL CONSELL DE LA COPA AMÈRICA

AMPLIACIÓ DEL PORT

EL BLOC ALERTA DE LA IRRESPONSABILITAT QUE SUPOSA OBVIAR ELS IMPACTES QUE PLANTEJA L'ESTUDI ALTERNATIU DE LA UNIVERTITAT

Però com que pràcticament han presentat al·legacions tots els col·lectius, esperem que la Direcció General de Qualitat Ambiental sàpiga resoldre adequadament sense cap tipus de pressió
Casualment, el consell es convoca un dia després de la finalització del termini d'exposició pública
Moya i Puig hi manifestaren el seu suport al representant de la Confraria de Pescadors en defensa del futur d'aquest sector tradicional que es nega a reconvertir-se i desaparèixer, tal i com li va aconsellar l'acalde

MEGAIOTS
La primera conclusió és que no se sap qui, des de l’ajuntament, va autoritzar o donar el vistiplau a un projecte que, ja des de l’inici, contemplava els elements que ara han estat l’objecte de la discòrdia: els aparcaments privats i la tanca. Algú de l’ajuntament el va veure i va dir endavant, però no se sap qui: l’alcalde tampoc ho sap. En definitiva, un tema no massa clar, que, tot i això, va a permetre que l’espai no siga privatiu, encara que sembla que eixe era l’acord inicial entre el Club Nàutic, l’APV i l’Ajuntament, tot i que no sabem qui és el que va prendre la decisió final i que ha clavat al Club Nàutic en este fregado
Però haurem d’esperar a veure en què termes ix eixa nova concessió: si només làmina d’aigua, si també part de terra i si s’admeten en la possible part de terra espais comercials, per exemple, cosa que ens temem i que acabaria convertint el projecte per als maxi-iots, que abans eren imprescindibles i ara sembla que no anaven a vindre, en un projecte d’explotació de tot l’espai per al que s’haurà instrumentalitzat al Club Nàutic

AMARRES POPULARS

Uns amarres que foren desallotjats per construir maxi-iots. Ja que no van a vindre i va a construir-se allí una nova zona d’amarres, és lògic donar una solució a eixe col·lectiu
El Bloc pensem que tenim l’oportunitat i tenim la responsabilitat i per això ja proposàrem que una de les condicions d’eixa nova concessió hauria de ser que atenguera eixe problema i, per tant, que eixes barques pogueren tornar


Gandia, 12 de juny de 2008

| Més

EL GOVERN AMAGA ELS VEÏNS L'EXISTÈNCIA DE L'ESTUDI ALTERNATIU DE LA UPV QUE ALERTA DE L'IMPACTE MEDIAMBIENTAL DE L'ACTUAL AMPLIACIÓ DEL PORT

El BLOC-Verds es reuneix durant el cap de setmana amb les associacions de veïns de Rafalcaid i Venècia, ahir amb les del Grau i la Platja i pròximament amb la Confraria de Pescadors i la Federació Local d’Associacions de Veïns

Josep M Moya:
I nosaltres hem fet el que hauria d’haver fet el govern si és que els importen els ciutadans, les persones, de persona a persona: posar a la seua disposició tota la informació perquè puguen traure les seues pròpies conclusions

I podem assegurar que les conclusions a les que arriben després de llegir eixe estudi són molt semblants a les nostres i ben diferents a les del govern municipal

Ells s’han mostrat preocupats, igual que nosaltres, pels dubtes que genera les conclusions a què arriba l’estudi del catedràtic de ports i costes de la Universitat Politècnica de València sobre el possible impacte del port i, igual que nosaltres, ho han manifestat o van a manifestar-ho amb al·legacions

I, per suposat, han lamentat que el govern municipal no els informara de l’existència d’eixe estudi, en una altra demostració del que entenen ells per participació ciutadanaGandia, 10 de juny de 2008Sol·licita el contingut complet de la roda de premsa a bloc@gandia.org
| Més

EL PSOE OCULTA L'EXISTÈNCIA D'UNA ESMENA QUE VA DEIXAR BAIX LA PORTA DEL BLOC MINUTS ABANS D'INICIAR-SE EL PLE I QUE VA OBLIGAR ELS ECONACIONALISTES A

...ESMENAR-LA

Josep M Moya:

I amb els nostres recursos, fórem capaços de preparar i presentar una esmena 20 minuts després i arribar a temps al Ple. El Govern, amb infinitat de recursos hi va arribar tard

Acusen a l’oposició d’una estratègia de la crispació. Però els únics que estan crispant a tots són ells, amb les seus decisions: crispen a la federació de veïns, al col·lectiu d’homosexuals, al club nàutic, als sindicats...

En una cosa tenen raó: la ciutat jutjarà

- Jutjarà a un govern megalòman i ineficaç
- Jutjarà a una Plataforma servil
- Jutjarà el senyor Orengo, que per intentar perpetuar-se en el poder, siga com siga, ha tirat per la borda molts anys de coherència ideològica del PSOE
- I jutjarà el Bloc, que, encara que en la situació actual no siga fàcil, intentem, fer una oposició digna, responsable, coherent, en defensa dels interessos generals
Sol·licita el contingut complet de la roda de premsa a bloc@gandia.org

| Més

EL BLOC-VERDS CONSIDERA INAUDIT I IMPRESENTABLE QUE S'INICIE UN PLE SENSE AVISAR-LOS


El govern PSOE-PLATAFORMA es presenta vint minuts després de l'hora prevista per a l'inici de la Junta General d'Accionistes de Gandia Televisió
Com que ningú s'excusa, els regidors econacionalistes decideixen marxar als despatxos fins que algú ens dóne una explicació i ens avise de l'hora d'inici del Ple
Tot i el retard Orengo decideix celebrar el Ple sense la presència de BLOC, demostrant cap respecte a l'oposició i emprant formes d'un estat qüasi dictatorial

"Els regidors del BLOC-Verds, com sempre, hem estat a l'hora que se'ns havia convocat i el govern, com més d'una vegada aquesta legislatura, ha arribat tard i sense avisar". És per aquesta raó, per la qual els regidors del BLOC-Verds han decidit continuar treballant als despatxos fins rebre una explicació "o que algú tinguera la delicadesa d'avisar-nos per a l'inici del Ple". Per contra, l'alcalde, José Manuel Orengo ha decidit celebrar la sessió plenària sense altertar l'opisició. Aquesta decisió ha estat qualificada pel portaveu econacionalista com a "inaudita i impresentable, més pròpies d'un estat gairebé dictatorial". I és que Josep Miquel Moya ha recordat que front a qualsevol retard hi ha mecanismes, com ara un recés, "però com a mínim s'ha d'avisar. El govern està convençut que pot disposar cóm i quan vol de l'ajuntament, de les persones i de la resta de partits polítics…"
D'altra banda, Moya ha demanat disculpes als col·lectius afectats per les mocions que el BLOC-Verds havia presentat al Ple, com ara la sol·licitud d'una unitat especialitzada a la Safor d'atenció a la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica o el recolzament al Col·legi Públic d'Almoines… Tot i això, aquestes propostes s'han aprovat.
A més a més, en el torn de precs i preguntes els econacionalistes pretenien interessar-se sobre l'augment dels sous per productivitat d'alguns funcionaris i els contractes a personal extern o la instal·lació d'un càmera al gabinet de premsa (sense cap explicació) entre altres qüestions.
Gandia, 5 de juny de 2008

| Més

EL BLOC JOVE NO S'AVERGONYEIX DE PERDRE L'OLI…
… I EL BLOC JOVE ESTÀ CONTENT QUE ES RECICLE…
I TU ?| Més

EL BLOC DE GANDIA CONSIDERA PERDUDA LA CAMPANYA CITRÍCOLA PER LA GESTIÓ DOLENTA DE LA GENERALITAT

Camps ha desaprofitat els bons resultats d'enguany per a afiançar les bases de la recuperació del sector
Des del Bloc valorem la campanya citrícola que ha finalitzat com una campanya perduda per la mala gestió del govern de la Generalitat. I és que esta campanya, que evidentment ha estat en conjunt millor que les tres anteriors (pel que fa a preus obtesos per l’agricultor) havia de sentar les bases per a l'eixida del pou en què es troba la citricultura. I eixes bases les tenia que haver marcat clarament el senyor Camps i l’equip per ell nomenat. Hem de recordar que si esta campanya ha sigut millor que les anteriors no és ni per una bona gestió, ni per l’aportació de solucions del PP, sinò perquè els factors externs hi han contribuït d’una forma considerable:
- al principi de la campanya es parlava d’una reducció de la producció pròpia d’entre un 25-30%, provocada per condicions climàtiques adverses, la qual cosa ja feia preveure una recuperació de preus en no haver perill d’excès de producció i, per tant, no saturar els mercats.
- reducció de producció en l’hemisferi sud també per causes climatològiques, la qual cosa també ha sigut molt positiva al disminuir la possibilitat de competència dels cítrics provinents d’estos països.
Com deiem, davant d’estos factors externs que donaven un any de respir a la producció citrícola, des del BLOC pensem que el Consell no no només no ha sentat les bases per a una progresiva recuperació del sector, sinò que es dediquen a balafiar i autoregalar-se conselleries.
Malauradament, el sector no està per a desaprofitar oportunitats com esta i si bé és cert que enguany han desaparegut una mica els casos de compravenda de taronges sense preu i sense contracte, que tant de mal ha fet als citricultors, no ha estat per l’actuació de la Conselleria d’Agricultura o les inpeccions pertinents.
Així, quan la conjunció de factors externs positius desapareguen tornarem al caos, preus baixos i tots els problemas passats.
Per tot això, des del Bloc considerem que el sector no es mereix un Conseller i un President que sí sap rapidament eixir a defensar i recolzar Mariano Rajoy, però per contra no sap gestionar ni donar la cara pel sector citricola valencià.

| Més

EL BLOC-VERDS DE GANDIA DEMANA LA RETIRADA DE L'ACTUAL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT I QUE ES SUBSTITUISCA PER UN ALTRE SENSE REPERCUSIONS AMBIENTALSEls econacionalistes anunciem que es reuniran amb la Confraria de Pescadors i les associacions de veïns de Venècia, Rafalcaid, Grau i Platja perquè coneguen eixe estudi alternatiu que sembla obviar-se i el nostre punt de vista i traguen les seues pròpies conclusions

Consideren que l'actual podria afectar:
 • A les platges del sud
 • A les platges de la pròpia ciutat de Gandia o el cordó dunar de l’Ahuir
 • Als recursos pesquers o la fauna marina
 • A les platges de Venècia i Rafalcaid
 • Al comerç preexistent a la platja
Sol·liciten que no es tramite cap altra alternativa fins que no estiga enllestit l’estudi de regressió de les platges. Que no s’execute cap obra fins que no estiguen executades les mesures que propose l’esmentat estudiNOTA: Si vols rebre més informació, sol·licita-la a bloc@gandia.org| Més

EL BLOC-VERDS ES REUNIRÀ AMB LA COMFRARIA DE PESCADORS PER CONÈIXER LES AL·LEGACIONS A L'AMPLIACIÓ DEL PORTEls econacionalistes mostren el seu recolzament al comerç urbà i tradicional del Grau


Continuant amb les visites setmanals als barris de Gandia, els membres del Grup Municipal del BLOC-Verds han estat aquest matí al Grau de Gandia on han tingut un primer contacte amb el president de la comfraria de pescadors, Domingo Ciurana, el qual els ha transmès les preocupacions per les conseqüències que puga tindre per al sector el projecte d'ampliació del port. En aquest sentit, els econacionalistes s'han compromès a reunir-se amb els/les membres de la comfraria, la setmana pròxima, per tal de conèixer les al·legacions dels pescadors, explicar quin és el posicionament del BLOC, i oferir-los el seu recolzament.
D'altra banda, Josep Miquel Moya, Facund Puig i la resta de membres del grup municipal s'hi han trobat també amb el president de l'Associació de Comerciants del Grau, Vicent Flores, per presentar-li la campanya EL COMERÇ URBÀ DÓNA VIDA, amb la qual el BLOC-Verds vol reivindicar el comerç tradicional i urbà front la proliferació de grans superfícies i zones comercials a l'extraradi de la ciutat.Gandia, 03 de juny de 2008

| Més

EL BLOC ELEVARÀ A LES CORTS UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PERQUÈ ES CREE A LA SAFOR UNA UNITAT D'ATENCIÓ ESPECÍFICA A LA FIBROMIÀLGIA I LA FATIG


Insten la Generalitat a que sensibilitze sobre les dues malalties a tota la xarxa sanitària


Enric Morera denuncia que al País Valencià li falten 1.000 milions d'euros en inversió sanitària


Els econacionalistes tornen a proposar que el Francesc de Borja es convertisca en hospital de crònics quan s'inaugure el nou centre


L'Associació Dones en BLOC de la Safor realitzarà actes de sensibilització als municipis de la comarca


Es calcula que la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica afecta o pot afectar entre un tres i un cinc per cent de la població sanforenca, majoritàriament dones de 40 a 50 anys. Les afectades per aquestes malalties s'enfronten a la problemàtica física, però també d'atenció sanitària. " Tal és el grau de falta de desconeixement que els malalts han d'iniciar un vertader calvari per diferents especialitats mèdiques…" . Així ho ha denunciat aquest matí el Bloc Nacionalista Valencià de Gandia. El regidor, Facund Puig ha anunciat la presentació d'una moció al pròxim Ple de l'Ajuntament de Gandia per demanar a la Conselleria de Sanitat la creació d'unitats de Fibromiàlgia, Fatiga Crònica, i del dolor als centres hospitalaris valencians, entre ells al Francesc de Borja de Gandia. "Estes unitats haurien de comptar amb la dotació de personal especialitat adequada per al diagnòstic i tractament d’estes malalties". Els econacionalistes també instaran la conselleria a difondre a tota la xarxa sanitària, així com als equips de valoració d’incapacitat "instruccions i cursos de formació sobre la fibromiàlgia per a sensibilitzar el personal que els formen"
Precisament el diputat del BLOC-Compromís, Enric Morera s'ha compromés a presentar una proposta no de llei a les Corts Valencianes perquè s'hi creen unitats específiques "a la Safor, però també a la resta de comarques del País Valencià". I és que Morera ha denunciat, una vegada més, el dèficit d'inversió sanitària al País Valencià "Ens falten 1.000 milions d'euros, estem situats a la cua de l'Estat pel que fa al nombre de llits hospitalaris per habitant i unitats específiques de tractament de malalties cròniques…" . El parlamentari d'Oliva ha recordat que "la salut no és un negoci, sinò un dret fonamental de la ciutadania. En aquest sentim, nosaltres reivindiquem el valencianisme com a sinònim de Benestar Social i és ahí on treballarem colze a colze amb el col·lectius sociosanitaris".
Campanya de sensibilització
Per la seua banda, la presidenta de l'Associació Dones en BLOC de la Safor-Valldigna, Eva Pellicer ha anunciat que aquest col·lectiu, en col·laboració amb les dues associacions de Fibromiàlgia de la comarca, "realitzarà xarrades, taules redones i projeccions d'audiovisuals als diferents pobles de la Safor per donar a conéixer aquestes malalties greus que afecten molt significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen i tenen un gran impacte social i econòmic".

Gandia, 2 de juny de 2008

| Més

EL BLOC EXIGEIX QUE COMENCEN LES OBRES "REALS" DE L'HOSPITAL I NO ENTÉN LA CONNIVÈNCIA D'ORENGO AMB EL PPA hores d'ara, només hi ha "algun moviment de terres aïllat"

Casualment, l'anunci de la convocatòria als mitjans de comunicació coincideix amb l'augment del nombre de camions "que entren i ixen de buit"


"Açò és el que alguns consideren com que han començat les obres (amb el moviment de terres, afirmaren fa 3 mesos) i que van a bon ritme. Moviment de terres hi ha, algun moviment de terres: sobretot l’han amuntegada a esta banda perquè ningú puga veure què passa dins. Hui tenim la sort que hi ha una pala i un camió però hi ha dies que no hi ha només un operari a la caseta". El portaveu del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia i la responsable de Sanitat de l'Executiva Local del BLOC, Lorena Milvaques han convidat aquest matí als mitjans de comunicació a què comprovàren amb els seus ulls la situació real de les obres de l'hospital. Per a Josep Miquel Moya, a este ritme serà ben difícil que s'acabe l'obra en el 2010, el nou termini anunciant pel conseller de sanitat, recentment. "En realitat, no està ni acabat el nou projecte, l’ajuntament encara no el té i no ha donat, per tant, llicència i no volem ni pensar si, de cas, hi ha algun altre error. Nosaltres no sabem què és el que passa ací realment "
Orengo i el PP
Els econacionalistes tampoc entenen que continue el silenci i "la connivència de l’alcalde Orengo amb la Conselleria, amb la Generalitat, amb el PP, en definitiva, quan, després de tres anys d’un acord, d’haver obligat a desenvolupar a presa un sector industrial i d’un any i dos mesos de posar la primera pedra, en defensa dels interessos de la ciutat, no s’és capaç de dir res…" En aquest sentit, Moya es pregunta si el que li interessava en realitat a l'alcalde no era l’hospital sinó la urbanització del sector.Gandia, 30 de maig de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANARÀ EL SUPORT DEL PLE AL COL·LEGI D'ALMOINES I EL DESACORD AMB LA DECISIÓ DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA


Sol·liciten que resolga favorablement el recurs d’alçada presentat a favor de la direcció de l’escola
Insten que es legisle la pròrroga de la direcció dels centres educatius públics de forma que hi participe tota la comunitat educativa…

MOCIÓ


Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, membres del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, presenten al Ple de l’Ajuntament la següent

PROPOSICIÓ
La comunitat educativa, l'AMPA, el Claustre, el Consell Escolar del CEIP El Castell d’Almoines, acordà per unanimitat que l’actual director demanara la pròrroga de la direcció perquè continuara així durant quatre anys més l’equip directiu actual, i poder així seguir i millorar el Projecte Educatiu de Centre.
El citat Projecte Educatiu ha estat reconegut i mereixedor de diverses distincions i reconeixements en l’àmbit de l’educació, en la innovació educativa i en el treball per una escola pública, democràtica i valenciana.
Durant els tres anteriors cursos, el treball del centre ha estat valorat positivament, com ho demostra l’aprovació, any rere any, dels Plans Generals Anuals i de les corresponents memòries.
A pesar del que diem, la Direcció Territorial d’Educació de València ha desestimat la pròrroga de l’actual direcció i ha emès una avaluació negativa. La forma del procediment que s’ha seguit pot vulnerar l’article 24.1 de la Constitució Espanyola perquè, en no conèixer l’informe, els motius i els criteris pels quals s’ha emès dita avaluació, s’hi nega el dret constitucional de defensa.
Més enllà del cas particular a què fem referència, el Grup Municipal del Bloc-Verds considera que l’actuació de la Conselleria va en contra del dret de la comunitat educativa a participar en el nomenament de la direcció dels centres escolars públics i suposa la voluntat de l’administració educativa valenciana de nomenar directors submissos i afins als seus plantejaments pedagògics.
És per tot el que hem exposat que presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD
1.- Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Conselleria d’Educació:
1.1.- Per informar-la del seu suport a la comunitat educativa del CEIP El Castell d’Almoines i del seu desacord en l’avaluació negativa emesa per la Direcció Territorial d’Educació de València.
1.2.- Per sol·licitar-li que resolga favorablement el recurs d’alçada presentat a favor de la direcció de l’escola.
1.3.- Per demanar-li la derogació de la Resolució de 16 d’octubre i la Instrucció de 17 d’octubre sobre criteris de la pròrroga de la direcció.
1.4.- Per instar-la que es legisle la pròrroga de la direcció dels centres educatius públics de forma que hi participe tota la comunitat educativa, amb una comissió més plural i uns barems dels criteris més objectius.
1.5.- Per instar-la al compliment de la Carta de les Bones Pràctiques en l’Administració Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana, recentment aprovada per este plenari, sobretot els punts 2, 5 i 8 on parla de compartir la presa de decisions, de retre comptes de les decisions preses i del Codi Ètic de conducta política.
2.- Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece al CEIP El Castell d’Almoines per a comunicar-li el recolzament al claustre, consell escolar i AMPA en totes les accions que inicien per aconseguir la pròrroga de l’actual direcció.
3..- Que l’Ajuntament de Gandia comunique els acords presos a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

Gandia, maig de 2008


Josep Miquel Moya Torres Facund Puig Muñoz


Gandia, 30 de maig de 2008

| Més

EL BLOC DE LES PLATGES DEL SUD DEMANA LA SUBSTITUCIÓ DE L'AVANTPROJECTE D'AMPLICACIÓ DEL PORT DE GANDIA PER UN ALTRE D'IMPACTE ZERO SOBRE LES PLATGESPRESENTEN MOCIONS ALS AJUNTAMENTS DE GUARDAMAR, DAIMÚS, BELLREGUARD, MIRAMAR I OLIVA


L'ASSEMBLEA LOCAL DE GANDIA DECIDIRÀ DIMARTS EL SEU POSICIONAMENT


MODEL MOCIÓ


, regidors del Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament , fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua discussió i aprovació, la següent
MOCIÓ
Atés que el 6 de maig de 2008 es va publicar al BOE la resolució de l’Autoritat Portuària de València mitjançant la qual se sotmet a informació pública l’avantprojecte de les obres d’ampliació del Port de Gandia, amb l’estudi d’impacte ambiental corresponent.
Vista la moció conjunta que tots els grups polítics de l’Ajuntament han presentat al Plenari on consten sis al·legacions a l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’ampliació del Port de Gandia, que són:
La Declaració d'Impacte Ambiental ha de ser posterior a la finalització del "Estudio integral del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río Racons para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento del borde litoral" amb l'objecte de tindre en consideració les conclusions i actuacions que es proposen per a la regeneració i protecció del litoral al nord i sud del Port de Gandia, i adequar el Projecte i la Declaració de l'Impacte Ambiental a les conclusions de l'Estudi.
No construir la platja del Grau de Gandia basant-se en el model d'evolució emprat en l'EIA i deixar que ella evolucione fins a la seua posició d'equilibri.
Emprar els materials dragats necessaris per a la construcció, sempre que complisquen amb els requisits per a poder ser utlitzats com a arenes d'aportació per a alimentació de platges, per a alimentar les platges a sotamar del Port de Gandia.
Dragatge de les arenes que queden confinades baixos les obres, fins a la profunditat que es considere raonable, sempre que complisquen amb els requisits per a poder ser utilitzades com a arenes d'aportació per a l’alimentació de platges, per a alimentar les platges a sotamar del Port de Gandia.
En cas que el "Estudio integral del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río Racons para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento del borde litoral" recomane la realització de transvasaments d'arenes des del nord del port a les platges del sud, se sol·licita que les esmentades operacions queden recollides en la Declaració d'Impacte Ambiental.
Adopció d'un Pla de Seguiment i Control segons el model del Laboratori de Ports i Costes de la Universitat Politècnica de València.
Atés que la forma de planta proposada en la solució de l’ampliació del Port de Gandia suposa impactes importants en les platges situades tant al nord com especialment al sud del port, sobretot pel que fa a la dinàmica litoral, ja que implicarà augmentar el procés de recessió del sistema litoral que pateixen actualment les platges de sotamar del port.
Atés que existeixen alternatives d’ampliació que minimitzen molt més l’impacte sobre les platges i fins i tot, no augmenten en cara més el gran dèficit d’arena anual que provoca l’actual trama del Port de Gandia, conegudes com d’impacte "zero".
Atés que totes estes consideracions i argumentacions estan avalades pels diferents informes científics que el Laboratori de Ports i Costes del Departament d’Enginyeria i Infraestructures dels Transports de la Universitat Politècnica de València ha elaborat per als municipis afectats: Daimús, Guardamar de La Safor, Bellreguard, Miramar, Piles i Oliva.
Per tot això, es presenten les següents,

PROPOSTES D’ADDICIÓ
Sol·licitar la substitució de l’alternativa prevista en la Declaració d’Impacte Ambiental de l’ampliació del Port de Gandia per una altra d’impacte zero, és a dir que no agreuge la dinàmica actual del transport sòlid litoral en el sentit nord-sud.
Sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente que les actuacions plantejades en el "Estudio integral del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río Racons para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento del borde litoral" siguen executades amb anterioritat o si més no, simultàniament a les d’ampliació del Port de Gandia.
Traslladar certificat d’este acord a l’Autoritat Portuària de València, al Ministerio de Medio Ambiente (Demarcación de Costas de Valencia), a l’Ajuntament de Gandia i als ajuntaments afectats amb platges a sotamar del port de Gandia, perquè en prenguen coneixement i tinga els efectes oportuns.

, 29 de maig de 2008
Signat,

| Més

EL BLOC DE LA SAFOR CONDEMNA EL TRACTE REBUT PER BATISTE MALONDA

Els nacionalistes presentaran mocions de rebuig als ajuntaments

L’Executiva Comarcal del Bloc Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna es vol sumar als col·lectius que han mostrat el seu rebuig pel tracte rebut pel Director de l’Escola El Castell d’Almoines, Batiste Malonda, al qual la Conselleria d’Educació no ha renovat l’acreditació per continuar al front d’este centre educatiu.
El treball de Batiste Malonda en el món de l’ensenyament, a més d’haver sigut reconegut per diverses institucions i entitats del món de la pedagogia, compta amb el recolzament incondicional de l’AMPA, del claustre de professorat i del consell escolar del centre que dirigeix.
El Bloc Nacionalista Valencià considera que es tracta d’un cas evident de persecució professional d’un home compromés amb el seu país, amb la seua llengua i amb una metedologia avançada de transmetre coneixements, valors i actituds a l’alumnat.
Per tot això anunciem que el Bloc de la Safor-Valldigna presentarà als pobles de la comarca on té representació mocions que mostren el rebuig davant la forma arbitrària de procedir de la Conselleria d’Educació i exigisquen la revocació de la resolució que impedix que Batiste Malonda continue sent el director de El Castell, com és el desig manifestat per la comunitat educativa d’este centre educatiu.

La Safor-Valldigna, 26 de maig de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS EXIGEIX EXPLICACIONS A ORENGO PELS FETS OCORREGUTS AL VOLTANT DEL CONGRÉS INTERNACIONAL DE SALSA


Facund Puig sol·licita la convocatòria de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica

El Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia ha sol·licitat a l’alcalde la convocatòria de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica perquè el govern municipal explique les raons que van impulsar l’Ajuntament de Gandia a col·laborar inicialment amb el Congrés Internacional de Salsa que se celebrava a la nostra platja el passat cap de setmana i a desatllotjar posteriorment, amb intervenció de la policia, la carpa en el moment en què se celebrava.
Concretament, el Grup del BLOC-Verds exigirà que el govern municipal informe del nivell d’implicació en l’organització i el patrocini de l’event i de les raons que van impulsar la policia local de Gandia a desallotjar l’espai en què tenia lloc.
El portaveu del BLOC-Verds en matèria de Turisme, Facund Puig, considera que el govern municipal ha d’informar i aclarir els representants municipals dels termes en què es va produir l’incident.
Els nacionalistes han demant la convocatòria de l’esmentada Comissió de Promoció Econòmica perquè, d’una banda el govern municipal aclarisca els greus problemes de coordinació observats en l’organització de l’event i, de l’altra, prenga consciència del dany que s’ha pogut ocasionar a la imatge de la ciutat pel fet que, o bé un espectacle amb una gran afluència de persones, auspiciat per l’Ajuntament de Gandia, no comptara amb les corresponents autoritzacions municipals o bé, si les tenia, la policia obligara els assistents a abandonar el recinte en què se celebrava.

Gandia, 26 de maig de 2008

| Més

EL BLOC LLIURA EL PREMI ABRIL EN UN EMOTIU ACTE AMB SORPRESES, HOMENATGES I UNA MOSTRA DE LA CREATIVITAT DEL COL·LECTIU OBERTAMENT


La sala gran de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós es va omplir de gom a gom divendres passat per acollir la vuitena edició del Premi Abril d'Acció Cívica Valenciana. Enguany, el Bloc Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna va decidir guardonar el Col·lectiu Obertament. El secretari comarcal, Facund Puig va destacar el treball realitzat per aquest grup de persones "que ens ajuden a conéixer millor el nostre territori: A través del seu patrimoni; A través dels seus espais naturals; A través dels seus pobles; A través de la seua gent... Una comarca mirada amb uns altres ulls. Una mirada equilibrada a partir de la sublimació del desequilibri"
Per a la secretària d'Organització de l'Executiva Nacional del BLOC, Pepa Chesa guardonar Obertament és premiar també "les persones que aposten per l’associacionisme, per la col·laboració i per la reivindicació. I este és el model de societat que volem: una societat de persones lliures i iguals, que tinguen els mateixos drets i deures independentment del seu sexe, del seu origen geogràfic, de la seua religió o de les seues capacitats físiques, psíquiques o sensorials; de dones i d’homes crítics, que treballen per superar qualsevol mena de barrera, d’injustícia o de discriminació"
Per la seua banda, els/les representants del Col·lectiu Obertament van agraïr el guardó com millor saben, amb una demostració de la seua creativitat: interpretant versos i cançons pròpies amb un protagonista principal: Salva, l'anterior president que va morir fa uns quants mesos.
I un grup acostumat a soprendren's en va haver de suportar unes quantes. En primer lloc, la felicitació de l'equip redactor de la popular Ràdio Nicossia de Barcelona que els va convidar a participar-hi demà dimecres al seu programa. Tot seguit, pujaren a l'escenari alguns dels col·laboradors del Col·lectiu Obertament.

La Safor-Valldigna, 27 de maig de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS ADVERTEIX QUE ORENGO ES GASTA ELS DINERS DE L’AIGUA MENTRE ES PERD EL 40 PER CENT PER FUITES I CAL SUBSTITUIR LA MAJORIA DE LES TUBERIES... PERQUÈ SÓN D’URALITA


 • Els econacionalistes denuncien que dos mesos després de l’adjudicació de l’aigua potable encara no s’ha encetat la redacció del Pla Director i del Reglament de Servei per garantir una xarxa renovada, amb infrastructures tecnològicament avançades i un servei modern:
  Calen les inversions necessàries en la depuradora (la tercera decantació) per poder reutilitzar les seues aigües per a distints usos

 • Però, sobretot, hem d’acabar d’una vegada per totes amb eixe sagnant 40% de pèrdues, 40% de fuites, de la xarxa d’aigua potable que encara es perd per les tuberies de la nostra ciutat

 • I cal aprofitar l’oportunitat per modernitzar les infrastructures. I com més prompte millor. En estos moments, encara el 80% de les tuberies de la ciutat és de fibrociment, d’uralita, un material prohibit des de fa temps i que segons els estudis científics pot resultar cancerígen

 • I recordem que haguérem pogut comptar amb 55 milions per poder resoldre moltes coses i que només disposem ja de 28 (l’empresa concessionària va xifrar l’inversió recomanable en 65)

 • Tenim pendent l’aprovació del Reglament de Servei, al que van haver al·legacions polítiques i ciutadanes

 • Un Reglament que s’hauria de començar a discutir ja. I no només entre el govern municipal i l’empresa concessionària sinó en un ampli procés de participació

 • I en ares d’eixe consens que se’ns reclama que ens deixen participar, que ens informen i que donen participació també a la ciutadania

| Més

EL BLOC-VERDS RECOLZA EL COMERÇ DE ROÍS DE CORELLA

Els econacionalistes també visiten la ‘casa de malalts’ d’ACAPS a Gandia

Continuant amb les visites setmanals als barris de Gandia, els membres del Grup Municipal del BLOC-Verds van aprofitar la presència a Roís de Corella per presentar-li la campanya EL COMERÇ URBÀ DÓNA VIDA a la responsable de l’Associació Comerç de Les Esclaves i presidenta de la Unió de Comerciants, Mayte Tarrasó. Josep Miquel Moya li va recordar que aquesta no és la primera vegada que el BLOC "com a partit polític compromés amb tot allò que afecta la nostra ciutat, ens veiem obligats (i ho fem amb molt de gust) a reiterar una campanya de suport al comerç urbà tradicional i de concienciació ciutadana del fonamental paper econòmic que compleix i, sobretot, de l’insubstituïble paper social". I és que tots dos van coincidir que per a la dinamitzacío "i per a que Roís de Corella no es convertesca en un barri-dormitori" és vital la supervivència del comerç urbà "amenaçat per les noves zones previstes a l’extrarradi", a l’igual que és necessari el manteniment d’altres infrastructures, com ara un futur centre de crònics i casal d’associacions socio-sanitàries, a l’edifici de l’actual Francesc de Borja, una vegada estiga en marxa el nou centre hospitalari.
Els econacionalistes tenen previst visitar les pròximes setmanes les altres zones comercials de la ciutat per continuar presentant-hi la campanya de recolzament al comerç de l’interior de Gandia.
Compromís amb ACAPS
D’altra banda, els membres del BLOC-Verds van visitar també la ‘casa de malalts’ que l’Associació Comarcal d’Ajuda al Poble Saharauí (ACAPS la Safor) té a Gandia. Es tracta d’un habitatge, amb capacitat per a huit persones, que acull a xiquetes i xiquets dels campaments de refugiats que necessiten un tractament mèdic urgent.
Els econacionalistes van reiterar el seu suport i col·laboració amb les activitats que ACAPS desenvolupa des de fa anys, així com en la defensa del dret a l’autoderteminació del poble saharauí.
Gandia, 22 de maig de 2008

| Més