EL BLOC-VERDS ADVERTEIX QUE ORENGO ES GASTA ELS DINERS DE L’AIGUA MENTRE ES PERD EL 40 PER CENT PER FUITES I CAL SUBSTITUIR LA MAJORIA DE LES TUBERIES... PERQUÈ SÓN D’URALITA


  • Els econacionalistes denuncien que dos mesos després de l’adjudicació de l’aigua potable encara no s’ha encetat la redacció del Pla Director i del Reglament de Servei per garantir una xarxa renovada, amb infrastructures tecnològicament avançades i un servei modern:
    Calen les inversions necessàries en la depuradora (la tercera decantació) per poder reutilitzar les seues aigües per a distints usos

  • Però, sobretot, hem d’acabar d’una vegada per totes amb eixe sagnant 40% de pèrdues, 40% de fuites, de la xarxa d’aigua potable que encara es perd per les tuberies de la nostra ciutat

  • I cal aprofitar l’oportunitat per modernitzar les infrastructures. I com més prompte millor. En estos moments, encara el 80% de les tuberies de la ciutat és de fibrociment, d’uralita, un material prohibit des de fa temps i que segons els estudis científics pot resultar cancerígen

  • I recordem que haguérem pogut comptar amb 55 milions per poder resoldre moltes coses i que només disposem ja de 28 (l’empresa concessionària va xifrar l’inversió recomanable en 65)

  • Tenim pendent l’aprovació del Reglament de Servei, al que van haver al·legacions polítiques i ciutadanes

  • Un Reglament que s’hauria de començar a discutir ja. I no només entre el govern municipal i l’empresa concessionària sinó en un ampli procés de participació

  • I en ares d’eixe consens que se’ns reclama que ens deixen participar, que ens informen i que donen participació també a la ciutadania

| Més