EL BLOC-VERDS EXIGEIX EXPLICACIONS A ORENGO PELS FETS OCORREGUTS AL VOLTANT DEL CONGRÉS INTERNACIONAL DE SALSA


Facund Puig sol·licita la convocatòria de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica

El Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia ha sol·licitat a l’alcalde la convocatòria de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica perquè el govern municipal explique les raons que van impulsar l’Ajuntament de Gandia a col·laborar inicialment amb el Congrés Internacional de Salsa que se celebrava a la nostra platja el passat cap de setmana i a desatllotjar posteriorment, amb intervenció de la policia, la carpa en el moment en què se celebrava.
Concretament, el Grup del BLOC-Verds exigirà que el govern municipal informe del nivell d’implicació en l’organització i el patrocini de l’event i de les raons que van impulsar la policia local de Gandia a desallotjar l’espai en què tenia lloc.
El portaveu del BLOC-Verds en matèria de Turisme, Facund Puig, considera que el govern municipal ha d’informar i aclarir els representants municipals dels termes en què es va produir l’incident.
Els nacionalistes han demant la convocatòria de l’esmentada Comissió de Promoció Econòmica perquè, d’una banda el govern municipal aclarisca els greus problemes de coordinació observats en l’organització de l’event i, de l’altra, prenga consciència del dany que s’ha pogut ocasionar a la imatge de la ciutat pel fet que, o bé un espectacle amb una gran afluència de persones, auspiciat per l’Ajuntament de Gandia, no comptara amb les corresponents autoritzacions municipals o bé, si les tenia, la policia obligara els assistents a abandonar el recinte en què se celebrava.

Gandia, 26 de maig de 2008

| Més