EL BLOC-VERDS DEMANA UN CONVENI AMB LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER PER A LA NETEJA DELS BARRANCS I ELS RIUS PER SEGURETAT


Tot i no ser competència municipal altres ajuntamets i/o mancomunitats ja han assumit la neteja

Moya recorda que l'Ajuntament de Gandia va obtindre una autorització en març-abril de 2007, però desconeix perquè un any després no s'hi ha actuatJosep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia i membre de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, demana al President de l’esmentada Comissió que s’incloga en l’ordre del dia de la propera convocatòria la següent
MOCIÓ
El terme municipal de Gandia compta amb nombrosos barrancs que, de vegades, no s’hi troben en les condicions adequades de neteja, la qual cosa produeix una situació d’insalubritat però sobretot de perillositat davant possibles avingudes.
La titularitat d’estos barrancs i, en conseqüència, l’obligació del seu manteniment i neteja, correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Malgrat l’indubtable aposta que ha realitzat els darrers anys a la nostra ciutat i a la nostra comarca, entenem que l’extrem que ens ocupa no ha estat suficientment abordat per l’organisme competent.
En els últims anys, la Confederació ha signat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per procurar eixe manteniment i neteja, com els signats amb els ajuntaments de la Ribera, en març del 2005, dins del Programa de Condicionament de Caixers, que es podria prendre com a model per atendre les antigues demandes, per exemple, dels veïns del Barranc de Sant Nicolau.
Per tot això, elevem a la consideració de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, la següent
PROPOSTA
Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar-li l’establiment del mecanisme de col·laboració més adequat que permeta mantindre en perfectes condicions tots els barrancs del nostre terme municipal.


Gandia, 20 de juny de 2008Josep Miquel Moya Torres
Regidor-Portaveu del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia

| Més