EL BLOC-VERDS NO ASSISTIRÀ A LA INAUGURACIÓ “A BOMBO I PLATERET” DE L’EXPOSICIÓ DEL PROJECTE DE RENZO PIANO


Els econacionalistes no volen entrar en el joc propagandístic d'Orengo i Mut, "
els quals mai no ens han informat del projecte i es neguen a dir-nos el que cobraran els grans arquitectes contractats”.

En primer lloc, el BLOC-Verds vol recordar el dret de la ciutadania -i els seus representants públics- a conèixer tots i cadascun dels projectes i accions de govern. Un precepte que el govern “del cristall de roca” ens nega sistemàticament a la resta de grups polítics. De fet, sobre el projecte del Palau de Congressos encomanat al prestigiós arquitecte italià no se’ns ha informat en cap comissió de l’Ajuntament, a pesar de la nostra insistència.
També hem sol·licitat, tan verbalment com per escrit, en diferents convocatòries de Comissions Informatives, la consulta dels expedients de contractació dels arquitectes Renzo Piano (Contracte Palau Congressos), Benedetta Tagliabue (Contracte Casa de la Música), Peter Eisenman (Contracte Edifici INNOVA), Álvaro de Rosa (Contracte remodelació Plaça del Prado), Patxi Mangado (Contracte per a l’Edifici de Pla de Reforma Interior de l’Av. del Grau) i el de l’arquitecte encarregat del projecte de la Quadra de Beniopa. Una informació que, d’acord amb el que estableix la llei (l’article 14 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals) s’ha de facilitar en un termini màxim de cinc dies. A hores d’ara, ja han passat 12 des de la darrera vegada que ho sol·licitàrem.
Front això, el govern d’Orengo i Mut s’estima més recórrer, una vegada més, a la propaganda institucional, tractant d’enlluernar la ciutadania amb projectes virtuals, mentre menyspreen i insulten els seus representants legítims negant-los la seua potestat fiscalitzadora.

| Més