EL BLOC-VERDS CONSIDERA QUE ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE GANDIA PER AL 2008 SÓN ELS MENYS SOCIALS DELS DARRERS ANYSPer a Moya, la creació de les empreses ha suposat un colp dur per a la gestió municipal, amb un pressupost inferior al de l’any anterior i supeditat excessivament a un cànon de l’aigua potable que és absolutament conjuntural, extraordinari i apriorístic

.
« Es confia en una venda de sòl quan encara tenim pendents més d’11 milions de l’any anterior que ha impossibilitat executar moltes inversions »
.

El BLOC-Verds anuncia una bateria d’esmenes «perquè es troben farcits de carències socials»


PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2008
Roda de premsa 19-12-07

Josep Miquel Moya:


Sabeu que estem fent les comissions on se’ns estan explicant els pressupostos per al 2008
Des del Bloc volem començar a donar la nostra opinió al respecte i ho farem diferenciant entre el pressupost estricte de l’ajuntament i el de l’empresa. Hui parlarem, si us sembla, del pressupost de l’ajuntament i el proper divendres ho farem del de l’empresa, on també parlarem de les inversions de l’ajuntament. I finalment, després d’acabar les comissions, presentarem les nostres esmenes als mateixos
Ahir feem un debat sobre el tema i tant la regidora d’hisenda com el regidor de la Plataforma, sr. Soldevila, es posaren un poc nerviosos i arribaren a afirmar que estava manipulant els números. Però els números no es manipulen: es lligen i, en tot cas, se sumen, se resten ... i ixen resultats
I nosaltres hem sumat i hem restat i convidem a tots a que ho facen, a que sumen i resten amb nosaltres
Ni a la sra. Garcia ni al sr. Soldevila els va agradar que afirmàrem que estos són els pressupostos menys socials dels últims temps i, a més, uns pressupostos perillosos que nosaltres no veiem, tampoc, moderats en la despesa
Coincidim en que la gran novetat és la irrupció de les empreses. Quan analitzàrem les posibles repercussions, parlàrem de moltes coses, i entre elles:
del perill de buidar de contingut les distintes àrees municipals
i del fet que les empreses anaven a suposar un instrument per diferir el deute, al més pur estil de les empreses públiques del PP, sense control polític ni funcionarial
Ara tenim les dades que comencen a corroborar (vull advertir que arrodoniré les xifres) que això és el que està fent el PSOE amb el seu nou soci:

el pressupost de l’Ajuntament de Gandia (no el de les empreses) ha baixat un 5 % respecte al 2007. És, per tant, un pressupost inferior al de l’any anterior
les empreses invertiran 32 milions d’euros pels 15 de l’Ajuntament. És a dir, les empreses controlen el 70 % de la inversió, mentre que la de l’ajuntament és un 50 % inferior a la de l’any passat
Són dues dades que corroboren, d’una banda, que l’Ajuntament perd capacitat de gestió (menys diners) i, d’una altra, que les empreses s’han creat per poder continuar endeutant-nos, la qual cosa no és en sí roïna però sí ho és si ho fem sense cap control ni fiscalització, gràcies a l’exclusió dels representants de l’oposició
Però com hem dit, el proper divendres analitzarem el contingut de les seues inversions, així també com les de l’ajuntament
Pel que fa al pressupost de l’Ajuntament, ens agradaria parlar primer dels ingressos perquè hem dit que són uns pressupostos perillosos
Ja hem dit que es preveuen uns ingressos un 5 % inferiors al 2007
I això, malgrat que hi ha previst un ingrés atípic, el del cànon de la nova contracta de l’aigua, de 15 milions d’euros, que suposa el 20 % dels ingressos municipals. El 20 %, en un ingrés extraordinari, que només es donarà l’any que ve si és que es dóna, perquè està subjecte a molts condicionants: és a dir, és una pressumpció, que, si ens trobem amb qualsevol imprevist, haurà inviabilitzat el pressupost. Val a dir, també, que des del Bloc considerem que eixos diners haurien d’anar destinats a inversions en la xarxa de distribució i de la qualitat de l’aigua
No s’acut a cap préstec

I hi ha una venda de patrimoni de 3,5 milions front als 15’5. Això és bo, però hem de tindre en compte que d’eixos 15 milions d’euros previstos de l’any passat només hem fet efectius prop de 4, de manera que hi ha inversions del 2007 per valor de més d’11 milions d’euros que no han pogut ser executades encara. Ens sembla que caldria ser més prudents pressupostant 3,5 milions més quan ens queden per vendre més d’11 milions
En definitiva parlem d’uns ingressos que ens adverteixen d’una mala salut econòmica:
Un 5 % inferiors a l’any anterior
Depenents en un 20 % d’uns ingressos atípics i extraordinaris (aportació de la contracta de l’aigua)
Amb poques possibilitats de fer efectius els ingressos de la venda de patrimoni
Sense possibilitat de demanar préstecs bancaris
I, encara més, amb unes subvencions previstes d’altres administracions un 50 % inferiors (passem dels 6 als 3 milions d’euros)
Però, tot i els mals símptomes que detectem, podríem parlar d’uns pressupostos acceptables si el destí ho fora
A grans trets, l’apartat de despeses (és a dir, com anem a repartir eixos ingressos) marca un clar descens de les inversions per part de l’ajuntament :
Mentre que l’any 2007, les inversions eren el 31 % del pressupost (un augment progressiu en els últims anys), per al 2008 no arriben al 18 %
Efectivament es complementen amb les inversions de l’empresa, de la que hem dit que en parlarem divendres però de les que vos farem un avanç al final
Hem dit que tampoc són uns pressupostos « moderats en la despesa ». Efectivament, la despesa corrent de l’ajuntament augmenta en un 13 %, sobretot, per cert, el capítol de subvencions. Un 13 % no està malament
Però haurem d’examinar, de manera més pormenoritzada eixes despeses del pressupost municipal, sobretot, veient les novetats i les variacions respecte a anys anteriors:
Quan es fa un pressupost se sol procurar que totes les àrees augmenten la seua consignació perquè quede bé. En este cas, també ha sigut així, tret de Promoció Econòmica, per cert, que baixa un 35%
Totes les altres àrees han augmentat però si en compte de mirar l’àrea, mirem els serveis, observem:
Els serveis que congelen la seua consignació o la disminueixen són:
Serveis Urbans (on està inclós allò de la microcirurgia, la millora urbana, parcs i jardns o medi ambient)
Turisme ( - 29%)
Centre Ocupació Municipal i Programes Europeus (-60%)
Cultura, Biblioteques i Museus (-5, -11 i –8, respectivament)
Educació
Esports i Joventut (en Joventut, -10%)
I les àrees que augmenten per baix de la mitja (13%) són:
Promoció econòmica : un 35 % de baixa, com havia dit
Cultura (6 %)
I l’Àrea social (7%)
I si ho completem amb el que ocorre al capítol de subvencions, que, tot i apujar globalment un 19 %, Serveis al Ciutadà, Cultura, Esports i Joventut, es congelen i Educació i Benestar Social baixen, no tenim més remei que concloure que estem, amb diferència, davant dels pressupostos menys socials dels darrers anys, en els quals la despesa social havia vingut augmentant sempre per damunt de la mitja
S’està afirmant que estos són els primers pressupostos del nou govern PSOE-Plataforma. O el que és el mateix, els primers pressupostos del PSOE sense el Bloc. I efectivament ho són. Com també ho és que hi ha, desgraciadament com alguns pressumíem, una rebaixa del seu contingut social
Ens permetreu que ens fixem en algunes partides concretes que sorprenen un poc


SERVEIS AL CIUTADÀ
Les partides de mobilitat augmenten espectacularment, gràcies al transport urbà, que passa de 400.000 a 3,5 milions d’euros per al 2008
L’urbà costarà a esta ciutat 3,5 milions d’euros anuals, no 1 milió d’euros com es parlava
Evidentment, nosaltres hem estat i continuem sent-ho uns defensors sense fisures del transport urbà, però també pensem que amb 3,5 milions d’euros hauríem de poder prestar un servei excel·lent, cosa que en estos moments no passa, sobretot quan no arriba ni als polígons industrials ni a molts barris
En parcs i jardins, medi ambient i millora urbana i mobiliari urbà es congelen les partides, però hi ha una dismunició de més del 30 % en Promoció ambiental, reciclatge i millora del media natural


URBANISME
En Urbanisme, a banda del desmantellament total del Departament d‘Inversions, el 88 % del seu pressupost se l’enduen 2 partides :
Planejament Gandia 2025 (que encara no sabem què és el que suposa i cap on ens du), amb 400.000 euros
I el Servei d’Informació Geogràfica, amb 120.000


PROMOCIÓ ECONÒMICA
En Promoció Econòmica, amb un descens del 35%, despareixen els 700.000 euros de la Copa Amèrica (haurem d’esperar a una avaluació final d’eixos diners però podríem haver mantingut alguna cosa per a la promoció) i es destinen 330.000 euros a promocionar l’empresa de turisme, mentre que el capítol del COM es rebaixa més d’un 50 %


CULTURA
Baixa un 33 % el pressupost de la UPG (on està la UPG infantil ?)
Un 11 % el de Biblioteques (tot i que preveiem obrir-ne una al Palau dels Esports)
I un 8 % el de Museus (on està el Museu Etnogràfic o l’ampliació del de Sant Marc)
Només els augments de les ajudes a Falles i els 400.000 euros per al V Centenari (que no depén de Cultura) fan que el pressupost de cultura augmente (encara que per baix de la mitjana)


ÀREA SOCIAL
Cap augment en Educació (encara que hi haja més centres), Dona, Cooperació i Esports i baixa el de Joventut
I Benestar social només té un lleuger augment motivat per l’Oficina per a la Discapacitat, que ha d’atendre la Llei de Dependència


PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Sí que hi ha un augment motivat pels 120.000 euros més que es destinen a les àrees territorials i a l’augment de taules, cadires, escenaris, etc. per a les festes veïnals


SUBVENCIONS
Apareixen 488.000 euros per a un Organisme Autònom de Gestió Tributària del que ningú sabem res i que abolírem l’any 2002
S’augmenta l’aportació a l’empresa, fins a 190.000 euros, quan hauria de tindre ja capacitat autònoma per generar els seus ingressos (en el capítol d’inversions se li traslladen 1 milió d’euros més : és una dèria excessiva per la privatització perquè augmenta desmesuradament els apartats 227, treballs altres empreses)
I després hi ha aspectes menors si se vol però també interessants, com per exemple l’augment de l’ajuda al Gandia Basquet de 200 a 320.000 quan encara no han cobrat els primers
O el manteniment del patrocini per al Campionat d’Espanya de motos en 60.000 euros mentre es rebaixa el de la subvenció per a tota la resta d’esportistes d’elit de 60.000 a 40.000
La rebaixa de la subvenció a Escola Valenciana de 30 a 10.000
El no augment, tot i la promesa de l’alcalde, de la dotació dels premis literaris

En resum, crec que hem donat dades suficients per comprovar que :
La creació de les empreses ha suposat un colp dur per a la gestió municipal, amb un pressupost inferior al de l’any anterior i supeditat excessivament a un cànon de l’aigua potable que és absolutament conjuntural, extraordinari i apriorístic
Es confia en una venda de sòl quan encara tenim pendents més d’11 milions de l’any anterior que ha impossibilitat executar moltes inversions
I, finalment, que estem davant dels pressupostos menys socials perquè no només les partides socials no augmenten el mateix que la mitjana sinó que fins i tot en alguns casos ben significatius disminueixen (medi ambient, parcs i jardins, millora urbana, turisme, COM, cultura, biblioteques, UPG, educació, esports, joventut, cooperació i benestar social). Realment un panorama desolador. No és cap manipulació sinó la suma i la resta de les partides que apareixen al document
El Bloc, per suposat, presentarem una bateria d’esmenes a estos pressupostos (que explicarem convenientment) perquè els trobem farcits de carències, sobretot des del punt de vista social, i amb les úniques novetats dels grans aparadors (V Centenari i Gandia 2025, amb 400.000 euros cadascún) que semblen l’única cosa que interessa a este govern
Ah ! I tornant a incomplir el compromís d’una RPT global

Pel que fa a les inversions, només un apunt perquè el divendres en parlarem més tranquil·lament
El gros de les inversions correspon a l’empresa, no a l’ajuntament
Ahir se’ns va passar la previsió d’ingressos de l’empresa. Dels 33 milions d’euros de pressupost, 27 s’obtenen mitjançant un préstec bancari i aproximadament 1,5 d’aportació municipal
Que nosaltres sapiguem, ni el Consell d’Administració ni la Junta General ha aprovat cap pressupost. No és un bon exemple de participació i transparència, perquè encara que la sra. Garcia diga que és una proposta sense cap validesa, això és el que ha estat presentat als mitjans de comunicació com el gran avanç dels pressupostos
No totes les inversions són per a actuacions : 7 milions són per a operacions comercials de compara venda
I, finalment per ara, no sembla haver criteri :
Els destins es repeteixen als pressupostos de l’ajuntament i de l’empresa
La majoria dels destins no es justifiquen perquè calga una celeritat perquè parlem de projectes, de pla directors, etc. És curiós que els projectes apareguen en l’ajuntament i les obres (és a dir, les adjudicacions) a l’empresa
I davant la demanda d’eixe préstec de 27 milions ens ratifiquem en que estem davant d’una maniobra per diferir el deute municipal (al que tard o prompte haurem de fer front l’ajuntament), buidar de contingut l’ajuntament i, com sabeu, sense cap tipus de possibilitat de control per part de l’oposició ni dels funcionaris al més pur estil de les empreses del PP
També hem de dir que pràcticament totes les actuacions que apareixen estaven ja compromeses i, per tant, no hi ha cap novetat però que no tenim res en contra de cap de les inversions. Per al Bloc totes les inversions són bones, probablement nosaltres ho prioritzaríem d’una altra manera però no anem a demanar que no s’execute cap de les que apareix, que analitzarem el proper divendres
Això sí: presentarem també esmenes perquè hi ha molts compromisos sense consignar i partides clarament insuficients per a fer realitat les actuacions


Gandia, 5 de desembre de 2007

| Més