EL BLOC-VERDS VEU EN ELS PRESSUPOSTOS DE LES EMPRESES UNA MANIOBRA PER DIFERIR EL DEUTE MUNICIPAL I SENSE CAP TIPUS DE CONTROL A L’ESTIL DE LA DRETA VNo parlem d’un instrument realment social sinó d’un instrument de control, de despesa quasi il·limitada a la que haurem de fer front l’ajuntament més tard o més prompte

Que buida de contingut l’ajuntament


Que ens costa diners en personal: 250.000 euros en personal, 1,5 milions traspassat per l’ajuntament i les despeses financeres conseqüents per al préstec de 27 milions al que se li va a autoritzar


Continua existint el perill de no poder finançar part d’eixe pressupost (no ja pels ingressos, recordeu els 15 milions de l’aigua, sinó també per la venda de PMS: més del 80 % de l’any passat encara per fer efectiva)


I, pel que fa al destí (tot i aplaudir tots els destins, excepte el dels peons caminers):


- Són fonamentalment actuacions en promoció de vivenda, compravenda de parcel·les i actuacions urbanístiques- Sense cap novetat significativa (la immensa majoria actuacions encetades o programades)- Farcida de plans directors, projectes, ...- Amb grans oblits, que nosaltres tractarem de corregir amb les nostres esmenes, també pel que fa a les promeses electorals d’uns i d’altres
amb partides insuficients i amb aparicions curioses- Poc equilibrades: sectorialment i territorialment (estem ben lluny encara de la cohesió social i de la sostenibilitat en matèria dotacional: recordeu serveis bàsics a menys de 500 m.)INVERSIONS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS ’08
Roda de premsa (21-12-07)


Seguint amb els pressupostos municipals per a l’any 2008, hui parlarem de les inversions previstes, tant per part de l’Ajuntament com de l’empresa
L’altre dia ja avançàvem que el 70% de les inversions anaven a càrrec de l’empresa: 15 milions de l’ajuntament front als 32 de l’empresa
Hem vingut afirmant que una de les raons de la creació de les empreses era la centrifugació del deute. Hui podem afirmar-ho: juntament amb els pressupostos, se li proposa al plenari autoritzar a l’empresa a demanar un préstec de 27 milions d’euros
Bé, això és el que ens diuen els papers, perquè que nosaltres sapiguem l’empresa encara no ha aprovat res. Ja sabeu que als consells d’administració de les empreses filials no estarem representada l’oposició, però sí que estem, de moment, en el de l’empresa matriu (Iniciatives Públiques) i en la seua Junta General. Ni un ni l’altra han aprovat cap proposta de pressupost, tot i que l’ajuntament els acabem d’aprovar en comissió. L’hem aprovat primer l’ajuntament que la pròpia empresa igual que moltes altres coses, de manera que no estem en els consells d’administració de les empreses filials però com si no estiguérem tampoc en la matriu
En realitat, com si no estiguera ningú, perquè és el sr. Orengo i l’ajuntament qui s’arroga les potestats del consell, de la junta i fa i desfà també en les empreses
Este és un exemple de participació i transparència. Igual que el fet que se’ns done un dia abans la documentació per aprovar la creació d’un nou Organisme Autònom, del de Recaptació, i es vote ja hui la seua creació, el nomenament de gerent, ..., sense cap tipus d’explicació, de per què tornem a crear un organisme que vam abolir l’any 2002
Novament, el PSOE aplica els mètodes, els estils, del PP, que tant denuncien: opacitat, menyspreu per l’oposició i control absolut. A Gandia, amb el nou pacte de govern, semblen deixebles avantatjats, en este i en altres temes: per exemple, sabeu que GTV (a banda de la pionera retransmissió del míting de De la Vega) està passant les pel·lícules i els dibuixos per a xiquets en castellà, sense cap tipus de problema, després d’haver aconseguit una televisió normalitzada que, entre altes coses, emetia íntegrament en la nostra llengua
Bé, salvant el xicotet detall que l’ajuntament hem aprovat un pressupost de l’empresa que la pròpia empresa no ha aprovat, caldrà parlar del finançament de les inversions
Hi ha quatre maneres de finançar les inversions:
recursos ordinaris
préstec
venda de PMS
aportacions externes
El Bloc hem defensat reiteradamanet que el finançament amb recursos ordinaris és el més convenient de tots. Per contra, el PSOE ha estat un gran defensor del préstec
Certament, l’Ajuntament finança les inversions, per primera vegada, bàsicament (un 80%) amb recursos ordinaris
Se’ns ven com un gran avanç que no hi ha préstec. Però no se’ns diu que no hi ha perquè legalment no pot haver-lo (l’anterior legislatura l’havia per una autorització extraordinària del Ministeri, subjecta a un nou pla de deute) i no es diu tampoc que la solució, òbviament, l’han trobada en l’empresa, la qual demanarà un préstec de 27 milions (el doble de totes les inversions de l’ajuntament). És a dir, l’ajuntament (perquè l’empresa és ajuntament) segueix endeutant-se, encara que ho vulguen disfressar del que es done la gana
I l’altre dia parlàvem també de la venda de PMS, que es rebaixa considerablement (de 15,5 a 3,5 milions) perquè queda menys patrimoni per vendre, i, tornem a repetir, perquè és particularment greu, que d’aquells 15,5 milions previstes per al 2007 només s’han pogut vendre’n 2,5: tenim, per tant, el 85 % per vendre i, conseqüentment, totes les inversions afectades, per executar. Per explicar-ho, tot allò que diem que anàvem a fer amb eixos diners que pensàvem recaptar no ho hem pogut fer i no ho podrem fer fins que no siguen efectives les vendes de les parcel·les
No és, per tant, un bon panorama: el sòl per vendre, sense possibilitat legal de demanar més préstecs i endeutant-nos ara via l’empresa, la qual pren les decisions subsidiàriament quan ja les ha preses l’ajuntament, sense reunir el consell d’administració ni la junta general, i amb la possibilitat de burlar el control i la fiscalització tant política com funcionarial (el que ja es coneix com "fugida del dret administratiu")
Us recomane un article que apareix hui mateix en un periòdic, d’un economista de la Sindicatura de Comptes, sobre les empreses públiques. Sembla que sàpiga alguna cosa de Gandia o estiga pensant en Orengo i Mut
Tornant a les inversions, déiem que l’ajuntament només se n’ocuparà del 30 % i estes són un 50 % inferiors al 2007
Ara escoltarem que estem davant d’un rècord inversor perquè a les de l’ajuntament cal afegir les de l’empresa. Lamentablement, açò tampoc és cert del tot. No tant de rècord
Si examinem les inversions de l’empresa, veiem que 7 milions són una pura operació de compravenda i 7,5 milions més són operacions empresarials, és a dir, s’inverteix en la construcció però es generen ingressos després amb la venda o lloguer dels pisos. Si els descomptem del total d’inversions, tindrem una xifra molt semblant a la d’anys anteriors
Cal observar un altre detall que desmunta la teoria que l’empresa és un instrument per accelerar les actuacions socials: dels 31 milions, 16 es destinen a actuacions relacionades amb l’habitatge (del que ja s’ocupava l’anterior empresa), 7 per a la compravenda i 1 per a actuacions urbanístiques
Només 7 són inversions reals i d’estos, 3 per a projectes, pla directors, ..., i només 4 per a actuacions. És a dir, desgraciadament, no hi haurà eixe boom inversor del que es parla
Perquè al marge d’estes consideracions, que no són en absolut menors perquè tenen una gran transcendència per al futur, potser que a la ciutadania el que més li importe és el destí d’eixos diners
Així que, finalment, anem a parlar d’elles
La immensa majoria de les quantitats consignades ho són per l’acabament d’actuacions ja encetades (que es realitzaven amb caràcter pluriannual) o ja programades. No trobem cap novetat significativa, cap, tret del milió d’euros que li traspassem a l’empresa
Però, a més, són unes inversions gens equilibrades ni territorial ni sectorialment. Hi ha molts barris sense cap inversió nova i hi ha moltes àrees en les que la inversió és pràcticament inexistent (particularment preocupant és la inexistència d’inversions en matèria mediambiental i la congelació de la consignació per al manteniment dels col·legis, que se’ls ha furtat en el 2007 però no se’ls retorna en el 2008)
Però el Bloc hem de dir que no tenim res en contra de cap de les inversions que apareixen Per al Bloc totes les inversions són bones, probablement nosaltres ho prioritzaríem d’una altra manera però no anem a demanar que no s’execute cap de les que apareix
Ara bé, també presentarem esmenes perquè
hi ha molts compromisos sense consignar, per exemple es preveuen actuacions a Porta i Simancas (que aplaudim) però no al bloc de vivendes entre els carrers Calderón de la Barca i Tirso de Molina, que es va prometre per a abans de maig o, pel que fa als ARIs només apareixen actuacions al centre històric, quan tenim un pla que abarca 10 zones
i partides clarament insuficients, com la del Centre Cívic de Beniopa o els arranjament dels carrers del centre històric
I altres manifestament irrealitzables, com la guarderia de la Platja, per a la que no es té encara ni el terreny ni el projecte, que nosaltres sapiguem
I algunes curiositats:
Es parla de la compra de l’Alqueria de Martorell. Compra? No l’havíem comprada ja? (Levante 19/04/2006: "Gandia compra la alquería de Martorell al vincularla al autor del "Tirant lo Blanch")
Es destinen 200.000 euros a la Col·legiata, per fi, després de quasi dos anys en els que l’alcalde no ha acudit a cap de les reunions de la fundació, de la que forma part com a alcalde: farà unes tres setmanes tenim l’últim exemple
O l’edifici de la plaça del Tirant que fins ara es negociava a càrrec d’una ampliació de la concessió de l‘aparcament
O l’edifici dels peons caminers, que potser l’únic projecte amb el que no estem d’acord perquè suposa l’eliminació d’un edifici més que podríem destinar a usos dotacionals
Per tant, també amb independència de que presentem i justifiquem les nostres esmenes a estos pressupostos podem concloure que:
efectivament estem simplement davant d’una maniobra per diferir el deute municipal (que segueix augmentant, ara a costa de l’empresa, ja que no podem fer-ho directament) i sense cap tipus de possibilitat de control polític ni funcionarial, exactament com fa el PP amb les seues. De fet els seus pressupostos els ha aprovat directament el govern
No parlem d’un instrument realment social sinó d’un instrument de control, de despesa quasi il·limitada a la que haurem de fer front l’ajuntament més tard o més prompte
Que buida de contingut l’ajuntament
Que ens costa diners en personal: 250.000 euros en personal, 1,5 milions traspassat per l’ajuntament i les despeses financeres conseqüents per al préstec de 27 milions al que se li va a autoritzar
Continua existint el perill de no poder finançar part d’eixe pressupost (no ja pels ingressos, recordeu els 15 milions de l’aigua, sinó també per la venda de PMS: més del 80 % de l’any passat encara per fer efectiva)
I, pel que fa al destí (tot i aplaudir tots els destins, excepte el dels peons caminers):
Són fonamentalment actuacions en promoció de vivenda, compravenda de parcel·les i actuacions urbanístiques
Sense cap novetat significativa (la immensa majoria actuacions encetades o programades)
Farcida de plans directors, projectes, ...
Amb grans oblits, que nosaltres tractarem de corregir amb les nostres esmenes, també pel que fa a les promeses electorals d’uns i d’altres
amb partides insuficients i amb aparicions curioses
poc equilibrades: sectorialment i territorialment (estem ben lluny encara de la cohesió social i de la sostenibilitat en matèria dotacional: recordeu serveis bàsics a menys de 500 m.)
Eixa és la nostra visió global (juntament amb la de la despesa corrent que férem el passat dimarts) d’uns pressupostos menys socials, manifestament millorables i perillosos, amb l’aparició estelar (que potser pa per a hui i fam per a demà) de les empreses, un instrument que podria ser adequat però que s’està utilitzant al més pur estil de la dreta valenciana

| Més