EL BLOC-VERDS PRESENTA 33 ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER PAL·LIAR EL DÈFICIT SOCIAL I DUR LES INVERSIONS A TOTS ELS BARRIS DE LA CIUTAT
  • Per a Moya les propostes són clarament assumibles perquè no trastoquen l’estructura dels pressupostos municipals  • Si són aprovades els econacionalistes anuncien que recolzaran els pressupostos, tot i la discrepància en qüestions fonamentals com el cànon de l’aigua o el préstec a demanar per part de les empreses…


Tal i com ja va anunciar divendres passat, el portaveu del BLOC-Verds ha presentat aquest matí una bateria d’emenes als pressupostos municipals de Gandia i que es debatran demà en ple extraordinari. Concretament, 33 esmenes de contingut social "que intenten, com anunciàvem, pel que fa a la despesa corrent:

A) evitar que la despesa social disminuixca (mobiliari urbà, medi ambient, UPG, Cultura, Educació, sobretot el manteniment dels col·legis públics, esports, joventut ...)
B) fer front a compromisos assumits per tots que no tenen consignació:Gratuïtat dels llibres de text i de les guarderies


Guardons dels premis literaris


Consorci Comarques CentralsC) Refermar el nostre compromís amb la llengua:


Promoció del valencià i Oficina de Promoció Linguïstica


Escola Valenciana
D) Donar suport a col·lectius que necessiten un impuls:


Gandia Bàsquet


Setmana Santa


Esportistes d’elit


C onsell de la JoventutE) Continuar amb el foment de l’economia productiva, com per exemple, les despeses per a la promoció turística que minven ara considerablement "


Pel que fa als capítols d’inversió, Josep Miquel Moya també aspira al manteniment de les que fan referència a les instal·lacions esportives, la recuperació patrimonial (el Castell de Bairén, ja encetada, i almenys amb els projectes del Museu Etnològic o l’edifici de Correus). En aquest sentit, han inclòs també les consignacions per a compromisos vigents, que s’haurien oblidat, com el Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell o la nova Biblioteca de Benipeixcar-Raval. "I pensem que s’haurien d’incloure també les inversions en les zones ARIs que no són el Centre Històric per un major equilibri territorial"

Les esmenes s’acompanyen d’una proposta de finançament "perquè no se’ns deneguen per no saber de quins conceptes detraure-les. Així, si les esmenes proposades són, eminentment socials, també està justificat d’on obtenir els diners: de partides no suficientment explicades, sense que supose l’eliminació de cap d’elles:


un 10% del que es preveu per a Transport urbà


el 50% de Planejament Gandia 2025


el 60% de l’empresa de turisme encara no creada


el 40% de l’Organisme autònom de gestió tributària


el 30 % d’Iniciatives públiques


i l’1% del capítol de personal, el qual, per cert, no se’ns ha passat en cap moment. Més transparència! "

Pel que fa les inversions, només rebaixen la partida d’actuacions urbanístiques, en menys del 50%, perquè consideren que ja hi ha contemplades moltes actuacions urbanístiques.

Són assumibles
Per al BLOC-Verds les 33 esmenes són clarament raonables i assumibles perquè no trastoquen l’estructura dels pressupostos municipals o de l’empresa i es presenten perquè siguen aprovades. És per aquesta raó que anuncia que votarà a favor si són acceptades. "I a més ho hem fet sense tocar, en absolut, l’estructura dels pressupostos que se’ns presenten:

No hem tocat els ingressos, tot i estar manifestament en contra del que es pretén fer amb el cànon de l’aigua

No hem tocat la proporció de venda de sòl o dels recursos ordinaris

I no entrem, tampoc, en la discussió sobre les competències de les empreses, que serien discutibles. Ni siquiera eliminem la transferència d’1 milió d’euros de l’Ajuntament a l’empresa, tot i que els seus pressupostos encara no estan formalment aprovats, perquè no se’ns acuse de voler ofegar-la. Haguérem pogut presentar-ne moltes més que posaren en evidència els compromisos de l’acord de govern i molts compromisos electorals, i que tindrem temps de repassar, o incloure esmenes més polítiques, com la partida per pagar els sobrecostos de Marxuquera o la sentència de readmissió d’Eduardo Costa, per exemple, que són quantitats considerables que tampoc tenen consignació"


Sobre l’empresa
D’altra banda, el BLOC-Verds també vol que es discutixca sobre els destins de les inversions de l’empresa per tal d’aconseguir, "juntament amb l’emena dels ARIs, una millor territorialització de les inversions i millorar les proposades". Així, sol·liciten la conveniència d’executar per la formula de la concessió (sense cost per a l’Ajuntament) l’edifici de la plaça del Tirant, abordar la rehabilitació del bloc de vivendes entre els carrers Calderón de la Barca i Cardenal Cisneros o incloure un Centre de Convivència de la Tercera Edat al Raval, el Centre Social de Marxuquera o el Casal Jove al Grau, al mateix temps que s’oposa a la destrucció de l’edifici dels peons caminers.

Per últim, Josep Miquel Moya ha reiterat el profund sentit de cadascuna de les esmenes presentades i el fet que el Bloc continue treballant per la ciutat "i per això no ens hem limitat a votar en contra dels pressupostos sinó que volem col·laborar en millorar-los en aquelles qüestions que, des de la nostra ideologia progressista, era necessari i que s’havien desviat amb el nou govern"


Gandia, 26 de desembre de 2007
ESMENES PRESSUPOSTOS ’08
Roda de premsa 26-12-07 (presentació)


Bon dia,
En els darrers dies, hem estat donant la nostra visió dels pressupostos. Uns pressupostos caracteritzats, sobretot, per la irrupció de les empreses i no de manera discreta
Uns pressupostos amb una estranya i perillosa previsió d’ingressos:
un 20% fiats al cànon de l’aigua
amb 4 milions de PMS quan queden per vendre’n més d’11 de l’any anterior, la qual cosa ha impossibilitat l’execució de moltes inversions
sense préstec però amb augment del deute gràcies als 27 milions d’euros que demanarà l’empresa, cosa confirma que estem davant d’una operació per centrifugar el deute i, a més, per fugir del dret administratiu i del control i fiscalització política i funcionarial
amb una disminució de les subvencions externes d’altres administracions, etc.
Uns pressupostos inferiors a l’any passat però amb un augment de la despesa corrent del 13%. És a dir, tampoc existeix la moderació de la despesa que se’ns ha venut
I amb un rècord inversor, que no ho és tant si li restem les pures operacions comercials de compravenda
Però, encara que no ens agrada l’estructura del pressupost i la dependència del cànon de l’aigua i de les empreses, hem examinat a fons el destí dels diners
I no ha estat cap sorpresa

Al contrari, hem constatat un pressentiment que ha anat sent una realitat amb el pas dels mesos i observem que estem davant dels pressupostos menys socials dels últims temps, amb un manteniment o disminució de la despesa social (millora urbana, parcs i jardins, medi ambient, centre d’ocupació municipal, cutura, biblioteques, educació, esports, joventut, ...) i inversions poc equilibrades territorialment
Diem que un panorama desolador, diguen el que diguen els membres del govern i que es pot constatar amb la lectura (que no manipulació) de les xifres del document
Ja esmentàrem partides i conceptes sorprenents i dels quals no se’ns ha passat cap o molt poca informació:
La partida del cànon de l’aigua que acumula tots els cànons dels 25 anys de l’empresa concessionària en un únic pagament, que, a més, no va destinat a la millora del cicle integral de l’aigua, com seria aconsellable. De manera que, cap dels 24 anys següents s’ingressarà un euro i, a més, totes les inversions o reparacions necessàries es faran a càrrec de la tarifa, és a dir, de la butxaca dels ciutadans
I tot: avantprojecte, reglament, plecs administratius..., ho hem hagut d’aprovar en dos dies, que és el temps que se’ns ha donat a l’oposició, en un tema tan important com la concessió de l’aigua potable per als propers 25 anys
Participació i transparència! Un cristall de roca!
De la mateixa manera que tampoc se’ns ha explicat per què tornem a crear un Organisme Autònom de Gestió Tributària que ja teníem i que abolírem i al que li destinarem 0,5 milió d’euros. Un organisme que també hem aprovat de hui per a demà i este sí que sense cap explicació. Cap!
Participació i transparència!
En parlarem més detalladament la setmana que ve
Al pressupost apareixen també 3,5 milions d’euros per al transport públic, un augment espectacular respecte als 400.000 del 2007 i a l’1,2 milions previstos pel contracte. Tampoc se’ns ha explicat per què estos 3,5 milions. Més transparència
Pel que fa a les inversions ens sorprenen amb eixos 31 milions de l’empresa, dels quals 27 es finançaran mitjançant un préstec i 1 altre per aportació municipal
I, a més, se’ns passa un pressupost sense haver-lo aprovat ni el Consell d’Administració ni la Junta General. L’aprova el propi ajuntament, bé, el govern municipal, i avant!
Ja sabeu: participació i transparència!
El deute de l’Ajuntament apuja, la qual cosa no és intrínsecament roïna, però veiem que les inversions previstes:
a) suposen ben poques novetats al que ja estava encetat o projectat
b) no estan gens equilibrades ni territorial ni sectorialment
c) tenen alguns oblits importants
Per tot això, el Bloc anunciàrem la presentació d’esmenes que, pel mètode de treball del govern municipal, hem de presentar directament al ple
Teniu el document en les vostres mans i una mena de quadre-resum al final
Com es pot veure totes són esmenes de contingut social que intenten, com anunciàvem, pel que fa a la despesa corrent:
A) evitar que la despesa social disminuixca (mobiliari urbà, medi ambient, UPG, Cultura, Educació, sobretot el manteniment dels col·legis públics, esports, joventut ...)
B) fer front a compromisos assumits per tots que no tenen consignació
Gratuïtat dels llibres de text i de les guarderies
Guardons dels premis literaris
Consorci Comarques Centrals
C) Refermar el nostre compromís amb la llengua:
Promoció del valencià i Oficina de Promoció Linguïstica
Escola Valenciana
D) Donar suport a col·lectius que necessiten un impuls:
Gandia Basquet
Setmana Santa
Esportistes d’elit
Consell de la Joventut
E) Continuar amb el foment de l’economia productiva, com per exemple, les despeses per a la promoció turística que minven ara considerablement
I, pel que fa a la inversió, també aspirem al manteniment de les inversions en instal·lacions esportives, de la recuperació patrimonial (el Castell de Bairén, ja encetada, i almenys amb els projectes del Museu Etnològic o l’edifici de Correus)
Hem inclós les consignacions per a compromisos vigents, que s’havien oblidat, com el Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell o la nova Biblioteca de Benipeixcar-Raval
I pensem que s’haurien d’incloure també les inversions en les zones ARIs que no són el Centre Històric per un major equilibri territorial
Val a dir que les esmenes s’acompanyen d’una proposta de finançament perquè no se’ns deneguen per no saber de quins conceptes detraure-les
Així, si les esmenes proposades són, eminentment socials, també està justificat d’on obtenir els diners: de partides no suficientment explicades, sense que supose l’eliminació de cap d’elles:

un 10% del que es preveu per a Transport urbà
el 50% de Planejament Gandia 2025
el 60% de l’empresa de turisme encara no creada
el 40% de l’Organisme autònom de gestió tributària
el 30 % d’Iniciatives públiques
i l’1% del capítol de personal, el qual, per cert, no se’ns ha passat en cap moment. Més transparència!
I, pel que fa les inversions, només rebaixem la partida d’actuacions urbanístiques, en menys del 50%, perquè ja hi ha contemplades moltes actuacions urbanístiques
El Bloc ens abstenírem en la comissió, a l’espera del debat de les esmenes, on constatarem la voluntat real del govern municipal de donar participació
Perquè són esmenes raonables i insistim que algunes d’elles per poder assumir compromisos d’ells, com la gratuïtat dels llibres de text i de les guarderies, o clarament socials com el manteniment dels col·legis
I a més ho hem fet sense tocar, en absolut, l’estructura dels pressupostos que se’ns presenten:
No hem tocat els ingressos, tot i estar manifestament en contra del que es pretén fer amb el cànon de l’aigua
No hem tocat la proporció de venda de sòl o dels recursos ordinaris
I no entrem, tampoc, en la discussió sobre les competències de les empreses, que serien discutibles. Ni siquiera eliminem la transferència d’1 milió d’euros de l’Ajuntament a l’empresa, tot i que els seus pressupostos encara no estan formalment aprovats, perquè no se’ns acuse de voler ofegar-la
Ara bé, també volem que es discutixca sobre els destins de les inversions de l’empresa

Així, pensem que s’ha d’abordar la rehabilitació del bloc de vivendes entre els carrers Calderón de la Barca i Cardenal Cisneros o incloure un Centre de Convivència de la Tercera Edat al Raval, el Centre Social de Marxuquera o el Casal Jove al Grau, al mateix temps que caldria impedir la destrucció de l’edifici dels peons caminers
Propostes que pretenen, juntament amb la dels ARIs, una millor territorialització de les inversions i milloren les proposades
Perquè també hem respectat absolutament totes les que ens han proposat. És a dir, no plantegem les nostres esmenes com una disjuntiva entre unes actuacions o unes altres sinó com una redistribució i, per suposat, ens manifestem a favor de les que apareixen, tret de dues excepcions: com he dit, de la dels peons caminers i la conveniència d’executar per la formula de la concessió l’edifici de la plaça del Tirant
En resum, 33 esmenes de clar contingut social, que intenten dur les inversions a totes les zones de la ciutat i que són clarament assumibles perquè no trastoquen l’estructura dels pressupostos municipals o de l’empresa
I les presentem amb la intenció que siguen aprovades i, en eixe cas, nosaltres donaríem suport als pressupostos, tot i la nostra discrepància en qüestions fonamentals com el cànon de l’aigua o el préstec a demanar per part de les empreses, per dir-ne algunes
I hem presentat estes esmenes amb la intenció que siguen aprovades perquè haguérem pogut presentar-ne moltes més que posaren en evidència els compromisos de l’acord de govern i molts compromisos electorals, i que tindrem temps de repassar, o incloure esmenes més polítiques, com la partida per pagar els sobrecostos de Marxuquera o la sentència de readmissió d’Eduardo Costa, per exemple, que són quantitats considerables que tampoc tenen consignació
Vull acabar reiterant el profund sentit de cadascuna de les esmenes presentades i el fet que el Bloc continuem treballant per la ciutat i per això no ens hem limitat a votar en contra dels pressupostos sinó que volem col·laborar en millorar-los en aquelles qüestions que, des de la nostra ideologia progressista, era necessari i que s’havien desviat amb el nou govern
Facund Puig Muñoz i Josep Miquel Moya Torres, regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, i en relació al punt 4.1, Pressupost General del 2008, del dia 27 de desembre de 2007, presenten al Ple de l’Ajuntament les següents:

ESMENES


Esmena núm. 1:
Descripció: Eliminar la partida d’ingressos 34005.3, PREU PÚBLIC GUARDERIES MUNICIPALS, que compta amb una previsió de 140.000 euros
Justificació: fer efectiu el compromís de la gratuïtat de les escoles infantils
Esmena núm. 2:
Descripció: Augmentar la partida 4.43.43206.227.2, MOBILIARI URBÀ en 13.000 euros
Justificació: mantindre la consignació de l’any 2007
Esmena núm. 3:
Descripció: Augmentar la partida 4.43.53300.226.2, MILLORA DEL MEDI NATURAL (Agenda 21 local, beques, Fira ecològica, falles ecològiques) en 45.000 euros
Justificació: mantindre la consignació de l’any 2007
Esmena núm. 4:
Descripció: Augmentar la partida 4.43.53300.227.2, MILLORA DEL MEDI NATURAL (ISO 14.000) en 5.000 euros
Justificació: mantindre la consignació de l’any 2007

Esmena núm. 5:
Descripció: Augmentar la partida 6.62.75100.226.2, TURISME (Promoció) en 200.000 euros
Justificació: evitar l’espectacular baixada en despeses per a la promoció turística
Esmena núm. 6:
Descripció: Augmentar les partides 6.65.45161.220.2, PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ i 6.65.45161.226.2, OFICINA DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA en 4.000 euros cadascuna (total 8.000 euros)
Justificació: mantindre la línia ascendent dels darrers anys
Esmena núm. 7:
Descripció: Augmentar la partida 7.70.42201.227.2, UPG (Animació sociocultural als barris) en 100.000 euros
Justificació: conveniència que els animadors socioculturals continuen depenent de Cultura o la UPG
Esmena núm. 8:
Descripció: Augmentar la partida 7.70.45100.226.2, CULTURA (Activitats culturals) en 100.000 euros
Justificació: augmentar l’IPC per a activitats culturals
Esmena núm. 9:
Descripció: Augmentar la partida 8.81.42200.212.2, EDUCACIÓ (Manteniment de centres docents) en 12.000 euros
Justificació: augmentar l’IPC per al manteniment dels centres docents
Esmena núm. 10:
Descripció: Augmentar la partida 8.81.42200.227.2, EDUCACIÓ (Programes educatius: EPA, Consell Formació Professional, Escolarització menors, compensació, diversitat, xarxa estudiants estranger, ...) en 8.000 euros
Justificació: augmentar l’IPC per a programes educatius

Esmena núm. 11:
Descripció: Augmentar la partida 8.86.45200.210.2, ESPORTS (Infrastructures) en 8.000 euros
Justificació: augmentar l’IPC per a infrastructures esportives
Esmena núm. 12:
Descripció: Augmentar la partida 8.86.45200.226.2, ESPORTS (Despeses diverses) en 10.000 euros
Justificació: augmentar l’IPC per a despeses del servei d’esports
Esmena núm. 13:
Descripció: Crear al capítol IV la partida CONSORCI DE LES COMARQUES CENTRALS VALENCIANES amb 10.000 euros
Justificació: necessitat de consignar l’aportació municipal de Gandia
Esmena núm. 14:
Descripció: Augmentar la partida 6.62.75101.489, GANDIA BASQUET (Subvenció) en 80.000 euros
Justificació: conveniència d’augmentar l’esponsorització municipal
Esmena núm. 15:
Descripció: Augmentar la partida 6.65.42206.489, ESCOLA VALENCIANA (Subvenció) en 20.000 euros
Justificació: mantenir l’acord de l’anterior legislatura que era de 30.000 anuals
Esmena núm. 16:
Descripció: Augmentar la partida 7.70.45100.481, GUARDONS PREMIS LITERARIS en 12.000 euros
Justificació: conveniència d’anar augmentant la dotació dels premis fins el 2010
Esmena núm. 17:
Descripció: Augmentar la partida 7.70.45118.489, CONVENI SETMANA SANTA en 24.000 euros
Justificació: donar cobertura a la signatura d’un conveni per a la restauració de les imatges

Esmena núm. 18:
Descripció: Crear una partida per a AJUDES GRATUÏTAT LLIBRES DE TEXT de 450.000 euros
Justificació: fer efectiva la promesa de la gratuïtat dels llibres de text
Esmena núm. 19:
Descripció: Augmentar la partida 8.81.42202.489, DESPESES MANTENIMENT COL·LEGIS PÚBLICS en 20.000 euros
Justificació: augmentar l’IPC les despeses per al manteniment dels col·legis públics
Esmena núm. 20:
Descripció: Augmentar la partida 8.86.45211.489, SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ELIT en 20.000 euros
Justificació: mantindre la quantitat consignada en l’any 2007
Esmena núm. 21:
Descripció: Augmentar la partida 8.86.46401.489, CONVENI CASAL JOVE en 5.000 euros
Justificació: conveniència de continuar augmentant el conveni
Esmena núm. 22:
Descripció: Augmentar la partida 43.45200.623, ESPORTS (Instal·lacions) en 62.000 euros
Justificació: mantindre la consignació de l’any 2007
Esmena núm. 23:
Descripció: Crear la partida ARIS Santa Anna (Carrer del Sagrat Cor de Jesús), Benipeixcar, Raval-Prado, Grau, Beniopa, l’Ermita, Molí de Santa Maria ..., amb 100.000 euros d’aportació municipal, finançada amb PMS, i 400.000 euros d’aportacions externes
Justificació: necessitat d’inversions públiques en totes les zones ARIs i no només en el Centre Històric

Esmena núm. 24:
Descripció: Crear la partida Projecte CENTRE d’INTERPRETACIÓ PARPALLÓ-BORRELL, amb 100.000 euros, finançada amb PMS
Justificació: necessitat d’elaborar el projecte del Centre d’Interpretació
Esmena núm. 25:
Descripció: Crear la partida CASTELL DE BAIRÉN (Pla Director), amb 100.000 euros, finançada amb PMS
Justificació: necessitat de continuar amb la recuperació del Castell de Bairén
Esmena núm. 26:
Descripció: Crear la partida Projecte MEGA (Museu Etnològic), amb 100.000 euros, finançada amb PMS
Justificació: necessitat de contractar el projecte del Museu Etnològic
Esmena núm. 27:
Descripció: Crear la partida Projecte EDIFICI CORREUS, amb 150.000 euros, finançada amb PMS
Justificació: necessitat d’elaborar el projecte per a la rehabilitació de l’edifici de Correus a la Plaça del Rei En Jaume
Esmena núm. 28:
Descripció: Crear la partida BIBLIOTECA DE BENIPEIXCAR-RAVAL, amb 100.000 euros, finançada amb Recursos Ordinaris
Justificació: necessitat de consignar partida per a l’obertura de la Biblioteca del Palau dels Esports

FINANÇAMENT DE LES ESMENES
Rebaixa ingressos corrents: 140.000 euros (esmena 1)
Augment despeses corrents: 1.150.000 euros (esmenes 2 a 21)
Augment inversions finançades PMS: 712.000 euros (esmenes 22 a 27)
Augment inversions finançades despesa corrent: 100.000 euros (esmena 28)
Augment despeses aportacions externes: 400.000 euros (esmena 23)

Esmena núm. 1 i 28:
Descripció: es finançaran de la rebaixa de la partida 43.51100.611, Vials (infrastructura), de 240.000 euros
Justificació: la partida està finançada amb recursos ordinaris i s’augmentaria en la mateixa quantitat en PMS, de la rebaixa de la partida 51.43230.611, Actuacions urbanístiques
Partida final: 800.000 euros (igual que la proposta)
Esmenes núm. 2 a 21:
Descripció: es finançaran de la rebaixa de les partides i quantitats següents
Capítol I, de PERSONAL, 200.000 euros
Justificació: l’augment de l’11 % pot ser aminorat per les regularitzacions de la RPT
Partida final: 22.000.000 euros
- Partida 4.42.22240.227.2, TRANSPORT URBÀ, 300.000 euros
Justificació: no hi ha cap argument que explique l’augment de la despesa municipal
Partida final: 3.200.000 euros
- Partida 5.51.43100.227.2, PLANEAMIENTO GANDIA 2025, 200.000 euros
Justificació: inexistència de la necessitat de la despesa
Partida final: 200.000 euros
Partida 6.62.75100.226.2, EMPRESA PÚBLICA TURISME, 200.000 euros
Justificació: l’empresa encara no s’ha creat i fa disminuir excessivament la despesa municipal per a promoció turística
Partida final: 130.000 euros

Partida 2.22.61100.410, OAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA, 188.000 euros
Justificació: la major part de la despesa de l’Organisme Autònom va dedicada a personal
Partida final: 300.000 euros
Partida 5.51.43102.444, INICIATIVES PÚBLIQUES S.A., 62.000 euros
Justificació: mantindre l’aportació consignada en l’any 2007 i conveniència que l’empresa genere els seus propis recursos
Partida final: 130.000 euros
Esmenes núm. 22 a 27:
Descripció: es finançaran de la rebaixa de la partida 51.43230.611, ACTUACIONS URBANÍSTIQUES, de 952.000 euros, segons el següent detall:
712.000 per a les esmenes 22 a 27
240.000 per a reposar la rebaixa de Vials (Infrastructura)
Justificació: les actuacions urbanístiques estan a bastament detallades
Partida final: 1.048.000 euros
Esmena núm. 23:
Descripció: es consignaran els augments corresponents de les partides d’ingressos 720.7, DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT i 755.7, DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, amb 200.000 euros cadascuna (total 400.000 euros)
Justificació: ampliació de les subvencions corresponents de l’Estat i de la Generalitat Valenciana als projectes públics dels ARIsEMPRESA PÚBLICA
El Bloc-Verds proposa, per al seu estudi, una reestructuració de les inversions previstes per Iniciatives Públiques de Gandia, S.A., amb el següent contingut
Augments
Esmena núm. 29:
Descripció: incloure una previsió inicial de 700.000 euros per a les obres de rehabilitació del bloc d’edificis situats entre els carrers de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina i del Cardenal Cisneros
Justificació: Àrea de Rehabilitació d’Escassos Recursos
Esmena núm. 30:
Descripció: incloure una previsió de 600.000 euros per a l’habilitació d’un Centre de Convivència de la Tercera Edat al Raval
Justificació: continuar eixamplant la xarxa de Centres de Convivència
Esmena núm. 31:
Descripció: incloure una previsió de 600.000 euros per a la construcció d’un Centre Social a la Marxuquera
Justificació: necessitat de l’existència d’un lloc social municipal
Esmena núm. 32:
Descripció: incloure una previsió de 600.000 euros per a la rehabilitació de l’antiga estació del Grau com a Casal Jove
Justificació: continuar eixamplant la xarxa de Casals Jove
Esmena núm. 33:
Descripció: incloure dins de les inversions previstes per a instal·lacions esportives, les referides al Poliesportiu del Grau
Justificació: necessitat d’encetar les obres d’urbanització

TOTAL AUGMENTS 2.500.000
Disminucions
Disminuir la previsió per a l’edifici de Peons Caminers en 700.000 euros
Justificació: només cal la rehabilitació
Partida final: 500.000 euros
Eliminar la inversió prevista per a l’edifici de la Plaça Tirant (1.200.000)
Justificació: podria realitzar-se per la formula de la concessió
Partida final: 0 euros
Disminuir la previsió per a l’Alqueria de Martorell en 600.000 euros
Justificació: consignar només la quantitat necessària per a la seua adquisició, a l’espera de quantificar el projecte de rehabilitació
Partida final: 400.000 euros

TOTAL DISMINUCIONS 2.500.000


Gandia, 21 de desembre de 2007


| Més