EL BLOC-VERDS PRESENTA UNA MOCIÓ PERQUÈ LA NOSTRA LLENGUA SIGA LA VEHICULAR A GANDIA TVMoya recorda el compromís fundacional de l’ens públic d’emprar el valencià, sense perjudici que els convidats puguen emprar les dues llengües oficials

Actualment, les sèries de dibuixos animats i les pel·lícules s’emeten en castellà, el que representa vora un 15 % de la programació total

Els econacionalistes confien que es tracte d’una qüestió econòmica i no una decisió políticaEl Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia presentarà una moció al Ple del pròxim dijous sol·licitant que el consistori, com a propietari de Gandia Televisió, reitere el sue compromís amb la nostra llengua, confirmant la necessitat que el valencià siga la llengua vehicular de tots els programes de Gandia TV, "sense perjudici del dret de cada ciutadà a usar la que estime convenient, sobretot les dues llengües oficials".
La moció naix arran que la nova programació de l’ens públic incloguera pel·lícules i dibuixos animats en castellà. En el cas dels dibuixos "parlem d’una franja d’edat, d’un col·lectiu, especialment sensible, com és l’infantil, i de pel·lícules que no són originals en castellà, que encara es podria entendre que s’emeteren en la seua llengua original"
El portaveu del BLOC-Verds, Josep Miquel Moya ha recordat que també la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià parla clarament de quina ha de ser la llegua vehicular dels mitjans de comunicació públics, segons el municipi on es trone. "I la Safor, evidentment, apareix en la llei com una comarca de predomini lingüístic valencià".
Moya ha aclarit que en cap cas es tracta de qüestionar la capacitat decisió de la direcció de Gandia Televisió respecte a la graella de programació, tot i lamentar la desaparició d’educatius i culturals com el del Col·lectiu de Mestres de la Safor o Des del record, així com el programa resum dels plenaris Vox Populi, entre altres.

Gandia, 14 de gener de 2008

MOCIÓ PRESENTADA:


Facund Puig Muñoz i Josep Miquel Moya Torres, regidors del Grup Municipal Bloc-Verds de l’Ajuntament de Gandia, presenten davant la consideració del Ple la següent
MOCIÓ
Des de fa temps, Gandia compta amb una televisió pública local, Gandia Televisió, que ha vingut exercint des del seu naixement un paper social, en ocupar-se de la informació d’allò que ens és més proper. Al mateix temps, al marge dels gustos de cadascú i de les legítimes interpretacions de cada col·lectiu, ha estat sempre un instrument al servei de la nostra identitat, fent servir la seua capacitat de comunicació per donar a conèixer la realitat que ens envolta, des de múltiples perspectives (territori, cultura, festes, …). I, sempre, òbviament, en la nostra llengua. Darrerament, però, han aparegut a la graella programes en castellà, concretament l’emissió de pel·lícules antigues i dibuixos animats per a xiquets.
Des del Bloc entenem que la llengua és una eina de comunicació i que ningú pot ni deu ser marginat perquè n’empre una o una altra. Ara bé, també creiem que la llengua vehicular de Gandia Televisió, la televisió pública municipal de la nostra ciutat, ha de ser la nostra llengua, i més encara si, com és el cas, tractem d’un col·lectiu tan especialment sensible com l’infantil o de films doblats, és a dir, que no són originalment en castellà.
El Bloc vol valorar i reconéixer els esforços que l’Ajuntament de Gandia ha fet i continua fent per la normalització de la llengua que, en molts casos ha estat exemple per a altres municipis. I és per això que entenem que no es poden malbaratar ambdues trajectòries (ni la de l’Ajuntament ni la de Gandia Televisió) amb decisions com la que esmentem.
Per tot l’exposat, posem en consideració del Ple, la següent

PROPOSTA D’ACORD
Que l’Ajuntament de Gandia, com a propietari de Gandia Televisió, reitere el seu compromís amb la nostra llengua, confirmant la necessitat que el valencià siga la llengua vehicular de tots els programes de Gandia Televisió, sense perjudici del dret de cada ciutadà a usar la que estime convenien.
Adreçar el present acord al President del Consell d’Administració de l’empresa pública Gandia Televisió i al seu Director.

Gandia, 10 de gener de 2008Facund Puig Muñoz Josep M. Moya Torres

| Més