EL BLOC PREGUNTARÀ DIMECRES SOBRE EL CANVI NORMATIU PER EVITAR MÉS TANCAMENTS DE CASALS FALLERS


El Grup Parlamentari BLOC-Compromís va presentar una Proposició No de Llei al respecte el 3 de desembre passat

Josep Miquel Moya va assistir ahir a una comissió de treball auspiciada per la Generalitat Valenciana

El Grup Parlamentari del BLOC-Compromís preguntarà el pròxim dimecres, a Les Corts, sobre la proposició No de Llei que van presentar el 3 de desembre passat. Els nacionalistes instaven "la Conselleria de Governació a propiciar un canvi normatiu en la Llei 4/2003, de la Generalitat, d'Espectacles públics i activitats recreatives, i en la normativa de desenvolupament reglamentari a fi que l’activitat de casal faller es contemple com una activitat específica de caràcter lúdic i no siga assimilada a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical"
El BLOC recorda els darrers tancaments de diversos locals destinats a casals fallers en diverses poblacions com Gandia o Aldaia. Aquests tancaments han estat propiciats per diverses sentències judicials que han emparat el dret dels ciutadans a no sofrir més molèsties que les quals estan legalment permeses.
"No obstant això, no cal oblidar que els casals fallers realitzen una sèrie d'activitats lúdiques festives i culturals, que entronquen amb les tradicions valencianes i que són necessàries protegir i fomentar, dintre del compliment estricte del marc legal vigent"
Consideren que el conflicte que s'ha produït es deu principalment a la deficient regulació legal dels casals fallers en la normativa vigent, que és la Llei 4/2003 de la Generalitat valenciana, d'Espectacles públics i activitats recreatives. "I diem deficient regulació ja que en el nomenclàtor d'activitats subjectes a regulació, no figura específicament els casals fallers". Segons asseguren, això implicaria que a l'hora de qualificar l'activitat que en ells es desenvolupa, s'assimile a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical. Atès que en la majoria dels casos, els locals fallers no es destinen a activitats amb ambientació musical, hauria de tenir-se en compte en la normativa assenyalada, en un apartat específic aquesta circumstància, "el que permetria enquadrar en el marc legal als locals fallers i els permetria desenvolupar la seua activitat amb tota normalitat, per a major tranquil·litat dels fallers i dels seus conveïns i ciutadania en general". En el cas de les falles que pretenguen destinar els seus locals a activitats amb ambientació musical, haurien de prendre les mesures legals per a adaptar-los a aquestes circumstàncies.
Precisament, ahir va tindre lloc una primera comissió de treball auspiciada per la Generalitat Valenciana i que va comptar amb la presència del secretari autonòmic de Governació o els directors generals d'Espectacles i de Seguretat i Protecció Ciutadana, a més de representants veïnals, de les falles i representants polítics de diferents ajuntaments valencians, com ara Alcoi o Aldaia, dins la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El portaveu del Grup Municipal del BLOC-Verds a l'Ajuntament de Gandia, Josep Miquel Moya hi va assistir com a representant del BLOC.

Gandia, 5 de febrer de 2009

| Més