EL MINISTERI VOL OCUPAR ELS TERRENYS PER A L'ACCÉS SUD AL PORT SENSE INFORMAR DEL PREU ALS PROPIETARIS


El BLOC-Verds denuncia la indefensió de les persones afectades per l'expropiació

El Ministeri de Foment està convocant els propietaris afectats per l'expropiació forçosa de terrenys per on passarà l'accés sud al port. La intenció és que acudisquen a l'Ajuntament de Gandia per tal signar l'acta d'ocupació per part del Ministeri de les seues finques.
Des del Bloc Nacionalista Valencià hem tingut coneixement que els propietaris i les propietàries afectats desconeixen el preu real que el govern de l'Estat pagarà per l'esmentada expropiació.
Els econacionalistes entenem que el Ministeri de Foment ha tingut el temps suficient per tal de valorar, d'acord amb la tipologia del sòl, i pagar la quantitat que s'estime adequada. Pel contrari, només han avançat una quantitat a compte, però desconeixem si s'ajusta al valor real de les propietats.
És per això, que des del BLOC denunciem la indefensió total d'aquestes persones a les quals se'ls ha comunicat l'ocupació immediata dels seus terrenys, sense conèixer amb certesa quina és la indemnització que rebran.

Gandia, 4 de febrer de 2009

| Més